lipiec 2009

KRAJOBRAZ Z WIEŻAMI

Zapraszamy do Parku Wodnego na wystawę autorską Jerzego Koziołka. Tematem prac są…wieże ciśnień. Organizatorami wystawy są: Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Park Wodny. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Galerii Barwy Śląska, Zamek w Nakle Śląskim. Wystawa czynna będzie do połowy sierpniaJerzy Koziołek ur. 17.09.1932 w Mikulczycach Talent plastyczny odziedziczył po ojcu, który był świetnym portrecistą, malował też sceny rodzajowe i pejzaże. Jak wspomina artysta, pierwszy raz wziął do reki ołówek z nudów (ojciec powiedział - jak się nudzisz to weź kartkę i rysuj) i tak już zostało.  Podpatrując ojca wzbogacał swą wiedzę plastyczną. Nie mogąc iść do szkoły plastycznej, ukończył, szkołę energetyczną i w zawodzie energetyka zaczął pracę w Gliwicach.

ŚWIĘTO POLICJI

W piątek 24 lipca powstania Policji. w sali sesyjnej tarnogórskiego Starostwa odbyły się uroczystości Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Tego dnia  65 funkcjonariuszy awansowano na kolejny wyższy stopień policyjny, m.in.: na stopień podinspektora Policji: nadkomisarza Rafała Grzenię i nadkomisarza Dariusza Jakóbczaka, na stopień aspiranta sztabowego policji, st.asp. Leszek Dudę i st.asp. Piotra Mitręgę, na stopień starszego aspiranta Policji - asp. Jacka Gruszkę.Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 25 czerwca 2009 o nadaniu odznaczeń za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę” insp. Mirosława Tukaja oraz mł.insp. Stefana Słomiana, „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę" mł.insp. Władysława Walickiego oraz asp.sztab. Wiesława Dudę, „Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę" asp. sztab. Pawła Dróżdża. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna Decyzją nr 3/P/2009 z dnia 08 czerwca 2009r w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego nadał odznakę „Zasłużony Policjant” nadkom. Jarosławowi Mertcie oraz asp. szt. Krzysztofowi Poloczkowi. Medale wręczył Starosta Józef Korpak, który także, za bardzo duże zaangażowanie oraz osiągnięcia w służbie wyróżnił 5 policjantów nagrodą pieniężną.

NA LOTNISKU - ATRAKCJE POWIATU

Od 25 lipca w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach, w sali odlotów, można oglądać wystawę zdjęć najciekawszych atrakcji turystycznych i zabytków Powiatu Tarnogórskiego. Wcześniej wystawa będąca inicjatywą Wydziału Sportu, Promocji, Turystyki i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach gościła w Parku Wodnym i cieszyła się sporym zainteresowaniem. Prosimy zwrócić uwagę na piękne fotogramy, także zdjęcia lotnicze, będące świetną promocją naszego powiatu nie tylko wśród jego mieszkańców. Wystawa potrwa przez 3 miesiące.

RUSZYŁA BUDOWA RONDA

Rozpoczęła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach. Powiat Tarnogórski na realizację tego zadania otrzyma 1 mln 700 złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet: Transport, Działanie: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Całkowity koszt zadania to 2 mln złotych. 300 tys. złotych to wkład własny Powiatu Tarnogórskiego. Zadanie zrealizowane ma być do końca 2009 roku. Obejmować będzie przebudowę skrzyżowania ulic Gliwickiej, Wyszyńskiego i Legionów oraz przebudowę samej ulicy Legionów. Na skrzyżowaniu wybudowane zostanie rondo, które zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pieszych, jak również poprawi widoczność w rejonie skrzyżowania. Na czas remontu ruch drogowy zostanie skierowany na trasę objazdu ulicami: Obwodową – Gliwicką – Wyszyńskiego – Opolską – Sobieskiego – Bytomską – Obwodową.     

Bezpieczny chodnik w Rybnej

We wtorek, 21 lipca odbył się odbiór chodnika, a raczej ciągu rowerowo – pieszego wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach – Rybnej. Nowy chodnik zbudowano na ulicy Powstańców Warszawskich - od skrzyżowania z ulicą Starowapienną do ulicy Paderewskiego. W sumie wykonano 723 metry bieżące chodnika – z kostki betonowo – brukowej. Koszt tego zadania wyniósł ok. 700 tysięcy złotych ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. W ten sposób niewątpliwie mieszkańcy zyskali możność komfortowego poruszania się po swej ulicy i wjazdu do swego domostwa zaś dzieci uczące się w położonej przy tej ulicy szkole – bezpieczny trakt.

DOŻYNKI 2009`

Tegoroczne wojewódzkie Dożynki odbędą się 23 sierpnia w świerklanieckim parku. I to właśnie gmina Świerklaniec jest koordynatorem uroczystości i jednym ze współorganizatorów obok Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiej Izby Rolniczej.Dożynki rozpoczną się w południe mszą świętą koncelebrowaną przez Ordynariusza Gliwickiego Ks. Biskupa Jana Wieczorka. Potem ruszy korowód, który przemaszeruje do parku. Tam odbędą się tradycyjne dożynkowe obrzędy, po czym na scenie prezentować się będą zespoły folklorystyczne z naszego powiatu. Równolegle trwać będzie wystawa sprzętu rolniczego, rzemiosła i dożynkowych wieńców. O godzinie 18.30 rozpocznie się część rozrywkowa, wystąpią m.in. zespół Szansa, Bernadeta Kowalska i Andrzej Miś, zespół Mojito z Krakowa zaś gwiazdą wieczoru będzie zespół Universe.Serdecznie zapraszamy.

W PARTNERSKIEJ TUCHOLI

Między 17 a 20 lipca br. w zaprzyjaźnionym powiecie tucholskim przebywała delegacja naszego powiatu. Byli wśród nich członkowie Zarządu Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, artyści i ludzie kultury, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z oraz zespół Miedarzanie. Jak zwykle tarnogórska delegacja, jak zwykłe, została bardzo serdecznie przyjęta przez gospodarzy; wrażeń było co niemiara. Wpierw spływ kajakowy Wielkim Kanałem Brdy (Rytel – Fojutowo - Barłogi). Tego dnia na placu Zamkowych wystąpili Miedarzanie - w trakcie „Dniu Folkloru”. Nasza delegacja wzięła także udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi oraz w Mszy Hubertowskiej – w kościele p.w. Bożego Ciała. Następnego zaś dnia zwiedzała obserwatorium astronomiczne w Piwnicach, a w niedzielę 19 lipca oglądała zakończenie 50. Dni Borów Tucholskich; wśród wykonawców były m.in. Wilki. W dniu wyjazdu odbyły się jeszcze spotkania w grupach tematycznych (Starostwo, Cech Rzemiosł, KGW, PZW). Serdeczne podziękowania dla gospodarzy – do zobaczenia w Powiecie Tarnogórskim w trakcie rewizyty!

Test sprawności syren alarmowych

Na podstawie § 8 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415) w dniu 1 sierpnia 2009 roku o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach testu emitowany będzie – sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu powietrznego - dźwięk ciągły, modulowany trwający jedną minutę.: Dźwięk syren będzie emitowany na terenie Województwa Śląskiego.

KOMUNIKAT

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, iż od dnia 21 lipca br. ulegnie zmianie organizacja ruchu na Obwodnicy Tarnowskich Gór na odcinku od skrzyżowania z DW 908 do skrzyżowania z DK-11. Na w/w odcinku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Przewidywany czas trwania robót – do 21 sierpnia br.W związku z powyższym wykonawca robót Drog-Bud Sp. z o.o. w Lubojence prosi o ostrożną jazdę i przeprasza za utrudnienia w ruchu.

Ogłoszenie

OgłoszenieStarosty Tarnogórskiego Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. w Warszawie, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej 2255Os. Przyjaźń” w Tarnowskich Górach na budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 przy ul. Janasa 11, działka nr 1739/43.

JAK NOWA STARA AULA W „CHEMIKU”

W piątek 10 lipca br. odbył się odbiór techniczny auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących. Roboty budowlane przeprowadzone zostały w okresie od grudnia 2008r do lipca 2009 r. Zakres robót zawierał:- remont pomieszczenia auli, w którym wykonano nowy parkiet oraz tynki na ścianach wraz z odtworzeniem historycznego wyglądu stropu, - wykonanie nowego pomieszczenia magazynowego oraz pomieszczenia sterowni,- remont klatki schodowej prowadzącej na poddasza,- wykonanie nowej instalacji grzewczej, wentylacyjnej i elektrycznej wraz z budową centrali wentylacyjnej,- wykonanie instalacji audio-wizualnej – okablowanie pod przyszłe urządzenia,- zakup nowego wyposażenia auli w postaci krzeseł wraz z pulpitami.Koszt robót budowlanych wyniósł 1.203.017,32 zł brutto.

RYSUNKI KOŻUSZNIKA I WYSTĘP STASIAKA

Tarnogórska Galeria Satyry „NaTynku” (ul. Czarnohucka 22) zaprasza 16 lipca (czwartek), o godzinie 20.00, na wernisaż rysunków Janusza Kożusznika oraz występ kabaretowy Grzegorza Stasiaka. Janusz Kożusznik urodził się w 1951 roku w Bytomiu. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez kilkanaście lat pracował jako projektant zakładów przeróbki węgla kamiennego i brunatnego w kraju i za granicą. Jako rysownik debiutował rysunkiem prasowym w 1999 roku.

KARPIK W GALERII M1 BYTOM

KARPIK W GALERII M1 BYTOMKonkurs rysowniczy „Karpik” organizowany jest przez Ośrodek Kultury (OK.) w Niemodlinie od 2003 roku. Jego inicjatorami byli: Dyrektor Ośrodka Kultury Wojciech Kwieciński oraz rysownik Michał Graczyk. Już w jego pierwszej, ogólnopolskiej edycji wzięło w nim udział 48 rysowników z Polski. Począwszy od 2004 roku „Karpik” jest konkursem międzynarodowym, w którym do tej pory wzięło udział 47 krajów świata.Rokrocznie przy okazji konkursu na ścianie satyryków w OK Niemodlin odsłaniane są tabla z grawerami znanych polskich rysowników. Do dnia dzisiejszego zgromadzonych zostało 12 nazwisk i prac. To wielkie, międzynarodowe przedsięwzięcie wspierają lokalni sponsorzy: Urząd Miejski oraz Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Marek Adamus – hodowcy karpi, z których słynie Niemodlin. Konkurs jest reklamowany na wielu zagranicznych portalach i cieszy się ogromnym uznaniem i popularnością, o czym świadczą licznie nadsyłane co roku prace średnio z 40 krajów. Na konkurs trafiły już m. In. Prace z rysowników z Iranu, Chin, Rosji, Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, Republiki Czeskiej, Mołdawii, Turcji, Korei, Serbii, Uzbekistanu , USA i innych.Prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów Niemodlińskiego Ośrodka Kultury w Niemodlinie.Organizator wystawy Galeria Satyry NaTynku Tarnowskie Góry ul. Czarnohucka 22, www.natynku.klub22.art.pl

Konkursy

Zapraszamy Wszystkich do konkursów organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnowskich Górach, Miejską Bibliotekę Publiczną w Radzionkowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Tworogu :1.  Konkurs na najciekawszy BLOG opisujący 1 tydzień wakacji. (81.46 KB)2.  Konkurs fotograficzny – „Moje magiczne miejsce na Śląsku”.  (117.11 KB)3.  Konkurs literacki – Dziennik z życia rodzinnego.  (123.63 KB)

DOTACJE NA ZABYTKI

Do 30 lipca 2009 roku można ubiegać o przyznanie przez Powiat Tarnogórski dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru planowane do wykonania w 2010 roku. Zasady udzielania dotacji określa uchwała Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku, zmieniona uchwałą Nr VIII/91/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku. Treść uchwały wraz z wzorem wniosku opublikowana jest w zakładce „Co gdzie załatwić” lub w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod nr telefonu (0-32) 381-37-89 lub bezpośrednio w siedzibie urzędu, ulica Karłuszowiec 5, pokój 103, w godzinach 8.00 - 15.00.

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Kolejni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego otrzymają stypendia unijne w ramach projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stypendia przyznano uczniom, którzy spełnili warunki określone w regulaminie otrzymywania stypendium, a przede wszystkim uczestniczyli w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym z wybranego przedmiotu kierunkowego co najmniej na szczeblu wojewódzkim (co najmniej II stopień olimpiady lub III stopień konkursu przedmiotowego).

WAKACJE W POLSCE

Wrażeniami z kończących się wakacji w Polsce podzieliła się ze starostą Józefem Korpakiem oraz członkami Zarządu Powiatu grupa polskich dzieci z Białorusi, która gości w Powiecie Tarnogórskim w ramach akcji „Wakacje w Polsce”. Pobyt gości zorganizowało Starostwo Powiatowe wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, przy wsparciu gmin powiatu. Dzieci, mieszkające na co dzień w Grodnie, poznały szereg atrakcji naszego powiatu.

MINISTER CEZARY GRABARCZYK WIZYTOWAŁ DROGI W POWIECIE

Minister Infrastruktury – Cezary Grabarczyk gościł 6 lipca w Powiecie Tarnogórskim. Zobaczył remontowane fragmenty dróg krajowych – DK 11 oraz DK 78. Spotkał się również z kolejarzami na terenie górki rozrządowej węzła PKP Tarnowskie Góry. W trakcie spotkania w Biurze Poselskim Tomasza Głogowskiego zapoznał się z opracowaną przez Powiat Tarnogórski i miasto Tarnowskie Góry koncepcją przebiegu drogi ekspresowej S-11. Starosta Józef Korpak złożył na ręce ministra pismo, w którym przedstawia nowe okoliczności i kolejne argumenty przemawiające za powyższą koncepcją.

Wolne miejsca w oddziałach klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach informuje o wolnych miejscach w oddziałach klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Zamieszczone informacje pochodzą z materiałów przesłanych przez szkoły ponadgimnazjalne – stan na dzień 03.07.2009 r.

2 MILIONY NA BOISKA

Starostwo Powiatowe pozyskało kolejne środki unijne. Tym razem posłużą one realizacji projektu pod nazwą „Od klepiska do boiska – kompleks rekreacyjno - sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach”. Wartość dofinansowania jakie uzyskamy na to zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 9 Zdrowie i rekreacja, Działanie 9,3 Lokalna infrastruktura sportowa to 1 mln 999 tys. 925 zł. Koszt całkowity projektu to 3 mln 088 tys. 900 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Tarnogórskiego. Przedmiotem całego zamierzenia inwestycyjnego jest projekt budowy i przebudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach.  

Wykaz

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górachinformuje:na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl. Wykaz (41.00 KB)

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Starostwo Powiatowe zaprasza mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do odwiedzenia Biura Porad Obywatelskich. Bezpłatne porady prawne udzielane są mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16, w pokoju nr 9, tel. 032 381-87-65 (czynny w godzinach urzędowania biura). W lipcu biuro czynne będzie poniedziałki w godz. 8.00 – 15.00.

WAKACJE W POLSCE

30 osobowa grupa polskich dzieci z Białorusi gości w Powiecie Tarnogórskim w ramach akcji „Wakacje w Polsce”. Pobyt gości organizuje Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” oraz przy wsparciu gmin powiatu. Celem wizyty jest nawiązanie więzi pomiędzy rówieśnikami z Polski i Białorusi. Plan wycieczki jest bardzo bogaty. Dzieci poznają różnorakie atrakcje naszego powiatu. 

SESJA RADY POWIATU

Uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski i gminy Powiatu spółki prawa handlowego pod nazwą „Radio Powiatowe 4TG spółka z ograniczona odpowiedzialnością podjęli radni na sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 czerwca w Starostwie Powiatowym. 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 2 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Radni wysłuchali także m.in. informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu tarnogórskiego w 2008 roku, informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2008 roku oraz sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2015.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIEStarosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Radzionków.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen