sierpień 2009

JĘZYK OBCY NAM NIE OBCY

DOŻYNKI 2009`

23 sierpnia w świerklanieckim parku odbyły się X Dożynki Wojewódzkie, których organizatorami byli: Urząd Marszałkowski, gmina Świerklaniec, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Śląska Izba Rolnicza w Katowicach. Uroczystości rozpoczęły się w kościele p.w. Chrystusa Króla mszą świętą koncelebrowaną przez w przez Ordynariusza Gliwickiego Ks. Biskupa Jana Wieczorka. Potem do parku ruszył barwny korowód dożynkowy, z orkiestrami, przedstawicielami gmin i sołectw Powiatu Tarnogórskiego i gośćmi usadowionymi w bryczkach. Wśród nich m.in.: doradca Prezydenta RP Bożena Borys – Szopa, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Zalewski, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Adam Stach, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz, senator Maria Pańczyk – Pozdziej, posłanka Krystyna Szumilas, poseł Tomasz Głogowski, poseł Bolesław Piecha, Starosta Tarnogórski Józef Korpak, wójt gminy Świerklaniec Adam Baron.

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2009/2010, będzie realizowało II edycję projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.W związku z tym, że Sejmik Województwa Śląskiego nie przyjął zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Regulaminu Przyznawania Stypendiów, termin naboru wniosków zostanie ogłoszony niezwłocznie po podaniu go przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów będą zawarte w regulaminie, który zostanie opublikowany niezwłocznie po przyjęciu go przez Sejmik Województwa Śląskiego.Informacji dotyczących drugiej edycji projektu stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udzielają także pracownicy Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu 032 381 37 63.

Rusza nowa edycja Pucharu Starosty!

20 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się losowanie 1/4 rozgrywek o Puchar Starosty Tarnogórskiego. W turnieju biorą udział kluby piłkarskie mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Mecze odbywają się w systemie pucharowym na boiskach  drużyn zajmujących niższe miejsce w tabeli w poszczególnych rozgrywkach PZPN. Organizatorem Pucharu Starosty jest Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej. W tym roku do rozgrywek zgłosiło się 8 zespołów.  Pary 1/4 Piast Ożarowice – Tarnowiczanka Tarnowskie Góry Gwarek Tarnowskie Góry – Orzeł Miedary Ruch Radzionków – Górnik Bobrowniki Sparta Tworóg – Orzeł Nakło Śl. Mecz 23.09.2009 o godz. 17.00

NA DROGACH I CHODNIKACH POWIATU

W czwartek, 20 sierpnia Starosta tarnogórski Józef Korpak wraz z Eugeniuszem Wesołkiem Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i jego zastępcą Gabrielem Przykutą wizytowali część miejsc, gdzie trwają prace remontowe na powiatowych drogach. Wpierw udano się na plac budowy ronda Gliwicka – Legionów – Wyszyńskiego. Tam zakończył się już remont ul. Legionów, niebawem na tę ulicę zostanie skierowany ruch drogowy, samo skrzyżowanie rzecz jasna zostanie wyłączone z ruchu. Starosta nakazał wykonawcy wyznaczenie na czas budowy bezpiecznych ciągów pieszych.Tymczasem niedaleko trwa jeszcze remont chodnika wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. 800 metrów chodnika kosztować będzie ponad 218 tysięcy złotych. Prace zostaną ukończone do 9 września. Na ukończeniu jest także remont chodnika przy ul. Opolskiej na odcinku od ul. św. Katarzyny do Obwodowej – 600 metrów szerokiego chodnika kosztować będzie ponad 228 tysięcy złotych.Wreszcie Radzionków, Starosta zdecydował, iż należy naprawić część ul. Nałkowskiej w okolicach zjazdu „Mazur”. W Rocju zlecono także wiele drobnych napraw, w tym prześwietlenie drzew, malowanie znaków na jezdni, naprawę chodnika. Lecz najwięcej czasu poświęcono gotowemu do obioru remontowi chodnika na ul. św. Wojciecha - od ul. Zejera do Klasztornej. Wartość tych prac to ponad 191 tysięcy złotych.

NADJEŻDŻA POCIĄG RETRO!

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

W 5 Tarnogórskim Batalionie Chemicznym im. gen. bryg. Leona Berbeckiego odbyły się uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego. Z zachowaniem ceremoniału wojskowego zaprezentowali się dziś już wyłącznie profesjonalni żołnierze jednostki, o której mówił jej dowódca ppłk. Andrzej Żmuda. Na placu apelowym odbyła się uroczystość mianowania na wyższy stopień wojskowy i udekorowania odznaczeniami wyróżniających się żołnierzy.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FESTIWAL KULTURY

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach znów pozyskało znaczące środki z Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”. Projekt wart 520 tysięcy złotych i zostanie zrealizowany w 2010 roku. W jego ramach w 9 gminach leżących w granicach powiatu tarnogórskiego zostanie zorganizowany cykl imprez kulturalnych, podczas których będą mogły zaprezentować swój dorobek kulturalno – edukacyjny m.in. inscenizacje teatralne miejscowych legend czy  prezentacja – degustacja kuchni regionalnej charakterystycznej dla danej gminy. Zwieńczeniem cyklu plenerowych spotkań będą dożynki zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

NOWY ROK SZKOLNY ZA PASEM

1 września w powiatowych placówkach oświatowych zainaugurowany zostanie nowy rok szkolny. Przed wrześniem prowadziło nabór 27 szkół powiatowych, klas pierwszych będzie 60. Pod okiem 683 nauczycieli rozpocznie naukę 6713 uczniów. Oferta w tym roku szkolnym jest bardzo interesująca, przybyły nowe kierunki nauki, po to by lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy i zainteresowania młodzieży. M.in. będzie można zdobyć dyplom górnika, technika reklamy, hotelarstwa, logistyka czy technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

REMONTY

Przed rozpoczęciem roku szkolnego w powiatowych placówkach oświatowych wykonano niezbędne remonty. m.in. w wymieniono parkiet w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych. Koszt robót obejmujących, roboty rozbiórkowe starego parkietu, wykonanie podłogi z płyt OSB, wykonanie posadzki z parkietu dębowego, szlifowanie posadzki, malowanie linii boisk do koszykówki, siatkówki, badmintona oraz lakierowanie posadzki wyniósł 65 808,85 zł.

JUBILEUSZ RADZIONKOWSKIGO MUZEUM CHLEBA

Niedawno informowaliśmy, iż radzionkowskie Muzeum Chleba otrzymało prestiżową nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2008. W tym roku Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek kończy 10 rok swego istnienia. Muzeum – jak mawia Piotr Mankiewicz - jego twórca i kustosz zarazem „powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca”. Zgromadzone tu zostały eksponaty, zbierane przez wiele lat i obrazujące wszystko, co służyło wykonaniu chleba i wszystkiego, co o szacunku dla chleba zaświadcza.

SESJA RADY POWIATU

25 sierpnia br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej siedziby Starostwa Powiatowego odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. W programie sesji m.in. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śl., przyjęcie „Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 20009-2011”, zmiany w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2009, sprawozdania z prac komisji rady.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek GC Investment Sp. z o.o. w Katowicach, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, stacji paliw wraz z budynkiem mieszczącym zaplecze techniczne, sklepem wielobranżowym, obiektami reklamowymi oraz dziesięcioma stanowiskami postojowymi przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach, na działkach nr: 2447/58, 278/50, 2448/58.

Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące miejsca odbioru dokumentu paszportowego Każda osoba składająca wniosek paszportowy w Terenowym Punkcie Paszportowym w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 posiada możliwość wskazania najbardziej dogodnego dla siebie miejsca odbioru dokumentu paszportowego w jednej z 6 poniżej wymienionych placówek paszportowych. W takim przypadku podczas składania wniosku paszportowego należy powiadomić o tym fakcie pracownika Terenowego Punktu Paszportowego w Tarnowskich Górach:

Ogłoszenie

„Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.”

Ogłoszenie

„Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.”wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Zawiadomienie

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Kalety.

Ogłoszenie

STAROSTA TARNOGÓRSKIWYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJDziałając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, których wykaz był wywieszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz ul. Mickiewicza 41,na okres 21 dni, tj. od 13.03.2009 r. do 03.04.2009 r.wykaz nieruchomości

Ogłoszenie

OGŁOSZENIEStarosty TarnogórskiegoStarosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pana Ernesta Mazalik zamieszkałego w Wojsce przy ul. Kolonia Ameryka 29, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę hali warsztatowo – stolarskiej, hali montażowo – magazynowej i kotłowni oraz na rozbudowę hali traków w Wojsce przy ul. Powstańców Śląskich na działce nr 304/84.

XI JADWIGAFEST

W dniach 24-26 lipca w Ziemięcicach odbył się kolejny, XI PARAFIALNY FESTYN  zorganizowany przez Radę Parafialną parafii św. Jadwigi, Rady Sołeckie: Przezchlebia, Świętoszowic, Ziemięcic, DFK, Urząd Gminy Zbrosławice i Starostwo Tarnogórskie. W trakcie tych trzech dni wiele działo się w sołectwie i okolicach, a jak zwykle organizatorzy zapewnili znakomite atrakcje. Był m.in. korowód, śląskie bery, Derby Parafialne, śląska biesiada, zabawa taneczna,  w  niedzielę po mszy – cykl imprez plenerowych w tym wybór miss i mistera Jadwigafestu.A w regulaminie festynu wyczytaliśmy, iż obowiązuje „NAKAZ DOBREGO HUMORU I OBYCZAJNEGO ZACHOWANIA” Tak też było.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen