grudzień 2009

Informacja

W związku ze zmianą lokalizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach, uprzejmie informuję, że z dniem 31.12.2009 roku od godziny 14.00 PCZK będzie funkcjonować pod nw. danymi teleadresowymi:1. Adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, ul. Górnicza 36, 42-600 Tarnowskie Góry.2. Telefon: 032/381-25-00 w. 343, 393.3. Fax. 032/381-25-00 w. 392.4. E-mail: pczk@straz.tgory.pl

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż  drewna opałowego.treść ogłoszenia

Życzenia

TARNOGÓRZANIE ŚPIEWAJĄ KOLĘDY

W piątek 18 grudnia na tarnogórskim Rynku odbyło się kolejne śpiewanie kolęd pod nazwą „Tarnogórzanie śpiewają kolędy”. Mróz nie przeszkodził ani wykonawcom, ani widzom – także harcerzom, którzy przekazali Staroście Powiatowemu i Burmistrzowi Miasta Betlejemskie Światło Pokoju. W  śpiewaniu udział wzięły chóry: Chór Mieszany "Słowiczek", Zespół Nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Okazjonalny Chór Kolędowy Urzędasy (Urząd Miejski w Tarnowskich Górach), „Jasełka po śląsku” w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy TPD w Tarnowskich Górach, Dziecięcy Zespół Kameralny ze Świetlicy Anioła Stróża, Zespół Kameralny Pracowników Starostwa Powiatowego, Zespół pracowników MOPS, Chór Mieszany „Kolejarz”, chór Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Zespół pracowników Powiatowej Komendy Policji w Tarnowskich Górach. Wedle zgodnej opinii, wśród „amatorów” zdecydowanie wyróżnił się  >> chór starostwa <<.

Wystawa

PAN BÓG PRZYCHODZI DO BIEDNYCH

21 grudnia w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało tradycyjne spotkanie wigilijne. Przybyła setka ludzi, wiele dzieci, goście. Wśród gości: ksiądz prałat Eugeniusz Bienek, starosta Józef Korpak, a także radny powiatowy Paweł Mrachacz.Przywitał wszystkich starosta, który życzył na święta podopiecznym PCPR miłości, radości i pokoju, i tego, by w Nowym Roku przyszły lepsze dni. Ksiądz prałat błogosławił wszystkim i rzekł, iż Pan Bóg przychodzi do wszystkich, szczególnie zaś do ubogich...Połamano się opłatkiem, na wigilijnym stole pojawiły się tradycyjne potrawy, kolędowała młodzież.

Ankieta dla studentów projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu"

W związku z zakończeniem projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" Powiat Tarnogórski zobowiązany jest do przeprowadzenia badania ankietowego Beneficjentów Ostatecznych wyżej wymienionego projektu. Prosimy wszystkich studentów, którzy wzięli udział w tym projekcie o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety oraz odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2010 roku na e-mail stypendia@tarnogorski.pl, pocztą lub bezpośrednio do siedziby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 114. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu 32 381 37 63.Ankieta ewaluacyjna.doc 

W Zjednoczonym Królestwie z projektem „Jeść!...łyżką i widelcem” programu Comenius

Od 6 do 12 grudnia br. roku nauczyciele, oraz uczniowie ze szkoły   podstawowej   w    Specjalnym   Ośrodku    Szkolno-Wychowawczym  w Tarnowskich   Górach   uczestniczyli  w drugiej wizycie krajów partnerskich w angielskiej miejscowości Plymouth. Przez pierwsze dni pobytu nasza grupa przebywała w partnerskiej szkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Ile jest warta współczesna rodzina? Na czym polega Economia Divina, czyli Boska Ekonomia... Problem, który przedstawił 14grudnia studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW Michał Jurkiewicz, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej –wywołał sporo refleksji. Atmosfera zbliżających się, bardzo rodzinnych, Świąt Bożego Narodzenia jest bowiem czasem, kiedy zadajemy sobie wiele pytań dotyczących naszego życia, zastanawiamy się nad sensem tego co robimy i powracamy myślą do naszych bliskich.- nieobecnych. Czas refleksji i spotkań rodzinnych, jest także okazją do dyskusji na temat kondycji rodziny we współczesnym świecie. Bilans rodziny współczesnej jest bardzo niepokojący i to stanowiło główny powód spotkania słuchaczy UTW z panem Michałem Jurkiewiczem- Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego.

NAGRODY FOTOGRAFICZNE - ROZDANE

16 listopada br. rozstrzygnięto konkurs fotograficzny ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach pt. „Powiat Tarnogórski w obiektywie”. Jury pierwsze miejsce przyznało pracy zatytułowanej „Porozmawiajmy w Świerklańcu” autorstwa Dawida Tarkowskiego, drugie miejsce zdobył Jan Renka za zdjęcie „Rok 1666”, trzecie miejsce ex aequo zajęli: Henryk Biały za zdjęcie „Pałac w zimowej szacie” i Łukasz Kowalski za zdjęcie „Wnętrze przeszłości”. Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, Wiceprezesa ZPFP Jarosława Michalaka otrzymał Łukasz Klementowski za zdjęcie „Przejście”. Na konkurs wpłynęły 204 zdjęcia, które nadesłało 47 twórców.

„LASOWICKIE APARTAMENTY”

W Tarnowskich Górach realizuje się jedna z największych w powiecie inwestycji - budowa zespołu mieszkaniowego "Apartamenty Lasowice". Bardzo interesujące i nowatorskie na naszym terenie przedsięwzięcie na zaproszenie inwestora odwiedził 11 grudnia Starosta Józef Korpak. Zwraca uwagę rozmach budowli, w miejscu tym powstanie 84 komfortowych mieszkań, a koszt inwestycji pierwszego etapu sięga 30 milionów złotych. Układ architektoniczny osiedla ma na celu stworzenie enklawy, w której żyje się wyjątkowo i wygodnie, gdzie można wypocząć pośród zieleni, z licznymi elementami „małej architektury”. „Apartamenty Lasowice” dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym stwarzają poczucie wygody, komfortu i bezpieczeństwa, właściciel mieszkania posiada także pełną możliwość zaprojektowania sobie wnętrz wedle własnych upodobań. Na terenie osiedla rozmieszczono miejsca do rekreacji, place zabaw dla dzieci oraz ścieżki spacerowe dla pieszych. Aktualnie kończy się pierwszy etap budowy – trzech budynków – etap ten zostanie zakończony do końca marca 2010 roku.

NAJLEPSI DZIELNICOWI W POWIECIE

Zakończył się konkurs „na najlepszego dzielnicowego w powiecie tarnogórskim” zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Tarnowskich Górach. Konkurs trwał dwa miesiące. Głosowanie odbywało się za pośrednictwem elektronicznej ankiety umieszczonej na stronie internetowej KPP w Tarnowskich Górach. Podczas tych dwóch miesięcy łącznie oddano prawie 3000 głosów na wszystkich 31 dzielnicowych.Ankietę zamieściły także lokalne media, informacje o niej pojawiły się również na stronach internetowych Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Tarnowskie Góry z bezpośrednim linkiem. Należy nadmienić, że dzielnicowi byli oceniani tylko i wyłącznie na podstawie oddanych głosów. Po podliczeniu głosów okazało się, że najwięcej bo:457 głosów otrzymał dzielnicowy : asp. Jarosław Matuszek, który tym samym zajął 1 miejsce w rankingu dzielnicowych2 miejsce z liczbą głosów 404 zajął dzielnicowy asp. Andrzej Łukawski 3 miejsce zajął asp. szt. Adam Ćwieląg, na którego zagłosowało 342 osób,Starosta Tarnogórski Józef Korpak ufundował nagrody dla tych dzielnicowych i wręczył je 9 grudnia br. podczas uroczystości w siedzibie tarnogórskiej KKP.

„ROZWÓJ DLA SUKCESU”

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych E-NTERPRISE w Tarnowskich Górach, którego celem jest wspieranie postaw przedsiębiorczych i społecznej aktywności obywateli zakończyło realizację projektu „Rozwój drogą do sukcesu”. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs dla organizacji pozarządowych ogłoszony w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i był realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

BLOK SPORTOWY W SOS-W NOWOCZEŚNIEJSZY

7 grudnia dokonano odbioru zadania p.t. „Remont i przebudowa sanitariatów oraz szatni bloku sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7”. Zakres remontu obejmował: kompleksową przebudowę dwóch szatni wraz węzłem sanitarno – higienicznym z dla dziewcząt i chłopców, wykonanie instalacji wentylacyjnej, c.o. i wod-kan oraz elektrycznej. Remont trwał 2 miesiące a jego koszt wyniósł 63 756,70 zł.

KONFERENCJA

 „POWIAT TARNOGÓRSKI: KIERUNKI ROZWOJU REGIONU A INWESTYCJE W POWIECIE”Serdecznie zapraszamy na spotkanie Starosty Tarnogórskiego Józefa Korpaka z przedstawicielami gmin powiatu oraz przedsiębiorcami skupionymi wokół Izby Przemysłowo – Handlowej w Tarnowskich Górach, pt.Powiat Tarnogórski: kierunki Rozwoju regionu a inwestycje w Powiecie” Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2009 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (sala 304 III p.). Program obejmie prezentację Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej, a także innych planów związanych z rozwojem inwestycji w powiecie oraz dyskusję z udziałem Starosty Tarnogórskiego i przedstawicieli gminnych samorządów. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Powiecie Tarnogórskim.

„NAJCIEKAWSZE KARTKI BOŻONARODZENIOWE” – WYBRANE!

Rozstrzygnięto konkurs na „Najciekawszą kartkę bożonarodzeniową” ogłoszony jeszcze w listopadzie przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Nadesłano 42 prace reprezentujące tyluż autorów w następujących kategoriach wiekowych: - dzieci do lat 10, młodzież w wieku 11 – 16 lat, młodzież w wieku 17 – 18 lat oraz dorośli. Jury, któremu przewodniczył Starosta Tarnogórski Józef Korpak oraz przedstawiciel Tarnogórskiego Centrum Kultury, Muzeum Tarnogórskiego, Społecznej Rady Kultury, Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych, Wydziału Kultury oraz Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego, i w którym uczestniczył m.in. prof. Werner Lubos dokonało rozdziału nagród. Podkreśliło zarazem wysoki poziom prac, wybór więc nie był wcale łatwy.

NA TYNKU: SZYMON KOBYLIŃSKI

 Zapraszamy na spotkanie w Galerii Satyry Na Tynku: 11.12.2009 piątek 19.00, wstęp wolny: Wernisaż wystawy Szymona Kobylińskiego oraz koncert "Moskiewskie urodziny" Natalii Nikolskiej i Gabriela Jaczewskiego. Wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Karykatury w Warszawie. 

JAK ODNALEŹĆ SIĘ W TRZECIM WIEKU?

 O tym, jak cieszyć się życiem, zachować młodość i zdrowie, opowiedział 2 grudnia studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia -UTW prof. dr hab. n. med. Robert Teodor Hese. Studenci mieli okazję, jak to żartobliwie powiedział profesor, poznać psychiatrę- lekarza o takiej specjalności bowiem pacjenci unikają. Recepta profesora na życie udane, nie tylko w trzecim wieku, brzmi: Życie ma tyle sensu ile człowiek mu tego sensu sam nada!

RZEŹBY FRASOBLIWE

 10 grudnia o godz. 18.00 w Autorskiej Galerii Lokalnych Twórców Zamek w Nakle Śląskim, ul. Parkowa 1 odbędzie się wernisaż rzeźb Zygmunta Boka - tarnogórzanina, fizyka i informatyka i zdolnego twórcy, o czym, wszyscy obecni będą mogli się przekonać.Dokonania:

  • Wystawa rzeźby w Muzeum Chleba w Radzionkowie, wrzesień 2006
  • Wystawa rzeźby w Salonie Artystycznego Rękodzieła - OPUS SICUT PANIS, Chorzów, wrzesień 2006
  • Wystawa rzeźby w Salonie Promocji Bytomia, marzec 2007
  • Wystawa rzeźby w Planetarium Śląskim, Sala księżycowa, Chorzów, wrzesień 2008
  • Wystawa rzeźby w Akadami Muzycznej podczas VIII Konferencji Naukowej Śląskich Spotkań Europejskich, wrzesień 2008
  • Organizacja wystawy: Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społeczne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

BARBÓRKOWE SPOTKANIA

Cykl barbórkowych imprez rozpoczął się 3 grudnia spotkaniem w Fabryce Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faser” SA w Tarnowskich Górach. 4 grudnia, w Radzionkowie pod kaplicą św. Barbary Starosta tarnogórski uczestniczył w modlitwie za górników, którą prowadził ks. proboszcz Eugeniusz Krawczyk z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy. Potem odbyło się spotkanie z Klubem Górnika w Katolickim Centrum Kultury „Opoka” przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach. Tego samego dnia w holu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach odsłonięta została zrekonstruowana tablica ku czci uczniów dawnej Szkoły Górniczej, którzy zginęli w trakcie I wojny światowej.

„GODOMY, GODOMY...”

W czwartek, 3 grudnia w radzionkowskiej „Karolince” odbył się odbył tradycyjny przegląd artystyczny pod nazwą „Godomy, godomy”. Organizatorem corocznych spotkań dzieci ze szkół specjalnych jest Zespół Szkół w Radzionkowie z gronem darczyńców, wśród nich Starostem Tarnogórskim.

ZŁOCI JUBILACI W KALETACH

1 grudnia br. w Kaletach odbyła się uroczystość wręczenia złotych medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP parom, które razem przeżyły 50 lat... Złotym parom życzenia złożyli: burmistrz miasta dr Józef Kalinowski, oraz starosta Józef Korpak, który dokonał aktu dekoracji Jubilatów: MARII I EUZEBIUSZA DUDKÓW, MAŁGORZATY I ZYGFRYDA GALIOSÓW, STEFANII I STANISŁAWA GABRYSIÓW, DANUTY I EUGENIUSZA GAWORÓW, HELENY I KAZIMIERZA JEZIORSKICH, PELAGII I SEWERYNA JONCZYKÓW, TERESY I ROBERTA MIKÓW, AGNIESZKI I FRANCISZKA MYRCIKÓW, ŁUCJI I PIOTRA PANDZIOCHÓW, HALINY I TADEUSZA POKORSKICH, GERTRUDY I JÓZEFA PRADELOKÓW, ELŻBIETY I EDWARDA SPAŁKÓW, BRONISŁAWY I LEONARDA SUCHORSKICH, ANIELI I SEWERYNA SZYJÓW, TERESY I KONRADA ZOKÓW.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen