marzec 2010

Jan Szleger

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Kompetencje samorządu lokalnego. O samorządzie lokalnym tym razem z perspektywy burmistrza miasta opowiedział 29 marca studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór. Spotkanie wywołało sporo refleksji nad tym, co dla większości tarnogórzan wiąże się z poczuciem przynależności do swojej małej ojczyzny.

ĆWIERĆFINAŁ W WOLSZTYNIE

Reprezentacja Powiatu Tarnogórskiego uczestniczyła w XII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5”, które odbyły się między 26 a 28 marca w Wolsztynie. Powiat Tarnogórski zajął 4 miejsce w swojej grupie (0:6 z Powiatem Przemyskim, 4:2 z Powiatem Pajęczańskim, 2:5 z Międzyrzeczem, 0:3 z Powiatem Bolesławieckim, 4:0 z Powiatem Wolsztyńskim, i 8:1 z Powiatem Średzkim). W ćwierćfinale Powiat Tarnogórski po twardej i wyrównanej walce przegrał 0:1 z Powiatem Strzelińskim. Awans do ćwierćfinału to największe osiągnięcie w dotychczasowych występach Powiatu Tarnogórskiego na mistrzostwach w Wolsztynie. Turniej wygrał Powiat Boleslawiecki przed Przemyskim i Strzelińskim. Blisko tytułu króla strzelców (zabrakło jednego gola) był nasz zawodnik Kordian Lebek.

SESJA RADY POWIATU – 30 MARCA

Kolejna sesja Rady Powiatu odbyła się 30 marca w Starostwie Powiatowym. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2009 rok. Zatwierdzili także zmiany w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok i zdecydowali o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego. Przyjęto również sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2009. Istotnym punktem obrad było przyjęcie stanowiska w sprawie budowy szybkiej linii kolejowej łączącej Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

WIELKANOCNE ŚNIADANIE

Jak co roku najbardziej potrzebujące osoby z terenu Powiatu Tarnogórskiego spotkały się na śniadaniu wielkanocnym, przygotowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz „Caritas” parafii w Opatowicach. Śniadanie odbyło się 29 marca w sali bankietowej Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Dla najmłodszych uczestników śniadania przygotowano paczki na „zajączka”. Życzenia zebranym złożył starosta Józef Korpak, przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Fiała oraz radny Paweł Mrachacz. Pokarmy poświęcił ks. Eugeniusz Bienek, proboszcz parafii Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach.

Jan Renka

Lokalnych Artystów Wystawa Zbiorowa

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności części wspólnych budynków i gruntu:treść ogłoszenia 

Jarosław Myśliwski

Plener Malarski w Tucholi

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Urzędu Gminy Radzionków z siedzibą przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przebudową dróg: M.Dąbrowskiej, Adamieckiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii. Wiosennej, Wspólnej w miejscowości Radzionków, na działkach o numerach:

Informacja

INTERNET W DOMU I SZKOLE

Powiat Tarnogórski jako jedyny beneficjent z terenu Śląska otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusin. Projekt nosi nazwę „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole". Całkowita wartość projektu to 1 008 917,12 zł, a dofinansowanie wynosi 857 579,55 zł.

WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO NAS

„Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego” to nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, priorytet III. Turystyka, działanie 3.4 Promocja turystyki. Koszt całkowity projektu to 500 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 425 tys. zł.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2004 nr 261 poz. 2603 z późn. Zm.) podaje od publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży :wykaz nieruchomości (580.50 KB)

KOLORY SZCZĘŚCIA W SECESJI

19 marca w galerii Secesja Wojciecha Betkiewicza odbył się wernisaż wystawy artystów ukraińskiej grupy malarskiej ART-STUDIO KOPCZAK z Truskawca. ART-STUDIO KOPCZAK, czyli: Oksana Golyk, Taras Golyk, Andrzej Kopczak, Julia Kopczak, Jurij Kopczak, Wiera Kopczak, Natalia Poliszczuk, prezentuje malarstwo trzech pokoleń. Na wernisaż tarnogórski przyjechali Wiera i Jurij Kopczakowie oraz Natalia Poliszczuk. Wernisaż był także okazją do rozmów z ukraińskimi gośćmi o ich pracach, wystawach ale i wrażeniach z pobytu w mieście gwarków.

Henryk Kościelny

Małgorzata Obuchowska

Piotr Gad

KONCERT ANOTHER WORLD

Zespół Another World, laureat II Powiatowego Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Muzycznych, wystąpił 20 marca w w Herzogenaurach, w partnerskim Powiecie Erlangen –Höchstadt, podczas koncertu „Friends from far away”. Jednocześnie w zaprzyjaźnionym powiecie gościła delegacja Powiatu Tarnogórskiego, w składzie: Artur Maligłowka –wicestarosta, Stanisław Torbus - radny powiatu oraz Michał Kampa z Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej. Omawiano szczegóły przygotowywanych wspólnie przedsięwzięć takich jak: Europejski Rajd Rowerowy (maj br.), uroczystość z okazji 5-lecia podpisania porozumienia o partnerstwie (czerwiec br.), Dni Kultury Polskiej w Powiecie Erlangen – Höchstadt (październik br).

Leon Kozok

Ogłoszenie - Stowarzyszenie „Serdeczni”

Ogłoszenie zamieszczane w Internecie, jako ogłoszenie publiczne wyników zbiórki publicznej, powinno zawierać wszystkie elementy wskazane w § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. Nr 199, poz. 1947 ze zm.), tj.:

Jola Glińska

Jacek Tarski

MSAG W TORUNIU

Przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego oraz gmin: Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice i Tworóg wraz z przedstawicielami Agencji Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. prezentowali ofertę Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej podczas Kujawsko – Pomorskich Targów Inwestycyjnych INVEST-TOR w Toruniu, które trwały od 13 do 14 marca 2010. Impreza ta była doskonałą okazją do zaprezentowania oferty i idei MSAG wśród szerszego grona odbiorców. Ponadto targi stanowiły inaugurację oraz pierwszy krok w ogólnopolskiej promocji przedsięwzięcia, którym jest powołanie Strefy. Dzięki temu doświadczeniu nawiązano kontakty z zainteresowanymi podmiotami, a także uzyskano wskazówki, które udoskonalą działania promocyjne i uczestnictwo w pozostałych zaplanowanych targach.

Dawid Tarkowski

Mieczysław Muławski

Piotr Gregulski

Zygmunt Bok

II TURNIEJ SKATA O „ZŁOTĄ KARBIDKĘ 2010`”

20 marca w Spółdzielczym Domu Kultury „Jubilat” rozegrano drugi turniej skata sportowego o „Złotą Karbidkę 2010`”, czwartego już cyklu turniejów organizowanych przez Radę Dzielnicy Stare Tarnowice. Na starcie stanęło 45 zawodników. W pierwszej serii najlepszy wynik uzyskał Zygmunt Kaszuba 1 718 pkt. a w drugiej Stanisław Piekarczyk 1 450 pkt., który wygrał turniej wynikiem 2 985 pkt przed Danielem Filingierem 2 914 pkt, Antonim Kuczkowskim 2 629 pkt., Henrykiem Miczką 2 619 pkt i Franciszkiem Minkiną 2 578 pkt. Nagrody ufundowane przez Radę Dzielnicy Stare Tarnowice wręczył Józef Sienicki - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy. Turniej był zarazem drugą eliminacją do I Mistrzostw Powiatu Tarnogórskiego pod honorowym patronatem Starosty Józefa Korpaka. Następny turniej z tego cyklu 8 maja br. Organizatorzy już dzisiaj zapraszają miłośników skata.

Oktoich i wystawa ikon

Marek Cieśliński

Sztuka ludowa Powiatu Tucholskiego

Betlejki

Plener w Powiecie Tarnogórskim

Plener w Tucholi

KSIĄŻKA JEST SZTUKĄ

17 marca 2010 roku odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Lubosza podsumowanie konkursu „Książka jest sztuką”, organizowanego przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Starostwo Powiatowe, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Zbrosławicach. Na konkurs wpłynęły 52 prace plastyczne.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

O twórczości, uczeniu się i pamięci słów kilka to temat wykładu, którego wysłuchali 16 marca studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW. Dr Iwona Wanda Grygiel, będąca m.in. członkiem komisji historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk i dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytomiu, poświęciła w swoim wykładzie dużo miejsca problemowi kreatywności. Kreatywność bowiem jest tym czynnikiem, który najbardziej wpływa na rozwijanie umiejętności twórczych i zachowanie sprawności intelektualnej przez całe życie.

IMPRESJE POLARNE

Powiew Paryża w mieście gwarków - tak można powiedzieć po obejrzeniu kolejnej, 18. już rewii mody w tarnogórskim plastyku. 17 marca uczennice klas III i IV Technikum Odzieżowego - specjalność projektowanie i kreowanie ubiorów, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach zaprezentowały zaprojektowane i wykonane przez siebie stroje. Tegoroczna kolekcja zatytułowana „Impresje polarne” inspirowana jest kulturą, sztuką i przyrodą krajów skandynawskich.

BIURO MARZEŃ ZAGUBIONYCH

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na spektakl teatralny. Spektakl nosi tytuł: Biuro marzeń zagubionych. Jego premiera odbędzie się 19 marca (piątek) o godz. 18.00 w TCK-u. Przedstawienie trwa około 30 minut, jest połączeniem teatru pantomimy z teatrem tańca i poezji. Rzecz dotyczy poszukiwania marzeń, wolności, radości z rzeczy drobnych, tego, co młodym ludziom bliskie. Scenariusz powstał na bazie twórczych poszukiwań uczestników zajęć. Występuje w nim dziewięcioosobowa grupka młodzieży: zespół działający przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana To uczniowie II LO im. S. Staszica, Zespołu Szkół Artystyczno -Projektowych, Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Reżyserem przedstawienia Teatru Ponad-Miarę jest Anna Rogala-Goj, nauczyciel języka polskiego, instruktor PMDK.

ITB BERLIN 2010

Przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego gościli na Międzynarodowych Targach Turystyki ITB BERLIN 2010, jednej z największych tego typu imprez na świecie. Targi odbywały się od 10 do 14 marca. Targi stanowią okazję do prezentacji nowych trendów i pomysłów w zakresie turystyki jak również do promowania walorów turystycznych  Są także forum spotkań i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych samorządów oraz organizacji turystycznych. Powiat już szósty rok z rzędu prezentował swoją ofertę turystyczną na stoisku województwa śląskiego, jako członek Śląskiej Organizacji Turystycznej. Goście targów mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą materiałów promocyjnych o naszym powiecie. Prezentowane były ośrodki kulturalne oraz najważniejsze magnesy turystyczne naszego terenu. Ogromnym zainteresowaniem gości targów cieszyła się kolorowanka z atrakcjami Powiatu Tarnogórskiego. Targi odwiedzili Członek Zarządu Sławomir Wilk, przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Fiała, Dariusz Nowodworski - przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Promocji Powiatu oraz przedstawiciel Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego - Michał Kampa.

KONKURS W DZIEDZINIE KULTURY

Uchwała nr 259/1309/2010Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2010 w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji.Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku z późn. zm.) oraz art. 4, ust. 1, pkt. 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz uchwały nr XLIII/411/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 876 z 2003r.) na 2010 rokZarząd Powiatu ogłaszaotwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2010w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji.

IV POWIATOWY PRZEGLĄD MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Tarnowskich Górach po raz czwarty już organizują IV Powiatowy Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych w Tarnowskich Górach. W Przeglądzie mogą brać udział zespoły muzyczne: które działają na terenie Powiatu Tarnogórskiego, mające w swoim repertuarze muzykę: rock, jazz, blues, reggae, punk i podobną, których członkowie w dniu przeprowadzenia przeglądu nie ukończyli 30 roku życia. Zgłoszenia przyjmuje Starostwo Powiatowe w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja br.

KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „KOLOROWY POWIAT”

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach i Starostwo Powiatowe w Tucholi ogłaszają konkurs „Kolorowy Powiat”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego. Zadaniem uczestnika jest samodzielne pokolorowanie jednego obrazka z kolorowanki wydanej przez Starostwo Powiatowe w Tucholi. Termin dostarczenia prac to 30 kwietnia 2010 r. Materiały promocyjne w formie kolorowanki lub wydruków dostępne są  w zakładce: „kolorowanka z Tucholi” oraz w Wydziale Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. 102, tel. 32 381 87 52.kolorowanka - Tuchola (10.79 MB)

ZAPROSZENIE

Caritas Parafii Opatowice oraz Społeczna Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych ds. pomocy społecznej w Tarnowskich Górach organizują w dniu 18 marca 2010 r. (czwartek), o godz. 12.00 w świetlicy parafialnej Caritas ul. Opatowicka 112, spotkanie na temat programu pomocy żywnościowej Unii Europejskiej - PEAD na 2010 rok. Podczas spotkania zostanie przedstawione sprawozdanie z poprzedniej edycji programu oraz z pracy Społecznej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych ds. pomocy społecznej. Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Tarnogórskiego realizujące program pomocy żywnościowej PEAD w poprzednich latach, jak również te które chciałyby włączyć się w tegoroczną edycję programu oraz przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, jak i samorządów z poszczególnych gmin powiatu.

KONGRES XX-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6 stowarzyszeń samorządowych: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw RP zorganizowało Kongres z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego, który odbywał się na początku tego tygodnia w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy kongresu zgodnie podkreślali, że samorząd terytorialny od 20 lat prowadzi sprawy lokalne, a od 10 lat powiatowe i regionalne i dobrze służy Rzeczypospolitej, a jego sukcesy wzmacniają pozycję Polski w Europie i na świecie.

Ogłoszenie

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Karate po polsku. O tym, jak sport może stać się życiową pasją i pozwolić zachować młodość i zdrowie, opowiedział 1 marca studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW Krzysztof Habraszka, multimedalista mistrzostw Europy i Mistrz Ameryk Kyoukushin Karate 2009. Studenci mieli okazję poznać znanego sportowca i porozmawiać o sporcie w ogóle, co w atmosferze niedawnych sukcesów reprezentantów Polski na zimowej olimpiadzie było szczególnie ciekawe.

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu z zakresu edukacji pozaszkolnej

W dniach 23 lutego 2010r. i 03 marca 2010r. odbyły się posiedzenia komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji pozaszkolnej. Komisja rozpatrzyła 46 złożonych ofert. Dla każdej oferty Komisja konkursowa zaproponowała wysokość kwoty dotacji na dofinansowanie proponowanych zajęć pozaszkolnych. Dnia 05.03.2010r. Zarząd Powiatu przyjął zaproponowane przez Komisję Konkursową kwoty dofinansowania zajęć pozaszkolnych.Lista organizacji wraz z wysokością przyznanego dofinansowania znajduje się w załączeniu.lista.pdf (55.21 KB)

Ogłoszenie

Zatwierdzone projekty organizacji ruchu drogowego na czas nieokreślony

Poniżej znajdziecie Państwo informacje związane z zatwierdzoną przez Starostę Tarnogórskiego organizacją ruchu drogowego na czas nieokreślony. Klikając na poszczególny rok ukaże się tabela, w której zawarte są informacje dotyczące zakresu zmiany w organizacji ruchu drogowego, miejsca w którym dojdzie do zmiany, terminu do którego nowa organizacja powinna być wprowadzona oraz podgląd mapowy.    2010    2011  

UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE

5 marca br. w 70 rocznicę podpisania w Moskwie dekretu przesądzającego losy ponad 25 tysięcy Polaków osadzonych w sowieckich więzieniach i obozach jenieckich odbyły się uroczystości, których animatorem był Zarząd Stowarzyszenia Rodziny Katyńskie w Tarnowskich Górach z prezes Krystyną Zatoń na czele. W trakcie uroczystości w tarnogórskim ratuszu Starosta Józef Korpak skierował na ręce Krystyny Zatoń list gratulacyjny, w którym czytamy m.in. „składam serdecznie podziękowania za wieloletnią, owocną pracę na rzecz środowiska, tak zasłużonego dla odkrywania i pokazywania prawdy o zbrodni katyńskiej. To Państwo nie pozwoliliście umrzeć tej prawdzie, prawdzie o „Golgocie Wschodu”. W 70 rocznicę sowieckiego ludobójstwa, słowa: Katyń, Ostaszków, Starobielsk są wreszcie znaczące dla Polaków. Wyznaczają granice pomiędzy miłością do ojczyzny a najwyższą dla niej ofiarą... Rodzina Katyńska jako federacja stowarzyszeń jest organizacją godną najwyższego szacunku, będziemy wspierać jej działalność, bo misja nie została jeszcze wypełniona. Zbyt wiele jeszcze białych plam...”

KURS TATERNICTWA JASKINIOWEGO

Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego zaprasza na Kurs Taternictwa Jaskiniowego. Szkolenie prowadzone będzie przez instruktorów taternictwa jaskiniowego zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Alpinizmu.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.wykaz nieruchomości (38.35 KB) 

Ogłoszenie

OgłoszenieStarosty Tarnogórskiego Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek PPHU Metana s.c. Anna Kruszona i Robert Kruszona z miejscowości Prucha, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynków dawnej wytwórni pasz na zakład produkcyjny przy ul. Młyńskiej 1 w Tworogu, na działkach nr 690/87, 692/87, 685/85, 686/85, 687/86, 688/86.W związku z powyższym zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z treścią powyższej decyzji, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 15 w godzinach: 7.00-10.00 i 14.00-16.00.

Informacja

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje,że od dnia 8 marca 2010 r. (poniedziałek)siedzibą Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych jest budynekStarostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach  przy ulicy Karłuszowiec 5Numery telefonów obowiązujące po zmianie siedziby Wydziału:032/381-37-93, 032/381-37-79

NOWY ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ POWIATÓW

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Powiatów Erlangen Höchstadt - Tarnowskie Góry wybrało jednomyślnie Manfreda Bachmayera z Eckental na nowego prezesa towarzystwa. On zastąpi na tym stanowisku Brigitte Freifrau von Hormuzaki, która od 2008 roku stała na czele stowarzyszenia. Zastępcą Bachmmayera został jednogłośnie wybrany Georg Strzodka z Herzogenaurach. Urząd ten przejmie po Viceprezesie - Jörgu Bubel. Na swoich stanowiskach pozostali: Christiane Webert z Herzogenaurach – skarbnik i Kathrin Menzel z Kalchreuth - sekretarz. Na członków Zarządu wybrani zostali: Kerstin Engel, Jörg Bubel, Heinz Leonhard i Joachim Lukas.

BRĄZOWY KLUCZ DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU

Zakończył się konkurs „Samorządowiec Roku 2009” prowadzony przez Wydawnictwo Regiony i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Kapituła przyznała nagrody najlepszym działaczom samorządowym w postaci: 29 złotych kluczy, 39 srebrnych kluczy, 33 brązowych kluczy oraz 135 wyróżnień. Jeden z brązowych kluczy trafił w ręce przedstawiciela naszego samorządu – Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Fiały. Wyróżnienie otrzymał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gryc. Kapituła oceniała szczególnie ważne inicjatywy i dokonania w zakresie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Powiat w obiektywie

Zdjęcie zatytułowane „Porozmawiajmy w Świerklańcu” autorstwa Dawida Tarkowskiego zajęło pierwsze miejsce w ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach konkursie fotograficznym „Powiat Tarnogórski w obiektywie”. Drugie miejsce zdobył Jan Renka za zdjęcie „Rok 1666”. Trzecie miejsce ex aequo zajęli: Henryk Biały za zdjęcie „Pałac w zimowej szacie” i Łukasz Kowalski za zdjęcie „Wnętrze przeszłości”. Wyróżnienie specjalne Przewodniczącego Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, Wiceprezesa ZPFP Jarosława Michalaka otrzymał Łukasz Klementowski za zdjęcie „Przejście”.  Konkurs został rozstrzygnięty 16 listopada. Łącznie wpłynęły 204 prace od 47 uczestników. Komisja konkursowa obradowała w składzie: Jozef Korpak (przewodniczący komisji), Artur Maligłówka, Jarosław Michalak (przewodniczący Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego), Mirosław Ogiński i Michał Kampa (reprezentanci Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej). Główna nagroda w konkursie wynosiła 1.000 zł. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma 600 zł, trzeciego – 300 zł.  prezentacja - plik do pobrania


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen