kwiecień 2010

PIESZCZANY – DUBNICA – CADCA – BRENNA – TARNOWSKIE GÓRY

No i kolejne 100 kilometrów za naszymi dzielnymi kolarzami. W czwartek przebyli oni trasę z Bratysławy do Pieszczan. Dziś uczestnicy Europejskiego Rajdu Rowerowego – Europa Radtour przemierzają 60 – kilometrowy odcinek z Pieszczan do Dubnicy. Do przejechania pozostały jeszcze 3 etapy – sobotni Dubnica – Cadca (90 km), niedzielny Cadca – Brenna (75 km) oraz poniedziałkowy z metą na Rynku w Tarnowskich Górach. Rajd zorganizowany został dla uczczenia 5 - lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem Erlangen Höchstadt (Niemcy). 13 amatorów - rowerzystów pokonuje trasę liczącą ponad 1000 kilometrów. Patronem medialnym rajdu jest Tygodnik „Gwarek”. 3 maja o godz. 17.30 wielkie powitanie peletonu na tarnogórskim Rynku. Zapraszamy!

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

30 kwietnia naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – Arkadiusz Kuzio – Podrucki w imieniu Starosty Tarnogórskiego złożył wiązanki kwiatów oraz zapalił znicze w miejscach pamięci narodowej. Odwiedził grób Teofila Królika na cmentarzu przy kościele św. Anny oraz grób powstańca Józefa Brailicha na cmentarzu w Strzybnicy. Złożył także wiązanki kwiatów pod obeliskiem koło dawnego Domu Kultury w Strzybnicy, Krzyżem Powstańczym oraz tablicami przy ulicy ulicach Gliwickiej i Witosa w Reptach.

GALA TANECZNA

28 kwietnia 2010 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach zorganizowały kolejną – VI Galę Taneczną. Na scenie można było zobaczyć 370 tancerzy, w przedziale wiekowym od 4 do 20 lat, którzy wystąpili sześciu kategoriach tanecznych. Zaprezentowano szeroki wachlarz repertuarowy, od tańczących krasnoludków, smerfów po krakowiaka, kankana, rock and roll’a i disco. Głównym celem organizatorów jest popularyzowanie zespołowych form tanecznych wśród dzieci i młodzieży. Galę zakończył pokaz uczniów Państwowej Szkoły Baletowej z Bytomia. Przygotowanie i zaangażowanie młodych tancerzy oraz opiekunów zasługuje na najwyższe uznanie. Wszystkie zespoły taneczne otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Przy okazji tanecznych pokazów zorganizowano pokaz kostiumów baletowych. Tąpkowicka Biblioteka i Ośrodek kultury na czele z dyrektorem - Różą Szydło i jej „drużyną” wykonali kawał dobrej roboty. Z niecierpliwością będziemy czekać na VII Galę.

FORUM OŚWIATOWE PODSUMOWANE

29 kwietnia podsumowano w Starostwie Powiatowym V Powiatowe Forum Oświatowe. Wręczono nagrody w poszczególnych konkursach towarzyszących forum. W konkursie na „Najciekawsze stoisko wystawowe” Targów Edukacyjnych 2010 pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach (nagroda 1000 zł), drugie aexequo – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach oraz Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach (po 375 zł), trzecie także aexequo Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach i II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Tarnowskich Górach (po 250 zł).

Ogłoszenie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy. wykaz nieruchomości (77.77 KB)

OJCIEC FUNDAMENTEM RODZINY

W celu propagowania wartości rodzinnych, a w szczególności roli ojca w rodzinie Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ogłasza konkurs „Ojciec fundamentem rodziny”. Konkurs ogłoszony jest w ramach III edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. Adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego. Prace należy składać do 5 maja 2010 roku w Kancelarii Starostwa Powiatowego, pokój nr 1 lub nadsyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem: konkurs:„Ojciec fundamentem rodziny”. Autorzy prac nagrodzonych w kategorii rozprawka/wypracowanie otrzymają następujące nagrody: I miejsce – 800 zł brutto, II miejsce – 500 zł brutto, III miejsce – 300 zł brutto, 2 wyróżnienia po 200 zł brutto.Formularz konkursu (31.50 KB)Regulamin konkursu (41.50 KB)

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Krupski Młyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1 – go Maja, Głównej i Karola Miarki w Krupskim Młynie wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami, na działkach o numerach: 14, 15, 30/9, 31/9, 33/9, 34/9, 41, 45, 47, 299/63, 70, 75, 115, 187/29, 188/29, 209/62, 297/42, 238/69, 248/2, 254/64, 260/26, 67, 176/77, 158/111, 179/61, 167/76, 68, 56, 31, 32, 48, 53, 113,.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek firmy „ZŁOMEX” Marek Klyta, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji demontażu pojazdów w Tarnowskich Górach przy ul. Cmentarnej, na działce o numerze 2461/51.Zainteresowane strony mogą w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z dokumentacją techniczną ww. przedsięwzięcia, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5  p. 15, tel. 032 381 37 47, w godzinach:  7.00-10.00 i 14.00-16.00.Zainteresowani mogą również składać dokumenty uzupełniające do sprawy, swoje zastrzeżenia, uwagi i wnioski.

KOLEJNE 100 KILOMETRÓW – BRATYSŁAWA - PIESZCZANY

Kolejne 100 kilometrów przemierzą dziś uczestnicy Europejskiego Rajdu Rowerowego – Europa Radtour. Trasa wiedzie z Bratysławy do słowackiej miejscowości uzdrowiskowej Pieszczany. Rajd zorganizowany został dla uczczenia 5 - lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem Erlangen Höchstadt (Niemcy). 13 amatorów - rowerzystów ma do przebycia trasę liczącą ponad 1000 kilometrów. W skład rowerowej ekipy wchodzą m.in. Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego Artur Maligłówka i Wicestarosta Powiatu Erlangen Höchstadt Manfred Bachmayer. W polskiej ekipie poza wicestarostą jadą także: Adam Chmiel – radny powiatu, Adam Vogt, Edgar Bronicki, Jan Strzódka i Jan Gładysz. Trasa została podzielona jest na 10 etapów i wiedzie z Erlangen przez Wiedeń, Bratysławę aż do Tarnowskich Gór. Patronem medialnym rajdu jest Tygodnik „Gwarek”. 3 maja o godz. 17.30 wielkie powitanie peletonu na tarnogórskim Rynku. Zapraszamy!

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Starostwo Powiatowezaprasza mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do odwiedzeniaBiura Porad Obywatelskich.Bezpłatne porady prawne udzielane są mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiegow siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16,w pokoju nr 2, tel. 032 381-87-65 (czynny w godzinach urzędowania biura).Zapisy pod numerem telefonu: 032 381-87-50 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00)W maju biuro czynne będzie w poniedziałki w godz. 8.00 – 14.30.

OD KLEPISKA DO BOISKA

16 kwietnia 2010 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji po nazwą „Od klepiska do boiska – kompleks rekreacyjno – sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska piłkarskiego o wymiarach płyty 44 x 87 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy i drenażem; budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17,45 x 30,18 m z nawierzchnią poliuretanową; montaż trybuny dla widzów na 236 miejsc; przebudowę placu zabaw; budowę chodników i placów; wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu terenu boisk. Termin zakończenia prac ustalono do 30 września 2010 r. Wartość robót to 1 847 224,47 zł brutto. Inwestycja finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 9 Zdrowie i rekreacja, Działanie 9,3 Lokalna infrastruktura sportowa) oraz z budżetu Powiatu Tarnogórskiego.

OD KLEPISKA DO BOISKA

Rozpoczęła się realizacja inwestycji po nazwą „Od klepiska do boiska – kompleks rekreacyjno – sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska piłkarskiego o wymiarach płyty 44 x 87 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy i drenażem; budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 17,45 x 30,18 m z nawierzchnią poliuretanową; montaż trybuny dla widzów na 236 miejsc; przebudowę placu zabaw; budowę chodników i placów; wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu terenu boisk. Roboty rozpoczęły się 16 kwietnia 2010 r. Termin zakończenia prac ustalono do 30 września 2010 r. Wartość robót to 1 847 224,47 zł brutto. Inwestycja finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 9 Zdrowie i rekreacja, Działanie 9,3 Lokalna infrastruktura sportowa) oraz z budżetu Powiatu Tarnogórskiego.

W DRODZE DO BRATYSŁAWY

Uczestnicy Europejskiego Rajdu Rowerowego – Europa Radtour przekroczyli dziś granicę austriacko – słowacką. By dotrzeć z austriackiego Melk do Bratysławy przebyć dziś muszą trasę liczącą 100 km. Rajd zorganizowany został dla uczczenia 5 - lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem Erlangen Höchstadt (Niemcy). 13 amatorów - rowerzystów ma do przebycia trasę liczącą ponad 1000 kilometrów. 3 maja o godz. 17.30 wielkie powitanie peletonu na tarnogórskim Rynku. Zapraszamy!

ERYK LIPIŃSKI I LUCEK CZERNY W GALERII „NATYNKU”

30 kwietnia br. tarnogórska Galeria Satyry „NaTynku” (ul. Czarnohucka 22) zaprasza na wernisaż prac pochodzących ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie autorstwa Eryka Lipińskiego - ikony polskiej satyry. Wystawie towarzyszyć będzie występ kabaretowy multimedialnego śląskiego artysty Lucka Czernego zatytułowany „Ślązok wierny”. Początek spotkania o godz. 19.00. Wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy na wernisaż oraz występ kabaretowy!

3 maja

Ogłoszenie

EUROPA RADTOUR - W POŁOWIE TRASY

Trwa Europejski Rajd Rowerowy – Europa Radtour, zorganizowany dla uczczenia 5 - lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem Erlangen Höchstadt (Niemcy). 13 amatorów - rowerzystów przejechało już blisko połowę, liczącej ponad 1000 kilometrów, trasy z Erlangen do Tarnowskich Gór. Uczestnicy rajdu wyjechali 24 kwietnia o godz. 9.30 z Erlangen, gdzie szczęśliwej drogi życzył im niemiecki starosta Eberhard Irlinger. Tego dnia przebyli pierwszy liczący 156 km odcinek trasy wiodącej do Regensburga. W niedzielę przemierzyli trasę do Passau (121 km), a w poniedziałek w drodze do Linz (80 km) przekroczyli granicę niemiecko – austriacką. Dziś uczestnicy rajdu są w drodze do miejscowości Melk – z Linz mają do przebycia 90 km.

SESJA RADY POWIATU – 26 KWIETNIA

Jednogłośnie radni Rady Powiatu przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok. Radni przyjęli także sprawozdanie z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2009”. Zdecydowano także o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Ożarowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach. Radni podjęli także uchwały w sprawie przyznania nagrody „Orła i Róży” profesorowi Wernerowi Lubosowi oraz Klubowi Sportowemu „Ruch” Radzionków.

SZKICE Z POWIATÓW

Do końca maja w holu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zwiedzać można wystawę prac Małgorzaty Obuchowskiej, absolwentki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W ramach ekspozycji prezentowane są rysunki i akwarele związane z Powiatem Tarnogórskim oraz Powiatem Tucholskim. Wystawę przygotował Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej tarnogórskiego starostwa, w ramach współpracy z Powiatem Tucholskim. Jednocześnie w Książnicy Tucholskiej prezentowana jest wystawa zdjęć Henryka Kościelnego zatytułowana „Przyroda Powiatu Tarnogórskiego”.

VII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” w Nakle zaprasza na VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Tarnogórskiego. Turniej odbędzie się 1 maja (sobota) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle (ul. G. Morcinka 9). Na zwycięzców czekają puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zapraszamy do udziału w turnieju!

UCZNIOWIE LICEUM PLASTYCZNEGO JADĄ DO BRUKSELI

Uczniowie Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych zostali nagrodzeni w konkursie „Szukamy bohaterów”, jaki zorganizował europoseł dr Marek Migalski. Nagrodą jest kilkudniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego, na który otrzymali bilet w sobotę na uroczystym podsumowaniu w Katowicach tego szczególnego konkursu. Narodzony zespół w składzie  Danuta Frasek, Iwona Golor i Krzysztof Stręcioch pracowali pod kierunkiem swojej nauczycielki języka polskiego Stanisławy Szymczyk.

KONFERENCJA DLA PEDAGOGÓW

23 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, odbyła się konferencja dla pedagogów szkolnych Powiatu Tarnogórskiego zatytułowana „Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży oraz procedury reagowania w przypadku naruszania praw przez nieletnich”. Konferencję poprowadził nadkomisarz Sebastian Korecki z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Konferencja odbyła się w ramach V Tarnogórskiego Forum Oświatowego. Udział w spotkaniu wzięło około 60 pedagogów szkolnych i psychologów.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Tarnowskie Góry, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II faza projektu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w zlewni „Repty i Leśna” – zadanie 3 -  Rybna, na działkach o numerach:

V TARNOGÓRSKIE FORUM OŚWIATOWE

Zakończyły się Targi Edukacyjne odbywające się w ramach V Tarnogórskiego Forum Oświatowego. Przez dwa dni zwiedziło je około tysiąc gimnazjalistów. Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, odbędzie się konferencja dla pedagogów szkolnych Powiatu Tarnogórskiego pt. Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży oraz procedury reagowania w przypadku naruszania praw przez nieletnich. Poprowadzi ją nadkomisarz Sebastian Korecki z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. W ramach V Tarnogórskiego Forum Oświatowego zorganizowano zostało szereg konkursów: VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o złote pióro Starosty Tarnogórskiego i Burmistrza Miasta, Konkurs na najciekawsze stoisko targów, IV Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów; Powiatowy Konkurs Matematyczny „Ciekawostki nie tylko matematyczne” oraz konkurs plastyczny promujący Powiat Tarnogórski. Laureaci zostaną uhonorowani 29 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

I WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS MUNDUROWYCH

W Zespole Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w dniach 20 – 21 kwietnia trwał I Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Klas Mundurowych. Zwycięzcą turnieju został Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Katowicach, pokonując w finale Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach wynikiem 3:2. Najlepszym zawodnikiem turnieju został: Ryszard Rąbała z ZSEiO w Katowicach. Za najlepszego strzelca uznano Pawła Jendrzejczyka z ZST - U w Tarnowskich Górach. Najlepszym bramkarzem turnieju został Kamil Gomoluch z ZST - U w Tarnowskich Górach.

ANOTHER WORLD WYGRAŁ ANTY-FEST

Tarnogórski zespół „Another World” wygrał drugą edycję konkursu Anty-Fest. W nagrodę dostał statuetkę „Złotej Kosy”. Będzie miał również możliwość nagrania maxi singla. Jego promocję zapewni Antyradio, organizator konkursu. Do finału Anty-Festu 2010 dotarły trzy zespoły – „Another World”, „Deyacoda” i „The Rooads”. W sumie w konkursie rywalizowało ponad 300 kapel. O zwycięstwie zadecydowały głosy słuchaczy Antyradia. „Another World” powstał w 2007 r. Założyli go Tomek Stebel (gitara) i Adam Białecki (perkusja). Później dołączyli do nich basista Daniel Niewiński, gitarzysta Michał Rupik i wokalista Przemek Uliczka „Dziobak”. Grają heavy metal, nawiązując do wzorców z lat 80. Zespół Another World jest laureatem II Powiatowego Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Muzycznych, organizowanego przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. Anty-Fest to konkurs Antyradia dla młodych, utalentowanych rockowych zespołów bez kontraktów fonograficznych. Jego celem jest pomoc w estradowym starcie. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2009 roku.

Od klepiska do boiska

 Od klepiska do boiska – kompleks rekreacyjno - sportowy przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach”. Wartość dofinansowania jakie uzyskano na to zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 9 Zdrowie i rekreacja, Działanie 9,3 Lokalna infrastruktura sportowa to 1 mln 999 tys. 925 zł. Koszt całkowity projektu to 3 mln 088 tys. 900 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Tarnogórskiego. Przedmiotem całego zamierzenia inwestycyjnego jest projekt budowy i przebudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach.

WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO NAS

 Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego” projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, priorytet III. Turystyka, działanie 3.4 Promocja turystyki. Koszt całkowity projektu to 500 tys. zł, a dofinansowanie wynosi 425 tys. zł.

EUROPEJSKI RAJD ROWEROWY – EUROPA RADTOUR

Dla uczczenia 5 - lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem Erlangen Höchstadt (Niemcy) w dniach 24 kwietnia - 3 maja 2010 r. odbędzie się Europejski Rajd Rowerowy (Europa Radtour). 13 rowerzystów - amatorów pokona trasę liczącą ponad 1000 kilometrów z Erlangen do Tarnowskich Gór. W skład rowerowej ekipy wejdą m.in. Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego Artur Maligłówka i Wicestarosta Powiatu Erlangen Höchstadt Manfred Bachmayer. W polskiej ekipie poza wicestarostą pojadą także: Adam Chmiel – radny powiatu, Adam Vogt, Edgar Bronicki, Jan Strzódka i Jan Gładysz. Trasa została podzielona jest na 10 etapów i wiedzie z Erlangen przez Wiedeń, Bratysławę aż do Tarnowskich Gór. Patronem medialnym rajdu jest Tygodnik „Gwarek”.

V TARNOGÓRSKIE FORUM OŚWIATOWE

Od 13 do 28 kwietnia trwa V Tarnogórskie Forum Oświatowe. Zainaugurował je 13 kwietnia VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o złote pióro Starosty Tarnogórskiego i Burmistrza Miasta. 21 i 22 kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury w godzinach od 10.00 do 15.00 odbywać będą się Targi Edukacyjne 2010. Jak co roku rozstrzygnięty zostanie też konkurs na „Najciekawsze stoisko wystawowe”. Podczas Targów Edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych organizowane będą dni otwarte dla gimnazjalistów, podczas których uczniowie mogą zwiedzić swoje przyszłe szkoły, wziąć udział w organizowanych przedsięwzięciach, w pokazach multimedialnych, fizycznych itp.

TARGI PRACY

16 kwietnia 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zorganizował Targi Pracy, nad którymi honorowy patronat objął starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak. Spotkanie, przy licznym udziale osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób zainteresowanych problematyką rynku pracy, odbyło się w Tarnogórskim Centrum Kultury. W Targach wzięło udział 46 podmiotów i organizacji. Pracodawcy, agencje pracy, powiatowe urzędy pracy oraz hufce pracy uczestniczące w targach miały do dyspozycji razem 1696 ofert zatrudnienia.

WIATR, WYPADEK, OGIEŃ, WODA...

15 kwietnia wręczono w Starostwie Powiatowym nagrody laureatom etapu powiatowego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. W ramach eliminacji gminnych na konkurs wpłynęło 95 prac. Jury wyłoniło po trzy najlepsze prace w każdej grupie konkursowej oraz przyznało wyróżnienia.

SOSW W TURECKIM KAHRAMANMARAÅž

Między 22 a 27 marca w ramach projektu „Jeść!... łyżką i widelcem” programu Comenius odbyła się kolejna wizyta robocza. Tym razem trzy nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach odwiedziły tureckie miasto KahramanmaraÅŸ. Nauczycielki wraz z przedstawicielami z pozostałych krajów partnerskich projektu (tj. Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Bułgarii) miały okazję przyjrzeć się bliżej tureckiemu systemowi edukacji, czy metodom i formom pracy stosowanym w tamtejszej pracy z dziećmi. Poza tym nauczyciele ze wszystkich partnerskich szkół mogli porozmawiać na temat swoich doświadczeń pedagogicznych oraz refleksji, jakie nasuwają się im w ich codziennej pracy.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Ślady przeszłości. O historii śląskiego rodu Ballestremów opowiedział 12 kwietnia studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW znany historyk, znawca heraldyki i śląskiej genealogii dr Arkadiusz Kuzio -Podrucki. Kolejny wykład z historii pozwolił słuchaczom poznać w dużym skrócie historię śląskiego rodu arystokratycznego oraz jego związków z europejskimi rodami i zastanowić się nad wpływem przeszłości na czasy współczesne.

FEMINA 2010

W dniach 8 – 10 kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się trzecia edycja „Tarnogórskiej FEMINY” interdyscyplinarnej imprezy skupionej wokół szeroko pojętego zagadnienia kobiecości, w kulturze i polskiej mentalności. W tym roku organizatorzy swoją uwagę skierowali na ideę „starości” zwłaszcza starzenia się kobiety w kontekście mody, a także przez pryzmat „kultu młodego ciała” w kulturze masowej. Drugim filarem tegorocznej feminy była dyskusja na temat znaczenia i kształtu agnostycyzmu w naszym społeczeństwie.

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego – kłody, pochodzące z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowychtreść ogłoszenia  (25.37 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykaz nieruchomości (183.43 KB) 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wykaz nieruchomości (124.82 KB)

MISTRZOWIE ORTOGRAFII 2010 POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

13 kwietnia szkolni mistrzowie pióra, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych powiatu tarnogórskiego oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku pisali po raz ósmy wielkie dyktando. Myśl, która stanowi motto wszystkich powiatowych ortograficznych spotkań: A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego - hańbą oczywistą, nabrała w tegorocznym konkursie szczególnie symbolicznego charakteru. Jeszcze mocnej podkreślała poczucie wartości, która jednoczy nas wszystkich, jaką jest troska o wspólny język.

KRZYK KATYNIA

- To, co się stało to rozpaczliwy krzyk Katynia w kierunku dzisiejszego świata. Trzeba było tej śmierci, by Rosjanie mogli po raz pierwszy obejrzeć prawdę o Katyniu – mówił 12 kwietnia w trakcie kazania ksiądz Piotr Kalka. W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się msza żałobna w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Mieszkańcy powiatu, żołnierze, kombatanci, harcerze, przedstawiciele Rodziny Katyńskiej i samorządowcy oddali hołd tragicznie zmarłym zapalając znicze pod tablicą katyńską.

Adam Morawiec

KSIĘGA KONDOLENCYJNA

Na parterze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5) wystawiona została księga kondolencyjna pamięci ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Zapraszamy mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do wpisywania się do księgi. Będzie ona wystawiona do soboty, czyli do końca żałoby narodowej w Polsce. Jako pierwszy swój wpis w księdze złożył starosta Józef Korpak.

V TARNOGÓRSKIE FORUM OŚWIATOWE

Informujemy, że w związku z tragedią narodową, która miała miejsce pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku, termin organizacji V Tarnogórskiego Forum Oświatowego został przesunięty na dni od 20 do 22 kwietnia br.

PAMIĘCI OFIAR

10 kwietnia, przed tarnogórskim ratuszem uczczono pamięć ofiar katastrofy w Smoleńsku. Poseł Tomasz Głogowski, starosta Józef Korpak, burmistrz Arkadiusz Czech, radni, przedstawiciele Śląskiego Dzwonu Nadziei i innych organizacji pozarządowych zapalili znicze. Na miejscu byli przedstawiciele służb mundurowych. W poniedziałek o godz. 18.00 w Kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Gorach odprawiona zostanie msza żałobna w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku. Jutro na parterze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wystawiona zostanie księga kondolencyjna.

JUBILEUSZ BATALIONU

5 Tarnogórski Batalion Chemiczny im. gen. bryg. Leona Berbeckiego świętował 9 kwietnia jubileusz 15-lecia istnienia. Władze powiatu reprezentowali w trakcie uroczystości starosta Józef Korpak oraz przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Fiała. 5 Tarnogórski Batalion Chemiczny im. gen. bryg. Leona Berbeckiego to samodzielny pododdział wojsk chemicznych Sił Zbrojnych. Batalion sformowany został w 1995. Stacjonuje w koszarach przy ulicy Opolskiej. W latach 1997 oraz 2001 wydzielone siły batalionu brały udział w likwidacji skutków powodzi na obszarach najbardziej nią dotkniętych. W trakcie uroczystości po raz pierwszy oficjalnie przekazano informację o tym, iż zgodnie z decyzją dowództwa sił lądowych 5 Batalion Chemiczny stanie się po 15 latach na nowo pułkiem, czyli jednostką o znacznie wyższej randze.

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli opiekunów

    Poniżej zamieszczono dokumenty konieczne do sporządzenia umowy z nauczycielami - opiekunami stypendystów. Do pobrania także wzór sprawozdania semestralnego, które proszę dostarczyć w dniu podpisywania umowy. Druk - dane osobowe umowa zlecenie.doc (24.50 KB)  Oświadczenie - umowa zlecenie.doc (25.50 KB) załącznik nr 1 do umowy - sprawozdanie.doc (73.00 KB)   

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Urzędu Gminy Zbrosławice, z siedzibą w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Ziemięcicach ul. Polna i ul. Słoneczna, na działkach o numerach: 355/146, 142, 155/57, 166, 167 i 357/146. W związku z powyższym zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z treścią powyższej decyzji, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 14 w godzinach: 700-1000 i 1400-1600.

"Inspiracje"

ORLIK W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim przy ulicy Sportowej odbyło się 7 kwietnia uroczyste otwarcie kompleksu boisk wybudowanych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012. W skład kompleksu wchodzą: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz budynek zaplecza socjalnego. Kompleks otworzył burmistrz Miasteczka Śląskiego – Bronisław Drozdz. Wśród gości znaleźli się między innymi: starosta Józef Korpak oraz poseł na Sejm RP – Tomasz Głogowski.

Agnieszka Kowalczyk

Vĕra Kopecká

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pochodzącym z gospodarstw domowych          Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180 poz. 1495 z późniejszymi zmianami) obowiązującą od dnia 21.10.2005 r. na użytkownika sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych został nałożony obowiązek oddawania przedmiotowego zużytego sprzętu podmiotowi uprawnionemu do jego zbierania. Podmiotami uprawnionymi do odbierania zużytego sprzętu m.in. są: 

  • punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi sprzętu, którzy przy sprzedaży nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązani są do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Międzynarodowy Plener Malarski

Krzysztof Kmieć

MUZYCZNA REFLEKSJA W SECESJI

31 marca w galerii Secesja Wojciecha Betkiewicza odbył się kameralny koncert wiolonczelowy w wykonaniu Anny Rehker z Monachium. W atmosferze Wielkiego Tygodnia koncert młodej artystki był swoistą zadumą nad sensem i wartościami życia, bowiem jak pisał niemiecki filozof Artur Schopenhauer : Muzyka jest kąpielą duszy zmywającą z niej wszelką nieczystość.

Zdjęcia z wakacji

PUCHAR STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO

31 marca 2010 odbyło się losowanie par półfinałów Pucharu Starosty Tarnogórskiego. W organizowanym po raz drugi Pucharze Starosty Tarnogórskiego zmierzą się 4 drużyny. W półfinale Gwarek Tarnowskie Góry zagra z Ruchem Radzionków, a Orzeł Nakło Śląskie z Tarnowiczanką Stare Tarnowice. Mecze odbędą się na przełomie kwietnia i maja. Zwycięzcy spotkają się finale pod koniec maja na stadionie Górnika Zabrze.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen