maj 2010

OKRĘGOWY KONKURS NA PREZENTACJĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM

28 maja w radzionkowskim Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się dziesiąta jubileuszowa edycja Okręgowego Konkursu na Prezentację w Języku Angielskim, pod patronatem Starosty Tarnogórskiego oraz Burmistrza Miasta Radzionków. Organizatorem konkursu było Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie. Konkurs obejmował trzy kategorie: wiersz, piosenkę i scenkę. Liczba wykonywanych prezentacji pobiła w tym roku rekord i wyniosła aż 44. Zaprezentowało się ponad sześćdziesięciu wykonawców m.in. z Radzionkowa, Bytomia i Piekar Śląskich.

PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH

W dniu 12 czerwca 2010r. w godzinach od 15:00 do 18:00 w Parku Świerklanieckim odbędzie się coroczny PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH. Piknik organizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Serce Dziecka i Stowarzyszeniem Pro Rodzina. Zapraszamy serdecznie wszystkie rodziny zastępcze. Natomiast osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego informujemy, że podczas Pikniku pracownicy PCPR udzielać będą na ten temat informacji.

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ulica Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kostki brukowej granitowej o wymiarach 15/17 cm pochodzącej z rozbiórki w ilości 381 ton. treść ogłoszenia (21.13 KB) 

WYSTAWA ZBIOROWA TWÓRCÓW LOKALNYCH

28 maja w tarnogórskim „Kałamarzu” (ul. Górnicza 7) otwarto wystawę zbiorową artystów lokalnych. Prezentowane na niej są prace 20 plastyków, wykonane w różnych technikach, począwszy od malarstwa poprzez rysunek, rzeźbę, witraż, grafikę, ceramikę, po fotografię. Galeria Twórców Lokalnych jest inicjatywą Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Uprzednio mieściła się w zamku w Nakle Śląskim. Na czas jego remontu przeniesiona została do „Kałamarza”. Wystawa potrwa do końca czerwca.

POKOLORUJ POWIAT

600 prac wpłynęło na konkurs plastyczny pt. „Pokoloruj Powiat”, organizowany przez Starostwa Powiatowe w Tucholi i Tarnowskich Górach. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu obydwu powiatów. Dzieci z Powiatu Tucholskiego oraz Tarnogórskiego kolorowały obrazki znajdujące się w kolorowankach, wydanych przez obydwa Powiaty. Dzięki temu mogły poznać najciekawsze miejsca w Borach Tucholskich i na Śląsku.

20 LAT WSPÓLNIE

26 maja w Sejmie RP odbyło się uroczyste zakończenie programu opracowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dla samorządów i szkół. Celem programu "20 lat wspólnie" było uczczenie rocznicy powstania samorządów gminnych w 1990 r. Powiat Tarnogórski podjął się realizacji programu, a na finał zostali zaproszeni uczniowie z Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej. Delegacja w składzie: Lidia Dziechciarczyk jako przedstawiciel samorządu, Tatiana Konatkiewicz - Brol - nauczyciel CEE-H oraz Aleksandra Lebiotkowska, Justyna Joniec i Kamil Jarzębski - uczniowie klasy II a Technikum Ekonomicznego. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną "Wspólnie w przyszłość", w której umieścili samodzielnie zebrane materiały: wywiady z samorządowcami, wywiady z rodzicami i dokumentację fotograficzną przemian, jakie zaszły w powiecie w ciągu 20 lat. Podczas spotkania w Sejmie przedstawiali materiały własne i publikacje promujące powiat.

POMOC POWODZIANOM

Pomóżmy, tym którym powódź zabrała dom, dobytek i radość życia. Apelujemy o przyłączenie się do Akcji Pomocy Powodzianom! Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Tarnowskich Gór organizuje we współpracy z Caritas Parafii Opatowice Akcję Pomocy Powodzianom z miejscowości Wola Przemykowska, w kotlinie Sandomierskiej, w rozlewisku Raby i Wisły.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży:ogłoszenie (99.32 KB)

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Starosta Tarnogórski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Burmistrza Miasta Kalety, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa chodnika przy ulicy Gwoździa w Kaletach

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Tarnogórskiegoinformuje, żew dniu 28 maja 2010 r. (tj. piątek) strony przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w godzinach od 7.00 do 14.45.

SPOTKANIE KOMBATANTÓW

21 maja członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – koła w Tarnowskich Górach – uczcili rocznicę kampanii włoskiej – rozpoczętej 9 lipca 1943 roku lądowaniem aliantów na Sycylii, a zakończonej 2 maja 1945 roku kapitulacją wojsk niemieckich. Kombatanci złożyli również życzenia swoim kolegom, którzy w tym roku obchodzą 90 urodziny. Do życzeń dołączył się starosta Józef Korpak.

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego – kłody, pochodzące z wycinki drzew:ogłoszenie (23.84 KB) 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości opisanych poniżej:Wykaz nieruchomości  (186.13 KB)

SYTUACJA POWODZIOWA

(21.05.2010, godz. 8.00)Podczas nocnej burzy nastąpiło podtopienie 40 domostw w Gminie Ożarowice. Przerwaniu uległ wał stworzony w celu tamowania wody z obszarów leśnych. Woda wtargnęła do gospodarstw rolnych .Na miejsce wysłano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Usypano wały, wzmocniono dotychczasową groblę, w celu zapobiegania przepływu wody z obszarów leśnych. Nadmiar wody odprowadzono za pomocą przekopu wykonanego przez 2 koparki oraz ludzi. Akcja trwa nadal, w dalszym ciągu potrzebne są worki i piach, który jest w posiadaniu Urzędu Gminy. W nocy miało także miejsce zalanie przez ulewny deszcz terminalu „A” w Porcie Lotniczym Katowice - Pyrzowice. Na miejsce wysłano 4 zastępy straży pożarnej. Sytuacja została opanowana. Wkrótce potem nastąpiło zalanie parkingu przed Portem Lotniczym  Na miejscu pracowały 2 zastępy straży pożarnej. Przywrócono teren do stanu użytkowania.

TARGI EDUKACJI I PRACY

Urząd Miasta w Radzionkowie oraz Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Radzionkowie i Tarnowskich Górach zapraszają na Targi Edukacji i Pracy. Targi odbędą się w dniu 27 maja 2010 r. w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II 2 w godz. 10.00 - 13.00.

PLENER ARTYSTYCZNY

Od 6 do 12 maja 2010 roku trwał w Powiecie Tucholskim Plener Fotograficzny i Ogólnopolski Plener Malarski Bory Tucholskie w fotografii – „Kraina czterech pór roku”. Komisarzem pleneru był Mirosław Ogiński z Powiatu Tarnogórskiego. Tematem przewodnim Pleneru Artystycznego była unikatowa przyroda Borów Tucholskich. Mimo niesprzyjającej pogody za to w miłej atmosferze powstały bardzo ciekawe prace. W ramach współpracy zaprzyjaźnionych powiatów w Tucholi gościli artyści z Powiatu Tarnogórskiego: Mirosław Ogiński, Leon Kozok, Łukasz Wyglendacz, Piotr Gad. Artyści w czasie trwania pleneru mieli okazję zobaczyć ciekawe miejsca w Borach Tucholskich oraz zwiedzili Muzeum w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego na Wyspie Młyńskiej.

POWIAT PO WODĄ

Zalane domy, zamknięte drogi, ewakuacja ludności, braki w dostawie prądu – tak wyglądała sytuacja w Powiecie Tarnogórskim w tym tygodniu. 19 maja starosta Józef Korpak w asyście zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej – Ryszarda Świderskiego oraz kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Stanisława Rudka odwiedził tereny, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi. Jednym z takich miejsc jest zbiornik Zielona w Kaletach, gdzie na skutek obfitych opadów deszczu doszło do niekontrolowanego wypływu wody tzw. kanałem ulgi z dużego zbiornika. Olbrzymia ilość wody płynąca kanałem spowodowała jego kilkakrotne poszerzenie oraz podmycie grobli oddzielającej dolny zbiornik wody od kanału. W przypadku przerwania tejże grobli dojdzie do połączenia dolnego zbiornika z kanałem ulgi, czego konsekwencją będzie kolejny niekontrolowany wypływ wody, która może spowodować podtopienie bądź zalanie znacznej części miasta Kalety oraz zagrożenie dla gminy Kalety. Wypływająca z impetem do kanału ulgi woda zmiotła z powierzchni ziemi część położonej przy kanale restauracji. Zdecydowano o konieczności umocnienia grobli oddzielającej kanał ulgi od dolnego zbiornika w Zielonej oraz udrożnieniu przepustu po mostkiem przy zawalonym budynku.

SYTUACJA POWODZIOWA

(19 maja – godz. 22.00)W gminie Krupski Młyn następuje powolny ale systematyczny spadek poziomu wody w rzecze Mała Panew. Poziom wody na punkcie pomiarowym utrzymuje się na poziomie ok. 65 cm powyżej stanu alarmowego. Droga powiatowa z Krupskiego Młyna kierunku Kielczy jest już przejezdna dla samochodów. W Krupskim Młynie zostały przywrócone dostawy energii elektrycznej. Nie przeprowadzono już żadnych ewakuacji. Osoby wcześniej ewakuowane pozostają w świetlicy gminnej. Powoli, systematycznie opada także poziom wody w zbiorniku Kalety – Zielona oraz na rzece Mała Panew w gminie Kalety. Poziom wody na rzece utrzymuje się w granicach wałów przeciwpowodziowych. Wszystkie drogi na terenie gminy są przejezdne. Nie przeprowadzono kolejnych ewakuacji ludności. Nadal nie przywrócono dostaw energii do ok. 100 domostw. Dostawy zostaną przywrócone w sytuacji ustąpienia wody i osuszenia zalanego transformatora. Inne niewielkie rzeki powiatu nie zagrażają terenom zamieszkałym – prognozuje się dalsze spadki poziomu wód.

SYTUACJA POWODZIOWA W POWIECIE TARNOGÓRSKIM

(19 maja – godz. 6.00)Zmniejsza się zagrożenie powodziowe w Kaletach. Poziom wody w zbiorniku wodnym Kalety – Zielona powoli, ale systematycznie opada (od godz. 22 poziom wody spadł o dalsze 10 cm). Z zagrożonego rejonu nie przeprowadzono dalszych ewakuacji. Nadal utrzymuje się trudna sytuacja w Krupskim Młynie. Poziom wody rzeki Mała Panew utrzymuje się na poziomie alarmowym – na rzece nastąpił spływ wody z Kalet w kierunku Krupskiego Młyna. Od godz. 20.00 nie przeprowadzono już żadnych ewakuacji z terenów zagrożonych. Na chwilę obecną nigdzie w Powiecie Tarnogórskim nie ustawia się zapór z worków z piaskiem. Straż Pożarna w dalszym ciągu odpompowuje wodę z lokalnie podtopionych budynków. Droga Powiatowa Tworóg – Krupski Młyn jest już przejezdna.

DINOZATORLAND

15 maja dzieci ze Świetlicy Anioła Stróża, działającej przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, były na wycieczce w Dinozatorlandzie. Widziały ruchome dinozaury, jeździły na karuzelach, były także w kinie 5D. Wyjazd był możliwy dzięki hojności gości Balu Starosty, którzy uczestniczyli w aukcji charytatywnej i loterii fantowej.

SYTUACJA POWODZIOWA NA TERENIE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

(18 maja 2010, godz. 11.00)Sytuacja na terenie powiatu jest trudna. Trawa ewakuacja części mieszkańców gmin Krupski Młyn i Kalety, pracują wszystkie jednostki PSP oraz OSP, policji, do akcji włączyli się żołnierze z lublinieckiej jednostki specjalnej. 10 tys. zł na niezbędne paliwo otrzyma od Powiatu Tarnogórskiego tarnogórska straż pożarna, 4 tys. zł  - gmina Tworóg na piasek i worki. Gmina Kalety: Woda w zalewie w miejscowości Zielona lekko opada i nie zagraża zalaniem pobliskich gospodarstw. Woda opadła o kolejne 10 cm w porównaniu z wczesnymi godzinami rannymi. W mieście Kalety utrudniony ruch w centrum oraz przy zakładach papierniczych.

„20 LAT WSPÓLNIE”

Cztery tarnogórskie szkoły ponadgimnazjalne biorą udział w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”, organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Do akcji zgłosiły się: Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej, Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych, I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica.  Akcję zorganizowano z okazji 20-lecia samorządności w Polsce. Jej celem było upamiętnienie 20. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypada 27 maja 2010 roku. Akcja miała zachęcić mieszkańców do docenienia pozytywnej działalności samorządów poprzez pokazanie, co się zmieniło w okolicy dzięki działalności władz lokalnych.

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

Wojewoda Śląski 16 maja 2010 roku ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe m.in. terenie powiatu tarnogórskiego. Zobowiązano wójtów, burmistrzów i starostę do podjęcia niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania, mogącego powstać, zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska. Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego spływają liczne sygnały dotyczące zalań posesji i piwnic. Na rzece Małej Panwi stan alarmowy przekroczony jest o 10 cm, na rzece Brynicy – o 75 cm. Pogarsza się też sytuacja w gminie Zbrosławice w wyniku wystąpienia z koryta rzeki Dramy. W Kaletach w wyniku zalania transformatora doszło do awarii zasilania elektrycznego. W związku z pogarszającą się sytuacją starosta tarnogórski zwołał na godz. 13.00 posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Wszelkie zgłoszenia o zalaniach i podtopieniach przyjmuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 381 25 00 wewn. 343 i 393.

KONFERENCJA DLA PEDAGOGÓW

14 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego, z inicjatywy Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, odbyła się druga część konferencji dla pedagogów szkół Powiatu Tarnogórskiego pt. „Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży oraz procedury reagowania w przypadku naruszania prawa przez nieletnich”. Konferencję poprowadził nadkomisarz Sebastian Korecki z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Grach. Udział w spotkaniu wzięło 51 pedagogów i psychologów szkolnych. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań, na które mogli otrzymać wyczerpujące i precyzyjne odpowiedzi.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Konsument na rynku. Jak odnaleźć się w sytuacji trudnej, kiedy jako konsumenci czujemy się oszukani? O zachowaniach konsumenckich i prawach konsumenta opowiedziała 10 maja studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW pani Barbara Mrożek - Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Pani rzecznik Barbara Mrożek odkryła przed studentami UTW tajniki praw konsumenta. Uświadomiła słuchaczom, że tak naprawdę doskonale się orientują w prawach rynku i zasadach relacji nabywca - odbiorca, ale....Okazuje się, że często konsument sam doprowadza swoim zachowaniem do sytuacji, w której ponosi straty. Tak się dzieje, gdy zapomina przeczytać przed podpisaniem umowę dotyczącą nabywanego towaru lub usługi, także i wtedy, gdy zapomina o terminie reklamacji lub gubi dokumenty potwierdzające zawarcie określonej transakcji. I co wtedy, jak się zachować w sytuacji, która jest dla konsumenta trudna??? Najprostsza odpowiedź to taka - skorzystaj z porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Rolą rzecznika jest bowiem pomoc wszystkim konsumentom w dochodzeniu swoich praw, choć często i rzecznik jest bezradny jeśli klient przychodzi zbyt późno lub popełnił błędy przy zawieraniu umowy nabycia towaru.

PODSUMOWANIE RAJDU ROWEROWEGO

12 maja podsumowano w Starostwie Powiatowym Europejski Rajd Rowerowy Europa Radtour. Były wspomnienia i filmy z liczącej ponad tysiąc kilometrów trasy. Na spotkaniu gościł Wicestarosta Powiatu Erlangen Höchstadt Manfred Bachmayer z małżonką. 13 rowerzystów - amatorów pokonało trasę z Erlangen do Tarnowskich Gór dla uczczenia 5 - lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem Erlangen Höchstadt (Niemcy). Europejski Rajd Rowerowy (Europa Radtour) trwał 10 dni. W skład rowerowej ekipy weszli m.in. Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego Artur Maligłówka i Wicestarosta Powiatu Erlangen Höchstadt Manfred Bachmayer. W polskiej ekipie poza wicestarostą jechali także: Adam Chmiel – radny powiatu, Adam Vogt, Edgar Bronicki (pracownicy Starostwa Powiatowego), Jan Strzódka i Jan Gładysz. Patronem medialnym rajdu był Tygodnik „Gwarek”. Sponsorem rajdu był Sklep Rowerowy Jana Gładysza, a partnerem Rajdu SiM Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

AKCJA SADZENIA DRZEW

Kilkaset sadzonek posadzili 12 maja w rybnickim lesie prezydenci śląskich miast i starostwie powiatów. Była to kolejna edycja ekologicznej kampanii prowadzonej przez firmę Vattenfall i redakcję „Dziennika Zachodniego”. W sadzeniu drzew tradycyjnie już uczestniczył starosta tarnogórski Józef Korpak. W tym roku w śląskich lasach dzięki Vattenfall posadzonych zostanie sto tysięcy drzewek, w ciągu 10 lat przybędzie milion drzew. 

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41  w terminie od 31.05.2010 roku do 21.06.2010 roku w godzinach od 7 30 do 15 30, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Rybna, położonego w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry.

ŚCH – WAŻNE DLA RYNKU PRACY POWIATU

Już za kilka tygodni, trwają jeszcze prace wykończeniowe, otwarte zostanie Śląskie Centrum Hurtu „Gwarek” w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 159, którego inwestorem jest firma Centrum Handlowo – Magazynowe z siedzibą w tym mieście. Bez wątpienia będzie to największy tego typu obiekt w południowej Polsce. Na terenie działki liczącej 33,5 hektara ziemi zostało zbudowanych w pierwszym, kończącym się etapie prac 250 stoisk handlowych, do końca roku będzie ich 400. Całość budowli to 40 000 m2 powierzchni handlowej, gdzie znajdzie pracę od 1000 do 1500 ludzi. 13 maja br. ŚCH wizytował starosta Józef Korpak i wicestarosta Artur Maligłówka.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - INFORMACJA

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach informuje, że w dniu 14.05.2010 roku Wydział będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00 w związku z modernizacją systemu teleinformatycznego. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

800 TYSIĘCY Z MINISTERSTWA

Powiat Tarnogórski podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w formie promesy pierwszego etapu inwestycji polegającej na utworzeniu Centrum Kultury Śląskiej na bazie Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Realizacja inwestycji rozpocznie się pod koniec czerwca br. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, ścieżka pozakonkursowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 priorytet 4 Kultura, działanie 4,1 Infrastruktura kultury. Całkowity koszt inwestycji to 10 169 611,59 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 803 440,74 zł, promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 800 tys. zł i wkład własny Powiatu Tarnogórskiego - 2 566 170,85 zł.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej:treść ogłoszenia (290.91 KB)

STRAŻACKI APEL

8 maja w Czekanowie, gmina Zbrosławice odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”. Organizatorem uroczystości była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Po mszy świętej w kościele p.w. św. Floriana i przemarszu strażaków szlakiem pamiątkowych kapliczek na tamtejszym boisku sportowym odbył się strażacki apel, podczas którego starosta tarnogórski Józef Korpak wraz z przewodniczącym rady powiatu Andrzejem Fiałą wręczyli na ręce komendanta powiatowego PSP w Tarnowskich Górach starszego brygadiera Mariana Mielniczuka list gratulacyjny dla wszystkich strażaków pracujących w naszym powiecie.

JERZY BUZEK HONOROWYM OBYWATELEM PIEKAR ŚLĄSKICH

7 maja, w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich profesor Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie. W uroczystościach uczestniczyła delegacja powiatu tarnogórskiego ze starostą Józefem Korpakiem i przewodniczącym rady powiatu Andrzejem Fiałą. Przekazali Profesorowi Buzkowi list gratulacyjny i wygłosili laudacje. 

WYSTAWA PAPIESKA

7 maja br. w tarnogórskim Muzeum uroczyście otwarto wystawę p.t. „Sursum Corda. Jan Paweł II w obiektywie i wspomnieniach Ślązaków i Zagłębiaków - w V rocznicę śmierci”. Na wernisaż przybyło wielu dostojnych gości, wśród nich m.in. Metropolita Katowicki, ks. arcybiskup Damian Zimoń, ks. prałat Jan Frysz, ks. prałat Zygmunt Trocha, ks. dr Herbert Jeziorski oraz władze miasta i powiatu, a wśród nich starosta tarnogórski Józef Korpak, wicestarosta Artur Maligłówka oraz przewodniczący rady powiatu tarnogórskiego Andrzej Fiała. W trakcie spotkania wspominano Papieża – Polaka, snuto opowieści, przytaczano anegdoty z życia Jana Pawła II. Zwiedzano ekspozycję kilkuset fotogramów, na skrzypcach grał tarnogórski muzyk - Mateusz Adamczyk. Wystawę będzie można zwiedzać do końca czerwca.

TRZECI TURNIEJ ELIMINACYJNY DO I MISTRZOSTW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

8 maja w Domu Kultury „Jubilat” rozegrano już trzeci turniej skata IV edycji o „Złotą Karbidkę 2010`” tradycyjnie organizowany przez Radę Dzielnicy Stare Tarnowice. Turniej ten był zarazem kolejną eliminacją do I Mistrzostw Powiatu Tarnogórskiego w skacie sportowym. w szranki stanęło 34 zawodników, w I serii najlepszy wynik 1594 pkt. uzyskał Piotr Kowalczyk a w II serii Krzysztof Samol 1747 pkt. Ostatecznie turniej wygrał Piotr Kowalczyk z Radzionkowa wynikiem 2977 pkt. przed Krzysztofem Samolem z Krupskiego Młyna 2652 pkt. i Stanisławem Urbańczykiem z Radzionkowa 2506 pkt. Nagrody zwycięzcom wręczył Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Stare Tarnowice Józef Sienicki. W eliminacjach powiatowych czołówkę tworzą: A. Dudek, D. Filingier, P. Kowalczyk, K. Samol, S. Urbańczyk i C. Lubas. Ostatni turniej eliminacyjny 26 czerwca, organizatorzy gorąco zapraszają miłośników skata.

KONKURS MŁODEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

6 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach spotkały się 3 drużyny tarnogórskich szkół ponadgimnazjalnych, które zaprezentowały swoje umiejętności przedsiębiorcze w ramach Konkursu Młodej Przedsiębiorczości organizowanego przez Starostwo i Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach. Konkurs składał się z 3 przedsięwzięć: założenia mini przedsiębiorstwa gospodarczego na terenie szkoły, gry giełdowej oraz opracowania nt. wykorzystania infrastruktury sportowej w Powiecie Tarnogórskim.

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górachtreść ogłoszenia

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Lasowice w jednostce ewidencyjnej  Tarnowskie Góry.

ORZEŁ I RÓŻA 2010

Profesor Werner Lubos oraz oraz Klub Sportowy „Ruch Radzionków” to tegoroczni laureaci Nagrody „Orła i Róży” przyznawanej przez Radę Powiatu osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla społeczności Powiatu Tarnogórskiego. Nagrody wręczono po raz ósmy, 6 maja w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Profesor Werner Lubos wyróżniony został za rozległą działalność publiczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, jak również za promowanie Powiatu Tarnogórskiego na mapie turystycznej i kulturalnej Polski. Klubowi Sportowemu „Ruch Radzionków” nagrodę przyznano za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu oraz promocji Powiatu Tarnogórskiego. W imieniu zarządu klubu nagrodę odebrał Andrzej Urzędniczok – wiceprezes.

FESTIWAL EKOLOGICZNY

6 maja w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie odbył się V Przedszkolny Festiwal Ekologiczny Stowarzyszenia „Zielona Ziemia”, nad którym objęli patronaty: Józef Korpak Starosta Tarnogórski, Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków i Piotr Koj Prezydent Miasta Bytomia. Hasło tegorocznego spotkania małych ekologów brzmiało „Przyroda sama nie da sobie rady, gdy dominują odpady”. Przedszkolaki z powiatu tarnogórskiego, Bytomia i Piekar Śląskich przygotowały prace plastyczno - techniczne oraz zaprezentowały się na scenie. Śpiewając piosenki, recytując i tańcząc przekonywały, że trzeba segregować odpady, dbać o środowisko i zwierzęta. W tym roku wystąpiło 12 przedszkoli z Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Bytomia, Piekar Śl. i Zbrosławic. Na scenie zaprezentowało się 241 uczestników, których do występu przygotował zespół 40 nauczycieli.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek firmy GC Investment Sp. z o.o. w Katowicach, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę centrum handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą, parkingiem i drogą dojazdową przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach, dz.: 2466/65, 2449/58, 2468/74, 278/50, 279/50, 1840/62, 2467/65, 2452/57, 2469/74, 2448/58, 2450/65. W związku z powyższym zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z treścią powyższej decyzji, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 15 w godzinach:  7.00-10.00 i 14.00-16.00.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek F.H.T.U. „Euro-Cars” s.c. Arkadiusz Kubica, Robert Kubica z siedzibą w Ossach 42 – 624 ul. Wyzwolenia 13A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji demontażu pojazdów mechanicznych, recykling w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej i Szybowej, na działkach numer 255/43, 256/43, 258/43, 1798/41. Zainteresowane strony mogą w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z dokumentacją techniczną ww. przedsięwzięcia, która zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5  p. 14, tel. 032 381 37 28, w godzinach:  700-1000 i 1400-1600. Zainteresowani mogą również składać dokumenty uzupełniające do sprawy, swoje zastrzeżenia, uwagi i wnioski.

PUCHAR STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO

Zaczęły się rozgrywki II edycji Pucharu Starosty Tarnogórskiego. 5 maja po bardzo emocjonującym i wyrównanym spotkaniu Tarnowiczanka pokonała na własnym boisku drużynę Orła Nakło Śląskie. Bramki dla zwycięzców strzelali: Grzegorz Pałek, Paweł Jasiok, Łukasz Dembiński. Ostatecznie mecz: TS Tarnowiczanka - Orzeł Nakło Śląskie zakończył się wynikiem 3:2 (2:2). Dzięki temu zwycięstwu piłkarze ze Starych Tarnowic czekają już na rywala w finale. Wynik drugiego półfnału Pucharu Starosty poznamy po meczu pomiędzy Gwarkiem Tarnowskie Góry a Ruchem Radzionków.

MALARSTWO WITOLDA BERUSA

Galeria „Barwy Śląska”, mieszcząca się w Nakle Śląskim zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Witolda Berusa. Wernisaż wystawy odbędzie się 6 maja o godz. 17.00. Witold Berus urodził się w 6 października 1959 r. w Żywcu. Jest absolwentem Wydziału Zamiejscowego Grafiki ASP Kraków w Katowicach. Dyplom obronił pod kierunkiem prof. Jana Dubiela - malarstwo oraz prof. Jerzego Wuttke - projektowanie w 1988 r. Dwa lata później otrzymał roczne stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 1991 r. zdobył II nagrodę za malarstwo w konkursie „Praca Roku 1990”organizowanym przez ZPAP w Katowicach.

DZIEŃ HUTNIKA

4 maja w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. świętowano Dzień Hutnika. Obchody rozpoczęto mszą świętą oraz złożeniem kwiatów pod figurą świętego Floriana – patrona hutników. Następnie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Mirosław Indyka – Prezes Zarządu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” przedstawił aktualną sytuację zakładu. Wyróżniono zasłużonych hutników, jubilatów i emerytów. Życzenia hutnikom złożyli Józef Korpak - Starosta Tarnogórski oraz Joachim Ganszyniec – wiceprzewodniczący Rady Powiatu i były prezes Huty Cynku. Zadowolenie ze stabilizującej się po zeszłorocznych problemach sytuacji ekonomicznej huty wyraził także Tomasz Głogowski – poseł na sejm RP. Spotkanie uświetnił koncert orkiestry ZGH „Bolesław”.

UROCZYSTOŚCI 3 MAJA

Jak co roku władze Powiatu Tarnogórskiego oraz Miasta Tarnowskie Góry uczciły rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz wybuchu III Powstania Śląskiego. Tradycyjnie już w tarnogórskim kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiono mszę w intencji Ojczyzny. Po mszy, na Placu Gwarków, delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych, młodzieży oraz władz gmin i powiatu złożyły kwiaty pod tablicami pamięci i Dzwonnicą Gwarków. Kwiaty pod tablicami pamięci złożył także Eberhard Irlinger, starosta Powiatu Erlangen – Höchstadt, przebywający z delegacją w naszym powiecie. Po południu na Rynku wystąpiły chóry zrzeszone w Okręgu Tarnogórskim Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

WIELKIE POWITANIE KOLARZY

Zmęczonych i szczęśliwych kolarzy witali 3 maja kwiatami i aplauzem tarnogórzanie. Na rowerzystów na tarnogórskim Rynku czekali także: starosta Powiatu Tarnogórskiego – Józef Korpak i Powiatu Erlnagen – Höchstadt – Eberhard Irlinger. 13 rowerzystów - amatorów pokonało trasę liczącą ponad 1000 kilometrów z Erlangen do Tarnowskich Gó dla uczczenia 5 - lecia partnerstwa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem Erlangen Höchstadt (Niemcy). Europejski Rajd Rowerowy (Europa Radtour) trwał 10 dni. W skład rowerowej ekipy weszli m.in. Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego Artur Maligłówka i Wicestarosta Powiatu Erlangen Höchstadt Manfred Bachmayer. W polskiej ekipie poza wicestarostą jechali także: Adam Chmiel – radny powiatu, Adam Vogt, Edgar Bronicki, Jan Strzódka i Jan Gładysz. Patronem medialnym rajdu był Tygodnik „Gwarek”. Sponsorem rajdu był Sklep Rowerowy Jan Gładysz, a partnerem Rajdu SiM Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

OSTATNIA STACJA KRAKÓW

Ostatnia stacja – Kraków to tytuł wystawy prezentowanej w holu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5). Autorami pokazywanych fotografii są uczniowie Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach, tworzący grupę Photocell: Agnieszka Czichy, Cyryl Szymura, Kamila Koniarska, Kamila Mika, Małgorzata Bula, Marlena Morys, Monika Dyrda, Paulina Pataj oraz opiekun Stanisław Tarasek. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy!

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej na przykładzie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Hagera to temat wykładu, który 26 kwietnia wygłosiła dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW dr n. biol. Barbara Wawrzeńczyk-Anders. O tym, że funkcjonowanie opieki medycznej jest sprawą skomplikowaną wiedzą wszyscy. Dlatego o tym, jakie są nasze prawa jako pacjentów, dlaczego czekamy w kolejce do lekarza specjalisty, gdzie się leczyć opowiedziała słuchaczom UTW wieloletnia dyrektorka szpitala dr Barbara Wawrzeńczyk - Anders, która będzie pełniła od 1 lipca br. funkcję prezesa zarządu w przekształconym w spółkę prawa handlowego Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym.

VII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Nakło wspólnie z ZS Centrum Kształcenia Rolniczego zorganizował 1 maja VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Tarnogórskiego. W zawodach uczestniczyło 52 zawodników i zawodniczek. W kategorii „open” po bardzo zaciętej walce Puchar Starosty Tarnogórskiego wywalczył Mateusz Kaszuba, drugi był Szymon Skop, kolejne miejsce zajął Robert Abramowicz (wszyscy z Tarnowskich Gór) czwarty był Jakub Michalski z Nakła. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy i medale. Dla wszystkich pozostałych zawodników przewidziano słodycze, natomiast nagrody rzeczowe rozlosowano wśród wszystkich uczestników.

ORLIK W ROJCY

30 kwietnia br. przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Radzionkowie odbyło się oficjalne otwarcie boiska wybudowanego w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Aktu przekazania Orlika dokonał burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor wraz z wicemarszałkiem Województwa Śląskiego Zbyszkiem Zaborowskim. W uroczystościach wziął udział także Józef Korpak, starosta tarnogórski, a obiekt poświęcił ks. Eugeniusz Krawczyk, rojczański proboszcz.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości opisanych poniżej w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków i budowli na nich posadowionych.treść ogłoszenia (334.54 KB)


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen