czerwiec 2010

PROGRAM POMOCY OSOBOM Z USZKODZENIEM SŁUCHU

W 2010 roku w Województwie Śląskim realizowany będzie program pn. „PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”. Celem programu jest zapewnienie osobom niesłyszącym i niedosłyszącym, w tym głuchoniewidomym i głuchoniedowidzącym studentom, uczniom szkół policealnych oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych, w zależności od potrzeb, pomocy tłumaczy migowych.

FESTIWAL KULTURY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE

26 czerwca w gminie Krupski Młyn odbyła się kolejna impreza promująca lokalną kulturę, tradycje, historię oraz lokalnych twórców, zatytułowana „Pory Roku – Lato w Zielonej Gminie Krupski Młyn”. Impreza została zrealizowana w ramach projektu „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”, który odbywa się pod patronatem Starosty Tarnogórskiego. Gmina Krupski Młyn była partnerem tego przedsięwzięcia. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla mieszkańców gminy oraz osób ją odwiedzających. Zainteresowani historią i zabytkami gminy mogli skorzystać z możliwości jej zwiedzania dwoma trasami: „Szlakiem hrabiego Colonny w Potępie” oraz trasą pod nazwą.„Historia jednej ulicy” w Krupskim Młynie. Na tę okoliczność wydano dwa rodzaje folderów promocyjnych pod tymi samymi tytułami.

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ulica Pyskowicka 54, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego – kłody, pochodzące z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych w ilości 28,37 m3. treść ogłoszenia (24.37 KB)

CZAS WAKACJI

Dla z górą 6,5 tysiąca uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski  rozpoczęły się wakacje. 25 czerwca, gośćmi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach byli m.in. Dyrektor Delegatury w Bytomiu Kuratorium Oświaty w Katowicach Jerzy Walas, Starosta Tarnogórski Józef Korpak, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Sławomir Wilk oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego Elżbieta Susek.

NAGRODY STAROSTY

24 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu naszego powiatu otrzymało 24 czerwca Nagrody Starosty Tarnogórskiego. Przyznano je podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2009/2010, które zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Nagrody Starosty Powiatu Tarnogórskiego przyznawane są uczniom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski. Uczniowie otrzymują je za: wybitne wyniki w nauce, szczególne zaangażowanie w kształtowanie umiejętności i poszerzanie wiedzy, uznane sukcesy w dziedzinie animacji społeczno-kulturalnej (lokalni liderzy środowiskowi edukacji regionalnej, europejskiej lub ekologicznej), znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej lub sportowej.

STUDENCI UTW ZAKOŃCZYLI ROK AKADEMICKI 2009/2010

Uroczyste zakończenie trzeciego roku akademickiego uczelni dojrzałych mieszkańców naszego powiatu miało miejsce 21 czerwca w auli II LO im. S. Staszica. Było to spotkanie wielopokoleniowe, bowiem brali w nim udział licznie przybyli studenci, a także przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz grupa dzieci ze Świetlicy Środowiskowej TPD, nad którą patronat sprawuje Burmistrz Tarnowskich Gór. Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak w swoim wystąpieniu, pogratulował studentom determinacji w rozwijaniu pasji i, jak żartobliwie podsumował trzyletnią działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotrwania do licencjatu. Jako jeden z inicjatorów powołania Tarnogórskiego Stowarzyszenia - Uniwersytet Trzeciego Wieku starosta podkreślał jego osiągnięcia i sukcesy studentów.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Tarnowskie Góry, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, w zlewni „Repty i Leśna” – zadanie 3 Rybna, na działkach nr: 2069/17, 913/7, 914/7, 967/9, 1008/9, 1809/9, 1007/9, 104, 151, 205/39, 103, 31, 35/7, 99, 813/81, 1717/119, 476/113, 152, 2076/107, 911/7, 912/7, 286/34, 146, 1889/145, 1736/123, 58/5, 143/6, 157/6, 80/6, 113/6, 275/48, 237/21, 285/23, 224/30, 29, 1049/54, 910/9, 269/24, 377/52, 276/52, 254/52, 226/52, 227/52, 53, 423/54, 934/8, 1795/7, 302/24, 299/24, 296/24, 294/24, 291/24, 288/24, 220/24, 297/24, 186/48, 187/48, 335/49, 340/50, 344/51, 98/52, 423/46, 424/46, 325/52, 84, 2077/107, 1142/9.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek F.H.T.U. „Euro-Cars” s.c. Arkadiusz Kubica, Robert Kubica z siedzibą w Ossach przy ul. Wyzwolenia 13a, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji demontażu pojazdów mechanicznych, recykling przy ul. Zofii Nałkowskiej i ul. Szybowej, na działkach o numerach 255/43, 256/43, 258/43, 1798/41 oraz zjazdu z ul. Szybowej w Radzionkowie.

STASZIC NAJLEPSZY W LICEALIADZIE

13 czerwca w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach odbyło się uroczyste podsumowanie IX Powiatowej Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych Szkół Powiatu Tarnogórskiego. W rozgrywkach sportowych wzięło udział 18 szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie zmierzyli się w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, sztafetowe biegi przełajowe, piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka plażowa, lekkoatletyka oraz biegi narciarskie. Ostatecznie zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców bezkonkurencyjne okazało się II Liceum Ogólnokształcące im, S. Staszica w Tarnowskich Górach.

XVII TARNOGÓRSKI KONKURS POETYCKI IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

18 czerwca w Zespole Szkół Artystyczno – Projektowych wręczono nagrody laureatom XVII Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego imienia ks. Jana Twardowskiego pod patronatem Burmistrza Tarnowskich Gór i Starosty Powiatu Tarnogórskiego. Pierwszą nagrodę w kategorii szkół podstawowych zdobył Jakub Kwiecień z Ostrowca Świętokrzyskiego za zestaw wierszy, drugą – Wiktor Woronicki z Wrocławia (także za zestaw wierszy), trzecią – Aleksandra Dałek z Łodzi za wiersz „Oczy matki”. Przyznano także trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je: Julia Piątkowska z Wrocławia za zestaw wierszy, Jakub Ogonowski z Wrocławia za zestaw wierszy oraz Tomasz Borys za wiersz „Dla Hani”.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: Celiny, Niezdara, Ossy, Ożarowice, Pyrzowice, Tąpkowice, Zendek w jednostce ewidencyjnej  Ożarowice.Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało Konsorcjum Firm:

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do wynajęciawykaz nieruchomości (115.16 KB)

PASJA AGNIESZKI DEMBOŃCZYK

Od 15 czerwca do 15 lipca zapraszamy do Galerii „Antresola”, mieszczącej się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. B. Lubosza w Tarnowskich Górach, na wystawę prac Agnieszki Dembończyk zatytułowaną „Moja pasja". Artystka jest amatorką i samoukiem. Plastyka i malarstwo to jej hobby i wielka pasja. Informacje o tajnikach warsztatu malarskiego czerpie z prasy i książek. Najbardziej lubi malować kwiaty i krajobrazy farbą olejną i akrylem. Maluje również kubki porcelanowe, świeczki, robi stroiki i karty okolicznościowe, haftuje obrazy. Agnieszka Dembończyk na swoim koncie ma kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych, między innymi w Zbrosławicach, Radzionkowie, Tarnowskich Górach, Nakle, Gliwicach, Tworogu i Świętochłowicach. Jej prace (szopki i karty bożonarodzeniowe, karty wielkanocne i satyryczne, stroiki) były nagrodzone pierwszymi miejscami i wyróżnieniami w licznych konkursach. Swoje prace wykorzystuje również w działalności charytatywnej.

VI ŚLĄSKIE MANEWRY RATOWNICTWA JASKINIOWEGO

Między 11 a 13 czerwca odbyły się VI Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego, organizowane przez Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego. Celem tegorocznych ćwiczeń było wypracowanie wspólnego schematu prowadzania akcji ratowniczej na terenach pogórniczych pogranicza gmin Bytom i Tarnowskie Góry, w ramach Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego, a także przygotowanie do ogólnopolskich manewrów ratownictwa jaskiniowego w Tatrach. W zajęciach brała udział bardzo liczna grupa przedstawicieli straży pożarnej, co zaowocowało wymianą doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami zajmującymi się szeroko pojętą tematyką ratownictwa podziemnego i wysokościowego. Projekt realizowany dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz tarnogórskiego Urzędu Miasta.

PORANNA KAWA ZE STAROSTAMI

O zniszczeniach spowodowanych przez powódź, unijnych projektach, restrukturyzacji szpitala oraz planach wyborczych rozmawiali: starosta powiatu tarnogórskiego – Józef Korpak oraz starosta powiatu gliwickiego – Michał Nieszporek w audycji „Poranna kawa z Radiem Plus”. Będzie można jej wysłuchać w najbliższą niedzielę – 20 czerwca o godz. 11.00 na antenie Radia Plus. Twórca programu jest Krzysztof Kosiński. Radio Plus nadaje na częstotliwości 96,2 FM.

TANECZNA GALA

W Tarnogórskim Centrum Kultury 16 czerwca odbył się koncert podsumowujący działalność grup tanecznych w TCK w roku kulturalnym 2009/2010. Na scenie widowiskowej zaprezentowały się wszystkie grupy tańca nowoczesnego, grupa baletowa oraz reaktywowany Zespół Pieśni i Tańca „Tarnogórzanie”. W programie pokazu znalazły się zarówno nowe układy festiwalowe, jak i te najbardziej znane. W pokazach solowych i duetach wystąpili nasi najlepsi tarnogórscy tancerze, do których choreografię przygotowali sami wykonawcy. Na scenie brylowały głównie dziewczyny, wypada tylko żałować, że tak mało chłopców garnie się do tej pięknej dziedziny sztuki jaką jest taniec. Pokaz przygotowała i prowadziła Justyna Michalska.

PIKNIK ZE SKARBNIKIEM

14 czerwca w Kopalni Zabytkowej na „Pikniku ze Skarbnikiem” spotkali się studenci Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej. Był wykład prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Marka Kandzi, zjazd do podziemi kopalni, grochówka i wspólne śpiewanie. Wieczór uświetniły występy artystyczne przygotowane przez studentów UTW, podopiecznych DPS-u, nauczycieli II LO im. S. Staszica i młodzieży z zespołu „Szansa”, działającego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach.

DZIEŃ KULTURY ULICZNEJ

19 czerwca Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Góry Kultury zapraszają na 4. Dzień Kultury Ulicznej. Więcej na stronach: www.dku.art.pl

OFIAROM WOJEN, PRZEŚLADOWAŃ, INTERNOWAŃ I WYWÓZEK

Pomnik poświęcony Ślązakom – ofiarom wojen, prześladowań, internowań i wywózek odsłonięto 12 czerwca w Tworogu. Uroczystość odsłonięcia pomnika poprzedziła msza święta w kościele p.w. św. Antoniego, w intencji ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r., gdy do ZSRR wywieziono kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców regionu. Obelisk poświęcił biskup Gerard Kusz. W uroczystościach udział wziął także starosta tarnogórski Józef Korpak.

Ogłoszenie

„MOJE CZYSTE MIASTO” – PODSUMOWANIE

Program Moje Czyste Miasto jest przedsięwzięciem edukacyjnym skierowanym do placówek oświatowych wszystkich typów, prowadzonym przez Stowarzyszenie „Zielona Ziemia” od 2006 roku w ramach kampanii ekologicznej „Szukamy rady na odpady”. Jego celem jest kształtowanie świadomości i proekologicznych postaw uczniów, ich rodzin i nauczycieli poprzez praktyczne działania, w zakresie oszczędzania energii i wody, a także unikania nieprzyjaznych dla środowiska zachowań.

III MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

10 i 11 czerwca na sportowych obiektach Księżej Góry w Radzionkowie zostały zorganizowane już po raz kolejny III Mistrzostwa Śląska w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Specjalnych. Osobisty patronat imprezy organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie od początku edycji objął starosta tarnogórski Józef Korpak. Do rozgrywek zostało zaproszonych 8 drużyn: Tarnowskie Góry, Zabrze, Bytom (2), Świętochłowice, Ruda Śląska, Chorzów oraz gospodarze – ekipa piłkarska z Radzionkowa.

SPOTKANIA Z PIOSENKĄ EUROPEJSKĄ

9 czerwca w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach odbyły się IX Międzyszkolne Spotkania z Piosenką i Poezją Europejską. Wystąpiło w nich 72 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu. W kategorii prezentacja teatralna zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przed Adamem Jelonkiem i Sebastianem Piętakiem z Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych. W kategorii recytacja nie przyznano pierwszego miejsca, natomiast drugie miejsce zajęli aexequo: Karol Musialik z Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych i Adam Czempik z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, a trzecie – Klaudia Łakoma i Monika Liszka z Zespołu Szkół Ogólnoształcących. W kategorii piosenka wygrała Klaudia Flakus z Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, drugie równorzędne miejsca zajęli reprezentanci Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej i Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych, a trzecie – Marta Leksy z Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych. Organizatorami spotkań byli nauczyciele Wieloprofilowego Zespołu Szkół i Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich.

POKOLOROWALI POWIATY - DOSTALI NAGRODY

10 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Pokoloruj Powiat”, współorganizowanym ze Starostwem Powiatowym w Tucholi. Na konkurs, który adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu obydwu powiatów wpłynęło 600 prac! Wśród prac przygotowanych przez uczniów z naszego powiatu najwyżej oceniono obrazek pokolorowany przez Alicję Gad (Tarnowskie Góry, 15 lat). Drugie miejsce zajął Łukasz Hahn (Tarnowskie Góry, 14 lat), trzecie - Miłosz Bichalski (Tarnowskie Góry, 14 lat). Wyróżnienia przyznano: Magdalenie Dziuk (Tarnowskie Góry, 15 lat), Rafałowi Zuberowi (Tarnowskie Góry, 14 lat) oraz Rochowi Ogińskiemu (Radzionków, 13 lat). Nagrody wręczali Tadeusz Zaborowski – Wicestarosta Tucholski, Józef Korpak – Starosta Tarnogórski oraz Andrzej Fiała – Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Prawne aspekty bezpieczeństwa to temat wykładu, który wysłuchali 7 czerwca studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW. Nadkomisarz Sebastian Korecki - specjalista ds. profilaktyki Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach mówił o różnych aspektach bezpieczeństwa. Problem bezpieczeństwa ważny jest w każdym wieku i inaczej oceniany. We wstępie swojego wykładu nadkomisarz Sebastian Korecki - specjalista ds. profilaktyki Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach zwrócił uwagę właśnie na psychologiczne uwarunkowania pojęcia. Uświadomił słuchaczom jak bardzo doświadczenia indywidualne wpływają na ocenę bezpieczeństwa, w jaki sposób powstaje także poczucie bezpieczeństwa. Zwrócił także uwagę na rolę mediów, które kreując obraz rzeczywistości tworzą „modę niebezpieczeństwa”.

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach organizuje drugie w tym roku szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, które odbędzie się 16 czerwca 2010 r. o godz. 16.00. Zapraszamy wszystkie osoby, które gotowe byłyby podjąć się opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki własnych rodziców oraz osoby, które chciałyby poznać ideę rodzicielstwa zastępczego. Udział w spotkaniu nie jest zobowiązujący. Wszystkich, którym nie jest obojętny los osamotnionych, potrzebujących dzieci serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Tarnogórskiegoinformuje, żew dniu 15 czerwca 2010 r. (tj. wtorek) Terenowy Punkt Paszportowy mieszczący się  w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 będzie nieczynny ze względu na wymianę sprzętu komputerowego.Za zaistniałą z przyczyn obiektywnych sytuację przepraszam mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy w tym dniu zamierzali skorzystać z usług naszego Starostwa Powiatowego.

Z WIZYTĄ W LERICI

Kolejny etap projektu „Jeść!...łyżką i widelcem” w ramach programu Comenius, który realizuje Szkoła Podstawowa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, zakończył się wizytą we włoskim miasteczku Lerici. Wyjazd miał miejsce między 22 a 29 maja. Od marca tego roku uczniowie z 7 partnerskich szkół dowiadywali się, skąd bierze się woda w przyrodzie oraz jakie ma znaczenie w naszym życiu. Wiele działań skupiało się wokół tematu WODA. Uczniowie poznawali właściwości wody, oraz jej znaczenie w życiu ludzi i zwierząt. Poznawali środowisko wodne, rośliny i zwierzęta żyjące w wodach słodkich i słonych. W SOSW higienistka szkolna przypominała o znaczeniu wody w zachowaniu czystości i dbałości o zdrowie. Uczniowie uczestniczyli w Dniach Otwartych Drzwi w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów Kanalizacji. Podczas wizyty poznali sposoby badanie czystości wody oraz jej oczyszczania. Na zajęciach plastycznych uczniowie wykonywali „wodne obrazki” a na technice szyli z materiału zwierzęta żyjące w wodzie. Prace uczniów zostały podarowane szkołom partnerskim na wizycie we Włoszech.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Krupski Młyn, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1 – go Maja, Głównej i Karola Miarki w Krupskim Młynie wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami, na działkach o numerach:

20 LAT MINĘŁO

8 czerwca podsumowano w Starostwie Powiatowym Młodzieżową Akcję Obywatelską „20 lat wspólnie” organizowaną w całej Polsce przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji było upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypada 27 maja tego roku. W akcji uczestniczyło 195 samorządów, 1005 szkół i 1120 nauczycieli z całego kraju. W naszym powiecie w akcję zaangażowały się cztery tarnogórskie szkoły ponadgimnazjalne: Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej, Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych, I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, w których zawarli samodzielnie zebrane materiały: wywiady z samorządowcami i mieszkańcami Powiatu Tarnogórskiego oraz dokumentację fotograficzną przemian, jakie zaszły w powiecie w ciągu 20 lat. W ramach uroczystego spotkania wręczono również podziękowania samorządowcom z długoletnim stażem oraz uczniom i nauczycielom zaangażowanym w akcję „20 lat wspólnie”.

IV POWIATOWY PRZEGLĄD MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

Zespół God’s Gotta Boyfriend z liderem Sebastianem Brzuszczakiem z Tarnowskich Gór zajął I miejsce w IV Powiatowym Przeglądzie Młodzieżowych Zespołów Muzycznych. Główna wygrana to 1000 złotych oraz prawo występu na tegorocznych „Gwarkach”. Wcześniej muzycy tworzyli zespół Mouga, który był laureatem pierwszego przeglądu. Drugie miejsce (700 złotych) zajął zespół Insomia z liderem Mariuszem Wrzaskiem z Tarnowskich Gór. Zespół po raz pierwszy wziął udział w przeglądzie, jednakże zaistniał już na scenie muzycznej. Zdobył niedawno I miejsce w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych. 14 czerwca w TCK odbędzie się koncert Insomii. Trzecie miejsce (500 złotych) zdobył zespół Black Earth Soil z liderem Damianem Potempą z Tworoga - debiutant na przeglądzie. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz tarnogórski Urząd Miejski.

OSP NAKŁO ŚLĄSKIE: 100 LAT! - NA STULECIE

5 i 6 czerwca swe 100 - lecie powstania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle Śląskim. W sobotę, w kościele parafialnym odprawiono mszę świętą dziękczynną, po której zastępy strażackie przemaszerowały na stadion Orła, gdzie odbyły się uroczystości. W jej trakcie OSP z Nakła Śląskiego odznaczono Złotym Znakiem Związku a Medalem Honorowym im. im. Bolesława Chomicza odznaczono Edwarda Kumosza. Na ręce Gerarda Nickela, Prezesa nakielskiej OSP Swe gratulacje przekazał Starosta Józef Korpak. Serdecznie dziękując za „służbę niebezpieczną i znojną wciąż jednak budzącą zasłużony społeczny szacunek” życzył nieustającej opieki św. Floriana – patrona strażaków. Przekazał także okazałą nakielskim strażakom figurę tego świętego.

USUWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW

Starosta Tarnogórski podpisał nowe umowy z przedsiębiorcami wykonującymi usługi usuwania i parkowania pojazdów z drogi na koszt właściciela na podstawie z art. 130 a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005r. nr 108, poz 908, z poźn. zm.).

VIII TARNOGÓRSKIE SPOTKANIA JAZZOWE

Między 11 a 20 czerwca odbędzie się kolejna, tym razem VIII edycja TARNOGÓRSKICH SPOTKAŃ JAZZOWYCH. Imprezie tradycyjnie patronuje między innymi Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Wspólnie z organizatorami: Adamem Morawcem, Danielą Mazur, Arkadiuszem Skolikiem, Witoldem Koziołem i Łukaszem Kowalskim zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

ENERGIA PRZYSZŁOŚCI

10 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie odbędzie się V Otwarta Konferencja Ekologiczna p.t. "Energia Przyszłości", będąca częścią programu edukacji ekologicznej, podjętej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” i prowadzonego pod nazwą "Szukamy rady na odpady". Patronat nad konferencją objął Bogusław Śmigielski Marszałek Województwa Sląskiego, a cała kampania od 2006 roku odbywa się pod patronatem Starosty Tarnogórskiego Józefa Korpaka, Burmistrza Miasta Radzionków Gabriela Tobora oraz Prezydenta Miasta Bytom Piotra Koja.

ŚLĄSKIE JUDO DZIECIOM

Tarnogórski Klub Judo „Dwójka” wraz z Tarnogórskim Centrum Kultury w ramach akcji obejmującej cały Śląsk organizuje imprezę sportową Śląskie Judo Dzieciom. Ideą tego przedsięwzięcia jest zorganizowanie w jednym dniu we wszystkich miastach na Śląsku, gdzie uprawiane jest judo, zintegrowanej imprezy popularyzującej naszą dyscyplinę sportu.

IV PRZEGLĄD MUZYCZNY

Po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz tarnogórski Urząd Miejski organizują Powiatowy Przegląd Młodzieżowych Zespołów Muzycznych. W Przeglądzie biorą udział zespoły muzyczne, które działają na terenie Powiatu Tarnogórskiego, mają w swoim repertuarze muzykę młodzieżową, a ich członkowie w dniu przeprowadzenia przeglądu nie ukończyli 30 roku życia. Przegląd odbędzie się w dniu 8 czerwca o godz. 12.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury – wstęp wolny. Nagrodą główną w przeglądzie będzie występ podczas tarnogórskich Gwarków 2010.

WIZYTA NIEMIECKIEJ DELEGACJI

2 czerwca niemiecka delegacją, goszcząca w naszym powiecie z okazji jubileuszu 5-lecia współpracy Powiatu Tarnogórskiego oraz Powiatu Erlangen – Höchstadt zwiedziła Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. 3 czerwca goście brali udział w uroczystej procesji Bożego Ciała jak również podziwiali panoramę Tarnowskich Gór z wieży Ratusza.

GOŚCIE SPOD NICEI

2 czerwca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach gościła ponad dwudziestoosobowa grupa francuskich pielgrzymów, którym przewodził ksiądz Ireneusz Brach - od września 2008 roku proboszcz parafii Saint Jean Cassien (św. Jana Kasjana), obejmująca swym zasięgiem trzy miejscowości w diecezji nicejskiej.W większości byli to emeryci przebywający na Śląsku z 10-dniową wizytą. Żywo interesujący się aktualnymi polskimi sprawami, stąd też Starosta Józef Korpak został gruntownie przepytany ze: struktury administracyjnej kraju, problemów bezrobocia, opieki społecznej, szkolnictwa wyższego i historii. Starosta oprowadził gości po urzędzie a Francuzi podkreślali polską gościnność, której doświadczają na każdym kroku.  

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Tarnowskie Góry w jednostce ewidencyjnej  Tarnowskie Góry.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pana Bronisława Mokrus , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, na rozbudowę istniejącego warsztatu samochodowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Grzybowej 71, na działkach o numerach: 1026/42, 1339/42, w granicy z działką 1340/42.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Firmy Usługowo-Handlowej „SCORPIO” Katarzyna Noga-Pośpiech w Tarnowskich Górach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, na przebudowę niezagospodarowanego pomieszczenia znajdującego się w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, ul.Obwodnica 8, na działce nr 933/35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na strzelnicę.

Ogłoszenie

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek firmy „ZŁOMEX” Marek Klyta, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji demontażu pojazdów w Tarnowskich Górach przy ul. Cmentarnej, na działce nr 2461/51.

Ogłoszenie

5 LAT WSPÓŁPRACY

1 czerwca w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach uczczono uroczyście jubileusz 5-lecia współpracy pomiędzy Powiatami: Tarnogórskim i Erlangen – Höchstadt. Starostowie obydwu powiatów: Eberhard Irlinger i Józef Korpak podpisali z tej okazji deklarację, w której zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań, by wzajemne kontakty i stosunki jeszcze bardziej się rozwijały, a dziedziny wspólnych zainteresowań i sfer działalności rozszerzały się. Niemiecki starosta przekazał ponadto naszemu powiatowi czek na 500 euro na likwidację skutków powodzi. Dla uczczenia 5 lat współpracy przedstawiciele polskiej i niemieckiej delegacji wypuścili w niebo 60 balonów symbolizujących 60 miesięcy współpracy.

SESJA RADY POWIATU – 31 MAJA

Kolejna sesja Rady Powiatu odbyła się 31 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego. Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za 2009 rok oraz wprowadzili zmiany w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok. Zdecydowali również o likwidacji Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

DZIEŃ DZIECKA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Z okazji Dnia dziecka w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śl. wystawiono adaptację jednej z mniej znanych baśni wschodu, w wykonaniu artystów teatru "art. re" z Krakowa pt. „Rubinowy Książe”. Dzieci mogły oglądać przygody pięknej córki szacha Fatimy. Spektakl przeplatany orientalną muzyką, przybliża egzotykę wschodu. Barwne, piękne kostiumy i scenografia w pełni oddają baśniową atmosferę. Wesoło przedstawione niektóre wątki spektaklu, zapewniły dobrą zabawę. Baśń uczy, że nadmierna ciekawość, brak poszanowania dla sekretów i wścibstwo, mogą czasem zgubić.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen