październik 2010

SPOTKANIE ŚLĄSKIE W DPS „PRZYJAŹŃ”

Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić głosi stare wschodnie powiedzenie, którego realizacją była jesienna biesiada śląska w DPS „Przyjaźń”. 27 października we wtopionym w wielkomiejskie osiedle Domu Pomocy Społecznej obyła się miła rodzinna, już jesienna, biesiada, na którą organizatorzy zaprosili mieszkańców DPS ze Zbrosławic i przedstawicieli współpracującego z nimi Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rodzinne, przyjacielskie spotkanie ze śpiewem, chlebem z tustym i grochówką było kolejną okazją integracji mieszkańców DPS-u i społeczności lokalnej. Kolejną także okazją do zaprezentowania się zespołu „ Młodzi duchem” kierowanego przez pracownika kulturalno – oświatowego Michała Suchowskiego w nowym repertuarze, tym razem śpiewek śląskich.

SPOTKANIE RAD GOSPODARKI WODNEJ

„Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice realizowana poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskich Góry” była tematem wspólnego posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry, które odbyło się 27 października w Starostwie Powiatowym. Podczas spotkania przedstawiciele Starostwa Powiatowego: Hanna Mrowicka – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Marcin Stankowski – pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Irena Gatys – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawili aktualną sytuację na terenie Zakładów Chemicznych.

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 1515/46 o powierzchni 0,0067 ha karta mapy 19 obręb Radzionków zabudowanej murowanym garażem o powierzchni użytkowej 15,05m2.

PODZIĘKOWANIA OD KRÓTKOFALOWCÓW

Podziękowania za udaną współpracę odebrali na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta Józef Korpak i wicestarosta Artur Maligłówka z rąk przedstawicieli Koleżeńskiego Klubu Krótkofalowców SP9YST, działającego w Orzechu. Klub istnieje od 2000 roku, mieści się w wieży Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu. Corocznie w maju klub jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu z okazji Dnia Strażaka.

SAMORZĄDOWCY ROKU 2010

Starosta Józef Korpak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Fiała odebrali nagrody w konkursie „Samorządowiec Roku 2010” organizowanym przez Wydawnictwo Regiony, Stowarzyszenie Dziennikarzy RP oraz Związek Zagłębiowski. Konkurs ma na celu wyłonienie liderów samorządów gminnych, miejskich oraz powiatowych. Oceniany jest wkład i dokonania w rozwoju swojej gminy, miasta czy powiatu, zaangażowanie w pracę samorządu i styl działania, otwartość na problemy swoich wyborców kreatywność i innowacyjność w prowadzeniu polityki lokalnej, współpraca z biznesem i trzecim sektorem w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz wkład w poszukiwaniu aktywnych form komunikowania się władz ze społecznościami lokalnymi. Srebrny klucz przyznawany przez organizatorów konkursu odebrał starosta Józef Korpak. Złote klucze otrzymali Andrzej Fiała, przewodniczący Rady Powiatu oraz Jan Gryc – wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Brązowy klucz trafił do wójta gminy Krupski Młyn – Jana Murowskiego, srebrny do Marcina Parysa, zastępcy burmistrza Kalet. 

MŁODZI TARNOGÓRSCY PLASTYCY ZAPRASZAJĄ

Uczniowie Liceum Plastycznego w tarnogórskim Zespole Szkół Artystyczno – Projektowych zapraszają do obejrzenia swoich prac prezentowanych w dwóch galeriach: w Secesji przy ulicy Kaczyniec 8 i Galerii TCK przy ulicy Sobieskiego7. W galerii sztuki współczesnej Secesja Wojciecha Betkiewicza można jeszcze do końca miesiąca zobaczyć poplenerową wystawę młodych adeptów sztuki. Prezentowane są tu w większości prace klasy drugiej z pleneru na Hali Boraczej oraz kilka wybranych prac uczniów klasy trzeciej z Białego Dunajca i klasy czwartej z Czorsztyna. Uczniowie Liceum Plastycznego po każdym roku zgłębiania tajników warsztatu artystycznego próbują swoich sił na ćwiczeniach plenerowych i pokłosie tych szkolnych wypraw artystycznych można podziwiać w galerii sztuki współczesnej Wojciecha Betkiewicza, który jest dla młodych plastyków już od kilku lat prawdziwym mecenasem.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Starosta Tarnogórski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wyspiańskiego z ul. Opolską w Tarnowskich Górach wraz z budową sygnalizacji świetlnej

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Historia Śląska i Tarnowskich Gór jest tematem, który pasjonuje w większości słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW. O mniej znanych kartach historii rodu Hohenzollernów oraz jego związkach z Tarnowskimi Górami opowiedział 18 października studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku znany historyk, pasjonat i znawca heraldyki dr Arkadiusz Kuzio – Podrucki, podczas wykładu „Tarnogórscy Hohenzollernowie”.

SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

19 października w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Starosty Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego powiatu. W spotkaniu uczestniczyło 37 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Powiat Tarnogórski reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Fiała, Starosta Tarnogórski Józef Korpak, Wicestarosta Tarnogórski Artur Maligłówka. Justyna Schmidt-Łakomy - Naczelnik Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej, szczegółowo omówiła zapisy projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 oraz uchwałę Rady Powiatu w sprawie trybu powołania członków, organizacji, trybu działania oraz regulaminu głosowania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI

19 października w auli Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących świętowano Powiatowy Dzień Edukacji. W trakcie uroczystości tradycyjnie już wręczono nauczycielom Nagrody Starosty Tarnogórskiego, a listami gratulacyjnymi uhonorowano osoby, które awansowały na stopień nauczyciela dyplomowanego. Starosta Józef Korpak pogratulował również najlepszym studentom – stypendystom Powiatu Tarnogórskiego. Obchody Powiatowego Dnia Edukacji uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących oraz zespołu „Szansa” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

CZYTELNICY „GWARKA” W PODRÓŻY

W Galerii Art Park, mieszczącej się w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, oglądać można wystawę fotografii nadesłanych na konkurs organizowany przez redakcję tygodnika „Gwarek”. Od lipca do końca września 2010 roku czytelnicy przysłali blisko 300 zdjęć. Bardzo różnych. Łączy je to, że powstały by uchwycić wrażenia i niesamowite chwile spędzone w czasie dalekich wypraw, wycieczek w okolice Tarnowskich Gór czy spacerów po mieście. Sporo było wśród nich zdjęć rodzinnych, pokazujących wakacje spędzone w gronie najbliższych. Najwięcej było fotografii dokumentujących osobliwości przyrody, zabytki i inne atrakcje turystyczne Europy, Azji i obu Ameryk. Część podróżujących, bardziej świadomie wykorzystujących możliwości, które daje fotografia, nadesłało bardzo ekspresyjne zdjęcia. Wykraczają one poza zwykły dokument miejsca i czasu.

JEDZIEMY Z BYZUCHEM, CZYLI „BYZUCH 2 REWIZYTA”

22 października w Galerii Satyry „NaTynku” odbędzie się tarnogórska premiera filmu „Byzuch 2 Rewizyta”. Film stanowi kontynuację znanego już „Byzucha” nakręconego przez Eugeniusza Klucznioka. Druga część filmu opowiada o wizycie Ślązaków w Niemczech. Na projekcji pojawi się część filmowej ekipy. Będzie również okazja do zakupu filmu na DVD. Początek projekcji o godz. 19.00. Wstęp wolny.

ŚWIĘTO PATRONA I WYSTAWA

18 października w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu uroczyście obchodzono 10 rocznicę nadania szkole patronatu papieża Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowano program poetycko- muzyczny, którego atrakcją był między innymi występ gimnazjalnego chóru. W dniu święta patrona otwarto również wystawę „Rodzina Donnersmarcków i Świerklaniec na starych pocztówkach”. W uroczystościach uczestniczył starosta Józef Korpak.

ROCZNICA I ŚLUBOWANIE W ZSTU

15 października w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach odbyła się rocznicowa uroczystość związana z nadaniem w 2006 roku szkole imienia Jana Pawła II połączona ze ślubowaniem na sztandar uczniów pierwszych klas. W trakcie uroczystości dyrektorowi szkoły Małgorzacie Grzesiakowskiej list gratulacyjny od Starosty Tarnogórskiego przekazał wicestarosta Artur Maligłówka. Wśród gości znaleźli się m.in.: poseł dr Tomasz Głogowski oraz zastępczyni naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Lidia Dziechciarczyk. Po ślubowaniu młodzież przedstawiała część artystyczną kończąc ją tak bardzo „papieską” „Arką”... Goście złożyli także kwiaty pod popiersiem Papieża – Polaka.

WYSTAWA POPLENEROWA W TUCHOLI

8 października w Muzeum Borów Tucholskich otwarto wystawę będącą efektem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Powiat Tarnogórski 2010”. Na ekspozycję składają się 63 prace inspirowane urokiem ziemi tarnogórskiej, w tym: obrazy olejne, akwarele, fotografie, ceramika. W plenerze, który odbywał się w Powiecie Tarnogórskim na przełomie sierpnia i września udział wzięło 20 artystów z Polski, Ukrainy, Czech, Belgii i Luksemburga. Prace pokazywane będą na 15 wystawach poplenerowych w kraju i za granicą. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Koszt całkowity projektu to 500 tys. zł, dofinansowanie wynosi 425 tys. zł. Projekt realizowany będzie do końca 2011 roku. Wystawę w Tucholi oglądać można do końca października. Kolejny wernisaż odbędzie się 5 listopada w Galerii „Lotos” w Kamiennej Górze. Więcej o wernisażu w Tucholi w zakładce Autorska Galeria Twórców Lokalnych.

40 LAT POLSKIEJ PREMIERY „REJSU”

Kino „Olbrzym” w Tarnogórskim Centrum Kultury zaprasza 19 października do udziału w skromnych, lecz treściwie sytych obchodach 40. rocznicy polskiej premiery filmu „REJS” w reżyserii Marka Piwowskiego. Ten debiut fabularny Marka Piwowskiego, według scenariusza napisanego wspólnie z Januszem Głowackim, był w istocie rozwinięciem do rozmiarów kinowego seansu tej samej formuły, którą reżyser stale uprawiał: groteskowej formy pośredniej, rozpiętej między dokumentem a fabułą, służącej demaskowaniu sztuczności rodaków. Projekcja filmu połączona będzie ze spotkaniem z MACIEJEM ŁUCZAKIEM - autorem książki „REJS, CZYLI SZCZEGÓLNIE NIE CHODZĘ NA FILMY POLSKIE”. Początek spotkania o godz. 17.30, po prelekcji autora, o godz. 18:00 odbędzie się projekcja filmu „REJS” (1970), natomiast od godz. 19:00 spotkanie z autorem i duża porcji anegdot związanych z realizacją filmu.

SYMPOZJUM TARNOGÓRSKIE

Organizatorzy IX SYMPOZJUM TARNOGÓRSKIEGO zatytułowanego „O polską politykę historyczną” zapraszają do udziału w tym przedsięwzięciu. Sympozjum odbędzie się 21 i 23 października w tarnogórskim Ratuszu.

NOWY DACH W CHEMIKU

Zakończył się remont dachu Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. W ramach inwestycji wykonano remont konstrukcji dachowej, ocieplenie stropodachu, położono nowe pokrycie i wykonano nową instalację odgromową. Wymieniono również stolarkę okienną na poddaszu. Wartość robót to 1 mln 602 tys. 308 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Miksyl. Dokumentację projektową opracowała firma Termoprojekt sp. z o.o. z Poznania, jej koszt to 89 tys. 182 zł.

DNI KULTURY POLSKIEJ W POWIECIE ERLANGEN – HÖCHSTADT

Do 15 października w naszym partnerskim Powiecie Erlangen – Höchstadt potrwają „Dni Kultury Polskiej 2010”. Imprezę otworzył występ chóru z Gimnazjum w Świerklańcu. Odbył się również wernisaż zbiorowej wystawy prac dyplomowych z malarstwa uczniów Liceum Plastycznego. Podczas Balu Starosty wystąpił zespół tańca nowoczesnego TESS. Zaprezentowano również wystawę fotograficzną Projektu Strzybnica. Nie zabrakło także koncertów polskiej muzyki: wystąpił zespół Arsenau oraz Hanna i Bartłomiej Balcerzakowie (fortepian i skrzypce). Podczas uroczystej sesji podpisano deklarację, w której strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań, by wzajemne kontakty i stosunki jeszcze bardziej się rozwijały, a dziedziny wspólnych zainteresowań i sfer działalności się rozszerzały. Odbyła się również wystawa prac pochodzących z Galerii Barwy Śląska „Od Nikifora do Ociepki” połączona z występem Zespołu Folklorystycznego „Mały Śląsk”. Nie zabrakło także akcentu filmowego, w tym projekcji niemieckiego filmu o Tarnowskich Górach - „Am Ende des Reiches” („Na krańcach królestwa”) oraz polskiego filmu „Benek“. Prezentację dorobku polskich artystów w naszym zaprzyjaźnionym zakończy dziś wystawa grafiki i rzeźby dr Artura Lubosa oraz koncert zespołu BiFF (Ania Brachaczek i Hrabia Fochmann).

Sprzedaż działek

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w Bobrownikach.treść ogłoszenia (198.11 KB)  

DZIEŃ "MECHANIKA"

13 października, w wigilię Święta Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących obchodzono „Dzień Szkoły”. Była to dla uczniów szczególna okazja podziękowania swych nauczycielom i wychowawcom za trud codziennej pracy, dla pedagogów – chwila satysfakcji i dumy z artystycznych zdolności młodzieży. Przywitała zebranych dyrektor ZSTiO Aleksandra Dawid. Starosta Tarnogórski Józef Korpak w swej mowie odwołał się m.in. do współczesnych wyzwań rynku pracy, życząc uczniom „Mechanika” znalezienia swego miejsca na zawodową realizację. Głos zabrał także Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Fiała – absolwent tej szkoły.  A potem program artystyczny przedstawili uczniowie, zrobił on na wszystkich spore wrażenie.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pani Klaudii Mieczkowskiej - „Architektoniczne Studio Projektowe KWADRAT Gabriela Wojewódka”, Gliwice ul. Kasprzaka 12/8  działającej w imieniu inwestora Pana Jacka Hermana, zamieszkałego w Szałszy przy ul. Modrzewiowej 10a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę i modernizację  budynku  produkcyjnego w Świętoszowicach przy ul. Cegielnianej 2a, na działce nr 446/9.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej treść ogłoszenia (281.33 KB) 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza przetarg pisemny ograniczony na wynajem wydzielonej części korytarza w budynku położonym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, stanowiącym własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie agencji ubezpieczeń.> treść ogłoszenia" target="_self">>> treść ogłoszenia (197.84 KB)

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pana Krzysztofa Michalskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, warsztatu samochodowego z częścią socjalno – biurową, stacji diagnostycznej, myjni samochodowej, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, studni chłonnej, parkingów oraz budowę trzech zjazdów publicznych przy ul. Grzybowej  w Tarnowskich Górach na działkach o numerach: 1124/29, 1125/29, 1126/29, 544/33, 533/33, 277.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 1573/46 o powierzchni 0,0051 ha karta mapy 19 obręb Radzionków zabudowanej murowanym garażem o powierzchni użytkowej 18,48m2.Ogłoszenie o przetargu - działka nr 1573/46 Radzionków.pdfWzory oświadczeń - działka nr 1573/46 Radzionków.pdf (27.91 KB)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 1514/46 o powierzchni 0,0044 ha karta mapy 19 obręb Radzionków zabudowanej murowanym garażem o powierzchni użytkowej 15,05m2.Ogłoszenie o przetargu - działka nr 1514/46 Radzionków.pdf Wzory oświadczeń - działka nr 1514/46 Radzionków.pdf (27.89 KB) 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (37.54 KB) 

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym”. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki składać mogą organizacje pozarządowe w dniach od 30 września do 15 listopada 2010 roku. Na realizację projektów otrzymać można 100 % dofinansowania. Więcej informacji na stronie: http://www.kapitalludzki.gov.pl/nabory-wnioskow/

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - INAUGURACJA

Uroczystym Gaudeamus igitur studenci tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli rok akademicki 2010/2011. Inauguracja miała miejsce 4 października w auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego. Uczestniczyli w niej licznie studenci, a także przedstawiciele władz miasta i powiatu. Dr Michał Sporoń, witając gości, podkreślił kreatywność studentów i życzył im, by kolejny, czwarty już rok akademicki był równie ciekawy jak poprzednie.

Konkurs

Konkurs „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_6_2010 pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

PEGAZ 2010

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach przyjmuje do dnia 11 października 2010 roku wnioski o dofinansowanie w ramach programu „PEGAZ 2010” obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Ogłoszenie wyników konkursu

Zgodnie z Uchwałą nr 314/1591/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu informuje o wynikach konkursu.

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Powiat Tarnogórski będzie w tym roku ubiegał się o dofinansowanie trzech inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wśród tych inwestycji znalazły się: budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Wyspiańskiego z ulicą Opolską w Tarnowskich Górach (całkowity koszt inwestycji – 2 mln 231 tys. zł), przebudowa ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim (5 mln 925 tys. zł) oraz przebudowa ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie (2 mln 724 tys. zł). W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ubiegać można się o pokrycie 50% kosztów inwestycji (maksymalnie 3 mln zł). Wnioski przyjmowane są do końca września. Powiat Tarnogórski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizował dotychczas przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania w Szałszy do skrzyżowania w Świętoszowicach w gminie Zbrosławice (2009 rok) oraz remont chodnika w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach. Pozyskane dofinansowanie wyniosło łącznie blisko 1 mln zł.

NASZE RONDO W FINALE

26 sierpnia 2010 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w tegorocznej, XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2009”. Nasz powiat reprezentował w stolicy Wicestarosta Tarnogórski Artur Maligłówka. Miło nam poinformować, iż w gronie zacnych finalistów znalazła zrealizowana przez Powiat Tarnogórski inwestycja pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach”. Przypomnijmy, iż remont skrzyżowania ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach został przeprowadzony w 2009 roku. Na skrzyżowaniu powstało rondo, które zwiększyło płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pieszych, jak również poprawiło widoczność w rejonie skrzyżowania. Całkowita wartość inwestycji to 1 745 908 zł. Na realizację tego zadania powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 076 177,68 zł. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Kapituła konkursu oceniała: poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli, poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych, nowoczesność stosowanej technologii, stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych, jakość stosowanych materiałów (trwałość, estetykę), poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych, uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska), dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. Sam zaś konkurs konfrontuje najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji oraz adaptacji. Najwyższym laurem jest statuetka i Tytuł „Modernizacja Roku”, w tegorocznej edycji zgłoszono 703 przedsięwzięć modernizacyjnych.

GASTRONOMIK UCZCIŁ JUBILEUSZ 65-LECIA ISTNIENIA

Jubileusz 65 lat istnienia świętował 1 października Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Gerarda Kusza w kościele Ojców Kamilianów w Tarnowskich Górach, po której poczty sztandarowe, goście, nauczyciele i uczniowie przemaszerowali do Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich. Z okazji jubileuszu popularny „Gastronomik” otrzymał również sztandar ufundowany przez: Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach, Jerzego Kowalika – mieszkańca Przeczyc, Dariusza Abramczuka – właściciela Restauracji FERDYNAND w Tarnowskich Górach, Stanisława Pawłowskiego – Prezesa Spółdzielni Pracy „Oświata” w Katowicach, Jacka Olka – właściciela Restauracji FIGARO w Kaletach , Ryszarda Wojtachę, Barbarę Wojtachę – właścicieli Z.P.H.U. REPTY Sp.j., Radę Rodziców Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Radę Pedagogiczną ZSG-H oraz Samorząd Uczniowski ZSG-H.

RADZIONKÓW GÓRĄ

2 października w Klubie 22 odbył się finał I Mistrzostw Powiatu Tarnogórskiego w skacie sportowym z udziałem 16 najlepszych skacistów, wyłonionych w czterech turniejach eliminacyjnych spośród prawie 60 zawodników z terenu powiatu tarnogórskiego. Po 5 seriach każdy z każdym, po 24 rozdaniach na punkty meczowe, tytuł Mistrza Powiatu zdobył Piotr Kowalczyk (17 pkt) przed Stanisławem Urbańczykiem (16 pkt) obaj z Radzionkowa, II v-ce Mistrzem Powiatu został Piotr Kaszuba z Wojskiej (15 pkt). IV miejsce zajął Czesław Lubas z Tarnowskich Gór (15 pkt) a V miejsce Krzysztof Samol z Krupskiego Młyna również 15 pkt. Puchary i medale oraz cenne nagrody rzeczowe wręczali: Starosta Józef Korpak – honorowy patron mistrzostw oraz Józef Sienicki i Kazimierz Szczerba reprezentujący Zarząd Dzielnicy Stare Tarnowice, która była inicjatorem i współorganizatorem tych zawodów. Starosta jak i przedstawiciele Dzielnicy Stare Tarnowice wyrazili wolę kontynuowania tej imprezy i organizacji II Mistrzostw Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen