listopad 2010

NOWI RADNI

29 listopada radni nowej kadencji samorządu powiatowego odebrali z rąk przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Rafała Cebuli zaświadczenia o wyborze na radnego. W skład nowej Rady Powiatu weszli: Adam Chmiel, Andrzej Elwart, Józef Kalinowski, Dariusz Nowodworski, Gerda Ochman, Zdzisław Czapla, Kazimierz Flakus, Krystyna Kosmala, Roman Kowolik, Jerzy Słodczyk, Marian Szukalski, Kazimierz Gwóźdź, Katarzyna Klakla, Józef Korpak, Józef Burdziak, Lucyna Ekkert, Andrzej Fiała, Joachim Ganszyniec, Paweł Mrachacz, Tomasz Nawrat, Grzegorz Waloszczyk, Jan Gryc, Artur Maligłówka, Adam Morawiec, Przemysław Oleś. Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu odbędzie się 1 grudnia o godz. 12.00.

SEMINARIUM UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowało 22 i 23 listopada 2010 w Pałacu w Rybnej polsko - niemieckie seminarium pt. „Jestem wolny”. Tematem seminarium były problemy związane z uzależnieniem od alkoholu i leków. Patronat nad seminarium sprawował burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i Starostwo Tarnogórskie. W seminarium wykłady wygłosili m.in. Ewa Zok z Poradni Psychologicznej, Piotr Sobczak z TO TU, przedstawiciele klubów abstynenckich z Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich oraz Teresa Janiec. Z niemieckiego powiatu Erlangen Hochstadt przyjechała Luitgrda Kern i Roland Sekatzek - dyplomowani pedagodzy socjalni, którzy zajmują się w tamtejszym wydziale zdrowia promocją zdrowia, prewencją i poradnictwem w sprawach uzależnień.

ŚLĄZACY ROKU 2010

27 listopada po raz dwudziesty rozstrzygnięto Konkurs na Ślązaka Roku. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. W tegorocznej edycji konkursu „Po naszymu czyli po śląsku” zwyciężył Janusz Macoszek, przedstawiający się jako Janko. Laureat pochodzi z Istebnej, ma 26 lat, na co dzień pracuje w Chacie Kawuloka i występuje w regionalnym zespole. Wiceślązaczką roku 2010 została również góralka z Istebnej - Teresa Przybyła. Trzecie miejsce przypadło Dorocie Łukaszczyk z Tarnowskich Gór. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach jak co roku ufundowało laptopa zdobywcy tytułu Młodzieżowego Ślązaka Roku. W tym roku została nim 8-letnia Dominika Graboś z Mysłowic. Twórczynią konkursu jest dziennikarka Radia Katowice, senator Maria Pańczyk-Pozdziej.

II FORUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

23 listopada w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach odbyło się II Forum Kształcenia Zawodowego poświęcone sprawom kształcenia praktycznego i teoretycznego młodocianych pracowników i uczniów technikum. Organizatorem spotkania był Wieloprofilowy Zespół Szkół.

TREŚĆ OGŁOSZENIA W INTERNECIE

Ogłoszenie zamieszczane w Internecie, jako ogłoszenie publiczne wyników zbiórki publicznej, powinno zawierać wszystkie elementy wskazane w § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. Nr 199, poz. 1947 ze zm.), tj.:

KOLAŻ KULTUR

Od 1 do 12 grudnia potrwa „Kolaż Kultur” - projekt edukacji międzykulturowej realizowany przez Tarnogórską Fundację Kultury i Sztuki. W ramach projektu przewidziano koncerty, spotkania z pisarzami, wystawy plastyczne, pokazy filmowe i spacery po najważniejszych miejscach związanych z wielokulturowością miasta i Górnego Śląska. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Projekt dofinansowano ze środków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

HISTORIA ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ W WYKŁADACH

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach skorzystało z propozycji Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i rozpoczęło cykl wykładów obrazujących ciekawą historię Ziemi Tarnogórskiej. Projekt o tym samym tytule był realizowany niecałe 10 lat temu, trwał ponad rok (comiesięczne wykłady z oprawą artystyczną) i zaowocował wieloma świetnymi referatami. Gośćmi byli tak znamienite osoby, jak panie profesor Ewa Chojecka i Grażyna Szewczyk, Wojciech Czech, Dietmar Brehmer i Jerzy Gorzelik. Tegoroczny cykl otworzył w październiku wykład dr Arkadiusza Kuzio-Podruckiego „Tarnogórscy Hohenzollernowie”, który się odbył w auli Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica. Sala była wypełniona po brzegi, gdyż „zaliczali” go także studenci Uniwersytetu III Wieku. Drugi wykład odbędzie się 29 listopada w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie o godzinie 16.00 i dotyczył będzie „Historii górnictwa radzionkowskiego”. Wygłosi go młody górnik i pasjonat historii Łukasz Stera, który dzieje radzionkowskich kopalni ma opisane i szuka możliwości druku.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego.treść ogłoszenia (198.61 KB)

BARBÓRKA 2010

Starosta Tarnogórski serdecznie zaprasza do udziału w uroczystej mszy świętej z okazji święta Patronki Górników św. Barbary, ku pamięci gwarków i górników wydobywających rudy srebra, ołowiu i węgiel; tworzących historię i współczesność Ziemi Tarnogórskiej. W intencji dalszego rozwoju Powiatu Tarnogórskiego i pomyślności jego mieszkańców. Msza święta odbędzie się 4 grudnia 2010 r. o godz. 18.00, w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

NOWA SYGNALIZACJA

24 listopada oddano do użytku nową drogową sygnalizację świetlną na ulicy Wyszyńskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Janasa, w Starych Tarnowicach. Koszt inwestycji to 95 tysięcy 518 zł. Wykonawcą robót była firma Drogbud sp. z o.o. z Częstochowy przy współpracy z Zakładem Inżynierii Ruchu w Bytomiu. Wykonawca udzielił na działanie urządzenia 4-letniej gwarancji. Sygnalizacja wyposażona jest w detektor ruchu.

PROMOWANIE TALENTÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAŹŃ”

17 listopada odbył się I Integracyjny Przegląd Umiejętności Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej „Promowanie talentów 2010”. Inicjatorem i organizatorem przeglądu był Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”, z dyrektor Izabelą Szeligą i instruktorem zajęć kulturalno - oświatowych Michałem Suchowskim. Do Integracyjnego Przegląd Umiejętności Mieszkańców DPS-ów, oprócz grupy „Młodzi duchem” reprezentującej gospodarzy, zgłosiły się jeszcze 4 zespoły.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pana Jacka Hermana, zamieszkałego w Szałszy przy ul. Modrzewiowej 10a, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia  na przebudowę i modernizację budynku produkcyjnego w Świętoszowicach przy ul. Cegielnianej 2a, na działce nr 446/9.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pana Krzysztofa Michalskiego zamieszkałego w Tarnowskich Górach przy ulicy Grzybowej 80, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,  warsztatu samochodowego z częścią socjalno – biurową, stacji diagnostycznej, myjni samochodowej, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, parkingów oraz budowę trzech zjazdów publicznych przy ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach na działkach o numerach: 1124/29, 1125/29, 1126/29, 544/33, 533/33, 277.

ZŁOTE GODY W KALETACH

16 listopada w Restauracji „Gościnna” w Kaletach odbyła się uroczystość wręczenia medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Złotym parom życzenia złożyli: wiceburmistrz miasta Kalety Marcin Parys, przewodnicząca Rady Miejskiej – Maria Wiatrek oraz wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego – Artur Maligłówka. Medale za 50 lat pożycia małżeńskiego odebrali: Teresa i Wincenty Balbierz, Natalia i Eryk Bolacki, Jerzy i Maria Galios, Janina i Kazimierz Jelonek, Monika i Hubert Kalus, Ruta i Emilian Kalus, Elfryda i Jan Makles, Ruta i Leonard Maruszczyk, Gertruda i Roman Matejczyk, Irena i Maksymilian Myrcik, Ewa i Seweryn Nowak, Stanisława i Stefan Pawelec, Felicja i August Sławański, Renata i Ewald Szopka oraz Henryka i Jan Żuk. Szanownym jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 1573/46 karta mapy 19 obręb Radzionków, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 roku o godz. 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Mickiewicza 41 (sala konferencyjna).  Lista oferentów - działka nr 1573/46 Radzionków

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 1514/46 karta mapy 19 obręb Radzionków, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Mickiewicza 41 (sala konferencyjna).Lista oferentów - działka nr 1514/46 Radzionków 

EKSLIBRISY W „KAŁAMARZU”

17 listopada o godz. 18.00 Autorska Galeria Lokalnych Twórców, mieszcząca się w restauracji „Kałamarz”, zaprasza na wernisaż wystawy ekslibrisów autorstwa Krzysztofa Kmiecia. Organizatorem wystawy jest Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Wystawa potrwa do połowy grudnia 2010. Ex libris – z łaciny oznacza „z ksiąg” „z księgozbioru”. Jest to niewielka grafika z nazwiskiem właściciela, która służy do oznaczania własnych książek. Ekslibris jest wklejany na wewnętrznej stronie okładki książki i jest swoistym „strażnikiem książki”. Jest też przedmiotem kolekcjonerstwa, konkursów i daje duże możliwości wystawiennicze. Ekslibrisy mogą być wykonane tradycyjnymi technikami jak drzeworyt, linoryt lub technikami metalowymi jak miedzioryt, akwaforta, akwatinta itp. Są drukowane technikami wypukłymi i wklęsłymi.

KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Program edukacyjny ”KATYŃ... ocalić od zapomnienia” to Ogólnopolska Akcja posadzenia 21.473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej. Każdy dąb to jeden oficer zamordowany w Charkowie, Twerze lub Katyniu przez NKWD. Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych do wspólnych działań kształtujących poczucie przynależności do narodu i państwa. Twórcami projektu jest stowarzyszenie Parafiada.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 2010

Tradycyjnie już, uroczystym capstrzykiem, rozpoczęły się obchody tegorocznej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Uczestnicy capstrzyku spotkali się 10 listopada na Cmentarzu Wojennym, gdzie odbył się apel poległych. Uczestniczyli w nim żołnierze, kombatanci, harcerze, młodzież, mieszkańcy Powiatu oraz przedstawiciele władz samorządowych. Oddano salwy honorowe, złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej. 11 listopada w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po uroczystych przemówieniach starosty Józefa Korpaka oraz burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha złożono kwiaty pod tablicami pamięci oraz pod dzwonnicą Gwarków.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Prorok żywego Kościoła z Tarnowskich Gór - Ks. Franciszek Blachnicki. O historii śląskiego Sługi Bożego opowiedział 8 listopada studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW Andrzej Sznajder - historyk, kierownik Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. I można by powiedzieć, że był to kolejny wykład z historii, gdyby jednak nie to, iż dotyczył postaci wyjątkowej z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, że jest postać księdza Franciszka Blachnickiego, wyjątkowa dla współczesnego kościoła katolickiego i to nie tylko polskiego. Po drugie, że ten wyjątkowy kapłan, choć urodził się w Rybniku, dojrzewał i zdobywał wykształcenie właśnie w Tarnowskich Górach.

Informacja

Informacja o wszczęciu likwidacji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Tarnowskich Górach.Informacja o wszczęciu postępowania (584.11 KB) 

OSTATNIA SESJA TEJ KADENCJI

9 listopada radni Rady Powiatu Tarnogórskiego spotkali się na ostatniej w tej kadencji sesji. Podziękowania radnym za sumienne, staranne i kompetentne wykonywanie obowiązków przekazali starosta Józef Korpak oraz przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Fiała. Starosta podsumował również dokonania władz powiatu w czasie minionych 4 lat. W tym czasie przeprowadzono inwestycje i remonty na łączną kwotę blisko 47,5 miliona złotych. Wykonano w sumie 65 remontów dróg i chodników, które kosztowały ponad 23 mln zł. Zrealizowano 16 projektów unijnych, na które pozyskano ponad 24 mln zł. Największą z unijnych inwestycji jest remont zamku w Nakle Śląskim na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej. Samorząd kadencji 2006-2010 (4.00 MB)  

ATRAKCJE NASZEGO POWIATU NA WYSTAWIE W KAMIENNEJ GÓRZE

Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego zawitała na Dolny Śląsk. Wernisaż odbył się w piątek 5 listopada w Kawiarni i Galerii „Lotos” w Kamiennej Górze (www.lotos.org.pl). W istniejącym od 1986 roku „Lotosie” prezentowane były prace takich artystów - satyryków jak: Robert Szecówka, Henryk Sawka, Tomasz Broda, Witold Mysyrowicz i wielu innych. Galeria organizuje również wystawy malarstwa, fotografii, koncerty i wieczory poetyckie. Dzięki gościnności właścicielki Galerii – Bożeny Ziemiańskiej do 15 grudnia podziwiać będzie można 24 z ponad 60 prac wykonanych podczas dwunastodniowego pleneru. Następnie wystawa ruszy w dalszą podróż do Wałbrzycha i Boguszowa Gorc. W trakcie wernisażu goście poza możliwością podziwiania prac otrzymali materiały promujące Powiat Tarnogórski. Międzynarodowy Plener Malarski został zorganizowany w ramach projektu UE: „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego”. Wzięło w nim udział 22 artystów z Polski, Czech, Ukrainy, Belgi i Luksemburga. Prace, na które składają się obrazy, fotografie, a także ceramiki przedstawiają i promują obiekty i miejsca atrakcyjne turystycznie z terenu Powiatu Tarnogórskiego.Wystawa poplenerowa (885.76 KB)  

11 Listopada

UTW I DZIEDZICTWO KULTUROWE ŚLĄSKA

25 października słuchacze Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku realizowali projekt kulturalno - edukacyjny „Dziedzictwo kulturowe Śląska. Pałace i zamki” w formie wycieczki kulturoznawczej do Pszczyny. Projekt zrealizowano przy wsparciu Starostwa Powiatowego środkami pozyskanymi z konkursu dla organizacji pozarządowych. Wzięło w nim udział 77 dojrzałych studentów i 8 osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych ze swoją opiekunką. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Muzeum Prasy Śląskiej oraz Pokazowej Zagrody Żubrów Pszczyńskich.

MARCINKI

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, tarnogórski Urząd Miejski, Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Lubosza zapraszają dzieci i rodziców na coroczne obchody uroczystości św. Marcina, które odbędą się 11 listopada (czwartek) o godz. 16:00. W planie spotkania o godz. 16.00 - "Opowieść o św. Marcinie" - przedstawienie przez uczniów LO im. S. Sempołowskiej historii życia św. Marcina kościół Matki Bożej Królowej Pokoju (ul. Powstańców Śl. 2). O godz. 16.30 - przemarsz dzieci z zapalonymi lampionami z kościoła do ogrodu biblioteki (wejście od ul. Nowaka). O godz. 17.00 - ognisko, rogale św. Marcina, słodycze, gorąca herbata oraz występ połykacza ognia (Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Lubosza). UWAGA !!!!!!!!!!!!!! ORGANIZATORZY PROSZĄ DZIECI O ZABRANIE LAMPIONÓW. 

PROFILAKTYKA A TY

29 października odbyło się spotkanie Powiatowej Reprezentacji Młodzieży, które poprowadził nadkom. Sebastian Korecki z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Nadkomisarz przedstawił młodzieży główne cele i założenia ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a TY” (PAT). Zachęcił uczniów tarnogórskich szkół do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Zaprezentowano zdjęcia oraz filmy z poprzednich edycji PAT-u.

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Starostwo Powiatowezaprasza mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do odwiedzeniaBiura Porad Obywatelskich.Bezpłatne porady prawne udzielane są mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiegow siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16,w pokoju nr 2, tel. 032 381-87-65 (czynny w godzinach urzędowania biura).Zapisy pod numerem telefonu: 32 381-87-50 (czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00)W listopadzie biuro czynne będzie w poniedziałki w godz. 8.00 – 14.30.

OD KLEPISKA DO BOISKA

29 października uroczyście otwarto kompleks boisk wybudowany w ramach unijnego projektu pod nazwą „Od klepiska do boiska - kompleks rekreacyjno - sportowy przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach”. Obiekt należy do jednych z najbardziej rozbudowanych ośrodków sportu i rekreacji w powiecie. Składa się nie tylko z profesjonalnego boiska do piłki nożnej o wymiarach placu gry 41x81 metrów wyposażonego w trybunę na 236 osób, wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 17x28 metrów, ale także z placu zabaw i ścieżki zdrowia. Czynnie mogą tu wypoczywać całe rodziny, do czego serdecznie zapraszamy. Miejsce to będzie ogólnodostępne - od 8 rano do 22 wieczorem - i bezpłatne dla wszystkich chcących zażywać ruchu mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, łączny koszt inwestycji to 1 925 462,69 PLN z czego 328 144,53 PLN pochodzi z Budżetu Powiatu Tarnogórskiego. W uroczystym otwarciu boiska udział wzięły władze powiatu i miasta Tarnowskie Góry oraz zaproszeni goście m.in.: Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski oraz poseł na sejm RP Tomasz Głogowski.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen