grudzień 2010

SESJA RADY POWIATU

28 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Radni, 14 głosami za, dokonali wyboru Członka Zarządu Powiatu, którym została Aleksandra Król - Skowron. Podjęto także uchwały: w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok, jak również w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020. Wprowadzono także zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego oraz do Statutu Powiatu Tarnogórskiego.      

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Na wniosek Wojewody Śląskiego Minister Obrony Narodowej odznaczył Srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju Tomasza Srokosza – przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej. Brązowymi Medalami za zasługi dla obronności kraju odznaczono Ritę Kondzielnik i Adama Bednarza – członków Powiatowej Komisji Lekarskiej. Medale lekarzom wręczyła na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta Lucyna Ekkert. Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju odznaczono także nieobecnego na sesji Janusza Bentkowskiego.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem nieruchomości położonej w budynku Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.treść ogłoszenia (241.67 KB) 

Nowoczesna szkoła dla niepełnosprawnej młodzieży

Dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach”.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  Kliknij obrazek aby powiększyć.

BETLEJEM WEDŁUG UCZNIÓW „PLASTYKA”

W holu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ulicy Karłuszowiec 5, podziwiać można szopkę wykonaną przez uczniów II klasy Liceum Plastycznego w Tarnowskich Górach. Szopka powstała w pracowni rzeźby dr Artura Lubosa. Figury zostały wypalone w pracowni ceramicznej Jerzego Szlegera.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy wykaz_dzierzawa.pdf (83.20 KB) 

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pani Katarzyny Fulara, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 792/07 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.07.2007 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Pani Katarzynie Fulara, pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z funkcją usługową w parterze w Tworogu przy ul. Grunwaldzkiej, na działce nr 1132/5.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pana Waldemara Wichy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, na rozbudowę warsztatu samochodowego w Tworogu przy ulicy Kościuszki 15, na działce o numerze 1041/37.

WIGILIA DLA POTRZEBUJĄCYCH

Tradycyjnie już 100 najbardziej potrzebujących osób z terenu Powiatu Tarnogórskiego spotkało się przy wspólnym wigilijnym stole. Opłatkowe spotkanie, które zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z Caritasem Parafii pw. Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach odbyło się 22 grudnia w restauracji „Campo”. Życzenia najuboższym złożyli: starosta Lucyna Ekkert, przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel oraz radni - Paweł Mrachacz i Katarzyna Klakla. Opłatki poświęcił ksiądz Eugeniusz Bienek. Do najmłodszych uczestników wigilijnego spotkania zawitał prawdziwy święty Mikołaj w mitrze i z pastorałem, który przyniósł paczki pełne słodyczy.

„JEŚĆ!... ŁYŻKĄ I WIDELCEM”

Między 6 do 10 grudnia Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach gościł przedstawicieli sześciu partnerskich szkół projektu Comenius „Jeść!.. Łyżką i widelcem”. Ośrodek odwiedzili nauczyciele z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Bułgarii, Turcji i Wielkiej Brytanii, z której dodatkowo przyjechało dwóch uczniów szkoły specjalnej. Pierwszego dnia wizyty nauczyciele zostali zapoznani z polskim systemem edukacji oraz mieli możliwość przyjrzenia się metodom i formom pracy dydaktycznej stosowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Nauczyciele odwiedzili klasy, zapoznali się z uczniami, uczyli się polskich tańców, a także wraz z dziećmi wzięli udział w imprezie mikołajkowej.

ATRAKCJE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA WYSTAWIE W WAŁBRZYCHU

Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Powiat Tarnogórski 2010 zawędrowała tym razem do Wałbrzycha. Wernisaż odbył się w piątek 17 grudnia w Muzeum w Wałbrzychu.  46 z ponad 60 prac (akwarele, obrazy, ceramiki) wykonanych podczas dwunastodniowego pleneru będzie można podziwiać do 12 stycznia 2011. W trakcie wernisażu goście poza możliwością obejrzenia prac otrzymali materiały promujące Powiat Tarnogórski. Międzynarodowy Plener Malarski został zorganizowany w ramach projektu UE: „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego”. Wzięło w nim udział 22 artystów z Polski, Czech, Ukrainy, Belgi i Luksemburga. Prace, na które składają się obrazy, fotografie, a także ceramiki przedstawiają i promują obiekty i miejsca atrakcyjne turystycznie z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

TARNOGÓRZANIE ZAŚPIEWALI KOLĘDY

Piątkowym wieczorem na tarnogórskim Rynku odbyło się wielkie doroczne śpiewanie kolęd. Tradycyjnie już zaprezentował się chór Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod dyrekcją Jacka Pieczyka. Wystąpilli również: Tarnogórska Orkiestra Dęta, Chór Mieszany „Moniuszko”, dzieci ze świetlicy TPD, Okazjonalny Chór Kolędowy „Urzędasy”, śpiewacy z Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, dzieci ze Świetlicy Anioła Stróża przy parafii MB Królowej Pokoju, nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracownicy MOPS, Chór Mieszany „Kolejarz”, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. 

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Rok Chopinowski w Tarnowskich Górach. Muzyka z ukrytym znaczeniem. 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina to tytuł wykładu, który wysłuchali 13 grudnia studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW. O Chopinie, jego życiu i twórczości opowiadała dr Bogumiła Mika teoretyk i socjolog muzyki, adiunkt w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i prodziekan Wydziału Artystycznego ds. Naukowo - Artystycznych. Rok 2010 decyzją Sejmu i Senatu ogłoszono Rokiem Chopina w związku z 200. rocznicą urodzin artysty.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE

17 grudnia członkowie Zarządu Powiatu oraz radni Rady Powiatu spotkali się w Starostwie Powiatowym z wójtami, burmistrzami, przewodniczącymi rad gmin, dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu, laureatami Nagrody „Orła i Róży” oraz przedstawicielami instytucji kultury, samorządów gospodarczych, stowarzyszeń i służb mundurowych. Gości powitali: Starosta Tarnogórski – Lucyna Ekkert i przewodniczący Rady Powiatu – Adam Chmiel, którzy skierowali do zebranych życzenia świąteczne i noworoczne. Do życzeń dołączyli się m.in. ksiądz Lesław Klamer – dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Szymon Czembor – proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Tarnowskich Górach. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Szansa” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana.

Informacja

Starosta Tarnogórski informuje, iż w dniu 21 grudnia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach strony przyjmowane będą do godziny 14.30.Dzień 24 grudnia 2010r. (wigilia) jest w Starostwie dniem wolnym.

NOWE ZASADY DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od 1 stycznia 2011 roku obowiązywać będą nowe zasady udzielania dofinansowań do poszczególnych zadań.

DOBRE PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY

O perspektywach dalszej współpracy Powiatu Tarnogórskiego oraz Powiatu Erlangen – Höchstadt starosta Lucyną Ekkert rozmawiała z wicestarostą niemieckiego powiatu Manfredem Bachmayerem i Georgem Strzodką – wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego. Spotkanie odbyło się 15 grudnia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. – Z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, a nawet obiecać, że nasza współpraca będzie nadal przebiegała w bardzo dobrej atmosferze – zadeklarowała starosta Lucyna Ekkert.

Projekt pn. „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako beneficjent systemowy Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6 w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizuje obecnie projekt systemowy pn. „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce”.

GRUNT TO KLUCZ...

„Grunt to klucz.... klucz do najlepszych inwestycji” – w taki sposób promuje się Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim. 14 grudnia odbyła się w Starostwie Powiatowym konferencja dotycząca projektu „Inwestuj w MSAG, czyli projekt promocji inwestycyjnej terenów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Powiecie Tarnogórskim”. MSAG to 30 działek o doskonałych parametrach, gotowych na przyjęcie nowych inwestorów. Dzięki środkom z UE pozyskanym na promocję strefy w listopadzie tego roku ruszyła kampania reklamowa, w ramach której w największych śląskich miastach wkrótce pojawi się ponad 100 billboardów i tablic informacyjnych zachęcających do inwestowania w strefie. MSAG to porozumienie kilku gmin naszego powiatu: Kalet, Miasteczka Śląskiego, Ożarowic, Tworoga i samego Powiatu Tarnogórskiego, którego misją jest wsparcie napływu inwestycji zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji zagranicznych. Więcej informacji o MSAG znaleźć można na stronie: www.msag.com.pl

BROUMOV I OKOLICE W FOTOGRAFII

Autorska Galeria Twórców Lokalnych oraz Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zapraszają do Galerii ArtPark, mieszczącej się w Parku Wodnym, na wystawę fotografii: „Broumov i okolice”. Autorką prac jest VÄ•ra Kopecká z czeskiego Broumova. Czas trwania wystawy: grudzień 2010 – styczeń 2011.

OPŁATEK U STRAŻAKÓW

13 grudnia w Domu Strażaka w Ossach odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na spotkaniu jak co roku przedstawiono informację o działalności ochotniczego pożarnictwa powiatu tarnogórskiego, podsumowano mijający rok i przedstawiono plan pracy na rok nadchodzący. Spotkanie poprowadził gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. W spotkaniu uczestniczyli m.in. senator Maria Pańczyk –Pozdziej, wicestarosta Andrzej Pilot i przewodniczący Rady Powiatu – Adam Chmiel.

WIGILIA U „SERDECZNYCH”

10 grudnia odbyła się uroczystość wigilijna członków i sympatyków Stowarzyszenia „Serdeczni”. Spotkanie rozpoczęła msza święta. Następnie, po wspólnym dzieleniu się opłatkiem, zorganizowano zabawę dla dzieci, które bawiły się z Mikołajem i Elfami, przy muzyce zespołu Bernadety Kowalskiej. W spotkaniu uczestniczyła m.in. starosta Lucyna Ekkert  i poseł na sejm RP Tomasz Głogowski.

ŚWIĄTECZNY KONCERT CHARYTATYWNY

Stowarzyszenie Śląski Dzwon Nadziei zaprasza wszystkich 17 grudnia 2010 roku o godz. 17:00 do auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Tarnowskich Górach, ul. 9 Maja, na świąteczny koncert charytatywny „Tarnogórscy Artyści Powodzianom”. Koncertują pedagodzy i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. Paderewskiego w Tarnowskich Górach. Po koncercie odbędzie się aukcja prac plastycznych przekazanych przez tarnogórskich artystów i kolekcjonerów. Jak zawsze Śląski Dzwon Nadziei wierzy w gorące serca Tarnogórzan, bo „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń”. Współorganizatorem koncertu charytatywnego jest Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku. W imieniu Stowarzyszenia Śląski Dzwon Nadziei Gabriela Horzela - Szubińska – prezes

AKCJA ZIMA

Informujemy, że zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2010/2011 realizowane jest przez firmę Alba Ekoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie. Ilość dróg powiatowych do odśnieżenia wynosi 276 km. Pracuje na nich 21 pojazdów (pługo - piaskarek i ciągników), w tym 6 w samych Tarnowskich Górach. Nadzór nad realizacją umowy z firmą Alba Ekoserwis Sp. z o.o. prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 54, który całodobowo pełni dyżury pod numerami telefonów: 607 930 002 i 605 616 157. Wszelkie uwagi dotyczące stanu nawierzchni jezdni należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom zarządu drogi. W tym sezonie na akcję zima przewiduje się wydatki na sumę 1 300 000 złotych.

Internet w domu i w szkole

Nabór wniosków do projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został wydłużony do 17 grudnia 2010r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna powoduje ich wykluczenie cyfrowe. 50 uczniów otrzyma laptopa wraz z oprogramowaniem i dostępem do bezprzewodowego Internetu, a dwie szkoły zostaną wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Święta Barbara i Barbórka to temat na początku grudnia bardzo ważny dla mieszkańców Śląska, a dla tarnogórzan, mieszkańców kolebki górnictwa, szczególny. 7 grudnia słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW wysłuchali wykładu dra Michała Sporonia: „Święta Barbara: legenda - historia - wizerunek”. Był to kolejny wykład podejmujący historię Śląska i Tarnowskich Gór, tym razem realizowany w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Domem Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach.

Ankieta dla nauczycieli

Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2009/2010 brali udział w projekcie "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku", jako opiekunowie dydaktyczni, proszeni są o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Celem ankiety jest ocena efektywności działań prowadzonych w ramach projektu. Ponadto zdobyte informacje będą pomocne przy realizacji kolejnej edycji projektu. Wypełnioną ankietę proszę odesłać bądź dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 (pokój 114). Ankietę można również wysłać  w formie elektronicznej na e-mail stypendia@tarnogorski.pl . opiekun dydaktyczny - ankieta ewaluacyjna.doc (57.00 KB) 

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z zm.) Starosta Tarnogórski podaje do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

KOŻUSZNIK I MIECUGOW W GALERII SATYRY „NA TYNKU”

W piątek 10 grudnia o godzinie 19.00 w Galerii Satyry "Na Tynku" (Klub 22, ul. Czarnohucka 22) otwarta zostanie wystawa rysunki satyrycznych autorstwa Janusza Kożusznika z programu „Szkło Kontaktowe”. Wernisażowi towarzyszyć będzie spotkanie z Grzegorzem Miecugowem. Janusz Kożusznik najchętniej tworzy rysunki o tematyce sportowej. Drukują je „Sport” i inne gazety sportowe. Chętnie sięga do tematyki społeczno - politycznej – jego rysunki można oglądać w prasie oraz co kilka dni w „Szkle kontaktowym” w TVN24. Ale jak mówi: - Największą przyjemność sprawia mi rysowanie ilustracji do książek mojej żony, która jest profesorem psychologii. Muszę powiedzieć, że ilustrowanie zagadnień związanych z psychologią to trudna sztuka, gdyż rysunki muszą być nie tylko śmieszne, ale przede wszystkim mieć przesłanie edukacyjne i to na poziomie nie tylko satyrycznym, ale uniwersyteckim.

Internet w domu i w szkole

Nabór wniosków do projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został wydłużony do 17 grudnia 2010r.

WYKŁAD BARBÓRKOWY

W auli Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica we wtorek 7 grudnia odbędzie się spotkanie w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach i Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach we współpracy z Uniwersytetem III Wieku i Przymierzem Śląskim. Zasadniczą częścią spotkania będzie wykład doktora Michała Sporonia: „Święta Barbara: Legenda - historia - wizerunek”. Najprzyjemniejszą część wieczoru z pewnością stanowić  będzie śląska biesiada przy kołoczu i inkszych maszkytach. Ponadto przygotowano wystawę „barbórkowych” obrazów z galerii Stanisława Trefonia „Barwy Śląska”. Temat ilustrować też będą fragmenty filmu Lecha Majewskiego „Angelus”. Początek spotkania o godz. 16.30.

BARBÓRKA W POWIECIE TARNOGÓRSKIM

Uroczystą mszą świętą, ku pamięci gwarków i górników wydobywających rudy srebra, ołowiu i węgiel; tworzących historię i współczesność Ziemi Tarnogórskiej, w intencji dalszego rozwoju Powiatu Tarnogórskiego i pomyślności jego mieszkańców, uczczono w Powiecie Tarnogórskim święto patronki górników św. Barbary. Msza święta odprawiona została 4 grudnia w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. W uroczystościach uczestniczyli: Lucyna Ekkert – Starosta Powiatu Tarnogórskiego, Andrzej Pilot - Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu – Marian Szukalski i Eugeniusz Witek, jak również Przewodniczący Rady Powiatu - Adam Chmiel. Starosta Lucyna Ekkert wzięła także udział w obchodach święta Barbórki, zorganizowanych przez Fabrykę Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faser” S.A., w dniu 3 grudnia.

NOWY ZARZĄD I PREZYDIUM RADY POWIATU

Na pierwszej sesji IV kadencji samorządu, która odbyła się 1 grudnia, dokonano wyboru prezydium Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz ustalono nowy skład Zarządu Powiatu. Przewodniczącym Rady Powiatu został Adam Chmiel, a jego zastępcami: Jan Gryc i Andrzej Elwart. Starostą Tarnogórskim została Lucyna Ekkert. Jej kandydatura zyskała poparcie 14 radnych. Na funkcję wicestarosty wybrano Andrzeja Pilota. Na członka etatowego Zarządu Powiatu powołano Mariana Szukalskiego, a na nieetatowego – Eugeniusza Witka. Wyboru drugiego etatowego członka Zarządu Powiatu Rada Powiatu dokona na kolejnym posiedzeniu.

WARSZTAT MISTRZA KMIECIA

1 grudnia w związku z wystawą ekslibrisów autorstwa Krzysztofa Kmiecia w Autorskiej Galerii Lokalnych Twórców, mieszczącej się w restauracji „Kałamarz”, odbył się pokaz filmu „Krzysztof Kmieć – Warsztat Mistrza” autorstwa Małgorzaty Kierczuk - Macieszko i Krzysztofa Wereńskiego z Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie. W pokazie uczestniczyli uczniowie II klasy Liceum Plastycznego w Tarnowskich Górach pod opieką Anny Osadnik, którzy mieli również okazję obejrzeć wystawę ekslibrisów. Prelekcje zorganizował Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej. Wystawa ekslibrisów potrwa do końca roku. Zapraszamy!


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen