styczeń 2011

KONCERT CHARYTATYWNY

Zarząd Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 10 lutego br. organizuje w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu Koncert Charytatywny. Środki pozyskane z koncertu w całości zostaną przeznaczone na adaptacje i doposażenie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, w których realizowana jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Koncert uświetnią artyści scen polskich: Waldemar Malicki, Iwona Węgrowska, Anja Orthodox, Andrzej Potępa, Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa. Artyści występują całkowicie nieodpłatnie.

POWIAT TARNOGÓRSKI W OBIEKTYWIE

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach po raz drugi organizuje konkurs „Powiat Tarnogórski w obiektywie”. Celem konkursu jest pokazanie i propagowanie atrakcji turystycznych Powiatu Tarnogórskiego. Przedmiotem zdjęć powinny więc być zabytki i walory turystyczne naszego powiatu. Prace nadsyłać można do 30 października 2011 roku. Patronem medialnym konkursu jest Tygodnik „Gwarek”. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, pok. 102. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/381 87 52. Kliknij aby otworzyć formularz Kliknij aby otworzyć regulamin

JERZY GORZELIK O SKARBACH SZTUKI TARNOWSKICH GÓR

W Tarnowskich Górach i okolicy wiele jest już osób, które nie przepuszczą okazji posłuchania doktora Jerzego Gorzelika. Z równą swadą potrafi rozprawiać o polityce, jak o arcydziełach sztuki. W środę w tarnogórskim Muzeum przedstawił on skarby sztuki Tarnowskich Gór i okolic. Zaliczył do nich rzeczywiste skarby, jak Madonna z Miasteczka Śląskiego z XIV wieku, kościół św. Marcina z 1400 roku, obraz w Muzeum w Tarnowskich Górach, kościółek drewniany z Miasteczka Śląskiego, jak też interesujące i wielorakie stylowo budowle: pałace rezydencjalne w Powiecie Tarnogórskim, XIX-wieczne kościoły w Żyglinie, Starych Tarnowicach, Reptach. 

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pani Katarzyny Fulara, wydano decyzję zmieniającą decyzję nr 792/07 Starosty Tarnogórskiego z 02.07.2007 r., znak sprawy CBA.73513-36/07 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Pani Katarzynie Fulara pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z funkcją usługową (serwis ogumienia) w parterze budynku w Tworogu przy ul. Grunwaldzkiej, na działce o numerze 1132/5. 

KONCERTOWE ZAPROSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 31 stycznia 2011 roku na godz. 16:30 do Pałacu w Rybnej na muzyczne spotkanie.Koncertować będą studenci UTW z przyjaciółmi. Gwiazdą koncertu będzie Ewa Koniczek – sopran liryczny, której akompaniuje Ilona Żyrko. Na koncert można dojechać specjalnym autokarem – odjazd o godz. 15:45 z przystanku PKS koło dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. Przejazd i udział w koncercie są bezpłatne.

SESJA RADY POWIATU - ZMIANY...

25 stycznia br. odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Radni zdecydowali m.in. o udzieleniu z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynku w Nakle Śląskim. Dokonali także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2020.

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki i/lub montażownicy do kół ciężarowych:treść ogłoszenia  (669.81 KB)

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 1515/46 o powierzchni 0,0067 ha karta mapy 19 obręb Radzionków zabudowanej murowanym garażem o powierzchni użytkowej 15,05 m2.

Wykład

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie działającego w imieniu inwestora Gminy Miasteczko Śląskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie zmiany decyzji NR 468/09 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.05.2009 r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (wraz z wjazdem od ulicy Starowiejskiej) w Sołectwie Bibiela w Miasteczku Śląskim i Sołectwie Ożarowice w Gminie Ożarowice, na działkach:

NOWY RACHUNEK BANKOWY SKARBU PAŃSTWA

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego służącego do rozliczeń opłat z tytułu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, tj. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości.Ww. opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:Powiat TarnogórskiBank Pekao S.A.11 1240 4272 1111 0010 3604 0051Dotychczasowy rachunek prowadzony w banku PKO BP o numerze:12 1020 2368 0000 2102 0029 2847  od 1 stycznia 2011r. jest nieaktywny.

Powiat Tarnogórski w Boguszowie - Gorcach

Poplenerowa wystawa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Powiat Tarnogórski 2010  kontynuuje podróż po Dolnym Śląsku - tym razem trafiła do Boguszowa-Gorce. Wernisaż odbył się w piątek 14 stycznia w Galerii „Barbórka” Miejskiej Biblioteku Publicznej – Centrum Kultury, a swoją obecnością uświetnili go plenerowi artyści: Vera Kopecka z Czech, Zdzisław Szpak, Andrzej Niżewski, Ireneusz Szymik i Leon Kozok. Część z ponad 60 prac (akwarele, obrazy, ceramiki) wykonanych podczas dwunastodniowego pleneru będzie można podziwiać do połowy lutego 2011. W trakcie wernisażu goście poza możliwością obejrzenia prac otrzymali materiały promujące Powiat Tarnogórski. Międzynarodowy Plener Malarski został zorganizowany w ramach projektu UE: „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego”. Wzięło w nim udział 22 artystów z Polski, Czech, Ukrainy, Belgii i Luksemburga. Prace przedstawiają i promują obiekty oraz miejsca atrakcyjne turystycznie z terenu Powiatu Tarnogórskiego. W lutym wystawa ruszy w dalszą podróż do Vitkova w Czechach. Informacje o artystach i prace z pleneru można też znaleźć w zakładce Autorska Galeria Twórców Lokalnych.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Dziedzictwo kulturowe Śląska to problem , który jest na stałe wpisany w program wykładów i działań Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku.10 stycznia słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku -Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW wysłuchali wykładu dr Michała Sporonia  „Wokół Lalki Hansa Bellmera”. Był to kolejny wykład z historii sztuki związanej z dziejami artystów wywodzących się ze Śląska. W swoim wykładzie dr Michał Sporoń przypomniał biografię zbuntowanego artysty, jednak bardziej skupił się na pokazaniu wpływu rodziny i wychowania na ukształtowanie osobowości Bellmera, ale także wpływu ideologii faszystowskiego państwa niemieckiego ograniczającego swobodę wyobraźni artysty. Wykład doktora Michała Sporonia zwrócił uwagę słuchaczy na aktualność sztuki Bellmera, jak jego prowokacja artystyczna i jego Lalka są obecne we współczesnej kulturze i jej fascynacji ciałem ludzkim. Swój wykład dr Michał Sporoń podsumował słowami znanego malarza surrealisty Marca Chagalla, że „Godność artysty tkwi w obowiązku ciągłego rozbudzania w ludziach umiejętności zachwytu”.

MŁODZI WAŁBRZYSZANIE POZNAJĄ NASZ POWIAT

W dniach od 17 grudnia 2010 do 12 stycznia 2011 w wałbrzyskim Muzeum czynna była poplenerowa wystawa „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Powiat Tarnogórski 2010”. Podczas jej trwania odbyły się warsztaty plastyczne i malarskie dla dzieci tamtejszych szkół podstawowych, klas I – III. Uczniowie malowali pastelami i farbami akrylowymi nasze kolorowanki - „Zamki i Pałace Powiatu Tarnogórskiego” opracowane przez Mirosława Ogińskiego. Ponadto młodym wałbrzyszanom z wykorzystaniem materiałów promocyjnych pochodzących z Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w został przybliżony Powiat Tarnogórski – jego historia i współczesność. 

BEZPIECZNE Ferie Zimowe

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Pana Arkadiusza Strzodki, występującego w imieniu Vattenfall Distribution Poland S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 14a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, na rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami przy ul. św. Wojciecha, Pożarnej, Sobieskiego, Klasztornej w Radzionkowie, na działkach o numerach:

SESJA RADY POWIATU

25 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5) odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu. Radni dyskutować będą m.in. o udzieleniu z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynku w Nakle Śląskim. Pożar powstał 28 grudnia w wyniku wybuchu butli z gazem. Dach nad głową straciło wówczas 21 osób. Wysokość planowanej pomocy to 5 tysięcy złotych. Radni rozmawiać będą także o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą długu na lata 2011 – 2020.

NOWOROCZNE SPOTKANIE W SZKOLE

Jak co roku Mariusz Sroka – dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie zaprosił gości na spotkanie noworoczne. Tradycyjnie podsumowano rok działalności szkoły, a na scenie zaprezentowali się uczniowie ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym. Powiat Tarnogórski reprezentowali: Andrzej Pilot – wicestarosta tarnogórski, Aleksandra Król – Skowron – członek Zarządu Powiatu oraz Elżbieta Susek – naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Na spotkaniu gościł także rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli – prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik, jak również radni Rady Powiatu Tarnogórskiego z terenu Radzionkowa.

NOWOROCZNE SPOTKANIA

Starosta Lucyna Ekkert uczestniczyła w spotkaniu kolędowym, które odbyło się 8 stycznia w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu. Mszę świętą, w której uczestniczyli mieszkańcy DPS-u oraz zaproszeni goście, tradycyjnie odprawił Biskup Gerard Kusz. Jak co roku było wspólne kolędowanie, pastorałki i operetkowe przeboje w wykonaniu artystów Opery Śląskiej. Starosta Lucyna Ekkert uczestniczyła także w ubiegłym tygodniu w spotkaniu noworocznym seniorów zorganizowanym przez Radę Dzielnicy Sowice jak również w spotkaniu opłatkowym przygotowanym przez Delegaturę NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach.

INNY ŚWIAT W KAŁAMARZU

5 stycznia w Restauracji „Kałamarz” odbył się wernisaż grafik Agnieszki Kowalczyk z Myszkowa. Goście, którzy pojawili się na otwarciu wystawy mogli podziwiać cykl prac zatytułowany „Inny świat”. Artystka jest absolwentką Wydziału Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie, gdzie uzyskała specjalizację w pracowni graficznej prof. Ryszarda Osadczego. O swoich pracach pisze tak: „Moja twórczość rozpięta jest na dwóch zupełnie różnych biegunach. Pierwszy z nich to zdecydowanie rzemieślnicze, rękodzielnicze tworzenie, które ma w sobie coś klasycznego, tradycyjnego i jest odbiciem zwykłej codzienności. Drugi, to obszar sztuki zajmujący się grafiką warsztatową, która skażona jest śladem mojej osobowości”. Wystawę zorganizował Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Prace będzie można oglądać do połowy lutego. Serdecznie zapraszamy!

POMIESZCZENIA DLA HOSPICJUM

7 stycznia wicestarosta Andrzej Pilot spotkał się z Eleonorą Grajczyk – prezesem stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju oraz Ryszardem Mitręgą – dyrektorem Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Spotkanie dotyczyło przekazania dodatkowych pomieszczeń w „Chemiku” na działalność statutową stowarzyszenia. Hospicjum Królowej Pokoju ma swoją siedzibę w szkole od 2000 roku. Zajmuje lokal na parterze budynku. W związku z koniecznością dostosowania się do nowych standardów hospicjum potrzebuje dodatkowych pomieszczeń. Zarząd Powiatu zaproponował więc wolny lokal na piętrze budynku. O jego przekazaniu na działalność Hospicjum zdecydują ostatecznie radni. Hospicjum działa od 1997 roku. Pomaga ludziom dotkniętym chorobą nowotworową. Stowarzyszenie świadczy opiekę w systemie domowym. Jest ona oparta przede wszystkim na wolontariacie.

POMOC DLA POSZKODOWANYCH

Powiat Tarnogórski przekazał Gminie Świerklaniec mieszkanie z przeznaczeniem dla osób, które ucierpiały w wyniku wybuchu gazu w budynku przy ulicy Głównej w Nakle Śląskim. Nowe mieszkanie znajduje się przy ulicy Parkowej. Zamieszka w nim pani Agnieszka Mączka z czwórką dzieci: Karoliną, Justyną, Patrycją i Patrykiem. Przekazanie kluczy do mieszkania nastąpiło 7 stycznia. Uczestniczyli w nim: wójt Świerklańca – Kazimierz Flakus i wicestarosta tarnogórski – Andrzej Pilot. Mieszkanie zostało użyczone gminie przez powiat do czasu wyremontowania budynku przy ulicy Głównej. Umowę zawarto na rok. – Istotnym jest, że w kryzysowej sytuacji gmina i powiat potrafiły szybko zareagować i podjąć wspólne działania – podkreślił wicestarosta. Mieszkanie wyremontowała w ekspresowym tempie – w ciągu trzech dni – powiatowa spółka „Nova”. - Pani Agnieszka jest naszym pracownikiem, więc tym bardziej rodzina może w każdej chwili liczyć na naszą pomoc – zaznaczył Jan Smętek, prezes spółki „Nova”. Prezes zaproponował umowę zlecenie w spółce „Nova” córce pani Agnieszki – Justynie. Pani Agnieszka po wybuchu gazu przebywa w siemianowickiej „Oparzeniówce”.

NOWY RACHUNEK BANKOWY

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2011 roku zmienił się rachunek bieżący Powiatu Tarnogórskiego. Obecnie obsługę rachunku prowadzi bank Pekao S.A. Nr nowego rachunku: 23 1240 4272 1111 0010 3606 1854. Wszystkich wpłat, realizowanych do tej pory za pośrednictwem rachunku PKO BP SA Nr 35 1020 2368 0000 2102 0029 2045, należy dokonywać na nowo podany rachunek.

ATRAKCJE POWIATU NA WYSTAWIE W REPTACH

Od 3 stycznia w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach można oglądać wystawę zdjęć najciekawszych atrakcji turystycznych i zabytków Powiatu Tarnogórskiego. Wcześniej ekspozycja, będąca inicjatywą Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, gościła m. in. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach oraz Parku Wodnym w Tarnowskich Górach i cieszyła się sporym zainteresowaniem. Prosimy zwrócić uwagę na piękne fotogramy, także zdjęcia lotnicze, będące świetną promocją naszego powiatu nie tylko wśród jego mieszkańców. Wystawa potrwa 6 miesięcy.

NOWOCZESNA SZKOŁA DLA NIEPEŁNOSPRAWNEJ MŁODZIEŻY

Dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach”. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach jest placówką dla dzieci i młodzieży od lat 7 do 25. W skład ośrodka wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum specjalne, szkoła przysposobienia do pracy oraz zasadnicza szkoła zawodowa. Przedmiotem inwestycji była przebudowa, rozbudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania segmentów „A” i „B” byłych budynków internatowych na budynek dydaktyczny i internatowy dla osób niepełnosprawnych fizycznie (upośledzenia czynności ruchu) oraz dla osób o ograniczonym rozwoju umysłowym. Segment „C” – kuchnia wraz ze stołówką, została zmodernizowana oraz dostosowana do wymagań sanitarno-epidemiologicznych. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; łączny koszt inwestycji to 5 331 738,21 PLN z czego 4 531 977,47 PLN pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny pochodzący z Budżetu Powiatu Tarnogórskiego to 799 760,73 PLN.

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI – DZIEŃ WOLNY

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, 6 stycznia w Święto Trzech Króli, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie nieczynne.

„INNY ŚWIAT” AGNIESZKI KOWALCZYK

Autorska Galeria Twórców Lokalnych zaprasza 5 stycznia do „Kałamarza” na otwarcie wystawy grafik Agnieszki Kowalczyk. Artystka jest absolwentką Wydziału Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie, gdzie uzyskała specjalizację w pracowni graficznej prof. Ryszarda Osadczego. O swoich pracach pisze tak: „Moja twórczość rozpięta jest na dwóch zupełnie różnych biegunach. Pierwszy z nich to zdecydowanie rzemieślnicze, rękodzielnicze tworzenie, które ma w sobie coś klasycznego, tradycyjnego i jest odbiciem zwykłej codzienności. Drugi, to obszar sztuki zajmujący się grafiką warsztatową, która skażona jest śladem mojej osobowości”. Organizatorem wystawy jest Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Wernisaż rozpoczyna się o godz. 18.00. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen