luty 2011

13 650 ZŁOTYCH NA LECZENIE SEBASTIANA OCHMANA

26 lutego w Pałacu w Brynku odbył się doroczny charytatywny Bal Starosty. Na balu bawiły się 62 pary. Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Bernard Błaszczyk, członek Zarządu Województwa Śląskiego Aleksandra Banasiak, poseł Tomasz Głogowski, przedstawiciele instytucji kultury, środowisk gospodarczych, medycznych, oświatowych, samorządowych. W ramach balu przeprowadzono aukcję charytatywną na rzecz Sebastiana Ochmana, podopiecznego Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Życzliwość gości balu sprawiła, że na planowaną operację Sebastiana zostanie przekazana pochodząca z aukcji kwota 13 400 zł oraz 250 zł od anonimowego sponsora.

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie działającego w imieniu inwestora Gminy Miasteczko Śląskie, wydano decyzję administracyjną  w sprawie zmiany decyzji NR 468/09 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.05.2009 r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (wraz z wjazdem od ulicy Starowiejskiej) w Sołectwie Bibiela w Miasteczku Śląskim i Sołectwie Ożarowice w Gminie Ożarowice, na działkach:

PUP CZYNNY DZIŚ KRÓCEJ

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach (ul. Towarowa 1) czynny będzie dziś do godziny 13.30. Skrócenie czasu pracy urzędu spowodowane jest awarią systemu ogrzewania. Za utrudnienia przepraszamy.

TARNOGÓRSKIE TECHNIKA W PIERWSZEJ PIĘĆDZIESIĄTCE

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2011 w województwie śląskim wśród 50 najlepszych szkół znalazły się 3 technika z naszego powiatu. Miejsce 11 Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych Ogólnokształcących, miejsce 28 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, miejsce 44 Technikum nr 9 przy Centrum Edukacji Ekonomicznej.

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Trwa „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami. Od 21 do 25 lutego tarnogórscy policjanci wspólnie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pełnią specjalne dyżury, służąc poradami osobom pokrzywdzonym. Dziś dyżur pełniony jest w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach przy ulicy Bytomskiej 6 (pokój 126) w godzinach od 16.00 do 18.00, jutro w tym samym miejscu w godzinach od 10.00 do 12.00. W piątek z policjantami i pracownikami PCPR spotkać można się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16 (pokoj nr 106 i 108) w godzinach od 13.00 do 15.00.

SESJA RADY POWIATU

Uchwałę w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku podjęli radni Rady Powiatu na ostatniej sesji, która odbyła się 22 lutego w Starostwie Powiatowym. Raport w powyższej sprawie przedstawił komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Świderski. Radni zdecydowali również o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt w kwocie 5 milionów złotych zostanie uruchomiony w dwóch transzach, z czego pierwsza przypada na rok 2011, a druga na 2012. Radni wprowadzili także zmiany do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011 – 2020.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

„Miłość i nienawiść – emocjonalne fundamenty zdrowia” to temat wykładu, który 14 lutego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW wygłosiła profesor dr hab. n. med. Jadwiga Jośko, kierownik Katedry Epidemiologii Środowiskowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wojewódzki konsultant medyczny epidemiologii, internistka, specjalistka zdrowia publicznego i homeopatii. Problem zdrowia współczesnego człowieka, choroby cywilizacyjne to temat, który jest zawsze pasjonujący dla każdego słuchacza.

Sprawozdanie semestralne

Informujemy wszystkich nauczycieli - opiekunów dydaktycznych stypendystów, o możliwości składania w Wydziale Strategii i Funduszy Zewnętrznych (pokój 114 w Starostwie Powiatowym ul. Karłuszowiec 5) sprawozdań za pierwszy semestr z Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. O sprawozdanie proszeni są wszyscy nauczyciele-opiekunowie, których uczniowie otrzymali decyzję o przyznaniu stypendium. Szybkie dostarczenie sprawozdań znacznie przyspieszy określenie liczby stypendystów z liczby rezerwowej, którym zostanie przyznanie stypendium.Więcej informacji pod numerem telefonu 32 381 37 63. sprawozdanie semestralne.doc (73.50 KB)

„MECHANIK” JEDENASTY W WOJEWÓDZTWIE

Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie z dumą informują, że Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, popularny „Mechanik” w Tarnowskich Górach, zajęło wysokie 11 miejsce w województwie śląskim w rankingu Technikum 2011 przeprowadzonym przez Perspektywy (www.perspektywy.pl). Kapituła Rankingu oceniała szkoły ponadgimnazjalne w Polsce za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką.

SPOTKANIE DLA ROLNIKÓW

17 lutego odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące VIII kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Spotkanie zorganizowali: Starosta Tarnogórski, Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tarnogórskie Biuro Powiatowe ARIMR oraz Powiatowy Zespół Doradztwa. Na pytania rolników odpowiadali: Stanisław Gmitruk – dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie, Tomasz Żabiński – dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rynku Rolnego, Barbara Wróbel – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Jarosław Krzystanek z Państwowej Inspekcji Pracy oraz Adam Drewniok – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Nowości na rynku nawozów przedstawił przedstawiciel firmy Agro Silesia.

„INSPIRACJE” W GALERII TWÓRCÓW LOKALNYCH

16 lutego w Autorskiej Galerii Twórców Lokalnych mieszczącej się w „Kałamarzu” (ul. Górnicza 7) odbył się wernisaż wystawy prac Grupy Plastycznej „Inspiracje” z Kalet. Wśród gości pojawili się m.in. Burmistrz Kalet – Klaudiusz Kandzia, Sekretarz Kalet – Marcin Parys, Dyrektor Biblioteki w Kaletach – Marcin Walczak, Dyrektor MDK w Kaletach – Marian Lisiecki. Obecni byli także radni powiatowi – Józef Kalinowski i Adam Morawiec oraz radni i artyści z Kalet i Tarnowskich Gór. Wystawę przygotowaną przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach można podziwiać do połowy marca. Serdecznie zapraszamy!

Wyniki wyborów

W dniu 15 lutego 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na kadencję 2011-2013. Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 49 kandydatów. W wyborach wzięło udział 41 delegatów organizacji pozarządowych. Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów wśród osób, które uzyskały równą liczbę głosów (2 głosy) przeprowadzono ponowne głosowanie. Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach zostali:

  1. Aniela Jany
  2. Urszula Lubos
  3. Sebastian Nowak
  4. Maria Merda
  5. Maria Rogocz
  6. Stanisława Szymczyk
  7. Małgorzata Ziaja

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

15 lutego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na kadencję 2011-2013. Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 49 kandydatów. W wyborach wzięło udział 41 delegatów organizacji pozarządowych. Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów wśród osób, które uzyskały równą liczbę głosów (2 głosy) przeprowadzono ponowne głosowanie. Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach zostali: Aniela Jany, Urszula Lubos, Sebastian Nowak, Maria Merda, Maria Rogocz, Stanisława Szymczyk i Małgorzata Ziaja. Wybory dobyły się zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku.

Oddaj krew

Ogłoszenie

Likwidator Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Tarnowskich Górach informuje, że w dniu 25.02.2011r o godzinie 10.00 w Tarnowskich Górach ul. Opolska 1 w sali konferencyjnej – I piętro, odbędzie się zebranie Walnego Zgromadzenia Członków w celu przyjęcia sprawozdania finansowego z likwidacji w/w Stowarzyszenia.

KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ

15 lutego odbył się w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach drugi etap Konkursu Wiedzy Chemicznej dla Gimnazjalistów. Konkurs zorganizowano już po raz piąty, tradycyjnie pod patronatem Starosty Tarnogórskiego. Konkurs składa się z 2 etapów. Pierwszy to etap pisemny, drugi – ćwiczeniowy – przeprowadzany w laboratorium. W czasie konkursu w szkole gościła starosta Lucyna Ekkert. Laboratoryjne zmagania chemiczne poprzedziła akademia, podczas której uczniowie szkoły zaprezentowali przedstawienie o alchemii. W konkursie, jako co roku, wzięło udział około 80 uczniów szkół gimnazjalnych z pięciu powiatów: tarnogórskiego, piekarskiego, bytomskiego, gliwickiego i lublinieckiego. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w kwietniu w ramach Targów Edukacyjnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe.

TARNOGÓRSKIE ATRAKCJE W CZESKIM VITKOVIE

Wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Powiat Tarnogórski 2010 zawędrowała tym razem do Vitkova (Czechy) - miasta partnerskiego Kalet. Wernisaż odbył się w piątek 11 lutego 2011 w Galerii Domu Kultury w Vitkovie a swoją obecnością uświetnili go burmistrz Vitkova Pavel Smolka oraz kierownik Wydziału Kultury Daniela Olbertova. 60 prac (akwarele, obrazy, ceramiki) wykonanych podczas dwunastodniowego pleneru będzie można podziwiać do 2 marca 2011. W trakcie wernisażu goście poza możliwością obejrzenia prac otrzymali materiały promujące Powiat Tarnogórski. Międzynarodowy Plener Malarski został zorganizowany w ramach projektu UE: „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego”. Wzięło w nim udział 22 artystów z Polski, Czech, Ukrainy, Belgii i Luksemburga. Prace przedstawiają i promują obiekty oraz miejsca atrakcyjne turystycznie z terenu Powiatu Tarnogórskiego. W marcu wystawa ruszy w dalszą podróż do Wrocławia. Wystawę w Vitkovie zorganizowali pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Informacje o artystach i prace z pleneru można też znaleźć w zakładce Autorska Galeria Twórców Lokalnych.

Lista stypendystów

W dniu 4 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 211/17/IV/2011 zatwierdził listę stypendystów w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" oraz uchwałą  nr 212/17/IV/2011 listę rezerwową uczniów ubiegających się o stypendium w ramach projektu. Lista stypendystów została sporządzona w oparciu o listy uczniów spełniających kryteria zawarte  w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach II i kolejnych edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku".

KONWENT STAROSTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Starosta Lucyna Ekkert uczestniczyła 9 lutego w Konwencie Starostów Województwa Śląskiego, który odbył się w Zespole Klasztorno – Pałacowym w Rudach, w Powiecie Raciborskim. Spotkanie poświęcono głównie sprawom organizacyjnym. Wybrano także władze Konwentu Starostów Województwa Śląskiego. Przewodniczącym po raz drugi z rzędu został starosta bielski Andrzej Płonka.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza rokowaniami na sprzedaż nieruchomości obejmujących działki gruntu nr 2091/289 o pow. 2,2060 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 41949 oraz nr 2099/137 o pow. 1,3970 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 48638, położonych w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Pyskowickiej.treść ogłoszenia (362.28 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza rokowaniami na sprzedaż nieruchomości obejmujących działki gruntu nr 2091/289 o pow. 2,2060 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 41949 oraz nr 2099/137 o pow. 1,3970 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 48638, położonych w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Pyskowickiej.treść ogłoszenia (362.28 KB)

ZWOLNIJ, ZWIERZĘ NA DRODZE!

Tarnogórscy policjanci wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach prowadzą akcję „Zwolnij! Zwierzę na drodze!”. Akcja ma na celu uświadomić kierowcom zagrożenia, jakie mogą powodować zwierzęta pojawiające się na drogach naszego powiatu. W ramach akcji pracownicy Wydziału Komunikacji będą przekazywać świeżo upieczonym kierowcom specjalnie przygotowane naklejki informacyjne dotyczące postępowania w przypadku kolizji ze zwierzętami, a policjanci podczas kontroli drogowych będą informowali kierowców o niebezpiecznych miejscach na terenie naszego powiatu.

SPOTKANIE W DPS MIEDARY

8 lutego w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach odbyło się spotkanie dotyczące przyszłości placówki. Z dyrekcją, pracownikami zakładu oraz rodzicami podopiecznych spotkali się: starosta Lucyna Ekkert, członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Izabela Dittmann, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Klaudia Zyśk oraz pracownik Wydziału Inwestycji Sławomir Jaremkiewicz. Zezwolenie warunkowe na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Miedarach straciło swoją ważność z końcem ubiegłego roku, bowiem obiekt nie uzyskał do tego czasu obowiązujących standardów. W ubiegły piątek Sejm przyjął zmiany do ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którymi czas dostosowania Domów Pomocy Społecznej do standardów zostanie wydłużony do końca 2012 roku. Ustawa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Senat i podpisana przez Prezydenta.– Zrobimy wszystko, by mieszkańcy Państwa domu mieli zapewnioną opiekę i by DPS nadal funkcjonował – zapewniali zgodnie Lucyna Ekkert i Marian Szukalski.

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA

8 lutego obradowała w Starostwie Powiatowa Rada Zatrudnienia. Rada zaopiniowała wprowadzenie nowych kierunków kształcenia. Pozytywnie zaopiniowano takie zawody jak rzeźnik – wędliniarz, technik elektryk, technik urządzeń sanitarnych, kamieniarz, monter konstrukcji budowlanych, monter instalacji gazowych, optyk – mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, złotnik – jubiler, zegarmistrz, elektryk, kuśnierz, obuwnik, tapicer, kamieniarz, kaletnik, drukarz, zdun, krawiec, kowal, kominiarz, lakiernik i blacharz. Powyższe opinie brane są pod uwagę przez Zarząd Powiatu przy naborze do szkół powiatu. Członkowie Powiatowej Rady zatrudnienia zapoznali się także z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy.

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Starosta Tarnogórski, Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tarnogórskie Biuro Powiatowe ARIMR oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zapraszają na spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące VIII kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno – środowiskowych. Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5 (sala na III piętrze).

NOWOROCZNY KONCERT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Tradycyjny noworoczny koncert „UTW i Przyjaciele” zakończył siódmy semestr czwartego już roku działalności wyjątkowej „uczelni” dla bardziej dojrzałych mieszkańców naszego miasta. Szczególnym podsumowaniem tego koncertowego spotkania mogą być słowa H. Jacksona: Nikomu nie jest zagwarantowana radość życia. Od życia dostajemy tylko czas i przestrzeń. Do nas należy zapełnienie ich radością. I o tym, że tarnogórzanie potrafią wykorzystać te dary, świadczy iście wiedeński klimat kolejnego muzycznego spotkania międzypokoleniowego kameralnym pałacyku w Rybnej.

II INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU W SKACIE SPORTOWYM

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Rada Dzielnicy Stare Tarnowice zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do udziału w II Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Tarnogórskiego w Skacie Sportowym 2011. Patronat honorowy nad imprezą objęła pani starosta Lucyna Ekkert. Finał rozgrywek przewidziano na listopad 2011 roku. Dla zwycięzców przygotowano medale, puchary oraz nagrody rzeczowe i finansowe. Pierwszy turniej eliminacyjny odbędzie się 26 lutego o godzinie 9.00 w Pubie "Eldorado" (ul. Janasa 1) w Tarnowskich Górach.

Ogłoszenie o sprzedaży

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2004 nr. 261 poz. 2603 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.treść ogłoszenia (96.07 KB)

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 wraz z późn. zm.) oraz  art. 5a Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623) zawiadamia, że na wniosek Pana Arkadiusza Strzodki, występującego w imieniu Vattenfall Distribution Poland S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 14a, wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, na rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami przy ul. św. Wojciecha, Pożarnej, Sobieskiego, Klasztornej w Radzionkowie, na działkach o numerach:

POSTĘPOWANIE Z DZIKO ŻYJĄCYMI ZWIERZĘTAMI

Postępowanie z dziko żyjącymi zwierzętami, które uległy okaleczeniu w różnych zdarzeniach losowych lub przedostały się na tereny zamieszkałe przez ludzi – tym tematom poświęcono ostatnie posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 1 lutego w Starostwie Powiatowym. W spotkaniu uczestniczyli: starosta Lucyna Ekkert, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu, komendanci policji i straży pożarnej, powiatowy lekarz weterynarii, łowczy okręgowy i prezesi kół łowieckich. Powołano zespół roboczy, który zajmie się wypracowaniem procedur postępowania w omawianych tematach. W jego skład weszli: powiatowy lekarz weterynarii, komendanci policji i Państwowej Straży Pożarnej, wójt Zbrosławic, przedstawiciele: Koła Łowieckiego „Orzeł”, Zarządu Fundacji „Świat Zwierzętom”, Śląskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Brynek, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach.

SPOTKANIE Z WÓJTAMI I BURMISTRZAMI

2 lutego starosta Lucyna Ekkert spotkała się z wójtami i burmistrzami gmin powiatu tarnogórskiego. Mówiono o planowanych obszarach współpracy w zakresie partnerskiego pozyskiwania środków Unii Europejskiej, jak również wspólnej promocji powiatu i jego wszystkich gmin. Rozmawiano także między innymi o budowie ścieżek rowerowych, stworzeniu międzygminnego schroniska dla zwierząt, zamianach dróg i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wójtowie i burmistrzowie zgłosili problemy, które uważają za konieczne do rozwiązania wspólnie z powiatem. Zebrani zadeklarowali wolę współpracy oraz kontynuacji spotkań.

SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA NA TARGACH W BERLINIE

Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” zorganizowała między 27 a 29 stycznia wyjazd studyjny na Międzynarodowe Targi Gruene Woche do Berlina. Na stoisku „Spichlerza” zaprezentowano produkty kulinarne, dziedzictwo kulturowe i atrakcje turystyczne gmin wchodzących w skład „Spichlerza”. Gruene Woche to najważniejsze i największe w Europie targi poświęcone rolnictwu, żywności, turystyce i ogrodnictwu. W tegorocznych targach uczestniczyło 1589 wystawców z 56 krajów. Powiat Tarnogórski jako partner Fundacji Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” zaprezentował swoje dokonania i najciekawsze atrakcje turystyczne.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen