czerwiec 2011

SESJA ABSOLUTORYJNA

Aż 41 punktów mieli do omówienia radni na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28 czerwca w Starostwie Powiatowym. Radni dyskutowali między innymi o stanie środowiska na terenie powiatu oraz przyjęli sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w latach 2009 – 2010. Radni udzieli również Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok.  

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w tarnowskich górach w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie miasta Radzionków.Protokół z konsultacji (268.33 KB) projekty uchwał (38.50 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej.treść ogłoszenia (326.09 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej.treść ogłoszenia (326.09 KB) 

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zmienionej uchwałą Nr VIII/91/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku.Protokół z konsultacji (42.51 KB)

WAPNOWANIE GLEB W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Śląska Izba Rolnicza informuje, iż od 20 czerwca br. przyjmuje wnioski o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb. W ramach zadania "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych" o dofinansowanie rolnicy mogą się ubiegać tylko jednokrotnie a umowa może być zawarta z beneficjentami posiadającymi grunty rolne wyłącznie na terenie województwa śląskiego. Ponieważ zainteresowanie wsparciem jest bardzo duże, decyduje kolejność zgłoszeń. Da każdego rolnika, który złoży wniosek rezerwowane są środki finansowe przez okres 30 dni tak aby mógł dostarczyć wymagane dokumenty i podpisać umowę z ŚIR. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Śląskiej Izby Rolniczej.

PARTNERSKIE POWIATY NA WYSTAWIE W BRUKSELI

21 czerwca w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Brukseli odbył się uroczysty finisaż wystawy poplenerowej „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010”. Wystawa prezentowana była w Brukseli od 4 maja. W finisazu uczestniczyły delegacje dwóch zaprzyjaźnionych powiatów: tarnogórskiego oraz tucholskiego, ze starostami obydwu powiatów na czele: Lucyną Ekkert i Dorotą Gromowską. W ramach imprezy promowano atrakcje turystyczne obydwu powiatów, w tym: Zabytkową Kopalnię Srebra, Park Wodny i inne. Goście finisażu mieli także do dyspozycji stoisko z produktami regionalnymi: oblatami, kopalniokami i miodami. Na zaproszenie Tadeusza Zwiefki – posła do Parlamentu Europejskiego obydwie delegacje zwiedziły Parlament Europejski. W finisażu uczestniczyli: Piotr Wojtczak - kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli. wspomniany już Tadeusz Zwiefka poseł do Parlamentu Europejskiego, polonia mieszkająca w Brukseli. Na uroczystość przybyli także artyści, którzy wzięli udział w „Międzynarodowym Plenerze Malarskim” – Norbert Van Yperzeele (Belgia) oraz Pol Leurs (Luxembourg).

JUBILEUSZ JUDOKÓW

Klub UKS „Dwójka” Tarnowskie Góry świętował swoje10 lecie. Obchody jubileuszowe zorganizowano pod hasłem JUDO – WIĘCEJ NIŻ SPORT. Gościem specjalnym uroczystości był Paweł Nastula dwukrotny Mistrz Świata i Mistrz Olimpijski z Atlanty z 1996 roku, który zalicza się do 30 najlepszych judoków w historii judo na świecie, a przez 4 lata nie przegrał ani jednej walki. Zarząd Powiatu na obchodach jubileuszu reprezentował wicestarosta Andrzej Pilot. W klubie uprawia judo ponad 120 osób w wieku od 4 do 18 lat. Zawodnicy startują już na matach nie tylko krajowych ale i międzynarodowych zdobywając medalowe pozycje.

Informacja

Informujemy, że dniem 24.06.2011r. obowiązywać będą nowe adresy poczty elektronicznej dla:1.    Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach: email:komenda@tarnowskiegory.kppsp.gov.plwww:http://tarnowskiegory.kppsp.gov.pl2.    Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach:email:pczk@tarnogorskie.pl

Ankiety dla uczniów i nauczycieli

 Wszystkich uczestników projektu stypendialnego (stypendystów oraz opiekunów dydaktycznych) "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Celem ankiety jest sprawdzenie efektywności działań podejmowanych w ramach realizacji powyższego projektu. Zdobyte informacje będą także pomocne przy wdrażaniu kolejnych jego edycji.Wypełnione ankiety prosimy wysłać na adres e-mail  stypendia@tarnogorski.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby starostwa (pokój 114 ul. Karłuszowiec 5) do 10 lipca 2011r.  Ankieta Ewaluacyjna 2010-2011- Stypendysta.doc (152.00 KB)  Ankieta Ewaluacyjna 2010-2011 - Opiekun Dydaktyczny.doc (143.00 KB)

Gorlice

SAMORZĄDNOŚĆ DLA SOLIDARNOŚCI

Do 20 lipca br. nadsyłać można ankiety na konkurs Nagrody Pro Publico Bono pod hasłem „Samorządność dla solidarności”. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepsząch inicjatyw wpisujących się w obszar samorządności obywatelskiej. Współorganizatorami konkursu są: Związek Powiatów Polskich oraz Fundacja Konkursu Pro Publico Bono. Każda zgłaszana inicjatywa obywatelska powinna być opiniowana przez starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Instrukcja uczestnictwa w konkursie oraz ankieta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Związku Powiatów Polskich

ZAMEK ODZYSKAŁ BLASK

18 czerwca uroczyście oddano do użytku Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego, mieszczące się w renesansowym zamku w Starych Tarnowicach. XVI-wieczny zamek od 11 lat jest własnością Rajnera Smolorza. W momencie zakupu obiekt stanowił kompletną ruinę. Rajner Smolorz odnowił najpierw zabudowania gospodarcze kompleksu zamkowego, w których urządził m.in. restaurację i hotel, a następnie zamek. Renowacja zamku kosztowała 10 mln zł, w tym dwie trzecie pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. Od zeszłego weekendu Tarnowskie Góry mogą pochwalić się jednym z piękniejszych i lepiej odrestaurowanych zabytków na Śląsku. W uroczystości otwarcia Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego uczestniczyła starosta Lucyna Ekkert.

WARIACJE KULINARNE

„Dobry rolnik co wyhoduje, to smacznie i zdrowo ugotuje” - pod takim hasłem zorganizowany został pokaz sztuki kulinarnej „I Wariacje Kulinarne CKR Nakło Śląskie”. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia i prezentacja umiejętności zawodowych kuchmistrzów – Tomasza Nowaka, kucharza firmowego i specjalistę ds. sprzedaży grupy RM Gastro, Krzysztofa Giela, szefa kuchni restauracji „Promnice” i Jarosława Liszki, szefa kuchni restauracji „U Przewoźnika” w Tychach. Zarząd Powiatu na pokazie reprezentował wicestarosta Andrzej Pilot.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Realizując projekt „Od kinematografu do multipleksu” słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW poznają tajniki X muzy, która niepodzielnie panuje we współczesnej kulturze. „W stronę realizmu? O dokumencie filmowym uwag kilka” to temat kolejnego wykładu, który dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłosił 6 i 7 czerwca Jakub Jan Pudełko filmolog, kierujący studyjnym kinem „Olbrzym”, działającym w Tarnogórskim Centrum Kultury. Wykład poświęcony został tym razem dokumentowi filmowemu na przykładzie najnowszych filmów, m.in. z festiwali GLOBALNY ROZWÓJ W KINIE oraz PLANETE DOC FESTIWAL.

Limanowa

KOLEJOWE TAJEMNICE

17 czerwca Lucyna Ekkert - starosta tarnogórski oraz Marian Szukalski - członek zarządu powiatu wzięli udział w  V edycji Dni Techniki Kolejowej odbywającej się w wybranych miastach całego kraju, ale w miastach szczególnych – tam gdzie kolej odgrywała i odgrywa nadal w ich życiu szczególna rolę. Tarnogórskie tradycje kolejarskie mają już ponad 150 lat i przez ten czas wciąż rozwijająca się tarnogórska kolej nierozerwalnie związana była z powiatem i miastem.

Z MISTRZEM NA MURAWIE

16 czerwca na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego odwiedził nasz powiat Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej, wybitny piłkarz, samorządowiec i parlamentarzysta. Po południu Roman Kosecki został powitany na boisku powiatowego kompleksu rekreacyjno – sportowego przy PMDK im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach m.in. przez Mariana Szukalskiego – członka zarządu powiatu, dyrektora „Jordana” Jacka Pieczyka oraz kilkudziesięcioosobową grupę młodych tarnogórskich piłkarzy.  

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej.treść ogłoszenia (105.80 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej.treść ogłoszenia (167.72 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a.treść ogłoszenia (185.05 KB)

Projekt uchwały

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie miasta Radzionków.projekt uchwały (1016.86 KB) załącznik - Plan orientacyjny (484.98 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a.treść ogłoszenia (185.05 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej.treść ogłoszenia (167.72 KB) 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej.treść ogłoszenia (105.80 KB) 

Liverpool

O powiecie

Powiat Tarnogórski to powiat ziemski, z siedzibą w Tarnowskich Górach, położony w południowo-zachodniej Polsce, w północno-zachodniej części województwa śląskiego i Aglomeracji Śląskiej. Powiat sąsiaduje z miastami na prawach powiatu takimi jak: Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie, Zabrze oraz powiatami ziemskimi takimi jak: będziński, gliwicki, lubliniecki, myszkowski (województwo śląskie), a także strzelecki (województwo opolskie). W skład powiatu wchodzą następujące miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry oraz gminy wiejskie takie jak: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice. Powiat Tarnogórski obejmuje powierzchnię 643 km2. Mieszka w nim 138 577 osób (w tym 71 111 kobiety).    źródło: Wikipedia.pl 

STRAŻ STULATKA

100 – lecie istnienia świętowała 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Tąpkowicach, w gminie Ożarowice. Z tej okazji jednostka otrzymała sztandar, który poświęcono w trakcie uroczystej mszy świętej. W obchodach jubileuszu uczestniczyli: starosta Lucyna Ekkert oraz wicestarosta Andrzej Pilot, który ufundował tąpkowickim druhom figurę świętego Floriana.   

Bruksela - Ambasada RP

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Gospodarstwo Huberta Masellego z Jasiony, w gminie Zbrosławice, zostało wyróżnione w etapie regionalnym IX edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Gospodarstwo pana Huberta okazało się najlepszym w całym powiecie tarnogórskim. W konkursie nagradzano m.in. działania na rzecz poprawy estetyki działalności rolniczej oraz podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.

POZDROWIENIA Z WARSZAWY

7 czerwca uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczestniczyli w wycieczce do Warszawy W wycieczce wzięło udział 41 dzieci oraz 7 opiekunów i ośmioro rodziców. Do stolicy uczniów zaprosił poseł Tomasz Głogowski, który oprowadził uczniów po budynku parlamentu. Dzieci zobaczyły Salę Obrad Sejmu, Lożę Prezydencką. Zostały szczegółowo zapoznane z zasadami, które obowiązują na Sali Sejmowej podczas obrad, głosowania oraz w czasie prac nad ustawami.

MAŻORETKOWY PRZEGLĄD

12 czerwca w Tąpkowicach odbył się Przegląd Zespołów Mażoretkowych. Imprezę zorganizowała Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice w ramach projektu „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretkowych, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarowice”. W imieniu Zarządu Powiatu gratulacje uczestniczkom przeglądu oraz organizatorom przekazał wicestarosta Andrzej Pilot.

MAŁGORZATA HANDZLIK SPOTKAŁA SIĘ Z MŁODZIEŻĄ

Europosłanka Małgorzata Handzlik spotkała się 10 czerwca z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Wizyta pani europoseł odbyła się w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe cyklu spotkań młodzieży z osobami, które odniosły w życiu sukces. Małgorzata Handzik opowiedziała uczniom o poszczególnych organach Unii Europejskiej oraz o swojej pracy. Mówiła również o prezydencji, którą w Radzie Unii Europejskiej przejmie 1 lipca nasz kraj. – To wspaniała okazja do promocji naszego kraju oraz do walki ze stereotypami, jakie nasz temat funkcjonują – przekonywała europosłanka.

DNI KRUPSKIEGO MŁYNA

Starosta Lucyna Ekkert i wicestarosta Andrzej Pilot uczestniczyli 12 czerwca w jubileuszowych obchodach Dni Krupskiego Młyna. W ramach gminnego święta odbył się między innymi koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk. Otwarto również wystawę rękodzieła lokalnych twórców.       

INFORMACJA

W dniu 15 czerwca 2011 roku planowana jest przerwa w dopływie energii elektrycznej do budynku przy ulicy Mickiewicza 41. W tym dniu w godz. od 9.00 – 13.00 wystąpią trudności w funkcjonowaniu Wydziału Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach związane z obsługą klientów (sporządzanie map, wypisów i wyrysów, wystawianie rachunków itp).

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 03 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - zawiadamia, że na wniosek Pana Waldemara Wicha, wydano w dniu 26.05.2011r. decyzję administracyjną o numerze 646/11, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę – na rozbudowę warsztatu samochodowego przy ul. Kościuszki 15 w Tworogu na działce o numerze ewidencyjnym 1041/37.W związku z powyższym zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zapoznać się z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją, które zostaną udostępnione do wglądu w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 14 w godzinach: od poniedziałku do czwartku od 730 – 1100 , oraz od 1300 - 1530, we wtorki od 1300 - 1700, w piątki od 730 - 1400.

SPOTKANIE Z PIOSENKĄ I POEZJĄ EUROPEJSKĄ

7 i 8 czerwca w auli Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach odbyła się jubileuszowa, X edycja Międzyszkolnego Spotkania z Piosenką i Poezją Europejską. Organizatorami festiwalu są od 2001 roku dwie tarnogórskie szkoły: Wieloprofilowy Zespół Szkół czyli popularna „Sorbona” i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz od początku swojego istnienia Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej „Ago”. W spotkaniu, które od lat cieszy się ogromną popularnością, uczestniczą uczniowie 12. szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego. Młodzież prezentuje swe umiejętności językowe i artystyczne w trzech kategoriach: piosenka, recytacja, prezentacja teatralna, ponadto publiczność decyduje o nagrodzie w kategorii playback.

WYSTAWA ZDJĘĆ POWIATU W KOCHCICACH

Od 7 czerwca na Oddziale Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach, należącym do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkim Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, można oglądać wystawę zdjęć najciekawszych atrakcji turystycznych i zabytków Powiatu Tarnogórskiego. Wcześniej wystawa, będąca inicjatywą Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, gościła m.in.: w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach, w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach, w Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” i cieszyła się sporym zainteresowaniem.

PLAKATY W ARTPARKU

W mieszczącej się w Parku Wodnym Galerii „ArtPark” oglądać można wystawę prac uczniów Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach. Zaprezentowane prace to plakaty wykonane w ramach zajęć z przedmiotów projektowych prowadzonych przez Mateusza Jankowskiego i Ewę Jaworską. Ten zbiór to w przeważającej części plakaty typograficzne. Autorami prac są uczniowie dobrze rozwijających się od paru lat nowych kierunków szkoły, technika cyfrowych procesów graficznych oraz dekoratora wnętrz. Wystawę w ramach Autorskiej Galerii Lokalnych Twórców zorganizował Wydział Kultury Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Wystawa czynna będzie od czerwca do lipca br. Zapraszamy! Więcej w zakładce Autorska Galeria Twórców Lokalnych.

SPOTKANIE W SPRAWIE PROJEKTU

7 czerwca odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie dotyczące projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu, jako lidera projektu oraz partnerzy, czyli gminy: Miasteczko, Kalety, Ożarowice, Tworóg i Krupski Młyn. Na spotkaniu byli też obecni przedstawiciele wykonawcy jednego z zadań w projekcie odpowiedzialni za wdrożenie rozwiązań na rzecz profesjonalizacji i przejrzystości urzędów (firma POSITIVPRO, która jest podwykonawcą firmy UNIZETO Technologies, która wygrała przetarg na zadanie obejmujące m.in. wdrożenie procedury konsultacji społecznych, usprawnienie procedur związanych z publikacją w BIP, wykonanie ankiet satysfakcji klientów).

GEORGENFEST

Już w najbliższą niedzielę, 12 czerwca odbędzie się kolejna edycja GeorgenFestu, czyli festynu parafialnego przy Kościele Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim. Organizatorem, jak co roku jest Stowarzyszenie Góra Jerzego. Podczas tegorocznej edycji festynu czeka nas wiele atrakcji. Będziemy mieli okazję zobaczyć występ pamiętnego instruktora nauki jazdy ze Śląska, swego czasu występującego w programie TVN, Grzegorza Stasiaka. Następnie z „Programem Jubileuszowym” wystąpią legendarni Masztalscy. Kolejną atrakcją będzie występ zespołu Donegal, który łączy tradycyjne brzmienia celtyckie z elementami muzyki pop, rock, blues, bluegrass. Zabawę taneczną poprowadzi z kolei zespół Adama Katrynioka Exclusive Band. Poza tym zaśpiewa uczestnik programu X-Factor, mieszkaniec naszej gminy Mateusz Szafarczyk, wystąpią dzieci z Przedszkola nr 1 oraz zagra Miejska Orkiestra Dęta. Prowadzącym Georgenfest będzie Arkadiusz Wieczorek z Telewizji „Sfera”. Góra Jerzego zaprasza w niedzielę do wspólnej zabawy. Planowane rozpoczęcie o 15.20!

ŚLĄSK EUROPEJSKI

Starosta Lucyna Ekkert uczestniczyła 4 czerwca w pikniku „Śląsk Europejski” zorganizowanym przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz posła Tomasza Głogowskiego. Gwiazdą pikniku byli artyści zespołu „Śląsk”, a w jego trakcie wręczono główną nagrodę konkursu fotograficznego Polska Prezydencja w Unii Europejskiej. Wykreuj powiat. Organizatorem konkursu był poseł Tomasz Głogowski, a jego laureat – Marek Breguła – pojedzie w październiku do Brukseli na zaproszenie Jerzego Buzka. Marek Breguła autor cyklu zdjęć pt. „Tarnogórski powiat nocnych wrażeń” w niebanalny sposób przedstawił kilka najbardziej charakterystycznych miejsc związanych z powiatem, m.in. tarnogórski Rynek, Pałac Kawalera w Świerklańcu, Zamek w Starych Tarnowicach oraz Zabytkową Kopalnię Srebra.

„JEŚĆ... ŁYŻKĄ I WIDELCEM” – WIZYTA W PORTUGALII

W dniach od 21 do 27 maja 2011 r. w miejscowości Leiria w Portugalii miało miejsce już ostatnie spotkanie robocze partnerów uczestniczących w programie Comenius; „Jeść!… łyżką i widelcem”. W spotkaniu tym brali udział przedstawiciele wszystkich szkół oraz przedszkoli z sześciu krajów, w których realizowany był projekt. Do Leirii przyjechali więc nauczyciele z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Bułgarii oraz nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach. Nasze miasto reprezentowało tym razem aż sześć pań: Joanna Waligóra (koordynator projektu w SOSW), Brygida Bochenek, Krystyna Jaksik, Ewa Kowalska, Anna Pająk oraz Sabina Graca.

FESTYN RODZINNY

4 czerwca na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Radzionkowie – Rojcy odbył się VII Integracyjny Festyn Rodzinny. Jak co roku szkoła przygotowała wiele ciekawych atrakcji. Były więc występy artystyczne, zawody sportowe, gry i zabawy, pokazy i muzyka. W imprezie uczestniczyła starosta Lucyna Ekkert.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zaprasza na XI edycję bezpłatnego szkolenia „Jak założyć własną firmę?”. Szkolenie odbędzie się 10 czerwca 2011r. o godz. 10:00 w sali konferencyjno-szkoleniowej Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ulicy Sienkiewicza 49. Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy uzyskają informacje o formach prowadzenia działalności, etapach jej rejestracji, możliwości pozyskania środków na jej założenie oraz obowiązującej dokumentacji. Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 032 393 29 52 lub e-mail: bulla@tarnogorski.pl do dnia 8 czerwca 2011r.

CZYTALI DZIECIOM

Starosta Lucyna Ekkert, radna sejmiku Województwa Śląskiego – Barbara Dziuk i burmistrz Tarnowskich Gór – Arkadiusz Czech czytali dzieciom bajki Jana Brzechwy w ramach Pikniku „Przy Ulicy SE - ZAMKOWEJ", zorganizowanego 3 czerwca w ogródku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. Piknik odbył się w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom", podczas III Śląskiej Wiosny ze Zdrowiem pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza.

WSPARCIE DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009-2012". Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom i słuchaczom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej. Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych. Wnioski o stypendium winny być składane do 20 lipca 2011 roku.

Termin podpisywania umów

     Informujemy, że w dniach od 6 do 10 czerwca 2011r. w pokoju 114 budynku Starostwa przy ul. Karłuszowiec 5 będą podpisywane umowy ze stypendystami, którym zostało przyznane stypendium w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” oraz ich nauczycielami – opiekunami. W przypadku stypendystów umowy podpisują osoby pełnoletnie – jeśli uczeń jest niepełnoletni to jest to rodzic lub opiekun prawny. Do podpisania umowy konieczny będzie dowód osobisty oraz nr rachunku bankowego. Jednocześnie informuję, że w przypadku, kiedy umowę podpisuje rodzic lub opiekun prawny, obecność ucznia nie jest wymagana. Nauczyciele – opiekunowie stypendystów stawiają się również osobiście w celu podpisania umowy. Do podpisania umowy w przypadku nauczycieli konieczny będzie dowód osobisty, numer rachunku bankowego, nr NIP oraz sprawozdanie z Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia za pierwszy semestr, o ile wcześniej nie zostało dostarczone.Więcej informacji pod numerem telefonu 32 381 37 63.  

ŚLĄSK U ZARANIA

W ostatni dzień maja miał miejsce kolejny wykład w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe wespół z Domem Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach. Miał on tytuł: „Śląsk u zarania. Od starożytności po wczesne średniowiecze. Celtowie – Germanie – Słowianie”. Wygłosił go w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach dr inż. Mieczysław Żeglin. Słuchaczami tej interesującej, zawierającej nierzadko fakty prawie nieznane, prelekcji byli wykładowcy i uczniowie szkoły. Składamy tą drogą jeszcze raz podziękowania za miłe przyjęcie i wzorowo zorganizowane spotkanie. Już 7 czerwca następne spotkanie. Tym razem w Miasteczku Śląskim. W miejscowej Miejskiej Bibliotece Publicznej wygłosi prelekcję kolekcjoner śląskiej porcelany, autor i wydawca książek na ten temat (wraz z żoną Ireną) – Roman Gatys. Wykład nosi tytuł: „Z dziejów śląskiego rzemiosła – wytwórnie porcelany.”

ŚLĄSK EUROPEJSKI

„Śląsk europejski” to nazwa pikniku, na który w przededniu objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zapraszają: prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz dr Tomasz Głogowski – poseł na Sejm RP. Piknik odbędzie się 4 czerwca (w sobotę) na stadionie miejskim TS „Gwarek” przy ulicy Korczaka w Tarnowskich Górach.

DZIEŃ DZIECKA

„[...] dzieciństwo jest jedyną porą, która trwa w nas całe życie”Ryszard Kapuściński   Najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu,z okazji Dnia Dziecka,radości, spełnienia wszystkich marzeń, kochającej rodziny oraz beztroskiego dzieciństważycząw imieniu Zarządu Powiatu starosta Lucyna Ekkert w imieniu radnych - przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel

BIZNESOWA KONFERENCJA INKUBATORA

1 czerwca odbyła się konferencja promująca dobre praktyki biznesowe w powiecie tarnogórskim oraz podsumowująca projekt „Wsparcie na start”, realizowany przez Inkubator Przedsiębiorczości. Konferencja poświęcona była promocji dobrych praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie doświadczeń nabytych w trakcie tworzenia firm w ramach projektu POKL – działanie 6.2 „Wsparcie na start” oraz wymianie doświadczeń między młodymi przedsiębiorcami i przedstawicielami sfery biznesu. Władze powiatu na konferencji reprezentowała sekretarz Beata Dymarczyk - Grochowina.

OŚRODEK PO REMONCIE

31 maja dokonano uroczystego otwarcia po remoncie obiektów należących do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach. Budynki SOSW po kapitalnym remoncie zostały w pełni dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych uczniów placówki. „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach” zakresem prac obejmował: przebudowę, rozbudowę, remont i zmianę sposobu użytkowania Segmentu [A] i Segmentu {C} na pomieszczenia internatu i sale dydaktyczne wraz z budową dwóch wind oraz przebudową pralni; przebudowę, rozbudowę, remont i zmianę sposobu użytkowania Segmentu [B] (w tym przebudowę kuchni i stołówki); ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów wraz z elementami zewnętrznymi segmentów, budowę dróg, placów i chodników. Umowa z wykonawcą budowy opiewała na kwotę 5 331 738,21 zł brutto. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 w 85%, 15% to środki własne budżetu. Łączne dofinansowanie z UE: 4 531 977,47 zł. Remont prowadzony był w latach 2009 - 2010.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

„Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt - wszyscy chcą być zdrowi, ale często robią rzeczy, które szkodzą ich zdrowiu". Ta starożytna myśl może być w pewnym uproszczeniu streszczeniem wykładu „Profilaktyka zdrowotna w trzecim wieku”, który dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia UTW wygłosiła 25 maja dr n. med. Ewa Grała - Dworak. Doktor n. med. Ewa Grała - Dworak jest internistką i pełni od wielu lat funkcję ordynatora Oddziału Wewnętrznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen