lipiec 2011

Konsultacje

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzania w dniach od 1 sierpnia do 16 sierpnia 2011 roku konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany i rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2009 roku. Ogłoszenie (69.56 KB)Aneks część 1 (67.76 KB)Aneks część 2 (67.88 KB)Uzasadnienie (77.82 KB)Uchwała (36.87 KB)Formularz (33.93 KB)

TEST SYREN

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje, że 1 sierpnia 2011 r. o godzinie 17.00 na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego zostanie przeprowadzony test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, upamiętniający jednocześnie 67. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach testu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREF WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W ramach prowadzonej procedury opracowywania „Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego”, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeń substancji w powietrzu, uzupełnionego o strefy częstochowsko – lubliniecką i gliwicko – mikołowską zakończony został I etap opracowywania projektu dokumentu, którego celem jest określenie skutecznych i możliwych do realizacji działań stwarzających możliwość osiągnięcia i utrzymania standardów jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10. Projekt dokumentu został przez zarząd Województwa Śląskiego skierowany do konsultacji społecznych. Uwagi i wnioski składać można do 12 sierpnia. Więcej informacji na stronie www.slaskie.pl

LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH – ŚRODKI Z PFRON

Informujemy, że w bieżącym roku Powiat Tarnogórski kwalifikuje się do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D – likwidacja barier transportowych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 145/2011 z dnia 14 lipca br. ustalił termin dla Powiatu Tarnogórskiego na składanie nowych wniosków i wystąpień w obszarze D w ramach tego programu. Wnioski projektodawców - potencjalnych beneficjentów programu wraz z wymaganymi załącznikami można składać w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2011 roku.

FESTIWAL KAPEL RODZINNYCH

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi zaprasza wykonawców z terenu Powiatu Tarnogórskiego do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Rodzinnych, który odbędzie się 13 sierpnia w Zawoi. Festiwal ma charakter konkursu, który stanowić ma okazję do cyklicznego spotkania się kapel rodzinnych z całego kraju, których głównym celem jest popularyzacja śpiewu i muzyki oraz promocja twórczości artystycznej. Regulamin festiwalu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie Wirtualna Zawoja.

KOLEJNY PLENER MALARSKI OTWARTY

25 lipca w Pałacu w Rybnej otwarto uroczyście „Międzynarodowy Plener Malarski 2011”. To już trzecia edycja pleneru organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Tym razem współorganizatorem przedsięwzięcia jest Powiat Tucholski. W ciągu pierwszego tygodnia artyści będą tworzyć prace prezentujące powiat tarnogórski. W drugim tygodniu twórcy przebywać będą w powiecie tucholskim. W plenerze udział bierze 17 artystów z Polski, Czech i Belgii. W otwarciu pleneru uczestniczyli: starosta Lucyna Ekkert i wicestarosta Andrzej Pilot.

ROWEROWYM SZLAKIEM PO KOLEJOWYM NASYPIE

Poseł Tomasz Głogowski zaprezentował plan połączenia zabytkowych kopalni Guido w Zabrzu i srebra w Tarnowskich Górach trasą rowerową. 25 lipca na wycieczkę planowaną trasą wraz z posłem wybrali się między innymi członkowie Zarządu Powiatu: Aleksandra Król – Skowron i Marian Szukalski, sołtys Wieszowej – Ireneusz Rybakowski, jak również przedstawiciele władz Zabrza i dziennikarze. Podróżnicy pokonali w deszczu po nasypie kolejowym odcinek od zabytkowego dworca w Wieszowie do starego dworca w Zabrzu – Mikulczycach. Plan budowy ścieżki „Od kopalni do kopalni” związany jest z projektem "Wędrujmy Kolejowym Szlakiem" organizowanym przez Fundację Promocji Gmin Polskich wspólnie ze spółką PKP. Projekt polega na nieodpłatnym przekazaniu na rzecz gmin nieczynnych linii kolejowych i budowie na nich tras dla turystów.

Informacja o wyniku przetargu

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Hallera 39 oznaczonej jako działka nr 341/105 karta mapy 2 obręb Tarnowskie Góry. informacja o wyniku przetargu (70.75 KB) 

JADWIGAFEST 2011

W dniach 23 - 24 lipca w Ziemięcicach odbył się kolejny, trzynasty już, Parafialny Festyn Jadwigafest zorganizowany przez Radę Parafialną parafii św. Jadwigi, Rady Sołeckie: Przezchlebia, Świętoszowic, Ziemięcic oraz Urząd Gminy Zbrosławice. W trakcie dwóch dni świętowania organizatorzy zapewnili szereg atrakcji, w tym procesję radości, nagrody dla właścicieli najpiękniej udekorowanych pojazdów oraz liczne występy artystyczne. Zarząd Powiatu reprezentowali: starosta Lucyna Ekkert i wicestarosta Andrzej Pilot.

STRAŻACKI JUBILEUSZ

100 – lecie istnienia świętowała 23 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Niezdarze. Uroczystości rozpoczęła msza święta, odprawiona przez ks. Henryka Kuczoba, kapelana strażaków. Najbardziej zasłużonym strażakom z okazji święta ich jednostki wręczono odznaczenia. W dniu jubileuszu członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu ufundowali strażakom figurę Floriana.

POLICYJNE ŚWIĘTO

22 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbyła się akademia z okazji święta policji. Podczas uroczystości mianowano policjantów na wyższe stopnie policyjne. Do mianowania przystąpiło 69 policjantów tarnogórskiej komendy. Rozkazy o mianowaniu wręczali Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach insp. mgr Mirosław Tukaj wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele powiatu: starosta Lucyna Ekkert oraz przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, którzy wręczyli komendantowi tarnogórskiej policji obraz z „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010”.

Z WIZYTĄ W BORACH TUCHOLSKICH

Między 15 a 17 lipca już po raz dziesiąty delegacja Powiatu Tarnogórskiego gościła w Powiecie Tucholskim. Tematem tegorocznej wizyty było pozyskiwanie środków unijnych i doświadczenia w realizacji projektów przez samorządy powiatowe. Przedstawiciele naszego powiatu obejrzeli inwestycje zrealizowane w ramach projektu „Bory Tucholskie – w Labiryntach Natury”. Podziwiali stanice wodne w Woziwodzie, Świcie i Pile, a z wieży widokowej w Fojutowie oglądali nowopowstały widok na akwedukt. Nie zabrakło spaceru po zrewitalizowanej tucholskiej Starówce – w towarzystwie burmistrza Tadeusza Kowalskiego. Delegacja z Powiatu Tarnogórskiego gościła na wielu imprezach odbywających się w ramach obchodów Dni Borów Tucholskich. Podczas Koncertu Galowego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i Wieżowej starosta tucholski Dorota Gromowska i starosta tarnogórski Lucyna Ekkert wręczyły puchary i nagrody.W delegacji naszego powiatu oprócz starosty Lucyny Ekkert uczestniczyli także: wicestarosta Andrzej Pilot i członek Zarządu Powiatu Aleksandra Król - Skowron.

ATRAKCJE POWIATU NA WYSTAWIE W LIVERPOOLU

Od 13 do 20 lipca mieszkańcy Liverpoolu oraz turyści odwiedzający to miasto mogli oglądać wystawę prac stworzonych w ramach „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010”. Ekspozycja prezentowana była w sali konferencyjnej liverpoolskiego hotelu „Staybridge”. Uroczysty wernisaż odbył się 15 lipca. Uczestniczyli w nim między innymi przedstawiciele Polonii z Andrzejem Olchowskimkonsultantem Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Liverpool na czele. Z powyższą placówką i jej dyrektorem Alexandrą Mrozik przedstawiciele powiatu nawiązali współpracę, która skutkować będzie wymianą materiałów promocyjnych oraz kolejnymi wystawami. Uczestnicy wernisażu jak zwykle mogli zapoznać się z materiałami promującymi Powiat Tarnogórski.

Projekt uchwały

Projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zwolnienia w wysokości 10 % z opłat komunikacyjnych tj. od wydania nowych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych osób zamieszkałych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, którym administracyjnie zostały zmienione dane adresowe.projekt uchwały wraz z formularzem (152.50 KB)formularz (27.50 KB) 

Konsultacje

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich GórachPrzedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach celem wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 5 sierpnia 2011 roku do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry. Uchwała Rady Powiatu 2011 -Inicjatywa Lokalna (56.00 KB)Załącznik do Uchwały Rady Powiatu - Inicjatywa Lokalna - Wniosek (128.50 KB)

PETYCJA W SPRAWIE TRAS ROWEROWYCH

Krzysztof Szendzielorz, dziennikarz „Dziennika Zachodniego” i Stanisław Torbus, prezes Stowarzyszenia „Góry Kultury” przekazali 12 lipca staroście Lucynie Ekkert petycję w sprawie budowy tras rowerowych nad Jezioro Chechło – Nakło. Pod petycją podpisało się 186 osób. Podpisy zebrano podczas Tarnogórskiej Rowerowej Masy Krytycznej, która odbyła się 2 lipca. Starosta Lucyna Ekkert jest zwolenniczką budowania tras rowerowych. Przypomniała, że na początku swojej kadencji w udzielonym „Dziennikowi Zachodniemu” wywiadzie, obiecała już rozpoczęcie działań zmierzających do tworzenia rowerowych tras rekreacyjnych.

TRWAJĄ PRACE W ZAMKU

Trwa pierwszy etap adaptacji zabytkowego zamku w Nakle na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, ścieżka pozakonkursowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 priorytet 4 Kultura, działanie 4.1 Infrastruktura kultury. 12 lipca w oględzinach w zamku uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu. Umowa z wykonawcą – PUPH Budowlani – zakłada: przebudowę budynku zamku na kondygnacjach: piwnic, parteru, I piętra, poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania z powierzchni zamkowych na cele kulturalne (funkcje: wystawienniczą, muzealną i warsztatów kulturalnych).

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Nakle Śląskim przy ul. Głównejtreść ogłoszenia (136.86 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiegotreść ogłoszenia (53.01 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Nakle Śląskim przy ul. Głównejtreść ogłoszenia (136.86 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiegotreść ogłoszenia (53.01 KB)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Hallera 39 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 206,88m2.Działka nr 341/105 o powierzchni 0,1276 ha karta mapy 2 obręb Tarnowskie GóryCena wywoławcza nieruchomości wynosi: 320.000,00 zł (sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT)Wysokość wadium wynosi: 30.000,00 złW przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium i złożą ofertę przetargową w terminie do dnia 14 lipca 2011 rokuPełna treść ogłoszenia (137.09 KB)  Dokumenty do pobrania, (79.25 KB) 

OGŁOSZENIE STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO

Starosta Tarnogórski - na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - zawiadamia, że na wniosek Chimimeca Polska Sp. z o.o. przy ul. Zagórskiej 167A w Tarnowskich Górach wydano dnia 5 lipca 2011r. decyzję administracyjną nr 5834/11 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę - na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części hali magazynowej na cele produkcyjne związane z czyszczeniem elementów stalowych metodą trawienia w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167A, na działkach nr 1698/134 i 2459/33.

Nabór do szkół

Trwa dodatkowy nabór do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tarnogórskim. Pierwszy etap naboru zakończył się 6 lipca br., dlatego warto jak najszybciej udać się do wybranej szkoły z oryginałem świadectwa gimnazjalnego i dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia szkolne. W szkołach są jeszcze wolne miejsca. Nabór dodatkowy będzie trwał od 6 lipca do 31 sierpnia br. Na stronie https://slaskie.edu.com.pl można znaleźć ofertę oraz dane adresowe szkół ponadgimnazjalnych. Tylko w ogólniakach na uczniów czeka 25 wolnych miejsc. W szkołach przygotowujących do zawodu powiat tarnogórski specjalnie przygotował więcej klas, aby każdy chętny mógł kształcić się w wybranym zawodzie. Aż 60 wolnych miejsc jest jeszcze w technikach, a 31 w zasadniczych szkołach zawodowych.  Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych Dla zainteresowanych kształceniem w szkołach policealnych i dla dorosłych wszystkich typów szkoły prowadzona jest rekrutacja do 25 sierpnia br. Nauka w szkołach jest bezpłatna.

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

Studenci Tarnogórskiego Stowarzyszenia - Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki 2010/2011. Uroczyste zakończenie roku akademickiego miało miejsce 20 czerwca w auli II LO im. S. Staszica. Uczestniczyli w niej licznie studenci, a także zaproszeni goście, a wśród nich: wicestarosta tarnogórski Andrzej Pilot oraz poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski.

UCHWAŁA DOTYCZĄCA DOTACJI NA RATOWANIE ZABYTKÓW

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XI/116/2011 z dnia 28 czerwca Starostwo Powiatowe nie będzie w najbliższym czasie przyznawać dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru. Rada Powiatu podjęła powyższą decyzję ze względu na ograniczone możliwości finansowe Powiatu. Uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

We wrześniu tego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach po raz kolejny organizuje szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na ten temat oraz osoby, które chciałyby podjąć się tego zadania mogą zgłaszać się po informacje w siedzibie PCPR (Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16) oraz pod numerami telefonu 381-81-01, 381-81-05, 381-81-08. W Powiecie Tarnogórskim obecnie funkcjonuje 150 rodzin zastępczych (w tym spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych). Przebywa w nich 270 dzieci. Dzięki rodzinom zastępczym wiele dzieci pozbawionych opieki rodziców nie musi trafić do domu dziecka, ale może wychowywać się w rodzinie. Serdecznie zapraszamy na szkolenie. Więcej informacji na stronie internetowej PCPR www.pcpr.tarnogorski.pl

UWAGA, UTRUDNIENIA NA RONDZIE!

W związku z budową kanalizacji 4 lipca rozpocznie się przebudowa ronda Ranoszka w Tarnowskich Górach. Na rondzie przestanie obowiązywać ruch okrężny, a możliwość poruszania się w poszczególnych kierunkach zostanie ograniczona. Spodziewane są poważne utrudnienia w ruchu samochodowych w centrum miasta. Na czas prac budowlanych zachęcamy do korzystania z przygotowanych objazdów i w miarę możliwości unikania korzystania z przejazdu przez rondo Ranoszka. Remont potrwać ma około 2 miesiące. Szczegółowe zasady poruszania się po skrzyżowaniu w chwili rozpoczęcia prac ilustrują załączone mapy.

MALARSKI PLENER W ZIELONEJ

Od 30 czerwca do 2 lipca trwał malarski plener w Zielonej. Jego uczestnicy w strugach deszczu na płótno lub papier przelewali piękne widoki okolic Kalet. W trzydniowym plenerze udział wzięło 16 osób. Inicjatorem i pomysłodawcą całego przedsięwzięcia była grupa malarzy amatorów INSPIRACJE działająca przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach, której szefuje Dorota Kłosek.

ZAGŁOSUJ NA MARCINA

Tarnogórzanin, Marcin Siwy, uczeń Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach, czyli popularnej „Kolejówki”, startuje w plebiscycie organizowanym przez Fundację im. Grzegorza Dolniaka „Sportowa Szansa”. W plebiscycie mogą brać udział utalentowani sportowcy do 21 roku życia. Marcin reprezentuje barwy bytomskiego klubu „Silesia Miechowice”. Każdy może oddać głos na Marcina i pomóc mu w wygraniu plebiscytu. Głosować można na stronie internetowej Fundacji http://www.sportowaszansa.pl/plebiscyt-30-marcin_siwy.html

ELŻBIETA PIERCHAŁA - MALARSTWO

6 lipca o godz. 19.00 Autorska Galeria Lokalnych Twórców zaprasza do Restauracji „Kałamarz” w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 7 na wernisaż wystawy prac autorstwa Elżbiety Pierchały. Pani Elżbieta jest emerytowaną nauczycielką, absolwentką cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi Galerię Twórców Nieprofesjonalnych „Jan” w Jankowicach. Jest członkiem Grupy Twórczej ATELiER w Żorach, jak również pomysłodawczynią plenerów malarskich „Świerklany – Jankowice”. Maluje od kilku lat głównie pejzaże i kwiaty.

SREBRNY MEDAL MARTY LUBOS

Świetny start zanotowała na prestiżowych Otwartych Mistrzostwach Szwajcarii Karate (Shin) Kyokushinkai startująca w kategorii do 65 kg kobiet, 18 - letnia Marta Lubos. W bardzo silnej konkurencji, startująca pierwszy rok wśród seniorów zawodniczka TKS-u „Karate” wywalczyła srebrny medal! Marta w eliminacjach pokonała zdecydowanie Norweżkę Tinę Johansen, a w ćwierćfinale równie wyraźnie reprezentantkę gospodarzy Nicole Bigler. W półfinale jej przeciwniczką była niespodziewanie Holenderka Francis Harnas, która pokonała wicemistrzynię Europy do 22 lat, Szwedkę Cecillię Wallin.

BEZPIECZNE WAKACJE

Wzorem lat ubiegłych, na terenie całego województwa śląskiego organizowana jest akcja „Bezpieczne wakacje 2011”. Na potrzeby akcji uruchomiony został telefon interwencyjny o nr (32) 200-21-71, na który przyjmowane będą informacje o nieprawidłowościach i zagrożeniach wymagających koordynacji na szczeblu wojewódzkim.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen