wrzesień 2011

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

29 września br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Starosty Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego powiatu. W spotkaniu uczestniczyło 28 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Powiat Tarnogórski reprezentowali: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert, Członek Zarządu Aleksandra Król – Skowron, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Justyna Schmidt-Łakomy, która omówiła zapisy projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Przedstawicie organizacji pozarządowych mieli możliwość zgłaszania uwag do projektu uchwały.

KOLEJNE ODPADY UNIESZKODLIWIONE

Dobiegło końca kolejne przedsięwzięcie w ramach zadania pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji". 29 września br. odbyła się wizja na rekultywowanych terenach, w której uczestniczyli starosta tarnogórski Lucyna Ekkert, wicestarosta Andrzej Pilot, poseł Tomasz Głogowski, radni powiatowi oraz przedstawiciele Hydrobudowy Polska S.A. - wykonawcy robót i Grontmij Polska sp. z o.o. - inżyniera kontraktu.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ROZPOCZNIE 5 ROK DZIAŁALNOŚCI

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 3 października 2011 roku na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2011/2012 do auli II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica  w Tarnowskich Górach. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:30. Panelowy wykład inauguracyjny „Ekologia w różnych odsłonach” wygłoszą panowie: Jerzy Polaczek - poseł na Sejm RP, Piotr Cuber - doktorant UŚ i  Andrzej Pilot - wicestarosta tarnogórski. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu, członków i sympatyków Tarnogórskiego Stowarzyszenia - Uniwersytet Trzeciego Wieku.Stanisława Szymczyk - sekretarz TS-UTW

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – III edycja

  Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku skierowany jest do uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych w  zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt w imieniu Samorządu Województwa  Śląskiego realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego. Obecnie realizowana jest III edycja projektu, która została zaplanowana na rok szkolny 2011/2012. W ramach projektu możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Wykaz

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokale mieszkalne położone w budynku w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7B.wykaz.pdf (169.67 KB) 

Wykaz

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokale mieszkalne położone w budynku w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7B. wykaz.pdf (169.67 KB)

Konsultacje

Protokół z konsultacji w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na koszt właściciela. protokół z konsultacji (44.51 KB)

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej.ogłoszenie o przetargu - pyskowicka.pdf (336.40 KB) 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej.ogłoszenie o przetargu - pyskowicka.pdf (336.40 KB) 

NOWA KAJAKOWNIA W ŚWIERKLAŃCU

21 września na terenie parku w Świerklańcu otwarto nowy hangar kajakowy wraz z przystanią. Kompleks wybudowano dzięki dofinansowaniu, jakie uzyskała na ten cel gmina Świerklaniec z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Władze pozyskały a ten cel 2 miliony złotych, całość inwestycji kosztowała 3 miliony. Hangar jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie. Wstęgę podczas uroczystości otwarcia kajakowni przecięli: Tomasz Wylenżek, multimedalista olimpijski z Aten i Pekinu oraz wicestarosta Andrzej Pilot. Hangar będzie nosił imię Karola Piątka, który założył pierwszy klub kajakowy w gminie.

NIECODZIENNE PASOWANIE

20 września w murach Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów oraz przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona rzemieślników. Pasowanie na ucznia odbyło się z zachowaniem dawnych rytuałów. Uczniowie zostali pasowani przez Starszego Cechu Mistrza Artura Frietberga szablą im. Jana Kilińskiego. Szablę udostępnił mistrz stolarstwa z Toszka Horst Zwiorek. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele cechów rzemieślniczych, parlamentarzyści i władze powiatu, reprezentowane przez starostę Lucynę Ekkert i wicestarostę Andrzeja Pilota.

Protokół

Protokół z konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.protokół z konsultacji.pdf (30.03 KB) 

DARMOWA CYFROWA MAMMOGRAFIA W TARNOWSKICH GÓRACH

W dniach od 3 do 7 października br., podczas Śląskiego Festiwalu Zdrowia, Centrum Onkologii w Gliwicach organizuje akcję bezpłatnych, cyfrowych, badań mammograficznych. Cyfrowa pracownia mobilna będzie wykonywać badania na tarnogórskim Rynku - 3 października w godz. od 12.00 do 17.00 oraz 4 i 5 października w godz. od 10.00 do 17.00, a następnie przy Restauracji „Ferdynand” w Strzybnicy (ul. Kościelna 85) - 6 i 7 października w godz. od 10.00 do 17.00. Z darmowej profilaktyki mogą skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69 lat (rocznik 1942 - 1961), które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych badań mammograficznych. Wymaganym dokumentem jest dowód tożsamości z numerem PESEL, karta chipowa oraz jeśli to możliwe, zdjęcie/opis z poprzedniej mammografii. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: (32) 278 98 96, 784 067 503.

TEST SYREN

W czwartek 22 września w 5 Pułku Chemicznym w Tarnowskich Górach w celach testowych uruchomione zostaną syreny alarmowe: dźwięk ciągły modulowany trwający 1 minutę (godz. 11.00), dźwięk ciągły trwający 3 minuty oznaczający odwołanie alarmu (godz. 11.45), dźwięk przerywany modulowany trwający 3 minuty (godz. 12.15) i dźwięk ciągły trwający 3 minuty oznaczający odwołanie alarmu (godz. 13.00).

Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.Bip.pdf (267.53 KB)

DZIEŃ SYBIRAKA

16 września obchodzono Dzień Sybiraka oraz 71. rocznicę pierwszych wywózek na Sybir. Tarnogórskie uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Józefa Robotnika. Po mszy na cmentarzu parafialnym złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą „Jeńcom Sybiru, Ofiarom Caratu i Reżimu Stalinowskiego”. W uroczystościach uczestniczyli między innymi przedstawiciele samorządów, władz Związku Sybiraków oraz poczty sztandarowe Związku Kombatantów i ZHP. W imieniu władz powiatu w uroczystościach udział wzięła sekretarz Beata Dymarczyk – Grochowina.

DOŻYNKI 2011

Dożynki Gminno – Powiatowe w Księżym Lesie już za nami. Święto plonów, które odbyło się w niedzielę 18 września, uczcili rolnicy z gminy Zbrosławice i mieszkańcy całego powiatu. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła w Księżym Lesie, po której przez wieś przejechały pięknie udekorowane wozy i przemaszerował barwny korowód przebierańców. Na scenie starostowie dożynek: Barbara Berda i Zbigniew Klimowicz przekazali chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów staroście powiatu – Lucynie Ekkert oraz wójtowi Zbrosławic – Wiesławowi Olszewskiemu. Czas uczestnikom „Dożynek” wypełniały występy artystyczne: orkiestry dętej, Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie”, Zespołu „Bemol” z Miasteczka Śląskiego, zespołu muzycznego „FREJE” oraz kabaretu „TENOR”.

POŻARNICZE ZMAGANIA

17 września w Księżym Lesie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach. W grupie A (mężczyźni- powyżej 16 lat) pierwsze miejsce zdobyła OSP Niezdara, drugie – OSP Wojska, trzecie – OSP Zendek, czwarte – OSP Tąpkowice, a piąte – OSP Księży Las. W grupie C (kobiety – powyżej 16 lat) najlepsze okazały się zawodniczki z OSP Potępa, na kolejnych miejscach uplasowały się kolejno: OSP Czekanów, OSP Zendek i OSP Boruszowice – Hanusek. W grupie młodzieżowej chłopców (do 16 lat) zwyciężyła OSP Wojska, kolejne miejsca zajęli druhowie z: OSP Ożarowice, OSP Czekanów i OSP Tąpkowice. W grupie młodzieżowej dziewczyn (do 16 lat) pierwsze miejsce zajęła OSP Potępa, drugie – OSP Czekanów, trzecie – OSP Ożarowice. Puchary zwycięzcom pożarniczych zawodów wręczyli ich fundatorzy – wicestarosta Andrzej Pilot i radny Józef Korpak oraz Jan Jenczek – prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowskich Górach i Ryszard Świderski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. 

SZTANDAR DLA WOJSKA

16 września na tarnogórskim Rynku odbyła się uroczystość nadania sztandaru 5 Pułkowi Chemicznemu im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach. W ceremonii uczestniczyły kompanie wojskowe z różnych stron Polski, w tym żołnierska orkiestra z Radomia. Fundatorem sztandaru są władze Tarnowskich Gór. Sztandar poświęcił ks. Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. 5 Pułk Chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego powstał 1 stycznia 2011 roku, na bazie 5 Batalionu Chemicznego. Władze powiatu reprezentowali podczas uroczystości: wicestarosta Andrzej Pilot i przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel.

30 LAT ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

30 lecie Polskiego Związku Działkowców połączone z obchodami „Dnia Działkowca” świętowano 15 września w Tarnowskich Górach. W ramach uroczystości wręczono odznaczenia związkowe. Otrzymali je między innymi: wicestarosta Andrzej Pilot oraz Jan Maśko, pracownik Starostwa Powiatowego. Wręczono również nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursów: „Rodzinny ogród działkowy 2011” oraz „Działka roku 2011”.  

LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ

14 września dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących Ryszard Mitręga wraz z przedstawicielem Samorządu Szkolnego Wojciechem Boduszem uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu pn. Lider Edukacji Zawodowej, realizowanego w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru", ogłoszonego przez minister Katarzynę Hall. Głównym celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego. Szkoła otrzymała wyróżnienie w obszarze chemicznym, ceramicznym i szklarskim. Nagroda została wręczona w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie przez minister Krystynę Szumilas.

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI W KSIĘŻYM LESIE!

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminno – Powiatowe, które odbędą się w niedzielę 18 września w Księżym Lesie. Współorganizatorami dożynek są: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Urząd Gminy Zbrosławice, OSP Księży Las oraz Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las. Imprezę o godzinie 12.00 rozpocznie msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła w Księżym Lesie. Po mszy planowane jest przejście korowodu ulicą Wiejską na plac dożynkowy, a następnie: koncert orkiestry dętej, uroczyste przekazanie chleba, występy Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie” oraz Zespołu „Bemol” z Miasteczka Śląskiego. W ramach dożynek odbędzie się konkurs koron, pojazdów korowodowych i dekoracji posesji. „Dożynki” będą także okazją do rozstrzygnięcia kolejnego konkursu „Laur Zbrosławicki”. Zaplanowano również: występy: zespołu muzycznego „FREJE”, kabaretu „TENOR”, pokaz sztucznych ogni  i zabawę taneczną przy akompaniamencie zespołu „MIXed”. Dożynkom towarzyszyć będą wystawy rolnicze i wesołe miasteczko.

RYBNA – OSTATNIA POPLENEROWA WYSTAWA

Wernisaż w pałacu w Rybnej zakończył 13 września cykl wystaw prac stworzonych w ramach „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010”. W ramach projektu „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna powiatu tarnogórskiego" 63 prace inspirowane urokiem ziemi tarnogórskiej prezentowane były w wielu miejscach w kraju i za granicą: w Tucholi, Kamiennej Górze, Wałbrzychu, Boguszowie Gorcach, Vitkovie, Wrocławiu, Rybniku, Erlangen – Hochstadt, Brukseli i Liverpoolu. W plenerze, na którym powstały prezentowane prace, wzięło udział 20 artystów z kraju i z zagranicy. W ramach projektu zrealizowano również kampanię billboardową promującą atrakcje turystyczne powiatu oraz opracowano Strategię Rozwoju Turystyki. Na realizację przedsięwzięcia powiat pozyskał środki Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013. w kwocie 425 tysięcy złotych. Całkowity koszt zadania to 500 tysięcy złotych. W wernisażu uczestniczyły: starosta Lucyna Ekkert i członek Zarządu Powiatu Aleksandra Król Skowron. Prace z pleneru oraz zdjęcia w wernisaży oglądać można w zakładce Międzynarodowy Plener Malarski 2010. Poniżej materiały filmowe z wernisażu. Wernisaż - przemówienie starosty Lucyny Ekkert. Wernisaż - przemówienie Mirosława Ogińskiego.

„Zasady korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego”

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego”.ogłoszenie.pdf formularz.pdf uchwała.pdf 

TRZY MEDALE TKS-U KARATE

Kolejny dobry start zawodników tarnogórskiego TKS-u "Karate" na międzynarodowej arenie. Na rozegranych 10 września w Kopenhadze, z udziałem prawie 70 zawodników z 8 krajów, Międzynarodowych Mistrzostwach Danii Knock Down Karate (Shinkyokushinkai) - Danish Open, Tarnogórzanie trzy razy stawali na podium. Srebrny medal w kategorii do 96 kg wywalczył Rafał Zając, a brązowe krążki zdobyli: Marta Lubos do 65 kg i Patryk Wojnar powyżej 96 kg.

Wykaz

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokale mieszkalne położone w budynku w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2C.wykaz.pdf (177.03 KB) 

Wykaz

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokale mieszkalne położone w budynku w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2C.wykaz.pdf (177.03 KB) 

ATRAKCJE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA WYSTAWIE W KRAKOWIE

8 września o w Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie odbył się kolejny z wernisaży wystawy prac stworzonych w ramach „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010”. Ekspozycja odwiedziła już: Tucholę, Kamienną Górę, Wałbrzych, Boguszów Gorce, Vitkov, Wrocław, Rybnik, Erlangen – Hochstadt, Brukselę, Liverpool. Plener odbył się na przełomie sierpnia i września 2010 roku, wzięło w nim udział 20 artystów z kraju i z zagranicy. Plener odbył się dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej RPO WSL 2007-2013 w ramach programu promocyjnego „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna powiatu tarnogórskiego”. Powstały wówczas 63 prace inspirowane urokiem ziemi tarnogórskiej. Zostały one stworzone przez 20 artystów pochodzących z Polski, Ukrainy, Czech, Belgii i Luksemburga. Artyści, biorący w nim udział odwiedzili najpiękniejsze zakątki ziemi tarnogórskiej, co uwiecznili we wspaniały sposób w pokazywanych pracach. W ekspozycji znaleźć można: obrazy olejne, akwarele, fotografie, ceramikę.

BOROWIACY U TARNOGÓRZAN

Tradycyjnie już, w czasie Gwarków, gościła w naszym powiecie delegacja zaprzyjaźnionego Powiatu Tucholskiego. W skład delegacji z Borów Tucholskich weszli: starosta Dorota Gromowska oraz członkowie Zarządu Powiatu – Jan Przybysz i Wojciech Kociński. Goście zwiedzili Kopalnię Zabytkową w Tarnowskich Górach, odwiedzili tarnogórskie Bractwo Kurkowe i Pałac w Rybnej. Jak co roku Borowiacy uczestniczyli w imprezach odbywających się w ramach tarnogórskich „Gwarków” – obejrzeli między innymi tradycyjny pochód historyczny.

WYSTAWA POPLENEROWA W "KAŁAMARZU"

Wernisaż wystawy poplenerowej Międzynarodowego Pleneru Artystycznego 2011, odbył się 9 września w Restauracji "Kałamarz" w Tarnowskich Górach. Była to już trzecia edycja pleneru organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Tym razem współorganizatorem przedsięwzięcia był Powiat Tucholski. W ciągu pierwszego tygodnia artyści tworzyli prace prezentujące powiat tarnogórski. W drugim tygodniu twórcy przebywali w powiecie tucholskim. W plenerze udział wzięło 17 artystów z Polski, Czech, Belgii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Prace z pleneru w październiku pokazane zostaną w Książnicy Tucholskiej. Poniżej link do krótkiego filmiku z wernisażu.  Wernisaż - filmik

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

ZAPROSZENIENA SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu organizacji pozarządowych z terenu powiatu tarnogórskiego ze Starostą Tarnogórskim, które odbędzie się 29 września 2011r. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej (III piętro) Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5.Celem spotkania będą konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2012 rok.Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem uchwały oraz przedstawienie ewentualnych uwag pisemnie w terminie do 26 września br. na poniższy adres korespondencyjny: Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Kałuszowiec 5. Projekt programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi.

ZAKOŃCZENIE KAMPANII BILLBOARDOWEJ

Zakończył się trzeci, ostatni etap kampanii billboardowej promującej walory turystyczno - krajoznawcze Powiatu Tarnogórskiego na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego w ramach projektu „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet 3 Turystyka, działanie 3.4. Promocja turystyki. I etap trwał w terminie 01.08.2010 -30.10.2010, II etap pomiędzy 01.05.2011 -30.06.2011, a ostatni III etap w dniach 01.07.2011 -30.08.2011.

Konsultacje

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majatkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.konsultacje.pdfwniosek.pdfzas. gospodarowania.pdf

DOŻYNKOWY WEEKEND

W ubiegły weekend mieszkańcy Tworoga i Świerklańca uczestniczyli w gminnych dożynkach. Tworoskie dożynki odbyły się w sołectwie Boruszowice. Święto plonów połączono z 10 - leciem reaktywacji OSP Boruszowice - Hanusek i LKS Olimpia Boruszowice. Odbyły się pokazy pożarnicze, ratownictwa drogowego, występy artystyczne i kabaretowe Ważnym punktem dożynek było też otwarcie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Boruszowicach. Świerklanieckie dożynki odbyły się w parku. Wystąpiły między innymi: Tarnogórska Orkiestra Dęta, zespół Kwiaty Jesieni i Kabaret bez Chłopa. W weekend miały także miejsce dożynki w Pyskowicach. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu: starosta Lucyna Ekkert, wicestarosta Andrzej Pilot i przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel.

PROFESOR BUZEK W TARNOWSKICH GÓRACH

Profesor Jerzy Buzek gościł 1 września w Tarnowskich Górach. Przyjechał na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zwiedził odrestaurowany Zamek w Starych Tarnowicach, gdzie spotkał się z samorządowcami z powiatu tarnogórskiego, między innymi ze starostą Lucyną Ekkert i członkami Zarządu Powiatu: Aleksandrą Król – Skowron i Marianem Szukalskim. Wieczorem na tarnogórskim rynku profesor Buzek rozmawiał z mieszkańcami miasta.  

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

34 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 10 absolwentów otrzymało dziś, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, Stypendia Starosty Tarnogórskiego, przyznawane za szczególne osiągnięcia dziedzinie nauki, techniki, kultury i sportu. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali Stypendium Starosty Tarnogórskiego to: Damian Kuc (Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych), Łukasz Lebek (Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych), Natalia Lis (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej), Arkadiusz Maczuch (Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych), Monika Staś (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej), Jakub Sznajder (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu – tuba), Karol Tobor (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu – skrzypce), Beata Ziaja (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej), Magdalena Ziora (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej), Małgorzata Żylka (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej).

ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

1 503 uczniów rozpoczęło dziś naukę w 49 oddziałach klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego. 626 pierwszoklasistów wybrało technika, 608 – licea ogólnokształcące, 237 – szkoły zawodowe, 32 – liceum plastyczne. Największym zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki kształcenia zawodowego jak: technik informatyk, ekonomista, technik budownictwa, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz małej gastronomii. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 odbyło się w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz powiatu: starosta Lucyna Ekkert, wicestarosta Andrzej Pilot i członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski. W ramach uroczystości uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentom wręczono Stypendia Starosty Tarnogórskiego. Otrzymały je łącznie 44 osoby. 18 nauczycieli, którym wręczono akty mianowania złożyło ślubowanie. Powierzono także stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich panu Euzebiuszowi Nowakowskiemu oraz obowiązki trzem doradcom metodycznym.

NAKŁO ŚLĄSKIE SPRZED (WIELU) LAT

W ostatni dzień sierpnia w nakielskiej bibliotece – filii gminnej biblioteki w Świerklańcu, odbył się kolejny wykład projektu realizowanego przez Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej i Starostwo Powiatowe: „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”. Roman Gatys – kolekcjoner śląskiej porcelany, widokówek, zdjęć i wszelkich staroci, opowiadał o Nakle Śląskim sprzed lat, ilustrując opowieść starymi widokówkami i zdjęciami. Niektóre zdjęcia zaskoczyły i zaciekawiły nie tylko rodowitych Naklan.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen