październik 2011

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 31.10.2011 r. (poniedziałek) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Agata Morawiec

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej.Ogłoszenie.pdf (273.43 KB) 

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej z Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej.Ogłoszenie (273.43 KB) 

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI – ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE!

3 listopada, o godz. 17.00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości pozyskiwania środków w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest finansowe wspieranie projektów z dziedziny kultury, nauki, edukacji, wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej i promocji turystyki. W 2011 roku fundusz dysponuje budżetem w wysokości 6 milionów euro. Środki rozdzielane będą w postaci grantów i stypendiów. O środki z funduszu ubiegać mogą się: samorządy, organizacje pozarządowe, regionalne stowarzyszenia kulturalne i naukowe, kluby, szkoły wszystkich typów i poziomów, studenci, naukowcy, artyści oraz przedstawiciele mediów. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie jest międzynarodową instytucją grantową, utworzoną w 2000 roku przez rządy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W czwartek 27 października na terenie bazy paliw TanQuid Polska Sp. z o.o. w Radzionkowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyła m.in. Lucyna Ekkert - starosta tarnogórski. Pierwszym punktem zebrania była prezentacja przybliżająca działalność firmy TanQuid Polska. Następnie Stanisław Rudek Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego omówił ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "Lotnisko 2011". Swoje uwagi przekazali także Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy Policji, Wojskowy Komendant Uzupełnień oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Poruszono również temat nadchodzącej zimy i związany z tym problem zimowego utrzymania dróg. Na zakończenie przedstawiciel firmy oprowadził gości po terenie zakładu.

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

Starostwo Powiatowe zaprasza mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do odwiedzenia Biura Porad Obywatelskich. Bezpłatne porady prawne udzielane są mieszkańcom Powiatu Tarnogórskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza 16, w pokoju nr 104, tel. 032 381-87-65 (czynny w godzinach urzędowania biura). Zapisy pod numerem telefonu: 32 381-87-50 (czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00) lub w pokoju 102 (Wydział Kultury, Promocji i Sportu). W listopadzie biuro czynne będzie w poniedziałki w godz. 8.00 – 14.30.

Grzegorz Rakosz

UCZNIOWIE „CHEMIKA” NA PRAKTYKACH W BAWARII

Uczniowie klasy czwartej Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przystąpili na początku roku szkolnego do realizacji programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci – projekt mobilności organizowanego przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję w Warszawie. Od 17 października uczniowie szkoły, w ramach projektu, odbywają praktykę zawodową w Niemczech, w czterech zakładach znajdujących się w Bawarii, w powiecie Erlangen – Hochstadt.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Ekologia to temat, który jest wpisany w program tegorocznych wykładów Tarnogórskiego Stowarzyszenia - Uniwersytet Trzeciego Wieku. 17 października słuchacze UTW wysłuchali wykładu Piotra Cubra, doktoranta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z Wydziału Farmaceutycznego, pod tytułem: „Kleszcze i choroby odkleszczowe - jak się przed nimi chronić”. Był to kolejny już wykład podejmujący problematykę środowiska naturalnego i funkcjonowania w nim człowieka. Ekologii rozumianej jako dyscyplina nauki, pomagającej określić człowiekowi swoje miejsce w świecie otaczającym.

ŚWIĘTO BIAŁEJ LASKI

Dzień Białej Laski obchodzili 22 października członkowie i sympatycy tarnogórskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. Obchodzony od 1946 roku Dzień Białej Laski to Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Wszedł on na stałe do kalendarza imprez szczególnie uroczyście świętowanych przez Polski Związek Niewidomych. W tym dniu ludzie niewidomi i niedowidzący przypominają zdrowemu społeczeństwu, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele, że mają prawo do godnego życia, rozwijania swoich ambicji i talentów, realizacji marzeń, kształcenia się i zatrudnienia, a także wszechstronnego wsparcia ze strony społeczeństwa. Życzenia z okazji Dnia Białej Laski życzenia niewidomym i niedowidzącym złożyła starosta Lucyna Ekkert.

ŚWIĘTO „EKONOMIKA”

Były wspomnienia, wzruszenia i fakty z kart historii. 21 października Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach świętowało jubileusz 60-lecia istnienia. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1950 roku jako Technikum Administracyjno – Gospodarcze, podlegające Ministerstwu Finansów. Obecna nazwa szkoły funkcjonuje od września 2002 roku. Od 2007 roku nosi imię Karola Goduli. Życzenia z okazji jubileuszu dyrektor szkoły Joanie Stomskiej, nauczycielom oraz uczniom złożyli: starosta Lucyna Ekkert i członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski.

FESTIWAL PIEŚNI CHÓRALNEJ

22 października Starosta tarnogórski Lucyna Ekkert uczestniczyła w Okręgowym Festiwalu Pieśni Chóralnej, który odbył się w Szkole Muzycznej w Tarnowskich Górach. W trakcie imprezy zaprezentowało się 13 chórów mieszanych („Allegro”, „Niezdareczka”, „Lutnia”, „Canzona”, „Harfa”, „Kolejarz”, „Angelus”, „Sienkiewicz”, „Hejnał”, „Harmonia”, „Sonata”, „Słowiczek”, „Moniuszko”) oraz 2 chóry męskie („Piast”, „Chór im. F. Nowowiejskiego”). W przerwach pomiędzy występami chórzystów zaprezentowały się również zespoły „Brynica” i „Groszki”. Pierwszą nagrodę zdobył chór "Allegro" pod dyrygenturą Jacka Pieczyka. Miejsce drugie przypadło chórowi "Lutnia" - dyrygent Stefania Biela, a miejsce trzecie chórowi "Canzona" - dyrygent Adam Szeliga. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla chóru "Kolejarz" - dyrygent Izbaela Lysik-Różańska oraz chóru "Im. F. Nowowiejskiego" - dyrygent Adam Szeliga. W kategorii pieśni obowiązkowej "Ave Maria" nagrodę specjalną również otrzymał chór "Allegro".

SESJA RADY POWIATU

25 października 2011 roku, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, rozpocznie się kolejna sesja Rady Powiatu w Tarnowskich Górach. W programie sesji znajdzie się między innymi przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych oraz członków zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych. Radni dyskutować będą również o statucie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach, o zmianach w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok oraz o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego. Tematem sesji będą również: uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Powiecie Tarnogórskim na lata 2010-2020 oraz uchwała w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokale mieszkalne położone w budynku w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2B.wykaz 2b.pdf (161.15 KB) 

Wykaz

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokale mieszkalne położone w budynku w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2B.wykaz 2b pdf (161.15 KB) 

POWIATOWE FORUM BIZNESU

Powiatowe Forum Biznesu zebrało się 19 października w Starostwie Powiatowym. W ramach spotkania powołano nowych członków forum, na kolejną czteroletnią kadencję. Zatwierdzono także nowy regulamin Powiatowego Forum Biznesu. Celem działania Forum jest: opiniowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości, kreowanie korzystnego klimatu dla dalszego rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, a zwłaszcza małych i średnich firm, wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej oraz aktywizacja gospodarcza terenów. Forum jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Starosty Tarnogórskiego.

GÓRNOŚLĄSCY POECI

„Górnośląscy poeci – poezja śląsko, polsko i niemieckojęzyczna”. Pod takim tytułem odbędzie się 27 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach spotkanie, które udowadnia tak niezmiernie rzadko uświadamiany fakt, że na Śląsku pisano poezję wcześniej przede wszystkim po niemiecku, stosunkowo od niedawna – po polsku, byli też i są poeci piszący po śląsku. Spotkanie rozpoczynające się o godzinie 17.00 organizowane jest w ramach projektu: „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Starostwo Powiatowe.

60 LAT MIEJSKICH PRAW

60 – lecie nadania praw miejskich świętował 19 października Radzionków. Z tej okazji w Centrum Kultury „Karolinka” odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. Zaproszeni na uroczystość goście zobaczyli między innymi prezentację Jarosława Wrońskiego pt. „Spacer przez historię, czyli pogmatwane dzieje miasta Radzionków na przestrzeni minionych 60 lat”. W trakcie sesji wręczono również Nagrody Honorowe „Crux Adalberti”. Życzenia władzom oraz mieszkańcom Radzionkowa złożyła starosta Lucyna Ekkert.

TWÓJ PLAN NA BIZNES

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje projekt pod nazwą "Twój plan na biznes”. Projekt skierowany jest do studentów II, III, IV lub V roku, nieaktywnych zawodowo, studiujących lub mieszkających na terenie województwa śląskiego. Obejmuje pakiet profesjonalnych szkoleń oraz warsztatów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, w ramach: Priorytetu VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działania: 8.2 -Transfer wiedzy, Poddziałania: 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

DORADCA ZAWODOWY W CODZIENNOŚCI

„Doradca w codzienności – różnorodność działań doradczych” to tytuł konferencji, jaką 18 października, w Pałacu w Rybnej, zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Spotkanie odbyło się w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W ramach konferencji podsumowano projekt „Profesjonalny urząd”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentami byli pracownicy tarnogórskiego PUP. Mówiono także o przygotowaniu młodzieży do planowania działań zawodowych, o doradztwie zawodowym w szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz urzędzie pracy. Omówiono również wyzwania stojące przed doradcami zawodowymi. Zarząd Powiatu na konferencji reprezentowały: Lucyna Ekkert – starosta oraz Aleksandra Król – Skowron – członek Zarządu Powiatu.

TEST SYREN

20 października o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmów: powietrznego i o skażeniach.

X SYMPOZJUM TARNOGÓRSKIE MODERNIZACJA CZY TRADYCJA?

Modernizacja czy tradycja? To tytuł X Sympozjum Tarnogórskiego, które jeszcze dziś - 18 października odbywa się w Ratuszu w Tarnowskich Górach. Sympozjum rozpoczęło się 15 października. W imieniu organizatorów zapraszamy!

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2011 świętowano 17 października w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach. W ramach uroczystości wręczono Nagrodę Starosty Tarnogórskiego dla nauczycieli, listy gratulacyjne nauczycielom dyplomowanym oraz stypendia Starosty Tarnogórskiego dla studentów. Nagrodą Kuratora Oświaty wyróżniono Katarzynę Adach. Uroczystości uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach. Życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty złożyli: starosta Lucyna Ekkert, członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski, przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, zastępca dyrektora bytomskiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Mirosław Papiernik oraz senator Maria Pańczyk – Pozdziej.

POWIAT TARNOGÓRSKI W OBIEKTYWIE

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach po raz drugi organizuje konkurs „Powiat Tarnogórski w obiektywie”. Celem konkursu jest pokazanie i propagowanie atrakcji turystycznych Powiatu Tarnogórskiego. Przedmiotem zdjęć powinny więc być zabytki i walory turystyczne naszego powiatu. Prace nadsyłać można do 30 października 2011 roku. Patronem medialnym konkursu jest Tygodnik „Gwarek”. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16, pok. 102 oraz pobrać ze strony internetowej powiatu lub www.gwarek.com.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/381 87 52.  Kliknij aby otworzyć formularz Kliknij aby otworzyć regulamin  

MIĘDZYNARODOWE KONCERTY PIANISTYCZNE

Dziś w Pałacu w Rybnej rozpoczynają się Międzynarodowe Koncerty Pianistyczne. Potrwają do niedzieli. Koncerty organizowane są we współpracy z krakowskim stowarzyszeniem Piano Classic, Włoskim Instytutem Kultury, Rumuńskim Instytutem Kultury oraz firmą Yamaha. Bilety kosztują 30 zł. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich melomanów!

ŻYCZENIA

MASZTALSCY NA URODZINY

Zapraszamy na IV urodziny Galerii Satyry Na Tynku. Gościem specjalnym będzie kabaret Masztalscy, otwarta zostanie także wystawa rysunku satyrycznego "VIP" Czesława Pietrygi. Wszystko to już w najbliższy czwartek 20 października o godz. 19.00 w Klubie 22 przy ul. Czarnohuckiej. Oczywiście wstęp wolny

DNI OTWARTE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert objęła patronatem honorowym Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który odbędzie się 21 października br. Dzień Otwarty to doskonała okazja do bezpośredniego zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu, jego bazą materialną: salami wykładowymi, laboratoriami i uczelnianym muzeum. Zainteresowane osoby uzyskają także informacje na temat praktyk, staży, studiów zagranicznych, a także możliwości podjęcia studiów w języku angielskim. Więcej informacji na stronie internetowej Uniwersytetu

Jerzy Borowiec

KENAN Z TURCJI

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach zakwalifikował się do programu Asystentura Comeniusa. W ramach projektu przez najbliższy rok w szkole  pracował będzie Kenan Devrim - nauczyciel z Turcji. W środę, 12 października, Kenan Devrim spotkał się ze starostą Lucyną Ekkert, członkiem Zarządu Powiatu Marianem Szukalskim oraz Elżbietą Susek, naczelnikiem Wydziału Edukacji. Asystentowi z Turcji towarzyszyły: dyrektor „Kolejówki” Małgorzata Grzesiakowska oraz nauczycielki - autorki unijnego projektu – Weronika Lis i Agnieszka Krawczyk. „Uczenie się przez całe życie”- Asystentura Comeniusa to unijny program w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jego celem jest wspieranie różnych form nauczania, rozwijanie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w projekcie.

DROGOWE INWESTYCJE 2011

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Trzonia w Zendku, trzeci etap budowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem ulicy 3 Maja w Świerklańcu, remont balustrady żelbetowej mostu drogowego na rzece Mała Panew w Kaletach, remont cząstkowy nawierzchni gruntowej jezdni na odcinkach: Miotek – Kolonia Woźnicka i Mikołeska – Kalety oraz remont cząstkowy chodnika na ul. Czarnohuckiej w Tarnowskich Górach to zadania zrealizowane w tym roku przez Zarząd Dróg Powiatowych. Łączna kwota powyższych remontów i inwestycji to: 1 167 625 zł.

LAPTOPY DLA UCZNIÓW

55 laptopów wraz z mobilnym dostępem do internetu zakupiono dla uczniów w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najzdolniejszej młodzieży, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, która z powodu trudności materialnych nie posiada dostępu do Internetu. Laptopy wręczono uczniom 11 października w Starostwie Powiatowym.

WYCIECZKA ŚLADAMI WIELKICH POLAKÓW

Serdeczne pozdrowienia dla Zarządu i Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z wycieczki do Wadowic, Krynicy - Zdrój i Starego Sącza przesyłają uczniowie klasy II a i II b Liceum Ogólnokształcącego w „Chemiku” wraz z opiekunami. W dniach 4 do 6 października 2011 w pięknym jesiennym słońcu podążamy śladami Nikifora Krynickiego i Jana Kiepury. Zdobyliśmy Jaworzynę Krynicka i Górę Parkową.

WYSTAWA W PARKU WODNYM

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy fotografii Henryka Białego. Zdjęcia można podziwiać  w Galerii Art Park w Parku Wodnym w Tarnowskich Grach do końca listopada. Wystawa powstała z okazji 60-lecia utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Tarnowskich Górach. Organizatorem wystawy jest Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.     

60 LAT TARNOGÓRSKIEGO PTTK

Jubileusz 60 – lecia istnienia świętował 8 października tarnogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Życzenia na ręce prezesa tarnogórskiego PTTK – Józefa Jasiurkowskiego dla wszystkich członków i sympatyków organizacji złożyli: Andrzej Pilot, wicestarosta i Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu. W przekazanym liście gratulacyjnym napisano: „Państwa prężna działalność w duchu misji upowszechniana turystyki, łączącej cele krajoznawcze, edukacyjne i rekreacyjne, zasługuje na szczególne uznanie. Jesteście Państwo najlepszymi ambasadorami piękna tarnogórskiej i polskiej ziemi oraz pasji jej poznawania. Świadomość naszej historii, wyjątkowości polskiego krajobrazu oraz ludzi, którzy ten kraj tworzą jest szczególnie ważna”.

"OPOWIEŚCI" W KAŁAMARZU

 7 października w Restauracji "Kałamarz" w Tarnowskich Górach odbył się wernisaż malarstwa Barbary Malinowskiej pt. "OPOWIEŚCI". Goście mogli zapoznać się z twórczością artystki: obrazami, ilustracjami zdobiącymi książki i czasopisma oraz wysłuchali poezji śpiewanej, której autorką jest artystka.   Barbara Malinowska z wykształcenia jest dekoratorem wnętrz, zajmuje się więc także aranżacją wystaw i wernisaży. Własnych ma na koncie bardzo wiele. Zawodowo związana z Muzeum w Wałbrzychu. Jej prace można oglądać również na http://basiamalinowska.pl. Organizatorem wystawy jest Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

WYKŁADY TRZECIEGO WIEKU

Uroczystym „Gaudeamus Igitur” i panelowym wykładem wygłoszonym przez panów: Jerzego Polaczka - posła na Sejm RP i byłego ministra transportu, Andrzeja Pilota – wicestarostę i byłego wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Piotra Cubra – doktoranta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego, rozpoczęli kolejny, piąty już rok akademicki, słuchacze Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wykaz nieruchomości

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach informuje, iż został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul.Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 7 października 2011 roku do 27 października 2011 roku wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący:

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

6 października w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyło się wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów najzdolniejszym uczniom w terenu powiatu tarnogórskiego oraz powiatów ościennych. Łącznie stypendiami wyróżniono 74 osoby, w tym 15 to uczniowie szkół naszego powiatu. Stypendia wręczyła uczniom wiceminister edukacji Krystyna Szumilas oraz wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Tadeusz Żesławski. W uroczystości uczestniczył Andrzej Pilot, wicestarosta tarnogórski.

SEN O IRLANDII SIĘ SPEŁNIŁ

Na początku było zwyczajnie i przyziemnie, jak wszędzie. W głowach słowa piosenki T. Love’u, Kobranocki i U2, marzenia o zielonej wyspie. Później pojawił się projekt szybko przybierający realny kształt. I stało się… Wygrana w konkursie Leonardo da Vinci 2011 na staż w Irlandii Północnej! Kilka miesięcy ciężkiej pracy i przygotowań, by znaleźć się w Derry. I tak sen stał się rzeczywistością. 1 października grupa 20 osób z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie wyjechała, by spełniać marzenia i zmierzyć się z wymaganiami zagranicznych pracodawców.

PUCHAR POLSKI DLA SONII SKRZYPNIK

W ostatnim finale Pucharu Polski liczonym do międzynarodowego cyklu zawodów Diverse Downhill Contest, który odbył się 18 września w Zawoi, ku zaskoczeniu wszystkich zwyciężczynią w kategorii kobiet została uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie – Sonia Skrzypnik. Smaczku dodaje fakt, że dwa dni wcześniej zwyciężczyni doznała bolesnej kontuzji i do ostatniej chwili wahała się z podjęciem decyzji o starcie.

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Nakle Śląskim. ogłoszenie gospodarstwo.pdf (357.65 KB) 

BĘDĄ PIENIĄDZE NA DALSZĄ LIKWIDACJĘ ODPADÓW

Na zorganizowanej 4 października w Starostwie Powiatowym konferencji podsumowano kolejny etap prac na terenie Zakładów Chemicznych, polegający na unieszkodliwieniu 72 tys. metrów sześciennych odpadów niebezpiecznych oraz dokończeniu rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów. Wszystko wskazuje na to, że prace na terenie Zakładów Chemicznych będą kontynuowane. Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Gabriela Lenartowicz, szefowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadeklarowali podczas konferencji wolę wspólnej pomocy finansowej na kontynuację prac przy rozbrajaniu ekologicznej bomby.

KUPUJ BEZ RYZYKA

Wybuchająca zapalniczka, grzechotka, z której groszki wpadają wprost do malutkiej buzi dziecka, niebezpieczny samochód – niestety, my konsumenci nie możemy się czuć całkiem bezpieczni mimo, iż bezpieczeństwo gwarantują nam przepisy i instytucje państwowe. W związku z tym ruszyła nowa kampania edukacyjna Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. „Kupuj bez ryzyka” to kampania edukacyjna na temat bezpieczeństwa produktów, która prowadzona jest w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich na stronie www.bezryzyka.skp.pl.

ODPADY UNIESZKODLIWIONE – PODSUMOWANIE

Dziś o godzinie 13.00 w Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie podsumowujące kolejny etap zadania realizowanego przez Powiat Tarnogórski: „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych Tarnowskie Góry”. Spotkanie połączone zostanie z prezentacją efektów likwidacji zagrożenia. W sierpniu br. dobiegł końca kolejny etap prac na terenie Zakładów Chemicznych polegający na unieszkodliwieniu 72 tys. metrów sześciennych odpadów niebezpiecznych oraz dokończeniu rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych. Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków NFOŚiGW (6 838 908,30 zł), WFOŚiGW (3 506 721,26 zł) oraz środków własnych powiatu (45 000,00 zł). Wykonawcą tego zadania, opiewającego na łączną kwotę 10 390 629,56 zł była firma Hydrobudowa Polska S.A. W dzisiejszej konferencji udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

„DYPLOMY I NIE TYLKO…”

Młodzi plastycy Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu tarnogórskiego na kolejne spotkanie ze sztuką. Wernisaż wystawy ich prac zatytułowanej „Dyplomy i nie tylko…” odbędzie się 7 października w Galerii PrzyTyCK Tarnogórskiego Centrum Kultury o godzinie 17.00. Anna Osadnik „Osa” - malarka i nauczycielka malarstwa, komisarz tej wystawy, zapewnia, że będzie to kolejna okazja do zobaczenia twórczych poszukiwań uczniów tarnogórskiego „Plastyka” oraz odkrywania tajemnic i uroków sztuki.

MSZA I KWIATY POD TABLICAMI

25 września w kościele pw. św. Anny w Tarnowskich Górach odprawiono mszę z okazji 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi 11 Pułku Piechoty oraz Pułku Ułanów Śląskich. Władze powiatu na uroczystości reprezentowały: starosta Lucyna Ekkert i członek Zarządu Powiatu Aleksandra król – Skowron. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen