grudzień 2011

INFORMACJA

Informujemy, że Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie czynne dopiero od 2 stycznia 2012 r. Za utrudnienia przepraszamy.  

TVN W „CHEMIKU”

20 grudnia w tarnogórskim „Chemiku” gościł Tomasz Ciesielski, szef i producent oddziału TVN24 w Katowicach. Motywem przewodnim spotkania było przybliżenie młodzieży warsztatu pracy dziennikarza informacyjnego. Pan Tomasz wprowadził uczniów m.in. w świat przygotowywania materiału telewizyjnego, od tzw. „surówki”, czyli kompletnie nieprzerobionego, często wielogodzinnego materiału, do osiągnięcia fazy końcowej, w której oprawiony w ładną skórę reportaż jest gotowy do emisji i trwa od 3 do 5 minut.

AKCJA ZIMA 2011/2012

AKCJA ZIMA 2011/2012 - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU

27 GRUDNIA – SESJA

27 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu w Tarnowskich Górach. Radni nie przyjęli budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok. Uchwała taka ma być podjęta po odpowiednich korektach, zgłoszonych przez radnych, na kolejnej sesji. Radni przyjęli Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, uchwałę w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach, której przedmiotem będą budynki i budowle usytuowane na nieruchomości położonej przy ul. Pyskowickiej 47-51. Zatwierdzono także plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok oraz plan pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok. Decyzją radnych zmienił się skład prezydium Rady Powiatu. Odwołano dwóch wiceprzewodniczących: Jana Gryca i Dariusza Nowodworskiego. Na razie powołano tylko jednego wiceprzewodniczącego: Joachima Ganszyńca. Przewodniczącym Rady Powiatu jest nadal Adam Chmiel. PORZĄDEK OBRAD

Informacja

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zmienił się numer rachunku bieżącego Powiatu Tarnogórskiego. Obecnie obsługę rachunku prowadzi bank Pekao S.A.- numer rachunku 23 1240 4272 1111 0010 3606 1854. Wszystkich wpłat realizowanych do tej pory za pośrednictwem wymienionego rachunku należy dokonywać od 1.01.2012 roku na rachunek BRE BANK S.A.  55 1140 1078 0000 4055 5300 1036. Zmianie uległ również numer rachunku służącego do rozliczeń opłat z tytułu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, tj. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości i inne z Bank Pekao S.A.11 1240 4272 1111 0010 3604 0051 na BRE BANK S.A. 03 1140 1078 0000 4055 5300 1002 i numer rachunku do wpłaty wadiów i kaucji z  Bank Pekao S.A. 87 1240 4272 1111 0010 3604 1205 na BRE BANK S.A. 62 1140 1078 0000 4055 5300 1007.

Informacja

WESOŁYCH ŚWIĄT

 

WIGILIA DLA POTRZEBUJĄCYCH

21 grudnia w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób potrzebujących, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Caritas Parafii Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach. Zebranym przy wigilijnym stole życzenia złożyli: ksiądz prałat Eugeniusz Bienek, starosta Lucyna Ekkert, członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski, przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel a także radni powiatowi: Katarzyna Klakla i Paweł Mrachacz.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Na corocznym spotkaniu opłatkowym zebrali się 20 grudnia w Starostwie Powiatowym członkowie Zarządu Powiatu, radni Rady Powiatu, wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący rad gmin, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz laureaci Nagrody „Orła i Róży”. Gości powitali: Starosta Tarnogórski – Lucyna Ekkert i przewodniczący Rady Powiatu – Adam Chmiel, którzy skierowali do zebranych życzenia świąteczne i noworoczne. Spotkanie uświetnił występ zespołu „Szansa” z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana.

Konsultacje

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/137/2011 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach celem wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 22 grudnia 2011 roku do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.Uchwała Rady Powiatu 2011 -Inicjatywa Lokalna (50.50 KB)

"MECHANIK" KOLĘDUJE Z "SERDECZNYMI"

Uczennice Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach wraz z opiekunem, Iloną Wdowiak, już po raz kolejny w okresie przedświątecznym kolędowały z dziećmi stowarzyszenia "Serdeczni". Tym razem spotkanie świąteczne odbyło się 9 grudnia 2011 r. w Miasteczku Śląskim. Jasełka przygotowane przez Stowarzyszenie "Serdeczni" połączone z kolędami w wykonaniu uczennic „Mechanika” stanowiły artystyczną oprawę spotkania i ciepły wyraz współpracy oraz przyjaźni pomiędzy tymi instytucjami. 

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Przedstawiciele zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych, reprezentanci władz, straży, policji i inspekcji powiatowych spotkali się 20 grudnia w Starostwie Powiatowym na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dyskutowano o przygotowaniu dróg przebiegających przez Powiat Tarnogórski do „Akcji zima”. Przypomniano także o obowiązku usuwania śniegu i lodu z wszystkich obiektów, a w szczególności z obiektów wielkogabarytowych. Na spotkaniu poinformowano także o akcji „Czad nie musi zabijać” promującej wiedzę na temat zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym. Na spotkaniu podsumowano pracę Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2011 roku. i przedstawiono propozycje do „Planu pracy PZZK w 2012 roku”. 

WIGILIJNE PRZYSMAKI NAGRODZONE

Wicestarosta Andrzej Pilot wcielił się w rolę jurora i degustatora potraw przygotowanych na konkurs kulinarny pt. „Wigilia na Górnym Śląsku”, który odbył się 16 grudnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. W kategorii wigilijna zupa jury wyróżniło barszcz biały na maślance Mateusza Piełota, sandacza duszonego z jabłkami Ewy Wrodarczyk w kategorii danie główne, a wśród ciast i deserów bakaliowiec z musem brzoskwiniowym Beaty Kaźmierczak. Jurorzy oceniali walory smakowe, estetykę, oryginalność potraw oraz ich regionalny, bożonarodzeniowy charakter. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Agencja Rynku Rolnego w Katowicach.

Konkurs Młodej Przedsiębiorczości

Powiat Tarnogórski we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach przygotował kolejną edycję Konkursu Młodej Przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu, w roku szkolnym 2011/2012. Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

CHOINKA NADZIEI

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych wraz z nauczycielkami Marią Matykiewicz i Anną Sopuch 16 grudnia odwiedzili podopiecznych DPS Przyjaźń w Tarnowskich Górach. Po raz kolejny przystąpili do ogólnopolskiej Akcji Choinki Nadziei, której patronuje fundacja ekologiczna Arka. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali występ kolędowo - jasełkowy. Do ostatnich minut przed występem rodziły się w ich głowach pomysły jak urozmaicić występ i sprawić by był on najwspanialszy. W przygotowanie przebrań i wykonanie rekwizytów były angażowane całe rodziny.

TARNOGÓRZANIE ŚPIEWALI NA RYNKU

Świąteczny chór pracowników Starostwa Powiatowego pod dyrekcją Jacka Pieczyka zaprezentował się po raz kolejny w ramach corocznego jasełkowego spotkania - „Tarnogórzanie śpiewają kolędy”, które odbyło się 16 grudnia na tarnogórskim Rynku. We wspólnym śpiewaniu kolęd uczestniczyli również: „Urzędasy” – chór pracowników Urzędu Miejskiego, dzieci ze Świetlicy Anioła Stróża, Chór „Harmonia”, chór uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (wiersze świąteczne), chór mieszany „Canzona”, chór zarządu i dyrygentów tarnogórskiego okręgu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, chór członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz chór mieszany „Kolejarz”. Harcerze z ZHP jak co roku przynieśli na Rynek światełko betlejemskie.ZOBACZ FILM

Informacja o wyniku przetargu

 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Strzybnicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 443/19 o powierzchni 0,0750 ha karta mapy 1 Rybna obręb Strzybnica gmina Tarnowskie Góry, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GL1T/ 00088384/4 Informacja o wyniku przetargu (64.44 KB)  

TARNOGÓRZANIE ŚPIEWAJĄ KOLĘDY

 

POPLENEROWA WYSTAWA W TUCHOLI

W Książnicy Tucholskiej otwarta została Poplenerowa Wystawa Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Powiat Tarnogórski - Powiat Tucholski 2011". Wystawę otworzyli Jan Przybysz - członek Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz Sylwia Sobczak - naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Wśród przybyłych gości na wernisażu nie mogło zabraknąć delegacji z zaprzyjaźnionego Powiatu Tarnogórskiego w tym pracowników Starostwa Powiatowego oraz artystów, a także naszych lokalnych twórców, którzy brali udział w Międzynarodowym Plenerze Artystycznym „Powiat Tarnogórski -- Powiat Tucholskie 2011", który odbył się w dniach 25.07 - 9.08.2011. Mieszkańcy Powiatu Tucholskiego do końca stycznia będą mogli podziwiać efekty pracy pleneru. Powstałe prace inspirowane były urokiem ziemi tarnogórskiej oraz pięknem przyrody powiatu tucholskiego.FILM Z WERNISAŻU

SZLACHETNA PACZKA

Po raz trzeci pracownicy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz ich znajomi i przyjaciele włączyli się do ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy pod nazwą „Szlachetna paczka”. Dzięki zebranym pieniądzom udało się pomóc jednej z tarnogórskich rodzin, która otrzymała wszystkie potrzebne jej rzeczy: piec, pościel, ręczniki, koc, buty zimowe, środki czystości, odtwarzacz MP4 i książkę kucharską. Wszystkie świąteczne prezenty zostały przekazane 10 grudnia. „Szlachetna paczka” to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

WYSTAWA POPLENEROWA W "KAŁAMARZU"

W Restauracji "Kałamarz" w Tarnowskich Górach 9 grudnia odbył się wernisaż wystawy poplenerowej I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego "Przez Malarstwo Ku Jedności" Jankowice Rybnickie 2011. Międzynarodowy Plener Malarski, miał miejsce, w dniach 5. -15. sierpnia 2011 r. w gminie Świerklany. Został zorganizowany w ramach współpracy Galerii "Jan" i niemieckiego stowarzyszenia artystów "Ars Porta International e.V. Organizatorem wystawy jest Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wraz z Galerią "JAN" w Jankowicach Rybnickich oraz Restauracją "Kałamarz". Zachęcamy do oglądania zdjęć i filmu z wernisażu. Film z wernisażu

WROCHEMOWIE. NIEMCY, ŚLĄZACY, CZY POLACY?

„Wrochemowie. Niemcy, Ślązacy, czy Polacy?” to tytuł wykładu, który 20 grudnia (wtorek) o godzinie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach wygłosi dr Arkadiusz Kuzio - Podrucki. Wykład odbędzie się z okazji kolejnego już spotkania pod nazwą „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, realizowanego w ramach projektu Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach. Organizatorami spotkania są: Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. 

"MODERNIZACJA ROKU 2011" - KONKURS

Trwa XVI edycja konkursu na "Modernizację Roku 2011", którego organizatorem jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Narodowego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2011 roku i wyróżniających się szczególnymi walorami. W konkursie wyróżnia się kategorie: obiekty mieszkalne, hotelarsko-turystyczne, przemysłowe i inżynieryjne, użyteczności publicznej, szkolnictwa, kultury, sportu, zdrowia i rekreacji, ochrony środowiska, zabytkowe, elewacje i termomodernizacje, adaptacja wnętrz, rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych, drogi i obiekty mostowe, tereny zielone i obiekty sakralne. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępny na stronie www.modernizacjaroku.pl

FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

13 grudnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana odbyły się eliminacje rejonowe do XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Organizatorami konkursu są: Urząd Miejski w Będzinie, Starostwo Powiatowe w Będzinie oraz Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Celem konkursu jest prezentacja twórczości zespołów amatorskich grających w klubach, domach kultury, szkołach, parafiach oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych. Prezentacjom młodych artystów przysłuchiwał się Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu.

INFORMACJA

Informujemy, że do końca tego tygodnia Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 

Z KOLEJARZEM NA POWAŻNIE I WESOŁO

10 grudnia chór „Kolejarz”, działający pod dyrekcją Izabeli Lysik - Różańskiej, obchodził jubileusz 25 – lecia istnienia. Z tej okazji w Centrum Kultury „Karolinka” odbył się koncert jubileuszowy, zatytułowany „Z Kolejarzem na poważnie i wesoło”, w którym zaprezentowano utwory hiszpańskie, rosyjskie, afrykańskie, musicalowe, arie operowe Webbera i Verdiego, a także utwory rozrywkowe i biesiadne. Oprócz chórzystów z „Kolejarza” na scenie zaprezentowali się: tancerze ze szkoły tańca „Iskra”. Tomasz Nowak – uczestnik programu „Szansa na sukces”, Gabriela Kalinowska – skrzypce, Aleksandra Kancel – akordeon, Michał Młodek – akordeon i Elżbieta Miodek – fortepian. Życzenia chórzystom złożyli starosta Lucyna Ekkert i wicestarosta Andrzej Pilot.

GODOMY PO NASZYMU

Wicestarosta Andrzej Pilot uczestniczył w uroczystej gali finałowej konkursu dialektu gwary śląskiej "Godomy po naszymu", która odbyła się 9 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzińcu. Organizatorem konkursu była Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. Jury, w którym zasiadał m.in. wicestarosta, wysłuchało 9 najlepszych opowieści mieszkańców Spichlerza Górnego Śląska i przyznało nagrody w 3 grupach wiekowych. Patronatem konkurs objęła senator Maria Pańczyk – Pozdziej. Wieczór uświetnił występ teatru szkolnego ze szkoły podstawowej w Rudnie, który zaprezentował bajkę „Kopciuszek po śląsku”.

BAZA DANYCH

Baza organizacji pozarządowych administrowana jest przez pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach we współpracy ze stowarzyszeniami. Wykaz Stowarzyszeń 2012 rok Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych 2012 rok Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego 2012 rok

ZWYCIĘZCA KONKURSU Z "CHEMIKA"

Uczeń Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach Wojciech Bodusz został zwycięzcą X Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Matematyka w biznesie” zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu pod patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Śląskiego, Starostów Powiatów Mikołowskiego i Lublinieckiego, patronem naukowym była Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oraz Politechnika Śląska w Gliwicach. Uczeń 3 klasy Technikum nr 1 w Tarnowskich Górach zdobył znacznie większą liczbę punktów od uczniów szkół z innych miast województwa śląskiego: Częstochowy, Rybnika, Tych, Mikołowa i Lublińca. Uczestniczką zmagań etapu wojewódzkiego konkursu była również nasza uczennica z klasy II B LO Ksenia Lewicka. Uczniom i ich nauczycielom matematyki Jolancie Sienko i Jarosławowi Wesołkowi serdecznie gratulujemy. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych i biznesowych na stronie internetowej Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, gdzie opublikowane są treści zadań konkursowych www.chemiktg.pl. Kolejny Konkurs już za rok…

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

 Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawyWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.pdf (77.67 KB)  

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

 Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (122.83 KB)  

UCZNIOWIE PRZEDSZKOLAKOM

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach wspólnie przygotowali przedstawienie mikołajkowe dla dzieci z przedszkola nr 4 przy ul. Sienkiewicza w Tarnowskich Górach. Uczniowie zorganizowali dla dzieci zimowe gry i zabawy, wystawili także mikołajkowy teatrzyk, który został nagrodzony przez dzieci gromkimi brawami. Była wspólna zabawa oraz zagadki z nagrodami. Ponadto przedszkolaki otrzymały od Mikołaja słodki upominek. Uczniowie własnoręcznie wykonali  stroik i kartkę ze świątecznymi życzeniami. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze, która wprowadzała już w zimowy i świąteczny nastrój.

USTALENIA WS. SIECI KANALIZACYJNEJ W OŻAROWICACH

W dniu 7.12.2011r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie realizacji projektu „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa”. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Tarnogórski - Pani Lucyna Ekkert, przedstawiciele firmy projektowej MGGP S.A. z siedzibą w Krakowie w osobach – Pan Tomasz Matera –Z-ca Dyrektora Biura Inżynierii Środowiska oraz Pani Barbara Nawrot – Projektant prowadzący, Radna Powiatowa - Pani Krystyna Kosmala oraz Dyrektor ZDP – Eugeniusz Wesołek. Podczas narady omówiono sposób realizacji warunków wydanych przez ZDP dla wykonania dokumentacji projektowej. W szczególności ustalono przedstawienie koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej na mapach zasadniczych w skali 1:1000 oraz sposobu prowadzenia robót w poszczególnych elementach pasa drogowego. Przyjęte ustalenia zostały zaakceptowane przez strony uczestniczące w spotkaniu.

AKCJA MIKOŁAJKOWA "CHEMIKA"

W październiku br. Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących nawiązał kontakt z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Szansa dla Dziecka” w Bytomiu Stolarzowicach. Współpraca realizowana jest w dwóch obszarach: wsparcia psychologicznego oraz pomocy materialno-rzeczowej. 5 grudnia w ramach akcji Mikołajkowej przekazano podopiecznym Domu Dziecka świąteczne upominki, które sprawiły, że na twarzach maluchów pojawił się uśmiech i wielka radość, natomiast wszystkim towarzyszyło ogromne wzruszenie. Dyrektor placówki pan Andrzej Łabądź przekazał społeczności szkolnej specjalne podziękowania. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wielkiemu sercu rodziców, uczniów, słuchaczy Szkoły Policealnej i nauczycieli udało się spełnić wszystkie dziecięce marzenia, jakie znalazły się w liście do św. Mikołaja. Wszystkim dobrodziejom i darczyńcom serdecznie dziękujemy!

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

W środę 7 grudnia starosta tarnogórski Lucyna Ekkert wręczyła Brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Wyróżnienia za długoletnią wzorową działalność na rzecz obronności podczas prowadzenia kwalifikacji wojskowej otrzymali: Pani Teresa Ogiermann, lek. med. Jan Rudawski i lek. med. Piotr Krupa. Oprócz medali cała trójka otrzymała od Pani Starosty  podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzenia dalszych sukcesów i wyróżnień. Medale zostały przyznane przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek Wojewody Śląskiego.

ATRAKCJE POWIATU W GCR "REPTY"

Od 5 grudnia w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach można oglądać wystawę zdjęć najciekawszych atrakcji turystycznych i zabytków Powiatu Tarnogórskiego. Wcześniej ekspozycja, będąca inicjatywą Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, gościła m. in. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach oraz Parku Wodnym w Tarnowskich Górach i cieszyła się sporym zainteresowaniem. Prosimy zwrócić uwagę na piękne fotogramy, także zdjęcia lotnicze, będące świetną promocją naszego powiatu nie tylko wśród jego mieszkańców. Wystawa potrwa 3 miesiące

Z WIZYTĄ W RODZINNYM DOMU DZIECKA

Drobne upominki i cukierki przywieźli dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu starosta Lucyna Ekkert i wicestarosta Andrzej Pilot. Placówkę odwiedzili 6 grudnia z okazji Mikołajek. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony jest przez Państwa Annę i Wiktora Pałczyńskich. Opieką i wychowaniem w placówce objętych jest obecnie ośmioro dzieci: pięcioletni Bartek, siedmioletni Dominik, dziewięcioletnia Karolina, dziesięcioletni Marcin, trzynastoletni Martin, czternastoletnia Sandra, szesnastoletnia Klaudia i osiemnastoletnia Dorota. Państwo Pałczyńscy wychowują również syna – jedenastoletniego Darka. Rodzinny Dom Dziecka w Świerklańcu istnieje już 8 lat. Wcześniej Państwo Pałczyńscy byli rodziną zastępczą. Przez 1,5 roku prowadzili także pogotowie rodzinne dla miasta Piekary Śląskie. W sumie opieką zastępczą zajmują się od 10 lat. Pomogli w tym czasie ponad 40 dzieciom.

Wszystkie drogi prowadzą do nas

SESJA POPULARNONAUKOWA W CHEMIKU

5 grudnia, w przededniu kolejnego wręczenia nagród Nobla przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk, w auli Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach uroczyście obchodzono Święto Patrona Szkoły. W spotkaniu uczestniczył wicestarosta Andrzej Pilot. Tegoroczna uroczystość ze względu na Rok Marii Skłodowskiej – Curii i Międzynarodowy Rok Chemii miała szczególny wymiar. Obchody przybrały formę sesji popularnonaukowej, w programie, której znalazł się wykład prof. Jana Marciniaka z Politechniki Śląskiej zatytułowany „Inżynieria biomedyczna - realia i perspektywy”. Tym samym profesor dołączył do grona profesorów z Tarnowskich Gór: prof. Jana Miodka i prof. Mariana Zembali, którzy już gościli w murach „Chemika”.

IV edycja "Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce"

          W dniu 1 października 2011 r. rozpoczęła się organizowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) IV edycja "Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce".       Celem Konkursu poza intensyfikacją i promocją działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy jest popularyzacja wykorzystania innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych, w tym wykorzystania najlepszych praktyk innych krajów. Konkurs wpisuje się w politykę energetyczną Polski do 2030 roku, w której efektywność energetyczna znalazła się na pierwszym miejscu wśród zadań priorytetowych. W obecnej edycji jury konkursu ocenią uzyskane oszczędności zużycia energii w 2011 roku w stosunku do dwóch poprzednich lat kalendarzowych (tj. do lat 2009 i 2010) w budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy oraz uzyskanych  w   wyniku podejmowanych przedsięwzięć energooszczędnych na rzecz społeczności lokalnej (np. oświetlenie uliczne, modernizacja systemu ciepłowniczego, energooszczędny transport).      Jest to Konkurs wyjątkowy, ponieważ ocenia rzeczywiste efekty przeprowadzonych działań, a nie subiektywne opisy przedsięwzięć.       Nagrody regulaminowe w formie pieniężnej: 10.000 zł oraz statuetkę i dyplom otrzyma zwycięska gmina w każdej z kategorii:

  • gmina o liczbie ludności do 30 000 mieszkańców,
  • gmina o liczbie ludności od 30 001 do 100 000 mieszkańców,
  • gmina o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani również dodatkowymi nagrodami specjalnymi, a zwycięscy zostaną ogłoszeni   podczas   uroczystej gali, która odbędzie się w kwietniu 2012 r. w Warszawie.      Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.kape.gov.pl/konkursdlagmin.     

GRATULACJE DLA JUSTYNY

5 grudnia starosta Lucyna Ekkert pogratulowała tarnogórzance Justynie Kędzi znalezienia się w grupie laureatów tegorocznego ogólnopolskiego konkursu „Człowiek bez barier”, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, pod patronatem prezydentowej Anny Komorowskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich. Nagroda jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dokonań osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Zgłoszenia do konkursu dokonała Fundacja na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. 26-letnia Justyna od 1995 roku cierpi na rzadkie schorzenie – glikogenezę Pompego. Sprawiło ono, że od 10 roku życia oddycha przy pomocy respiratora. Pomimo ciężkiej choroby, Justyna jest pełna optymizmu. Ukończyła studia wyższe z wyróżnieniem na Polish Open University w Krakowie, kierunek reklama i marketing. Pracuje i pisze wiersze. W 2007 roku Justyna Kędzia została uhonorowana nagrodą „Orła i Róży”. 

BARBÓRKA 2011

Msza święta w intencji gwarków i górników, zjazd Baś, Barbórek i Barbar oraz uroczystości w Fabryce Sprzętu Ratunkowego „Faser” – tak świętowano „Barbórkę” w powiecie tarnogórskim. Msza święta ku pamięci gwarków i górników wydobywających rudy srebra, ołowiu i węgiel; tworzących historię i współczesność Ziemi Tarnogórskiej oraz w intencji dalszego rozwoju Powiatu Tarnogórskiego i pomyślności jego mieszkańców odprawiona została w niedzielę 4 grudnia w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Uczestniczyli w niej członkowie zarządu powiatu, parlamentarzyści i radni. „Śląska Barbórka 2011" połączona ze zjazdem Baś, Barbórek i Barbar odbyła się 2 grudnia w radzionkowskiej „Karolince”. W uroczystościach uczestniczyła Starosta Lucyna Ekkert. Z kolei wicestarosta Andrzej Pilot wziął udział w obchodach święta Barbórki, zorganizowanych 2 grudnia przez Fabrykę Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faser” S.A.

FOTOGRAFIE Z VITKOVA

W Pałacu w Rybnej można od wczoraj oglądać wystawę zdjęć czeskiego fotografika JindÅ™icha Å treita. Wystawa nosi tytuł „Ludzie Vitkova”. Na wernisażu gościł sam autor zdjęć oraz burmistrz miasta Vitkov - Pavel Smolka. Wernisaż uświetnił także występ śpiewaka operowego Josefa Krpeca. Organizatorzy wystawy to: Autorska Galeria Lokalnych Twórców prowadzona przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Pałac w Rybnej  oraz Miasto Vitkov. Wystawa czynna będzie do końca stycznia 2012 roku. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania. Zobacz filmy z wernisażu:FILM 1FILM 2FILM 3 

TARNOGÓRZANIE ŚPIEWAJĄ KOLĘDY

Świąteczny chór pracowników Starostwa Powiatowego pod dyrekcją Jacka Pieczyka rozpoczął próby do corocznego występu jasełkowego - „Tarnogórzanie śpiewają kolędy”, który odbędzie się 16 grudnia na tarnogórskim Rynku. Wspólne śpiewanie kolęd zaplanowano od godziny 16.00. Wystąpią: „Urzędasy” – chór pracowników Urzędu Miejskiego, dzieci ze Świetlicy Anioła Stróża, Chór „Harmonia”, chór uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (wiersze świąteczne), chór mieszany „Canzona”, chór pracowników Starostwa Powiatowego, chór zarządu i dyrygentów tarnogórskiego okręgu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, chór członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz chór mieszany „Kolejarz”. Harcerze z ZHP jak co roku przyniosą na Rynek światełko betlejemskie.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ŚWIĘTOWAŁA 60-LECIE

Tarnogórska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy świętowała 1 grudnia jubileusz 60 – lecia istnienia. Życzenia na ręce pani kierownik Janiny Majcher oraz pracowników placówki przekazała Beata Dymarczyk – Grochowina, sekretarz powiatu. Biblioteka swoją działalność rozpoczęła w 1951 roku. Podstawą jej zbiorów stały się księgozbiory Inspektoratu Oświaty oraz Biblioteki Nauczycielskiej ZNP w Tarnowskich Górach. Od początku wspierała środowisko edukacyjne z terenu powiatu tarnogórskiego. Do jej głównych zadań należy: gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie czytelnikom materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie działalności bibliotek szkolnych, wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i współpraca ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli. Biblioteka posiada liczący ponad 31 tys. księgozbiór, który służy wszystkim zainteresowanym ze szczególnym uwzględnieniem kształcących się nauczycieli i studentów.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniach 5-6 grudnia Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne z powodu udziału Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szkoleniu. Za utrudnienia przepraszamy.  

LAUREACI ODEBRALI NAGRODY

Laureaci konkursu fotograficznego „Powiat Tarnogórski w obiektywie” odebrali 30 listopada z rąk starosty Lucyny Ekkert nagrody pieniężne. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał Rafał Piernikarczyk z Gliwic za zdjęcie zatytułowane „Kompleks zamkowy”. Tak się złożyło, że w wyniku głosowania jury, pan Rafał zdobył także trzecią nagrodę za zdjęcie „Rozmowy w podcieniach”. Drugie miejsce w konkursie zdobyła fotografia Krzysztofa Maćkowskiego z Miedar zatytułowana „Spod cienia”. Wręczono także nagrody czytelników Tygodnika „Gwarek”. Otrzymali je Leon Kozok i Krystian Olczyk za zdjęcia przedstawiające ogród botaniczny w Brynku. Zdobywcom największej ilości głosów w internetowym głosowaniu pogratulował Jarosław Myśliwski – redaktor naczelny tygodnika „Gwarek”. Na konkurs wpłynęło w sumie 189 prac autorstwa 38 uczestników. Celem konkursu jest pokazanie i propagowanie atrakcji turystycznych z terenu powiatu tarnogórskiego.

BARBÓRKA 2011

Z okazji święta Patronki Górników Świętej Barbary w niedzielę 4 grudnia o godzinie 11.15, w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, odprawiona zostanie msza święta ku pamięci gwarków i górników wydobywających rudy srebra, ołowiu i węgiel; tworzących historię i współczesność Ziemi Tarnogórskiej oraz w intencji dalszego rozwoju Powiatu Tarnogórskiego i pomyślności jego mieszkańców. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do udziału w uroczystości.

OBYCZAJE ŚLĄSKIE

„Od Andrzejek do zapustów. Obyczaje śląskie” to tytuł wykładu, który 2 grudnia (piątek) o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach wygłosi Bogusława Brol. Wykład odbędzie się z okazji kolejnego już potkania pod nazwą „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, realizowanego w ramach projektu Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa obrazów z kolekcji Stanisława Gerarda Trefonia „Barwy Śląska”. Organizatorami spotkania są: Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen