październik 2014

Dzień kariery w „Budowlance”

22 października w ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zespole Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach odbył się po raz drugi Dzień Kariery w Budowlance. W tym roku szkoła wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach zorganizowała międzyszkolną imprezę, w której wzięło udział około 200 gimnazjalistów z powiatu tarnogórskiego.

Przedsiębiorco, zatrudniaj niepełnosprawnych!

W skali Europy nasz kraj jest liderem w ilości środków przeznaczanych na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mamy ustawowy wymóg zatrudniania niepełnosprawnych i kary, które pracodawcy płacą do PFRON za niewywiązywanie się z tego obowiązku. Tylko, że tak naprawdę nie o to chodzi.
W większości krajów Unii Europejskiej zatrudnianie osób niepełnosprawnych to obowiązek moralny. Element normalności w funkcjonowaniu firmy, znak jej jakości. Takie przedsiębiorstwo budzi zaufanie jako potrzebne w lokalnej społeczności – mówi Marek Plura.

Uwaga, producenci owoców i warzyw!

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.
Formularz powiadomienia i szczegółowe informacje dostępne na stronie ARR.

Podsumowanie kadencji 2010 - 2014

Podsumowanie kadencji 2010 - 2014

Szanowni Państwo! Cztery lata mijającej kadencji to czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim zadłużenie powiatu sięgające 39,6 miliona złotych wraz z 9 mln zł odsetek i wynikająca z tego konieczność spłaty rat kredytów.

Tarnogórscy judocy z nagrodami

Końcówki dwóch ostatnich tygodni obfitowały w starty zawodników UKS Judo „AHINSA”. 11 października w Pucharze Polski Juniorów Młodszych w Judo startował Jakub Binek zdobywając III miejsce, po ładnych walkach szczególnie z zawodnikami reprezentacji Azerbejdżanu.

Reprezentacja na sportowo

17 października, na „Orliku” przy Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach odbyły się rozgrywki sportowe Powiatowej Reprezentacji Młodzieży pod hasłem "Sport to zdrowie". Organizatorami imprezy byli opiekunowie PRM z: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Wieloprofilowego Zespół Szkół oraz Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych.
5-osobowe drużyny z dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego rywalizowały w różnych konkurencjach, które przygotowali i oceniali nauczyciele: Jerzy Siwy i Łukasz Jonderko.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 5, położony w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu prowadzonej przez Powiat Tarnogórski.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców

ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o pow. 0,1717 ha oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 185 000,00 zł netto + 23%VAT

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych i 7 listopada

Informujemy, że w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych organizacja ruchu na remontowanej ulicy Kard. Wyszyńskiego dostosowana zostanie w sposób umożliwiający parkowanie i dostęp do cmentarza. Parking zlokalizowany w obrębie cmentarza wojskowego oraz pas postojowy na odcinku od kościoła do ul. Strzelców Bytomskich oraz od posesji nr 25 do ul. Wyspiańskiego zostaną udostępnione do parkowania. Z kolei pas postojowy na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do posesji nr 25 wykorzystywany będzie do składowania materiałów budowlanych. Co istotne - od dnia 30 października.2014 r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu prowadzonej przez Powiat Tarnogórski.

80 nowych przystanków w powiecie

W naszym powiecie zakończył się montaż 80 przystanków zamówionych przez MZKP. Nowe wiaty są bardziej komfortowe oraz ładniejsze od poprzednich, które nie rzadko straszyły nie tylko pasażerów, ale i wszystkich odwiedzających.

Nowe wiaty przystankowe pojawiły się głównie w Tarnowskich Górach, ale i w Krupskim Młynie, Zbrosławicach, Świerklańcu, Nowym Chochle, Wielowsi, Tworogu, Boruszowicach, Miasteczku Śląskim, Ożarowicach, Tąpkowicach, Niezdarze oraz Mierzęcicach. Występują w dwóch kolorach: czerwonym i szarym oraz w formie dwu, trzy oraz cztero modułowej.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Miasteczku Śląskim przy ulicy Makowej 6 oznaczonej jako działka nr 1669/1 karta mapy 1 dod. 1 obręb Żyglin.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Certyfikat Lidera Innowacyjnej Edukacji

Starosta Lucyna Ekkert otrzymała Certyfikat „Lidera Innowacyjnej Edukacji”. To forma podziękowania za udział w największym innowacyjnym projekcie edukacyjnym w dziedzinie szkolnictwa wyższego i edukacji pn. „Eduscience”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przedsięwzięciu tym uczestniczy I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

V Mistrzostwa Powiatu Tarnogórskiego w skacie

25 października w Pubie Sektor odbył się finałowy turniej V Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Tarnogórskiego w skata 2014. Na starcie stanęło 16 najlepszych szkaciorzy, mieszkańców powiatu tarnogórskiego, wyłonionych spośród 56 uczestników pięciu turniejów o Złotą Karbidkę 2014, organizowanych przez Klub 22. Tegorocznym Skatowym Mistrzem Powiatu Tarnogórskiego został Piotr Kowalczyk z Radzionkowa (18 pkt).

Przyjaźń pozostanie

Goszczący w powiecie tarnogórskim starosta naszego partnerskiego powiatu Erlangen – Höchstadt zwiedził Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. W pałacu odbyło się również uroczyste spotkanie z radnymi Rady Powiatu, na którym wspominano 11 lat intensywnej współpracy i przyjacielskich kontaktów.

Partnerska wizyta

To wizyta sentymentalna, podsumowująca 11 lat wspaniałej współpracy. I trochę pożegnalna, przynajmniej w sensie formalnym. Naszym gościem był Eberhard Irlinger – starosta partnerskiego powiatu Erlanegn – Höchstadt. Jako, że nasz przyjaciel kończy już urzędowanie na swoim stanowisku, z pewnością nie zabraknie wzruszeń i wspomnień. A jest co wspominać, bowiem nasza współpraca to szereg udanych wydarzeń i przedsięwzięć, a w tym liczne spotkania, Dni Kultury Polskiej i Niemieckiej, plenery malarskie, Rajdy Rowerowe, wymiana młodzieży i wzajemne poznawanie uroków naszych powiatów.

O współpracy szkół partnerskich powiatów

O nawiązaniu bądź kontynuacji współpracy między szkołami Powiatu Tarnogórskiego i Powiatu Erlangen – Höchstadt rozmawiano 15 maja 2012r. w Starostwie Powiatowym. Z wicestarostą Powiatu Erlangen – Höchstadt Manfredem Bachmayerem spotkali się dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej, Wieloprofilowego Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych, Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych, Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich.

Niemieckie Dni Kultury w Powiecie Tarnogórskim

W maju 2012 r. odbyły się w Powiecie Tarnogórskim „Niemieckie Dni Kultury”. Przedsięwzięcie było okazją do zapoznania się z ofertą kulturalną przygotowaną przez artystów z Powiatu Erlangen - Höchstad. Ten region północnej Bawarii jest nam szczególnie miły poprzez partnerstwo naszych powiatów, przypieczętowane porozumieniem o wzajemnej współpracy, zawartym w 2005 roku. Rozpoczęła je w sobotę wystawa poplenerowa prac polskich i niemieckich artystów stworzonych w ramach I Międzynarodowego Pleneru Artystycznego w Powiecie Erlangen – Höchstadt.

Międzynarodowy Plener Artystyczny

Od 3 do 10 maja 2012 roku w powiecie Erlangen – Höchstadt odbył się Międzynarodowy Plener Artystyczny. Wzięli w nim udział artyści z naszego powiatu: Leon Kozok, Michał Ogiński, Jerzy Szleger, Ireneusz Szymik oraz Mirosław Ogiński (komisarz pleneru). Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli artyści niemieccy: Gerti Koch, Maria Stawik – Höhlriegel, Katharina Ort, Ute Kühn – Andrzejewski, Hans Fister, Wolfgang Knobl, Jens Kühn – Andrzejewski, Helmut Höhlriegel, Eberhard Scholten, Joachim Schymura i Peter Bier. Zwieńczeniem pleneru był wernisaż w Herzogenaurach. Od 10 maja 2012r.

Wernisaż w partnerskim powiecie

Wystawa poplenerowa „Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010” gościła między 29 kwietnia a 2 maja 2011 roku w Herzogenaurach – w naszym zaprzyjaźnionym Powiecie Erlangen – Höchstadt. Wernisaż był okazją do spotkania się starostów partnerskich powiatów: Eberharda Irlingera i Lucyny Ekkert. W delegacji uczestniczyła również Aleksandra Król – Skowron, członek Zarządu Powiatu. Międzynarodowy Plener Malarski został zorganizowany w ramach projektu UE: „Wszystkie drogi prowadzą do nas – promocja turystyczna Powiatu Tarnogórskiego”.

Brenna po raz drugi zwycięzcą

2 i 13 marca 2011r.w sali sportowej Zespołu Szkół im Kai Mireckiej w Nakle Śląskim po raz czwarty odbyły się Mistrzostwa Śląska Radnych w Halowej Piłce Nożnej. W zawodach uczestniczyło 7 drużyn piłkarskich. Turniej po raz drugi z rzędu wygrała drużyna Brennej, która w finale pokonała Powiat Tarnogórski 5:1. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Wielowsi, a czwarte Powiat Erlangen Hochstadt. Tytuły najlepszego strzelca (10 bramek) zebrał zawodnik reprezentacji Brennej – Piotr Greń. Ten sam zawodnik wespół z kolegą z zespołu Krzysztofem Majeranem został wybrany Najlepszym Zawodnikiem Mistrzostw.

Nowy zarząd Towarzystwa Przyjaciół Powiatów

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Powiatów Erlangen Höchstadt - Tarnowskie Góry wybrało jednomyślnie Manfreda Bachmayera z Eckental na nowego prezesa towarzystwa. On zastąpi na tym stanowisku Brigitte Freifrau von Hormuzaki, która od 2008 roku stała na czele stowarzyszenia. Zastępcą Bachmmayera został jednogłośnie wybrany Georg Strzodka z Herzogenaurach. Urząd ten przejmie po Viceprezesie - Jörgu Bubel. Na swoich stanowiskach pozostali: Christiane Webert z Herzogenaurach – skarbnik i Kathrin Menzel z Kalchreuth - sekretarz.

Dobre perspektywy współpracy

O perspektywach współpracy Powiatu Tarnogórskiego oraz Powiatu Erlangen – Höchstadt starosta Lucyną Ekkert rozmawiała z wicestarostą niemieckiego powiatu Manfredem Bachmayerem i Georgem Strzodką – wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Powiatu Tarnogórskiego. Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. – Z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, a nawet obiecać, że nasza współpraca będzie nadal przebiegała w bardzo dobrej atmosferze – zadeklarowała starosta Lucyna Ekkert.

Powiat Erlangen-Höchstadt

Powiat Erlangen-Höchstadt leży w północnej części Landu Bawaria – jest częścią Regionu Środkowej Frankonii (ze stolicą w Ansbach) i znajduje się na północ od Norymbergi. Powiat ma powierzchnię ponad 560 km2 i zamieszkuje go prawie 131 tys. mieszkańców. Dzieli się na 25 gmin. Powiat znany jest poza granicami przede wszystkim dzięki licznym firmom tj. Adidas, Puma, czy Schwan-Stabilo – producent artykułów piśmienniczych. W Erlangen znajduje się także jeden z bardziej znanych uniwersytetów. Ponadto powiat słynie z licznych stawów hodowlanych, głównie karpia.

Minister Adam Ździebło odwiedził nasz powiat

Adam Ździebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gościł 24 października, na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego, w powiecie tarnogórskim. W ramach wizyty minister zobaczył realizowane i zakończone już inwestycje drogowe, w tym wybudowaną przez powiat kładkę pieszo - rowerową w Krupskim Młynie. Przypomnieć należy, że inwestycja ta zrealizowana została dzięki 50% dotacji z budżetu krajowego, z rezerwy subwencji ogólnej. Adam Ździebło odwiedził także budowany obecnie odcinek drogi krajowej DK-11 w Tworogu.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Konkurs MSiT z zakresu turystyki na rok 2015

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2015 i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa 24 listopada 2014 roku.
Pełna informacja: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan/otwarty-konkurs-ofert-na-r...

Polska Walcząca – zapraszamy na wystawę

Z okazji obchodzonego w tym roku 75 – lecia utworzenia struktur Państwa Podziemnego oraz w związku z realizacją cyklu wydarzeń w Powiecie Tarnogórskim upamiętniających walkę narodu Polskiego o wolność i poniesionych w niej ofiarach serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na wystawę zatytułowaną „Polska Walcząca”. Ekspozycję użyczoną przez Instytut Pamięci Narodowej będzie można oglądać codziennie do 20.11.2014 r. przy budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5 (parking z tyłu budynku).

Kasa nieczynna do odwołania

Informujemy, że od dziś do odwołania kasa w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 będzie nieczynna. Najbliższy punkt, w którym można dokonywać wpłat znajduje się w oddziale Poczty Polskiej w Carefourze przy ul. Kościuszki. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

WOS ze starostą

Jak będąc farmaceutą zostać starostą? Co to jest samorząd terytorialny? Czy powiaty są potrzebne? Jak wygląda dzień pracy starosty? Na co powiat wydaje najwięcej pieniędzy? Na te i inne pytania odpowiedziała starosta Lucyna Ekkert w ramach nietypowej lekcji Wiedzy o Społeczeństwie, która odbyła się 17 października w Starostwie Powiatowym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach.

Spotkanie z twórcami kultury śląskiej

Z tym najważniejszym wydarzeniem w działalności Centrum Kultury Śląskiej – wernisażem wystawy fotograficznej oraz promocją jej kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej” – wiązały się w tym roku wielkie emocje. Artystyczny plan imprezy był bardzo ambitny, w związku z czym po raz pierwszy w historii CKŚ wejście odbywało się z biletem w cenie 25 zł. Ale czy mogło być inaczej, skoro program artystyczny wypełniły występy chóru Camerata Silesia oraz duetu światowej klasy skrzypka Steve’a Kindlera oraz pianisty, kompozytora i perkusisty Mirosława Muzykanta?

Filmowy projekt Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„Francuzki w masowej wyobraźni” to temat trzeciego już wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu filmowego realizowanego przez stowarzyszenie. Wykład, poświęcony tym razem portretowi kobiety wykreowanemu przez francuską kinematografię, połączono z projekcją filmu „Wspaniała”. Spotkanie odbyło się 13 października i było okazją do rozmowy o kinie francuskim, różnych portretach kobiet w sztuce filmowej oraz ciekawych kreacjach i osobowościach kina.

Twórcy Kultury Śląskiej 2014

Dziś - 18 października 2014 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim rozpocznie się uroczysty wernisaż drugiej już edycji wystawy „Twórcy Kultury Śląskiej” połączony z promocją kalendarza. Autorami zdjęć są Krzysztof Miller oraz Marek Wesołowski. Podobnie jak w ubiegłym roku, pozowali im twórcy kultury naszego regionu, w tym scenograf Barbara Ptak, dyrygent chóru Camerata Silesia Anna Szostak, pisarz i malarz Henryk Waniek czy reżyser Magdalena Piekorz.

XIII Sympozjum Tarnogórskie

Trzynaste Sympozjum Tarnogórskie odbędzie się 25 i 27 października pod tytułem ”III RP: od komunizmu, przez postkomunizm, do …?” Dyskusje i wykłady odbędą się 25 i 27 października w Tarnogórskim Centrum Kultury i w Ratuszu. Szczegóły w zaproszeniu.

"Polska pomoc rozwojowa 2015"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs: „Polska pomoc rozwojowa 2015”, którego celem jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2015", odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz celów działań objętych ww. dokumentem, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

Artystyczny sukces Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dwie prestiżowe nagrody zdobyli członkowie grupy teatralnej Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku na I Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów 2014. W kategorii małe formy teatralne przyznano Tarnogórzanom I. nagrodę za wyjątkowy spektakl „Wyszkubki, czyli jak się downi na Śląsku żyło”, pokazujący w sposób humorystyczny zanikające tradycje. Henryka Borkowska - Szmatloch, reżyserka tego spektaklu, zarazem aktorka, uhonorowana została Nagrodę Specjalną za profesjonalizm w obu dziedzinach.

Powiatowy Dzień Edukacji

- To nauczyciel obok rodzica stoi najbliżej młodego człowieka, zna jego problemy, kształtuje jego charakter i osobowość, przygotowuje do dorosłego życia, wytycza ścieżkę kariery – podkreśliła dziś starosta Lucyna Ekkert, otwierając obchody Powiatowego Dnia Edukacji. Podczas uroczystości, która odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej wręczono Stypendia Powiatu Tarnogórskiego dla najlepszych studentów. Wśród nagrodzonych znaleźli się studenci Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Muzycznej im.

Śląscy artyści tarnogórskim zwierzętom

Chociaż do kalendarzowej zimy jeszcze daleko, opiekunowie bezpańskich zwierząt z Tarnowskich Gór już zaczynają przygotowania. Tym razem zamiast klasycznej puszki na datki – aukcja dzieł sztuki. 23 października 2014 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędzie się aukcja rzeźb i obrazów. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na zakup karmy i materiałów do ocieplania bud dla schroniska „Cichy Kąt”.

Tarnogórski Związek Niewidomych świętował 55 lat

Dzięki nim osoby niewidome i niedowidzące mogą spotykać się, rozwijać swoje talenty, realizować marzenia, kształcić, dzielić się doświadczeniami i trudami dnia codziennego. Tarnogórskie Koło Polskiego Związku Niewidomych obchodziło14 października jubileusz 55 – lecia istnienia.

- Historię tworzą ludzie. Dzięki zaangażowaniu takich osób jak Państwo niewidomi i niedowidzący z terenu naszego powiatu nie są wykluczeni społecznie. Wprost przeciwnie mają szansę na rozwijanie swoich talentów i zainteresowań – mówiła podczas uroczystości starosta Lucyna Ekkert.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu prowadzonej przez Powiat Tarnogórski.

Odznaczeni urzędnicy

13 października w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia orderów, odznaczeń państwowych i odznak honorowych osobom zasłużonym dla województwa śląskiego i kraju. W gronie 70 uhonorowanych przez wojewodę Piotra Litwę osób znalazło się pięciu pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Parkowej 2 w Nakle Śląskim

Zarząd Powatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 2, stanowiącego własność Powatu Tarnogórskiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: lokale mieszkalne nr 1 oraz nr 15, położone w Nakle Śląskim przy ul. Powstańcców 2C

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujących lokale mieszkalne nr 1 oraz nr 15, położone w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2C

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: lokal mieszkalny nr 9 położony w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7bII

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 9 położony w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7bII

Z okazji Dnia Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud oraz poświęcenie i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Życzymy, aby Państwa codzienna praca stanowiła źródło dumy, satysfakcji i poczucia dobrze pełnionej misji, a także owocowała mądrością i szlachetnością uczniów oraz wychowaniem kolejnych pokoleń inteligentnych i odpowiedzialnych Polaków.

Inkubator Przedsiębiorczości - szkolenie

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zaprasza na XXVIII edycję bezpłatnego szkolenia „Jak założyć własną firmę?”. Uczestnicy uzyskają informacje o formach prowadzenia działalności, etapach jej rejestracji oraz o wyborze optymalnej formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Danuta Hübner w Centrum Kultury Śląskiej

- Zjednoczona Europa to zaledwie 7 procent ludności, to maleńka część świata, świata niespokojnego, drapieżnego. Taki ten świat będzie w najbliższych latach, trudny, bałaganiarski, niepewny. Dlatego ważne jest trzymanie się razem, dbanie o to by Europa była silna i dawała nam komfort bezpieczeństwa. Ważne jest, żebyśmy sobie Europy nie dali odebrać – mówiła 10 października w Centrum Kultury Śląskiej Danuta Hübner.

2500 głosów

Równe 2500 głosów oddali mieszkańcy na wybrane projekty do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok. Miło nam poinformować, że największe poparcie, w postaci aż 1317 głosów, zyskało przedsięwzięcie pod nazwą: „Bezpieczniej na drodze” – budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w Zendku na odcinku od kościoła do szkoły. Koszt tego zadania to 196 000 zł. Szczegółowe wyniki głosowania w załączniku.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego dzień 10 października ustaliła jako Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ma on na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, a także propagowanie szerokiej dyskusji na temat zaburzeń psychicznych. Tegorocznym hasłem przewodnim jest: „Życie ze schizofrenią”.

Schizofrenia atakuje głównie ludzi młodych, częściej mężczyzn niż kobiety. Schizofrenia to ciężka choroba psychiczna, która zaburza kontakt z rzeczywistością. Jednak systematyczne leczenie pozwala większości chorych wrócić do normalnego życia.

Remontujemy Wyszyńskiego – przepraszamy za utrudnienia

Trwa przebudowa ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach. Prace prowadzone są na odcinku od ronda „NSZZ Solidarność” do ulicy Obwodowej, na długości 1045 metrów. Roboty drogowe realizowane są odcinkami przy utrzymaniu ruchu wahadłowego. Zalecany objazd wiedzie ulicami Gliwicką i Obwodową lub Opolską. Inwestycja finansowana jest z budżetu Powiatu Tarnogórskiego oraz ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zapraszamy na spotkanie z Danutą Hübner

„Współczesne wyzwania Europy” to tytuł spotkania z posłanką do Parlamentu Europejskiego Danutą Hübner, które odbędzie się w piątek, 10 października, o godz. 13.30 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (ul. Parkowa 1). Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego do udziału w powyższym wydarzeniu. Wstęp wolny.

Sprzedaż składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, w trybie bezprzetargowym, w poniższym załączniku.

Debatowali o społecznej pomocy

- Wiadomo, jak to jest być samotną matką kilkorga dzieci. Ludziom kojarzy się to od razu z brudem, nędzą, zaniedbaniami. Myślę, że udawało mi się dotąd łamać te stereotypy, choć nigdy tak skutecznie jak w ramach projektu „Schematom Stop!” – mówi pani Beata, która jest mamą sześciorga dzieci i uczestniczy w projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kluby sportowe Orange

Polski operator telekomunikacyjny – Orange – wystartował z programem społecznym mającym na celu zdrowy i zrównoważony rozwój dzieci i młodzieży w małych i średnich miejscowościach na terenie kraju. Głównym założeniem projektu jest wsparcie i wyposażenie 100 Klubów Sportowych Orange w odpowiedni sprzęt sportowy, treningowy oraz zaplecze technologiczne i programy szkoleniowe.

Zagłosuj na Zabytkową Kopalnię Srebra!

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach walczy o głosy w internetowym ogólnopolskim plebiscycie Polskiej Organizacji Turystycznej na "Najlepszy Produkt Turystyczny 2014, Laureat Certyfikatu Internautów". By zagłosować wystarczy kliknąć na poniższy link i oddać głos w sondzie znajdującej się w środkowej części ekranu. Nie trzeba się nigdzie logować, ani podawać swoich danych.

ZAGŁOSUJ NA NAS:)

Militarne tradycje szlacheckiej Rzeczypospolitej

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Centrum Kultury Śląskiej zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu 10 października o godz. 18.00 do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim na otwarcie wystawy „Szablą i mieczem". Wystawa będzie prezentacją dawnej białej broni: szabli, mieczy, buzdyganów i buław ze zbiorów tarnogórzanina Jacka Dąbala. Jacek Dąbal, który jest właścicielem pracowni mieczniczo - szabelniczej zaprezentuje, między innymi, jak dawnymi metodami wykonuje się kopie białej broni z czasów rzymskich po XVIII wiek.

23 października Biuro Rzecznika Konsumentów nieczynne

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, iż w dniu 23 października 2014 r. biuro rzecznika będzie nieczynne z powodu wyjazdu na szkolenie. Rzecznik przypomina, iż porady prawne udzielane są zgodnie z przyjęta procedurą poradnictwa konsumenckiego, na wniosek konsumenta, dostępny na stronie internetowej starostwa: http://www.powiat.tarnogorski.pl/node/4766.

Ochrona zdrowia psychicznego – przewodnik

W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013-2015” oraz mając na uwadze popularyzację informacji na temat udzielanych w województwie śląskim, w tym na terenie naszego powiatu, świadczeń i usług w zakresie zdrowia psychicznego udostępniamy w wersji elektronicznej Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim” .

Srebrne gody w Kaletach

32 pary świętowały 2 października w restauracji „Figaro” w Kaletach 25 rocznicę pożycia małżeńskiego. Obchodzącym srebrne gody jubilatom życzenia zdrowia, rodzinnej harmonii oraz pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele wspólnych lat złożyli między innymi burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia oraz starosta tarnogórski Lucyna Ekkert.

Szanownym jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat zgodnego pożycia małżeńskiego.

Pary obchodzące jubileusz 25-lecia małżeństwa:
1. Elżbieta i Janusz Bien
2. Justyna i Arkadiusz Borek
3. Izabela i Seweryn Breguła

Kogel – mogel i otwarcie kładki

„Kogel – mogel – cudze chwalicie, swego nie znacie” to impreza, która w zeszły weekend odbyła się w Krupskim Młynie. Projekt organizacji tego wydarzenia wygrał konkurs zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Spichlerz Górnego Śląska” jako jedna z najlepszych inicjatyw oddolnych podejmowanych przez lokalne społeczności. Celem imprezy była promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych gminy oraz dokonań jej mieszkańców. W ramach wydarzenia na scenie zaprezentowały się m.in. lokalne zespoły, chóry, młodzież z Zespołu Szkół w Krupskim Młynie.

Miedary i Świerklaniec wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś”

Miedary w gminie Zbrosławice w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje oraz Świerklaniec w kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi. To zdobywcy wyróżnienia w konkursie „Piękna Wieś”. W rywalizacji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Katowicach wzięło udział 40 gmin z terenu województwa.

Miedary wyróżnione zostały w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje za Zespół Pieśni i Tańca Miedarzanie.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

O dofinansowanie dwóch inwestycji ubiega się Powiat Tarnogórski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwsza z nich to remont ulic Lasowickiej i 3 Maja w Świerklańcu. Wnioskowana kwota to 574.906,00. Tyle samo wynieść ma wkład własny to wartego w sumie 1 149 812,23 zł. zadania. We wkładzie własnym zawiera się pomoc finansowa gminy Świerklaniec w wysokości: 287 000,00. Remont zakłada m.in.

Postępowanie administracyjne w sprawie budowy drogi w Ziemięcicach

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zbrosławice przy ul. Oświęcimskiej 2, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. „Budowa drogi wraz ze zjazdem publicznym oraz sieci kanalizacji deszczowej (zarurowanie odcinka rowu)” w Ziemięcicach w rejonie ul. Polnej. Więcej na stronach BIP:

II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Tegoroczne forum składało się z wielu wydarzeń, w tym dni otwarte w stowarzyszeniach, warsztaty dla wolontariuszy, pokaz sprzętu spadochronowego i paralotniowego, bezpłatne badania okulistyczne w kierunku rozwoju zaćmy i AMD, bezpłatne kursy pierwszej pomocy, otwarcie Spółdzielni Socjalnej „Familia” oraz wiele innych ciekawych przedsięwzięć.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015

Poplenerowa wystawa w Herzogenaurach

Wystawę będąca pokłosiem odbywającego się latem tego roku Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Powiat Tarnogórski 2014” otwarto w naszym partnerskim powiecie Erlangen – Höchstadt. Wernisaż wystawy odbył się 25 września w Fachklink w Herzogenaurach. W plenerze uczestniczyło 27 artystów z Polski, Niemiec i Czech. Stworzone prace pokazują zabytki i przyrodę powiatu tarnogórskiego. Wystawę oglądać można do połowy października. Jej organizatorzy to: Towarzystwo Przyjaźni Erlangen-Hochstadt – Tarnowskie Góry, Stowarzyszenie Artystów Śląskich StAŚ i Fachklink w Herzogenaurach.


na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen