listopad 2014

Chemik w Radzie Europy

28 listopada 2014 roku w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach 10 uczniów klasy III A LO - humanistyczno-prawnej i klasy II Technikum nr 1 - technik analityk i technik ochrony środowiska z Chemika pod opieką nauczycieli Kariny Burdy i Jarosława Wesołka wzięło udział w Grze Symulacyjnej "Budujemy wspólną Europę".

Pierwsza sesja, nowy zarząd

Nowe władze powiatu wybrano na pierwszej w tej kadencji sesji Rady Powiatu. Starostą został Józef Burdziak, wicestarostą Marian Szukalski, członkiem Zarządu Powiatu Andrzej Elwart. Na przewodniczącego Rady Powiatu wybrano Adama Chmiela, a jego zastępcami: Jarosława Czaplę i Jana Gryca. Nowy starosta zapewnił, że będzie kontynuował działania poprzedników, wzbogacając je o własne doświadczenia i pomysły. – Zrobię wszystko, by nie zawieść zaufania wyborców – oświadczył starosta Józef Burdziak.

Filmowy portret seniora

„Budowanie wizerunku seniora w kinie, czyli żeńskie gwiazdy kina dawniej i dzisiaj...” to temat wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czwartego - ostatniego spotkania, w ramach projektu filmowego realizowanego przez stowarzyszenie przy wsparciu gminy Tarnowskie Góry.

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 25 listopada w Starostwie Powiatowym. Powiatowa Rada Rynku Pracy będzie pełniła obowiązki dotychczas wykonywane przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Zmiana nazwy związana jest ze zmianą ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia.

18 nowych firm powstało dzięki Inkubatorowi Przedsiębiorczości

Tarnogórski Inkubator Przedsiębiorczości kończy realizację projektu „Własna firma – Twoją szansą”. Z tej okazji 10 grudnia o godz. 10:00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędzie się konferencja poświęcona promocji dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W realizowanym do listopada 2012 roku do końca grudnia bieżącego roku projekcie uczestniczyło 20 osób.

Sukcesy „Ahinsy” w Rybniku i Bytomiu

W sobotę 22 i niedzielę 23 listopada w Rybniku i Bytomiu odbyły się zawody judo. W Rybniku w VIII Międzynarodowym Turnieju Judo Silesia Cup, który był również pierwszym z dwóch turniejów, które kwalifikują do kadry województwa śląskiego, zwycięstwa odniosły: Agata Binek pokonując kolejno Partycję Stachowską z Polonii Rybnik, Zuzannę Piątek z Gwardii Bielsko-Biała, Darię Wojtalę z Czarnych Bytom, aby w finale wygrać z Pauliną Żemłą z Koki Jastrzębie Zdrój, oraz Martyna Nolewajka wygrywając finał tej wagi z Dominiką Kotlarską z Żaka Kielce.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zapraszają do udziału w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy Chemicznej organizowanym dla młodzieży szkół gimnazjalnych. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:I etap pisemny (01.12.2014 r. godz. 10.30, II etap ćwiczeniowy (23.02.2015 r. godz. 10.30. Szczegóły w załącznikach.

Kasia Nowak wśród najzdolniejszych uczniów w Polsce

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci działa w Polsce od 1983 roku i wspiera najzdolniejszych uczniów w Polsce. Jest to program pomocy wybitnie utalentowanych młodych Polaków i ma za zadanie wspierać ich rozwój. Zakwalifikowani uczniowie są zapraszani na warsztaty badawcze, obozy naukowe, seminaria, wystawy, koncerty i spotkania. W tym roku szkolnym pod opieką funduszu jest 529 uczennic i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych z całej Polski. Wśród tych najzdolniejszych, którzy chcą rozwijać swoje pasje naukowe i poszerzać wiedzę jest Katarzyna Nowak, uczennica kl.

Stefania Zacharska ma 108 lat!

Najstarsza mieszkanka Tarnowskich Gór, Pani Stefania Zacharska kończy dzisiaj 108 lat. W imieniu Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z kwiatami odwiedziła ją Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji tarnogórskiego starostwa. Pani Stefania urodziła się w Stanisławowie na Kresach. Jest emerytowaną nauczycielką Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych gdzie uczyła od 1945 do 1972 roku.
Pani Stefani Zacharskiej życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tarnowskich Górach, obręb Strzybnica, przy ul. Kościelnej 34, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Miedarach, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Dni Kultury Żydowskiej w „Jordanie”

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach (ul. Gliwicka 36) zaprasza 2 i 9 grudnia na Dni Kultury Żydowskiej w „Jordanie”. W programie prezentacje grup teatralnych i muzycznych. 2 grudnia o godz. 17.00 „Ejns, cwej, draj” – wiersze i wyliczanki żydowskie a o godz. 18.00 „Świetlista szata” – bajka żydowska. Natomiast 9 grudnia o godz. 17.00 – spektakl muzyczny „Żydowskie motywy” ze specjalnym udziałem wokalistek i akordeonistki. Polecamy!

Henryka Sławika życie na krawędzi

Stało się już tradycją, że każde spotkanie działającego w Centrum Kultury Śląskiej Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” nie tylko zaznajamia jego uczestników z omawianym tematem, ale budzi przy tej okazji głęboką zadumę i – nie zawsze wesołą – refleksję.

„Klinika urody, czyli szumny dziób”

4 listopada Koło Teatralne z tarnogórskiego „Chemika”, działające pod opieką prof. Kariny Burdy, wzięło udział w przesłuchaniach do dziewiątego już Festiwalu Gwary Śląskiej pod honorowym patronatem wicemarszałek senatu, Marii Pańczyk-Pozdziej. Za scenkę „Klinika urody, czyli szumny dziób” ekipa z Chemika zdobyła drugie miejsce. 13 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbyła się uroczysta gala oraz wręczenie nagród.

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom socjalnym placówek powiatu tarnogórskiego składamy serdeczne życzenia. Dziękujemy za wysiłek i poświęcenie wkładane w pomoc osobom potrzebującym oraz profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to praca niezwykle trudna i odpowiedzialna, do której potrzeba ludzi niezwykłych. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne i często jedyne wsparcie, które pozwala im przezwyciężyć nie jeden trud ludzkiego życia.

Tarnogórski FASER S.A. szkoli młodych górników

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A. bierze udział w projekcie finansowanym przez Unię Europejską - „Podziemia w chmurze”. Projekt ma na celu stworzenie kursów e-learningowych dla uczniów szkół o profilu górniczym w Unii Europejskiej. Dzięki temu słuchacze będą mogli między innymi podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Starostwo od kuchni

Tarnogórskie Starostwo Powiatowe od kuchni, najważniejsze wydziały, gabinety władz powiatu, pokój skarbnika, salę sesyjną i inne istotne miejsca w urzędzie odwiedzili dziś specjalni goście – uczniowie klas IV do VI Szkoły Podstawowej nr 13 w Strzybnicy. O pracy urzędników i zadaniach powiatu opowiedziała młodzieży sekretarz powiatu Aleksandra Król – Skowron. Wizyta uczniów zorganizowana została z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, inicjatywy obejmującej aż 135 państw, mającej na celu promowanie przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych ludzi.

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach znalazł się wśród szkół, które zdobyły Certyfikat „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” w roku szkolnym 2013/2014. Wyróżnienie to otrzymała tylko połowa z pośród 1600 szkół i przedszkoli w całej Polsce zgłoszonych do programu „Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”. Organizatorzy serdeczne dziękują liderom, dyrektorom i nauczycielom za zaangażowanie, oryginalne pomysły oraz szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród uczniów i ich rodziców.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Rozpoczęto prace nad powołaniem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, przewidziała 6 miejsc dla reprezentantów organizacji pozarządowych w KM RPO WSL. Tym samym zwróciła się do Rady Działalności Pożytku Publicznego o przeprowadzenie wyborów.

Wyniki wyborów do Rady Powiatu i Sejmiku woj. Śląskiego

Znamy już skład przyszłej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach i Sejmiku woj. Śląskiego. Protokół z wyborów sporządzony przez Powiatową Komisję Wyborczą w Tarnowskich Górach znaleźć można na stronach BIP.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach

informuje:
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5

na okres od 18 listopada 2014 roku do 8 grudnia 2014 roku

Wspaniałe warsztaty savoir-vivre’u

Na początku listopada w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach odbyły się Warsztaty savoir-vivre’u dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego. Warsztaty adresowane były do uczniów angażujących się w prace Powiatowej Reprezentacji Młodzieży. Uczniowie wysłuchali wiadomości dotyczących manier i prawidłowego zachowania się przy stole, mogli wziąć udział w praktycznej części np. nakrywania do stołu: do śniadania i obiadu. Uczyli się wielu wzorów dekoracyjnego składania serwetek.

„Chemik” w Berlinie

Uczeń z klasy II Technikum nr1 w „Chemiku” Robert Kozłowski we wspólnym projekcie Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej i Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce wygrał wyjazd do Berlina! Ta studyjna podróż odbyła się między 6 a 8 listopada w ramach VI edycji „Archiwum Historii Mówionej”. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawuje nauczycielka języka niemieckiego w Chemiku – Karina Burda.

95 lat Związku Chórów i Orkiestr

Jubileusz 95-lecia świętował 16 listopada okręg tarnogórski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele w Miasteczku Śląskim. Po mszy w sali „Koral” odbyła się część oficjalna wydarzenia, podczas której wręczono odznaki związkowe i dyplomy. Spotkanie uświetniły koncerty orkiestry dętej z Miasteczka Śląskiego, chóru mieszanego „Sonata” z Kalet oraz chóru kameralnego „Fresco” z Tarnowskich Gór.

Jak żyć szczęśliwie?

„Czy można cierpieć i być szczęśliwym?” to temat wykładu, który 10 listopada wygłosił dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku ojciec dr Andrzej Jastrzębski OMI. Wykładowca to Oblat Maryi Niepokalanej, prezbiter, teolog ,dr filozofii - specjalizacja metafizyka i antropologia filozoficzna; jest także absolwentem studium psychoterapii i poradnictwa psychologicznego dla duchowieństwa. W latach 2009-2012 przebywał w Rzymie, gdzie pełnił posługę na stanowisku Asystenta Wykonawczego Rady Generalnej Misjonarzy Oblatów oraz wykładał historię filozofii współczesnej w Papieskim Uniwersytecie św.

Dwie nowe pracownie w szpitalu

Dwie nowoczesne pracownie medyczne: rezonansu magnetycznego oraz angiografii na nowopowstałym Oddziale Kardiologii Inwazyjnej otwarto wczoraj uroczyście w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Pracownie należą do firm, które wydzierżawiły pomieszczenia szpitala i świadczyć będą swoje usługi od przyszłego roku.

Podziękowania za 4 lata współpracy

Na ostatniej w tej kadencji naradzie z naczelnikami Starostwa Powiatowego spotkali się dziś starosta Lucyna Ekkert i wicestarosta Andrzej Elwart. Podziękowali szefom komórek organizacyjnych urzędu za 4 lata współpracy oraz wsparcie dla realizowanych przez Zarząd Powiatu przedsięwzięć.

Inicjatywy obywatelskie dla środowiska

Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.

Piękne, ogromne i... po rewitalizacji

- Zwykle mówimy o naszym powiecie – ziemia gwarków i magnatów. Często zapominamy, że to również ziemia kolejarzy – mówiła na uroczystym odbiorze wyremontowanych tarnogórskich lokomotyw starosta Lucyna Ekkert.

Stojące u zbiegu ulic Styczyńskiego i Pokoju zabytki kolejnictwa odzyskały blask po przeprowadzonym na zlecenie powiatu remoncie. Parowóz Tp1-18 jest jedynym takim egzemplarzem na świecie. Drugi z eksponatów – spalinowóz manewrowy SM 15-22 to jeden z dwóch zachowanych w Polsce egzemplarzy z tej serii.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Uchwała nr LXI/555/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bezpieczne dane w NGO

W związku z realizacją zadania publicznego „Silne organizacje pozarządowe: Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich” przez Fundację Instytut Rozwoju „Infinitas” serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, który zakłada przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia pod nazwą BEZPIECZNE DANE W NGO
Projekt Bezpieczne dane w NGO został stworzony po to, by poszerzyć wiedzę organizacji pozarządowych na temat tego jak chronić dane osobowe.

Młodzi kierowcy sprawdzili swoje umiejętności

I Powiatowy Rajd Młodych Kierowców pod patronatem Starostwa Powiatowego odbył się 8 listopada w Tarnowskich Górach. Młodzi kierowcy oceniani byli za to jak radzą sobie za kierownicą, ale także za znajomość przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Święto Niepodległości

Mieszkańcy powiatu, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych spotkali się 11 listopada na uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, odprawianej tradycyjnie w kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła. Jak co roku były przemówienia władz i wspólne składanie kwiatów pod tablicami pamięci i Dzwonnicą Gwarków.

Pierwsze Nagrody Starosty Tarnogórskiego przyznane

Rajner Smolorz, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” z Nowego Chechła to laureaci nadawanej po raz pierwszy w historii powiatu Nagrody Starosty Tarnogórskiego. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego.

Śląska biesiada w elitarnym towarzystwie 50 plus

Na tradycyjnej Śląskiej Biesiadzie w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie spotkali się wczoraj studenci tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była świetna zabawa, śląskie maszkety, wspólne śpiewanie i pokaz nagradzanego na festiwalach w całej Polsce przedstawienia „Wyszkubki, czyli jak downi na Śląsku się żyło”. Słuchaczy UTW witali wspólnie: Magdalena Latacz, prezes uniwersytetu, Piotr Mankiewicz – właściciel radzionkowskiego muzeum, starosta Lucyna Ekkert i wiceburmistrz Tarnowskich Gór Piotr Skrabaczewski.

Capstrzyk rozpoczął obchody Święta Niepodległości

Tradycyjnym capstrzykiem rozpoczęły się dziś obchody Święta Niepodległości. Jak co roku w świetle pochodni z tarnogórskiego Rynku na Cmentarz Wojenny przemaszerowała Kompania Honorowa Wojska Polskiego w asyście pocztów sztandarowych. Tutaj tradycyjnie odbył się apel poległych, w którym uczestniczyli żołnierze, kombatanci, harcerze, młodzież, mieszkańcy Powiatu oraz przedstawiciele władz samorządowych. Nie zabrakło również salwy honorowej, przemówień i kwiatów, które złożono pod pomnikiem ku czci żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.

Uwaga – zmiana organizacji ruchu na ulicy Wyszyńskiego!

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót związanych z remontem ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach, informujemy, iż w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu pasa stanowiącego wlot do centrum. A zatem wjazd do centrum miasta ulicą Wyszyńskiego jest niemożliwy. W związku z powyższym wyznaczone zostały stosowne objazdy. Objazdy prowadzone są ulicami Obwodową –Gliwicką oraz ulicami Obwodową – Opolską. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu przewiduje się do końca listopada 2014 r.

Powiatowe lokomotywy zachwycają po remoncie

Zakończył się remont, należących do powiatu, lokomotyw stojących obok tarnogórskiej „Kolejówki”. Tym samym dotrzymaliśmy obietnicy, że kolejowe perełki odzyskają blask przed Świętem Kolejarza, obchodzonym 25 listopada. Parowóz Tp1-18 jest jedynym takim egzemplarzem w naszym kraju. Drugi z eksponatów - spalinowóz manewrowy SM 15-22 to prawdopodobnie jedyny taki zachowany egzemplarz z tej serii.

Minister Andrzej Biernat gościł w powiecie

6 listopada w naszym powiecie gościł Minister Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. Podczas wizyty odwiedził kompleks rekreacyjno - sportowy przy Powiatowym MDK im. Jordana wybudowany w ramach unijnego projektu „Od klepiska do boiska”, boisko TS Iskra w Lasowicach oraz wyremontowaną niedawno przy udziale środków ministerstwa bieżnię wokół boiska piłkarskiego Klubu Sportowego „UNIA Kalety”. Minister odwiedził także Zabytkową Kopalnię Srebra, a na zakończenie wizyty w Tarnowskich Górach odsłonił tablicę pamiątkową Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH).

Święto Niepodległości

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w Tarnowskich Górach. Główne uroczystości będą miały miejsce 7 i 11 listopada 2014 roku. 7 listopada o godz. 17.00 z tarnogórskiego rynku Kompania Honorowa Wojska Polskiego, w asyście pocztów sztandarowych wyruszy na Cmentarz Wojenny. 11 listopada w kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła, o godz. 10.00, odprawiona zostanie msza św. w intencji ojczyzny, a o godz. 17.00, w Pałacu w Rybnej zasłużeni mieszkańcy miasta otrzymają statuetki Srebrnego Skrzydła.

Inkubator szkoli za darmo

Tarnogórski Inkubator Przedsiębiorczości włączył się w tegoroczną edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Z tej okazji 18 listopada organizuje szkolenie dla osób rozpoczynających lub chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej pod tytułem: „Podatki i ZUS w działalności gospodarczej”. Jeśli masz pomysł na biznes, ale gubisz się w gąszczu regulacji dotyczących podatków i obowiązków wobec ZUS, to koniecznie zainteresuj się tą propozycją!
W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
-wybór formy opodatkowania,
-obowiązki podatkowe nowych przedsiębiorców,

Godomy po naszymu - zaproszenie na finał konkursu

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Górnego Śląska zaprasza na Wielki Finał VII edycji konkursu "Godomy po naszymu", który odbędzie się 27 listopada br. Szczegóły na plakacie.

Przygotowani do pracy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym

- Port Lotniczy w Pyrzowicach rozwija się bardzo dynamicznie, od przyszłego roku odprawiał będzie aż 3 miliony pasażerów. W nadchodzących latach oddamy też do użytku kilka znaczących inwestycji, w tym terminal przylotowy i terminal cargo. Z tego też względu potrzebni będą nowi pracownicy – mówi Leszek Budka, wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach. Kształcenie wykwalifikowanej kadry dla lotniska ułatwi podpisane dziś w Starostwie Powiatowym porozumienie.

Kolejowe perełki odzyskują blask!

Stojące u zbiegu tarnogórskich ulic Styczyńskiego i Pokoju lokomotywy, stanowiące symbol Tarnowskich Gór, odzyskują blask. Renowację pochodzącego z 1893 roku parowozu Tp1-18 oraz spalinowozu manewrowego SM 15-25 prowadzi na zlecenie powiatu Śląski Zakład Spółki PKP Cargo S.A. Parowóz Tp1-18 wyprodukowany w 1893 roku w Niemczech jest jedynym takim egzemplarzem w naszym kraju. Drugi z eksponatów to wyprodukowany w Polsce w 1965 roku spalinowóz manewrowy SM 15-25 – jeden z dwóch takich zachowanych egzemplarzy z tej serii (drugi znajduje się w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie).

Przygotowani do pracy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym

Organizacja praktyk zawodowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, kształcenie średniego personelu technicznego zgodnie z potrzebami lotniska, dostarczanie uczniom publikacji o charakterze naukowym, organizowanie dla młodzieży pokazów sprzętu i wyposażenia będącego na stanie portu lotniczego w Pyrzowicach to najważniejsze założenia porozumienia, jakie jutro w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach podpiszą przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach.

Nagrody Starosty Tarnogórskiego po raz pierwszy

Rajner Smolorz, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” z Nowego Chechła to laureaci nadawanej po raz pierwszy w historii powiatu Nagrody Starosty Tarnogórskiego. Nagroda Starosty ma charakter honorowy i przyznawana jest za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Tarnogórskiego.

„Chemik” w Ośrodku Badań Jądrowych w Genewie

Daniel Kamiński – nauczyciel chemii oraz uczennice klasy I Technikum Analitycznego: Krystyna Suda i Sonia Kasierot z tarnogórskiego „Chemika” w czerwcu 2014 roku wygrali wyjazd na warsztaty do CERN w GENEWIE. To nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla młodzieży szkolnej. W sobotę 25 października „Chemik” wyruszył do Genewy w składzie: Ewa Cornik – nauczycielka fizyki, chemii i przedmiotów zawodowych (godne zastępstwo Daniela Kamińskiego) oraz Sonia Kasierot i Krystyna Suda z klasy II technikum analitycznego.

Śląskie beboki – konkurs rozstrzygnięty

8 listopada 2014 r. o godz. 17.00 odbędzie się wręczenie nagród w V Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza, którego tematem były „Śląskie Beboki”. Konkurs był organizowany przez Stowarzyszenie „Barwy Śląska” w Rudzie Śląskiej, Kolekcję „Barwy Śląska” Stanisława Trefonia oraz Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

III Bieg Niepodległości w Zielonej

11 listopada, punktualnie o godzinie 12.00, w Kaletach - Zielonej, spod Drzewa Wolności wystartuje trzeci już z kolei Bieg Niepodległości. Biegacze będą mieć do pokonania nieco ponad 8 km, zaś trasa biegu pokrywać się będzie w większości ze szlakiem „Zielona Pętla”. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w sześciu kategoriach (po trzy dla mężczyzn i kobiet), jako nagrodę dla zdobywców pierwszych miejsc przewidziano sprzęt sportowy, ponadto biegacze z miejsc 1-3 otrzymają puchary. Wszystkim startującym burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia wręczy pamiątkowe dyplomy oraz biało - czerwone kotyliony.

Jak budowano II i III Rzeczpospolitą?

„Dwie rocznice – 1919 i 1989. Jak budowano II i III Rzeczpospolitą?” to temat wykładu, który 27 października wygłosił dla studentów -Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. Wykładowca to historyk myśli politycznej, specjalista w zakresie historii myśli politycznej XIX i XX wieku ; znawca historii Niemiec, w szczególności dziejów Habsburgów. Jest kierownikiem Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko - Niemieckich w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.


na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen