styczeń 2015

Spotkanie z wójtami i burmistrzami

Nawiązanie współpracy oraz dyskusja dotycząca wypracowania wspólnego stanowiska jednostek samorządu terytorialnego w kluczowych sprawach dotyczących Powiatu Tarnogórskiego było celem pierwszego spotkania nowego Zarządu Powiatu z wójtami i burmistrzami naszych gmin. Rozmawiano m.in. o współpracy w takich obszarach jak: obsługa bezrobotnych w poszczególnych gminach, budowa drogi S-11 i połączenia kolejowego do lotniska w Pyrzowicach oraz promocja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów gimnazjów pod kątem potrzeb rynku pracy. Spotkania będą odbywać się cyklicznie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014, poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 27 stycznia 2015 roku do 17 lutego 2015 roku wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej.

Wykaz nieruchomości przeznczonych do wynajmu położonych w Nakle Śl. przy ul. Głównej 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu położonych w Nakle Śl. przy ul. Głównej 2, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Noworoczne spotkanie w radzionkowskiej szkole

Od szesnastu lat w murach Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie odbywają się noworoczne spotkania, w trakcie których dyrekcja, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły mogą spotkać się przy wspólnym stole z władzami Powiatu Tarnogórskiego.

Odznaczeni urzędnicy

Regina Olszówka i Dariusz Bąk to kolejni urzędnicy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odznaczeni przez wojewodę Piotra Litwę za zasługi dla województwa śląskiego i kraju. Podczas uroczystości, która odbyła się 23 stycznia w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Regina Olszówka odebrała Złoty Medal za Długoletnią Służbę, a Dariusz Bąk – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., Medal za Długoletnią Służbę nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Wernisaż wystawy Edwarda Inglota

Bohaterem pierwszego wernisażu wystawy malarstwa w Centrum Kultury Śląskiej w 2015 r. (24 stycznia) był Edward Inglot i jego wspaniałe, ogniste obrazy. Ogniste nie bez powodu, gdyż to właśnie ogień, zapamiętany z kuchennego pieca domu, w którym wychował się artysta, inspirował go przez całe życie. Znalazło to odbicie nie tylko w ciepłych i żywych kolorach jego dzieł oraz w nazwie jednego z cykli: „Czas świętego ognia, czyli pieśń niedokończona”, ale także w tradycyjnym rytuale inauguracji wystawy.

Tragedia Górnośląska – pamięć wspólnoty

Zaplanowane na 28 stycznia spotkanie Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” poświęcone zostanie Tragedii Górnośląskiej. Do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza na nie, 28 stycznia (środa) o godz. 17.00, prowadzący Kamil Łysik.

„Przez pół wieku w oficjalnej historiografii nie istniała, a jednak pamięć o Tragedii Górnośląskiej przetrwała we wspomnieniach rodzinnych i w świadomości wspólnoty.

Uzależnienie od komputera

„Uzależnienie od komputera – problem o charakterze społecznym i zdrowotnym” to temat wykładu, który 19 stycznia wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – Michał Pyrkosz ze Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”. Wykład odpowiadał na liczne pytania jakie zadajemy sobie na temat zagrożeń, które związane są z funkcjonowaniem cyberprzestrzeni i totalnego uzależnienia każdej już dziedziny życia od komputera – wynalazku technologicznego, który wywarł ogromny wpływ na kształtowanie współczesnej rzeczywistości.

Bezpieczne ferie

W okresie od 17 stycznia do 2 marca, na terenie całego województwa śląskiego, prowadzona jest akcja „Bezpieczne Ferie 2015”. Informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku czy to w miejscu zamieszkania czy na wyjeździe, znaleźć można pod adresem:
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/bezpieczne_ferie_2015.html

Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Podstawy Księgowości w PES”

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach serdecznie zapraszają przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO oraz wolontariuszy na bezpłatne szkolenie "Podstawy Księgowości w PES

CEL SZKOLENIA:

Merhaba Turcjo!

Zwiedzili Stambuł i Kapadocję, poznali język turecki i tamtejsze organizacje pozarządowe. Wzięli również udział w akcji pomocy bezdomnym zwierzętom. W relacji z wyjazdu napisali zgodnie: „Wyjazd do Turcji był dla nas jednym z najwspanialszych doświadczeń w naszym życiu. Dzięki możliwości mieszkania u wspaniałych tureckich rodzin, które były dla nas niezwykle gościnne i przyjęły nas jak własne dzieci, mogliśmy dogłębnie poznać ich tradycje, obyczaje i kulturę. Miłość do bliźniego, jaką nas obdarowali, dała nam nowe, lepsze poglądy na świat. Staliśmy się bardziej otwarci, tolerancyjni.

Władze powiatu i poseł zabiegają o budowę obwodnicy

„Budowa Obwodnicy Tarnowskich Gór” to zadanie, które znalazło się na trzecim miejscu listy rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Władze Powiatu wspólnie z posłem Tomaszem Głogowskim zabiegają o to, by powyższe przedsięwzięcie przeniesione zostało na listę podstawową wraz z uzupełnioną nazwą – „Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór do węzła autostrady A1 Piekary Śląskie”.

Pozwolenie na posadowienie maszyny do paczkowania złomu w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek firmy HEMARPOL Bogaccy Sp. z o.o., z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A, wydano w dniu 2.01.2015 r. decyzję administracyjną numer 1/15 udzielającą pozwolenia na wykonanie posadowienia maszyny do paczkowania złomu – paczkarki, w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A.
Więcej na stronach BIP:

Wystawa prac uczniów „Plastyka” w tarnogórskim Muzeum

W samo południe 15 stycznia w Muzeum w Tarnowskich Górach odbył się wernisaż prac uczniów Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych. Wystawa nosi tytuł „Zwycięskie bitwy narodu polskiego”, a składa się na nią 13 wielobarwnych grafik uczniów Liceum Plastycznego i Technikum. W uroczystym otwarciu wystawy wzięły udział dyrektor Muzeum Zofia Krzykowska, wiceburmistrz miasta Tarnowskie Góry Jolanta Tuszyńska, dyrektor ZSAP Jolanta Plotecka oraz wielu zaproszonych gości.

Czas Inglota – wielka wystawa

Wielkim wydarzeniem w Centrum Kultury Śląskiej w 2015 r. będzie wystawa obrazów Edwarda Inglota, której uroczyste otwarcie zostało zaplanowane na 24 stycznia. Wielkim nie tylko ze względu na rangę artysty, ale także jego niechęć do wystawiania swoich dzieł, które traktuje jako coś bardzo intymnego i osobistego.

Jest ogromnym zaszczytem dla CKŚ, że dzieła, które zaprezentuje w pałacu w Nakle Śląskim, zostały namalowane specjalnie na tę wystawę. Złożą się na nią dwa cykle: "Czas świętego ognia czyli niedokończona pieśń" oraz "Gra muzyka".

Noworoczne spotkanie strażaków

Strażacy z 34 działających w naszym powiecie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zebrali się 20 stycznia w na corocznym tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Spotkanie, które odbyło się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „Koral” w Miasteczku Śląskim zorganizowane zostało przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowskich Górach. Zgromadzonym strażakom życzenia złożyli m.in.

Zmiana przepisów konsumenckich od dnia 25 grudnia 2014 r.

Nowe przepisy konsumenckie obejmują wyłącznie umowy zawarte od dnia 25 grudnia 2014 r., czyli po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta i zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, które to zastąpiły ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawę o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Wobec umów zawartych przed tą datą - nawet, jeżeli będą nadal wykonywane – zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące.

Msza prymicyjna biskupa Wodarczyka

- To uroczysty i podniosły moment dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu, w którym odczuwamy wielką dumę i radość. W imieniu całej społeczności i władz samorządowych Powiatu Tarnogórskiego pragnę złożyć na ręce Jego Ekscelencji serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku z okazji objęcia posługi Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Katowickiej – mówił starosta Józef Burdziak, witając w niedzielę w Tarnowskich Górach biskupa Adama Wodarczyka.

Widzenie natury - wernisaż fotografii

Pierwszy w tym roku wernisaż fotograficzny w Centrum Kultury Śląskiej był imprezą na swój sposób wyjątkową. Otwarciu wystawy „Widzenie natury – natura widzenia” (16 stycznia 2015 r.) towarzyszyły bowiem nie tylko zwyczajowe przemówienia, ale przede wszystkim ciekawa prelekcja autora zdjęć Krzysztofa Szlapy.

Zanim jednak on sam zabrał głos, kurator wystawy Marek Wesołowski zadał pytanie wprowadzające do prezentowanego w CKŚ cyklu zdjęć młodego fotografa: czy my jeszcze potrafimy widzieć naturę? Czy działając w zawrotnym tempie nie zatraciliśmy umiejętności właściwego jej postrzegania?

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek na rok 2015

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015.

O problemach samorządów na Konwencie Starostów

W siedzibie bielskiego Starostwa Powiatowego 14 stycznia odbyło się I posiedzenie w kadencji 2014 – 2018 Konwentu Starostów Województwa Śląskiego. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy starostowie powiatów ziemskich naszego województwa, wybrano prezydium Konwentu. Przewodniczącym Konwentu został ponownie starosta bielski Andrzej Płonka. Wybrano również trzech wiceprzewodniczących Konwentu: starostę powiatu bieruńsko – lędzińskiego Bernarda Bednorza, starostę kłobuckiego Henryka Kiepurę i starostę wodzisławskiego Tadeusza Skatułę.

„Natura widzenia – widzenie natury”

Na pierwszą w 2015 r. nową wystawę fotograficzną w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim – otwarcie nastąpi 16 stycznia – złożą się zdjęcia młodego fotografika Krzysztofa Szlapy (rocznik 1987), od 2014 r. członka Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg Śląski. Tematem jego wystawy, jak podpowiada tytuł, jest natura.

Katarzyna Stolarska:

Konkurs na najlepsze projekty na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015.
Szczegóły konkursu na stronie MPiPS
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7045,ogloszen...

Zaproszenie do udziału w konferencji

Przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP oraz Zarząd Fundacji Imago zapraszają do udziału w konferencji pt. „Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy – nowy rynek usług szansą dla NGO oraz agencji zatrudnienia”.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia urzędom pracy zlecanie podmiotom zewnętrznym usług aktywizacji zawodowej. Zmiany te stwarzają organizacjom pozarządowym - agencjom zatrudnienia nowe możliwości rozwoju i finansowania w obszarze aktywizacji osób bezrobotnych.

Najlepsze szkoły w rankingu „Perspektyw”

Na bardzo dobrych pozycjach znalazły się szkoły naszego powiatu w ogłoszonym właśnie prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2015”. Najlepszym technikum w naszym powiecie okazało się bezsprzecznie wchodzące w skład Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących Technikum nr 1. Zajęło ono 5 miejsce w „Rankingu Techników 2015” w województwie śląskim i 32 miejsce w Polsce oraz wyróżnione zostało odznaką „Złotej Szkoły 2015” .

Zabytek Zadbany 2015

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Zabytek Zadbany – ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Jego cel to promocja opieki nad zabytkami przez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

Konkurs na inicjatywę oddolną

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” ogłosiła Konkurs na inicjatywę oddolną dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD. Celem konkursu jest aktywizacja organizacji pozarządowych oraz integracja mieszkańców Spichlerza.

Propozycje inicjatyw oddolnych powinny spełniać następujące warunki:
- dostępność dla wszystkich mieszkańców LGD,
- oryginalność,
- zgodność tematyki z Lokalną Strategią Rozwoju,
- realizacja celu konkursu.

O prawie spadkowym

O prawie spadkowym, i nie tylko, opowiedział studentom Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 5 stycznia Krzysztof Śmieja, notariusz – członek Izby Notarialnej w Katowicach. Krzysztof Śmieja to prawnik, były poseł na Sejm III kadencji. Był m. in. wiceprezesem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, a od 2001 roku prowadzi kancelarię notarialną. Przez wiele lat pełnił z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości funkcję sędziego Trybunału Stanu.

Industrialne zabytki na plusie

Ponad 110 tys. turystów zwiedziło w minionym roku Zabytkową Kopalnię Srebra oraz Sztolnię "Czarnego Pstrąga". Dwa sztandarowe tarnogórskie zabytki industrialne zanotowały w porównaniu do lat ubiegłych znaczny wzrost frekwencji. Tak dynamicznego wzrostu zainteresowania dawnym górnictwem kruszcowym nie notowano tu od wielu lat.

Policja ma nowego komendanta

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach od 9 stycznia ma nowego szefa. Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Jarosz powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Tadeuszowi Stuchlikowi. Dotychczas był on zastępcą komendanta w tarnogórskiej jednostce. Zmiana ma związek z objęciem przez dotychczasowego szefa tarnogórskiej policji podinsp. Andrzeja Wystalskiego kierowania komendą w Mikołowie.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Miasteczku Śląskim przy ulicy Makowej 6 oznaczonej jako działka nr 1669/1 karta mapy 1 dod. 1 obręb Żyglin.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

„Ahinsa” z kolejnymi medalami

10 i 11 stycznia odbywały się w Bytomiu Mistrzostwa Śląska Juniorów/ek, Juniorów/ek młodszych i Młodzików w Judo. Czwórka podopiecznych trenera Tadeusza Wójcika, zdobyła 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy medal. Złote medale i tytuły Mistrzów Śląska zdobyli Jakub Binek w grupie juniorów młodszych w wadze do 50 kg oraz Martyna Nolewajka w grupie młodziczek w wadze do 70 kg.

Srebrny medal i tytuł wicemistrzowski w grupie młodziczek zdobyła Agata Binek w wadze 44 kg, Brązowy medal w grupie młodzików zdobył Łukasz Szoltysik.

Inteligentne liczniki a ochrona prywatności

Firmy branży energetycznej przystąpiły do wdrażania nowej generacji liczników nazywanych „licznikami inteligentnego odczytu”. Urządzenie takie rejestruje nie tylko informacje dotyczące zużycia energii przez klienta ale także inne dane: o parametrach energii, o okresach przerw w ich dostawie, o przebiegu zużycia energii w czasie. Sytuacja ta budzi kontrowersje i obawy specjalistów zajmujących się ochroną danych osobowych. Więcej informacji w załączonym wywiadzie z byłym Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim.

Trzej Królowie przybyli do Łubia

Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Dzień Trzech Króli świętowali w tym roku, wyjątkowo dwa dni wcześniej, czyli 4 stycznia podopieczni oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Łubiu. Jak co roku było wspólne kolędowanie, pastorałki i operetkowe przeboje w wykonaniu artystów Opery Śląskiej - Sabiny Olbrich-Szafraniec i Mieczysława Błaszczyka. Była również msza święta, którą z tej okazji odprawił tradycyjnie emerytowany już Ksiądz Biskup Gerard Kusz. Biskupa oraz zebranych gości powitał dyrektor DPS-u – Stanisław Parkitny.

Oświadczenie Starosty

Oświadczenie Starosty Józefa Burdziaka dotyczące zmiany Rady Nadzorczej oraz prezesa Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Podstawowa opieka medyczna

Informujemy, że w związku z niepodpisaniem przez część świadczeniodawców umów na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomił całodobową infolinię: 32 750 66 05 oraz zamieścił na swojej stronie internetowej www.nfz-katowice.pl wykaz placówek, które aktualnie udzielają świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2015

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015. Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach celem wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku do Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul.


na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen