luty 2015

Informacja

W dniu 25.02.2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach z inicjatywy prezesa Andrzeja Pilota odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w osobie: Pana Józefa Burdziaka - Starosty Tarnogórskiego, Pana Mariana Szukalskiego - Wicestarosty Tarnogórskiego, Pana Eugeniusza Wesołka - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
oraz Pana Klaudiusza Kandzi - Burmistrza Miasta Kalety i Pana Bolesława Gruszki z Wydziału Strategii
i Rozwoju Gminy Kalety.

Rozpoczyna się Kwalifikacja Wojskowa

W okresie od dnia 02 marca do dnia 13 kwietnia br.
w powiecie tarnogórskim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, stanowiąca jeden z pierwszych elementów egzaminu obywatelskiego.
Prowadząca kwalifikację wojskową komisja sprawdza, którzy młodzi ludzie są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej. Mimo że od 6 lat nie ma już zasadniczej służby wojskowej, to przeprowadzenie kwalifikacji jest obowiązkowe, aby móc określić odpowiednią kategorię zdolności do pełnienia ewentualnej służby.

Wręczenie Nagrody Jubileuszowej Pani Eleonorze Koniecznej za 35 lat pracy zawodowej

W dniu 27.02.2015 r. w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach, zgodnie z przyjętym zwyczajem, Pan Józef Burdziak Starosta Tarnogórski wręczył
Pani Eleonorze Koniecznej pracownicy Starostwa nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy zawodowej. Starosta życzył Jubilatce dalszych satysfakcji w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz pomyślności i zadowolenia z życia osobistego.

Otwarte konkursy ofert Zarządu Województwa Śląskiego

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego
http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=17&id_menu=15

"Wolontariat Rodzinny - lokalnie"

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapowiadają start Programu "Wolontariat Rodzinny - lokalnie". Program jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014, w ramach których w całej Polsce zrealizowano projekty angażujące całe rodziny w działania wolontariackie.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 19 lutego 2015 roku na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Miasteczku Śląskim przy ulicy Makowej 6 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1669/1 karta mapy 1 dod. 1 obręb Żyglin, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GL1T/ 00088003/0.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

We wtorek 24 lutego w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne, dotyczące XII kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno-środowiskowych oraz budżetu na rolnictwo i polską wieś na lata 2004-2020.

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW 2014 - 2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.
.

Zgłoś się i zdobądź certyfikat European Language Label

Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne,
wychodzą poza program nauczania. Jeśli zrealizowałeś ciekawy projekt językowy, zgłoś się i zdobądź certyfikat European Language Label.

Nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej.

Spotkanie promocyjno-informacyjne

We wtorek 24 lutego w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne, dotyczące XII kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno-środowiskowych oraz budżetu na rolnictwo i polską wieś na lata 2004-2020.

Regulamin przyznawania nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

Regulamin przyznawania nagrody „Orła i Róży”
dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

§ 1
Dla wyróżnienia zasług, cnót obywatelskich oraz wybitnych osiągnięć mieszkańców Powiatu, a także w uznaniu osób działających na rzecz Powiatu, Rada Powiatu w Tarnowskich Górach ustanawia nagrodę „Orła i Róży”.

§ 2
Nagroda „Orła i Róży” przyznawana jest obywatelom, którzy szczególnie wyróżnili się w zakresie:
1. ofiarnej działalności publicznej,
2. sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy na rzecz Powiatu,
3. wybitnych osiągnięć w zakresie nauki, kultury, sztuki i sportu,

Posiedzenie Zarządu Powiatu w rozszerzonym składzie

W dniu 23.02.2015 r. po raz pierwszy, nowo powołani nieetatowi członkowie Zarządu Powiatu –- Pan Gustaw Jochlik oraz Pan Sławomir Wilk, brali udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.
Podczas posiedzenia Zarząd Powiatu dokonał podziału zadań związanych z realizacją uchwał III sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, która miała miejsce w dniu 17 lutego br. Ponadto członkowie Zarządu pochylili się nad sprawami z zakresu edukacji, ochrony środowiska oraz gospodarowania mieniem.

Zagłębiowski Turniej Judo luty 2015

Koniec tygodnia judo, zaowocował kilkoma medalami zawodników UKS Judo „AHINSA” w Zagłębiowskim Turnieju Judo w Sosnowcu w niedzielę 22.02.2015.

Swoją wagę (33 kg), a także wagę wyżej (36 kg) wygrał Łukasz Szołtysik, zdecydowanie wygrywając 4 kolejne walki. I miejsce w swojej wadze (44 kg) zdobyła także Małgosia Woś.
Srebrne medale zdobyli Alan Przybycin i Łukasz Kurek, a brązowe przypadły Antkowi Wosiowi i Szymonowi Gutkowskiemu. Gratulacje dobrych wyników na początku swoich tegorocznych startów.

Lista Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2017.
Wybór członków PRDPP reprezentujących organizacje pozarządowe nastąpi spośród zgłoszonych kandydatów przez stowarzyszenia na zebraniu delegatów, które odbędzie się 3 marca 2015 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5, III piętro.

Spotkanie promocyjno-informacyjne w zakresie płatności obszarowych w roku 2015 w dniu 24.02.2015 r.

Starosta Tarnogórski, Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe ARiMR w Tarnowskich Górach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zapraszają na spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące XII kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno-środowiskowych oraz budżetu na rolnictwo i polską wieś na lata 2004-2020.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2015 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (III piętro).

.
.

Wizyta Starosty w Hospicjum Królowej Pokoju

W dniu 19.02.2015 r. Pan Józef Burdziak Starosta Tarnogórski złożył wizytę w siedzibie tarnogórskiego Stowarzyszenia „Hospicjum Królowej Pokoju” w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26c. Prezesi Stowarzyszenia Pani Eleonora Grajczyk i Pan Eugeniusz Sobota wraz z Członkami Zarządu przedstawili Staroście stan zaawansowania prac remontowych oraz poinformowali o świadczeniach i pomocy które udzielają osobom chorym oraz ich rodzinom. Pan Starosta wyraził podziękowanie za dotychczasowa pracę wolontariuszom, lekarzom i wszystkim członkom stowarzyszenia.

Targi pracy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że tegoroczne Targi Pracy odbędą się w dniu 10 kwietnia 2015 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach.

Targi Pracy stanowią doskonałą okazję do bezpośredniego spotkania osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia z grupą potencjalnych pracodawców – zarówno z terenu powiatu jak i miast ościennych.

Pierwsza sesja Rady Powiatu w 2015 roku

Pierwsza sesja Rady Powiatu w nowym roku odbyła się 17 lutego. Porządek obrad przewidywał zaprzysiężenie nowych radnych którzy przyjęli swoje mandaty w tym dniu.

Rada większością głosów przyjęła przygotowany przez zarząd projekt uchwały w sprawie Programu postępowania naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2017.

Rada wyraziła również swoje stanowisko dotyczące poparcia Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 uwzględniające budowę obwodnicy Tarnowskich Gór.

.
.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Uprzejmie informujemy, iż w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2015 roku w godzinach od 10.00 – 13.00 odbędą się dyżury psychologa PCPR oraz funkcjonariusza Policji z Komedy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do pokoju 108 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach na ul. Sienkiewicza 16.

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Postańców

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o pow. 0,1717 ha oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 150 000,00 zł netto + 23%VAT

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców stanowiącej zabudowaną budynkiem garażowym, działkę gruntu nr 274/14 o pow. 0,0184 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00056937/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 23 000,00 zł

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej, przy skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Świerklaniec, karta mapy 6) stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 676/6 o pow. 1,9762 ha oznaczoną w części 0,1490 ha jako Lz, w części 1,7906 ha jako ŁIVI, w części 0,0366 ha jako W-ŁIV, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00057209/8 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 960 000,00 zł netto + 23%VAT

Ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego.

Zapraszamy na seminarium „Model kontraktowania usług rynku pracy w praktyce”

Fundacja Imago serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń z terenu powiatu na bezpłatne seminarium pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy w praktyce”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 roku.
Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się ze zmianami jakie weszły w życie w dniu 27 maja 2014 roku w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany te stwarzają nowe możliwości współpracy międzysektorowej na rzecz aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób niepełnosprawnych.

1 % podatku dla OPP

Organizacje pożytku publicznego z powiatu tarnogórskiego czekają na wsparcie 1% naszego podatku.
Prezentowana baza, zawiera informacje o tych OPP, na rzecz których podatnicy mogą przekazać 1 proc. swojego podatku w rozliczeniach za rok 2014.

Do przekazania 1% podatku dochodowego uprawnieni są:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
- podatnicy, którzy uzyskali przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (PIT-38),

Jak założyć własną firmę?

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zaprasza na XXIX edycję bezpłatnego szkolenia „Jak założyć własną firmę?”.

Uczestnicy uzyskają informacje o formach prowadzenia działalności, etapach jej rejestracji oraz o wyborze optymalnej formy opodatkowania dla początkujących przedsiębiorców. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się 3 marca 2015 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjno-szkoleniowej Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ulicy Sienkiewicza 49.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 23-28 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. W trakcie trwania Tygodnia osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez psychologów, prawników oraz stróżów prawa.

Dyżury odbywać się będą w dni powszednie w godzinach 10:00 – 18:00 oraz w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00.

Program "Wsparcie w starcie"

Jeśli szybko potrzebujesz środków na otwarcie firmy albo chcesz zatrudnić pracownika i brak ci pieniędzy na wyposażanie jego miejsca pracy, skorzystaj z preferencyjnych pożyczek w ramach programu „Wsparcie w starcie”

W okresie niedostępności dotacji unijnych to najlepsze rozwiązanie!

  • oprocentowanie tylko 0,56% w skali roku!
  • okres spłaty do 7 lat przy maksymalnej kwocie pożyczki 75 tys. na wydatki związane z uruchomieniem działalności

Co dalej z drogą ekspresową S11 łączącą Tarnowskie Góry z Kołobrzegiem?

Na przełomie stycznia i lutego odbyły się dwa istotne dla przyszłych losów drogi ekspresowej S11 spotkania. Województwo Śląskie, zarówno 28 stycznia w Warszawie, jak i 3 lutego w Poznaniu, reprezentowali na nich wicestarosta tarnogórski Marian Szukalski oraz wójt gminy Ciasna Zdzisław Kulej.

Droga S11 jest jedną z najdłuższych w kraju. Przebiega przez cztery województwa (śląskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). „Jedenastka” łączy się z trzema autostradami (A1, A2, A4) przez co spaja południe kraju z północą. Jest również jedną z główną dróg w powiecie tarnogórskim.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu (lokal mieszkalny)

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

informuje:
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl

na okres od 10 lutego 2015r. do 3 marca 2015 r.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu :

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 73,02 m², znajdujący się w budynku przy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (lokal mieszkalny)

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

informuje:
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014r. poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl

na okres od 10 lutego 2015r. do 3 marca 2015 r.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu :

Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 98,17 m², znajdujący się w budynku przy

"Drzemią wróżki..." w Jordanie

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury serdecznie zaprasza do pracowni-galerii Bakcyl w PMDK im. Jordana, na wernisaż powarsztatowej wystawy "Drzemią wróżki...", który odbędzie się 19 lutego (czwartek) 2015, o godz. 18:00.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a (lokal mieszkalny nr 12)

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje: na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 10 lutego 2015 roku do 03 marca 2015 roku, wykaz nieruchomości (lokalu mieszkalnego nr 12) przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a. Pełna treść wykazu znajduje się w załączniku.

Akcja „Zima” na drogach powiatu

Przypominamy, że w obecnym sezonie zimowym odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Świerklaniec i Radzionków prowadzone jest przez Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Władysława Łokietka 4. Obowiązki zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Tworoga, Krupskiego Młyna, Kalet i Zbrosławic należą do Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Larix Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Klonowej 11.

Oświadczenie Starosty Tarnogórskiego

Dnia 5 lutego br Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Burdziak przedstawił ordynatorom i pielęgniarkom oddziałowym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach nowego Prezesa Zarządu Jerzego Ptaka i ordynatora oddziału Internistycznego Panią dr nauk medycznych Ewę Grała na stanowisko dyrektora ds. medycznych.

Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Pierwszym z elementów posiedzenia było wystąpienie zaproszonego na Zgromadzenie Pana Posła RP Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Piotr Zgorzelski powiedział do zebranych: „Nie ma skuteczniejszej i bardziej kompetentnej organizacja samorządowej jak Związek Powiatów Polskich”. Dodał przy tym: „Powiaty (na spotkaniach Komisji Sejmowych i Senackich – przyp. red.) miały najbardziej kompetentny zespół ekspertów, który prezentował stanowiska Związku w parlamencie”.

Narada roczna powiatowej Policji

Dnia 30.01.2015 r. odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim za 2014 rok oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów, jak również określono priorytety w walce z przestępczością na rok bieżący.

IV Gala Przedsiębiorczości w Kaletach

W czwartek, 29 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej kaletańskiej restauracji "Gościnna", odbyła się organizowana przez Miasto Kalety, Bank Zachodni WBK oraz Restaurację "Gościnna" - IV Gala Przedsiębiorczości.

Imprezę uświetniła swoim występem Miejska Orkiestra Dęta pod batutą dyrektora MDK Mariana Lisieckiego.

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na lata 2015-2017

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 252/1228/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku na lata 2013-2015.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Tarnogórskiego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) na lata 2015-2017.

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na lata 2015-2017

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 252/1228/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku na lata 2013-2015.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Tarnogórskiego do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) na lata 2015-2017.

Masz firmę bez biura? Inkubator czeka na Ciebie!

Inkubator Przedsiębiorczości oferuje do wynajęcia atrakcyjne pomieszczenia w dogodnej lokalizacji na terenie Tarnowskich Gór. Do dyspozycji są lokale o powierzchni już od 15,80 do 69,80 m2, wraz z dostępem do Internetu.

Firmy w Inkubatorze mogą liczyć na preferencyjne dotowane stawki wynajmu tj. 8 zł/m2, doradztwo oraz wsparcie w zakresie organizowania szkoleń. Dodatkowo Inkubator oferuje: monitoring, kontrolę dostępu, nowoczesne sale konferencyjno- szkoleniowe, oraz bezpłatny parking przy budynku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje: na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 3 lutego 2015 roku do 24 lutego 2015 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 337/1 o pow.


na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen