maj 2015

Rozstrzygnięto konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w dniu 25 maja 2015 r. podjął uchwałę nr 45/179/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zestawienie projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Promocji i Sportu tel. 32 381 87 52.

Rozstrzygnięto konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w dniu 25 maja 2015 r. podjął uchwałę
nr 45/179/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zestawienie projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Promocji i Sportu tel. 32 381 87 52.

Uroczyste przekazanie do użytku samochodu ratowniczo – gaśniczego

Życzenia bezpiecznej służby oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji złożył na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniowcu Starosta Tarnogórski Józef Burdziak
z okazji uroczystego przekazania do użytku samochodu ratowniczo – gaśniczego.

- Niech nowy sprzęt, który dziś otrzymujecie, ułatwia wypełnianie realizowanych przez jednostkę zadań i wpływa na poprawę komfortu działań ratowniczo - gaśniczych prowadzonych przez strażaków, a przede wszystkim
na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego – mówił Starosta uczestniczący w dniu 23 maja w uroczystości.

Obchody Święta 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach

Podziękowania dla dowództwa, kadry zawodowej oraz pracowników cywilnych 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego za zaangażowanie i codzienny trud wkładany w pracę złożył Starosta Tarnogórski Józef Burdziak podczas uroczystości święta Pułku obchodzonych
w tym roku dnia 22 maja.

Przed wojskami chemicznymi stoją wyjątkowo trudne zadania zarówno w czasie ewentualnych działań wojennych,
ale i w warunkach pokojowych. Żołnierze wojsk chemicznych już wielokrotnie pokazali gotowość niesienia pomocy społeczeństwu przy różnego rodzaju zagrożeniach.

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu nr 676/6 położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej,
przy skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Świerklaniec, karta mapy 6) stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 676/6 o pow. 1,9762 ha oznaczoną w części 0,1490 ha jako Lz,w części 1,7906 ha jako ŁIVI, w części 0,0366 ha jako W-ŁIV, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00057209/8 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach w dniu 20 maja 2015 r. podjął uchwałę nr 44/173/2015 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2015 roku w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wykaz projektów dofinansowanych znajduje się w załączniku.

XX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej

Pod patronatem Starosty Tarnogórskiego rozpoczął się w dniu 22 maja br. XX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej Brynek-Koszęcin 2015.
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał Starosta Tarnogórski – Józef Burdziak oraz członek Zarządu Powiatu – Andrzej Elwart.
Festiwal potrwa do 24 maja 2015r. na terenie Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku oraz w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".
W ramach festiwalu odbędą się między innymi:
- XX Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich "O Róg Wojskiego"

III Spotkanie Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej pod tytułem „Być kobietą, być kobietą…”

„Być kobietą, być kobietą ...” to hasło tegorocznego III już spotkania Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, które odbyło się w DPS w Miedarach dnia 21 maja br.

Rajd Rowerowy - 10 lat partnerstwa pomiędzy Powiatem Erlangen-Höchstadt i Powiatem Tarnogórskim

22 maja spod siedziby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wyruszył Rajd Rowerowy pod hasłem „10 lat partnerstwa pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Powiatem Erlangen – Höchstadt”.

Tegoroczna trasa rajdu wiedzie z Tarnowskich Gór przez Opole, Strzelin, Bystrzycę Kłodzką, Pardubice, Kutną Horę, Pragę, Pilzno, Eslarn, Bayreuth aż do Erlangen. Rajd ma się zakończyć 31 maja 2015 roku. Tegoroczny rajd rowerowy to już trzecia podobna inicjatywa organizowana wspólnie przez oba zaprzyjaźnione powiaty, mająca na celu uczczenie partnerstwa oraz propagowanie integracji polsko – niemieckiej.

Oferta medyczna Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach - Oddziału Urologii, Chirurgii i Okulistyki (FILM)

Prezentujemy nowy film z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. Tym razem opowiemy o ofercie medycznej oddziału urologii, chirurgii oraz okulistyki.

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6.

Ogłoszenie

20 maja rozpocznie się remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3242S na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 908 w Tarnowskich Górach przez Nowe Chechło (ulica Lasowicka) aż do sołectwa Świerklaniec (ulica 3 Maja). W trakcie remontu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, który w pewnych okresach prowadzonych prac może być sterowany wahadłowo, również z użyciem sygnalizacji świetlnej. Remont ma potrwać miesiąc.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 102 w terminie do 27 maja 2015 roku.

Podsumowanie X Tarnogórskiego Forum Oświatowego oraz XIV Targów Edukacyjnych

14 maja podsumowano w Starostwie Powiatowym X Tarnogórskie Forum Oświatowe, w tym organizowane po raz XIV Targi Edukacyjne oraz konkursy, które towarzyszyły wydarzeniu.

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich

9 maja 2015 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim świętowano Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję bezpłatnie zwiedzić pałac w Nakle Śląskim z przewodnikiem-historykiem Arkadiuszem Kuzio-Podruckim. Jego historyczne gawędy nie stroniły od żartów, a na sam koniec czekała gości mała niespodzianka – test wiedzy o Donnersmarckach. Nagrodą były unijne gadżety w postaci toreb na laptopy, portfeli oraz pendrive’ów, można było także zabrać z sobą broszury o tematyce unijnej.

Nabór do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, w terminie do 18 maja 2015 roku.
W załącznikach zamieszczono treść uchwały oraz formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy)

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej(lokal użytkowy), położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7B/I.

Dokument opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.

Bezpłatne szkolenie „Jak założyć własną firmę?”

Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach zaprasza na XXXI edycję bezpłatnego szkolenia „Jak założyć własną firmę?”

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy uzyskają informacje o formach prowadzenia działalności, etapach jej rejestracji, obowiązującej dokumentacji, oraz możliwości skorzystania z pożyczek na założenie własnej firmy w ramach projektu „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II”. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Park 7 w Brynku

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu mieszkanego nr 7, położonego w Brynku przy ul. Park 7, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego.

Nagroda "Orła i Róży"

8 maja kolejny raz wręczono nagrody "Orła i Róży" dla osób i instytucji najbardziej zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego. Tegorocznym laureatem nagrody zostało Stowarzyszenie "Hospicjum Królowej Pokoju" w Tarnowskich Górach .

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, która odbyła

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje następujące nieruchomości:
- działka nr 271/38 obręb Lasowice,
- działka nr 1020/114 obręb Radzionków.

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach. Treść ogłoszenia zamieszczono w załączeniu.

Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2014.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Obchody Święta 3 maja

Mszą świętą w intencji Ojczyzny i Powiatu Tarnogórskiego rozpoczęto tegoroczne obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 94 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Przedstawiciele władz powiatu, miasta, władz wojewódzkich, posłowie, a także członkowie organizacji pozarządowych, harcerze i reprezentanci służb mundurowych złożyli kwiaty pod tablicami pamięci. Podczas uroczystości wartę honorową pełnili żołnierze. Uroczystości uświetniła swoim występem Tarnogórska Orkiestra Dęta.


na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen