sierpień 2015

Narada dyrektorów w starostwie

Jutro w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbędzie się uroczysta powiatowa inauguracja roku szkolnego 2015/2016. A dziś dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych spotkali się na roboczej naradzie w starostwie, którą prowadziła naczelnik Wydziału Edukacji Elżbieta Susek. W początkowej części spotkania uczestniczył również starosta Józef Burdziak.

Uwaga, nowe wzory wniosków „budowlanych”

Informujemy wszystkich inwestorów oraz projektantów, że od 20 sierpnia 2015 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24-07-2015, w sprawie wzorów następujących dokumentów:

Czy opóźni się likwidacja toksycznych odpadów?

Wicestarosta Marian Szukalski, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Bartosz Skawiński oraz pracownik tego wydziału Marcin Stankowski pojechali dziś (27 sierpnia), do Warszawy, do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby negocjować warunki dofinansowania z NFOŚ likwidacji toksycznych odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach.

Solidarni z niepodległą Ukrainą

Wczoraj minęły 24 lata od dnia, gdy Werchowna Rada ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ogłosiła Akt Proklamacji Niepodległości Ukrainy. Z okazji tej rocznicy, konsul generalny Ukrainy w Krakowie Vitalii Maksymenko wydał przyjęcie, na które zaprosił m.in. starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka z małżonką.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

Informujemy, że dziś (25 sierpnia) o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Szczegółowy porządek obrad znajduje się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1871&parcat=327&t=more&grupa=155d2d...

Najefektywniejszy PUP w województwie

Starosta tarnogórski Józef Burdziak skierował wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie nagrody specjalnej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.
Tarnogórski PUP za 2014 rok po raz kolejny osiągnął najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej spośród 31 urzędów pracy w województwie śląskim wynoszący 89,9 % przy średniej krajowej 76,25 %. Uzyskana efektywność zatrudnieniowa w 2014 roku w stosunku do roku 2013 wzrosła o 5,7 %. W skali kraju daje to tarnogórskiemu PUP-owi 22. Lokatę.

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej, przy skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Świerklaniec, karta mapy 6) stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 676/6 o pow. 1,9762 ha oznaczoną w części 0,1490 ha jako Lz, w części 1,7906 ha jako ŁIVI, w części 0,0366 ha jako W-ŁIV, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00057209/8 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 840 000,00 zł netto + 23%VAT

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.), został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, na okres od 21 sierpnia 2015 roku do 11 września 2015 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tarnowskich Górach przy ul.

Skrzyżowanie z Unii

W latach 2009 – 2010 Powiat Tarnogórski pozyskał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 środki na budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Gliwickiej i Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach
Nazwa projektu : Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej - Wyszyńskiego - Legionów w Tarnowskich Górach
Wartość projektu ogółem : 1 252 825,61 zł
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - 85% wartości inwestycji.

Święto Wojska Polskiego w Piekarach Śląskich

23 sierpnia pod Kopcem Wyzwolenia odbędą się oficjalne uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego, na które zaproszony został starosta tarnogórski Józef Burdziak.
Uroczystościom towarzyszyć będzie wojskowa asysta honorowa 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Patronat Honorowy nad imprezą objęła Prezydent Sława Umińska – Duraj. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro Fortalicium, współorganizatorami: Urząd Miasta Piekary Śląskie oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Jubileuszowy spływ kajakowy

Na prośbę Śląskiego Stowarzyszenia Kajakowego "Wiking" starosta tarnogórski Józef Burdziak objął patronatem honorowym XX Jubileuszowy Spływ Kajakowy rzeką Mała Panew, który odbędzie się od 11 do 13 września. Jest to najstarszy spływ kajakowy rzeką Górnego Śląska i Opolszczyzny, który jest wpisany do kalendarza imprez Polskiego Związku Kajakowego w Warszawie.

Azjatycka misja gospodarcza

Na prośbę Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach informujemy, że organizuje ona Misję Gospodarczą Japonia – Tajwan – Korea, która odbędzie się w terminie od 2 do 19 października 2015 roku.
Przedsięwzięcie to ma służyć nawiązaniu współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami
azjatyckimi, tak aby mogło to zaprocentować nowymi inwestycjami. Misja to okazja do poznania świata i rynku azjatyckiego oraz pozyskania nowych partnerów biznesowych.
W programie misji przewidziano:
- udział w organizowanym przez ambasadę Polską w Japonii Festiwalu Polskim,

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew na nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 497/102 i 497/34, obręb Pyrzowice.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami tworzącymi kompleks szkolny wraz z zapleczem warsztatowym, będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34, obejmującej:
- działkę gruntu nr 215/12 o powierzchni 0,2697 ha, oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00040623/4;
- działkę gruntu nr 216/12 o powierzchni 0,0322 ha, oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00052619/0;

Olimpijczyk w starostwie

Andrzej Lika - zdobywca dwóch srebrnych i jednego brązowego medalu w trójboju siłowym na XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles - był dzisiaj (14 sierpnia) gościem honorowym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Uroczyste spotkanie z olimpijczykiem zorganizowano w sali posiedzeń Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Żołnierze świętują

Uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego odbył się dziś w koszarach 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego.
Z tej okazji, z wyrazami szacunku, życzymy zarówno dowódcy jednostki, pułkownikowi dyplomowanemu Bogdanowi Kuli, jak i wszystkim żołnierzom i pracownikom Pułku, satysfakcji ze służby, wytrwałości, szczęśliwego powrotu do domu z każdej akcji, jak najlepszego zdrowia i wiele osobistej pomyślności.

Aparat z FASER-u do szkolenia młodych górników

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A. z Tarnowskich Gór bierze udział w projekcie finansowanym przez Unię Europejską - „Podziemia w chmurze”. W programie biorą udział szkoły średnie, zawodowe, które kształcą w kierunkach górniczych - Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim oraz szkoły z czeskiej Karviny i słoweńskiego Velenje. Ich partnerami są przedsiębiorstwa z branży górniczej – tarnogórski FASER S.A. i kopalnia węgla Premogovnik Velenje ze Słowenii.

Uwaga na burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z deszczem i gradem, które mogą wystąpić w województwie śląskim pomiędzy godziną 12.00 a 22.00 w dniu dzisiejszym (12 sierpnia).
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie około 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie można się spodziewać opadów gradu.

Nie działają telefony

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że nie działają telefony w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach. Przyczyną jest awaria centrali telefonicznej. W sprawach pilnych z pracownikami starostwa można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy e-mailowe można znaleźć tutaj: www.telefony.tarnogorski.pl
O usunięciu awarii poinformujemy niezwłocznie.

Pomóżmy im dotrzeć do absolwentów

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Poddębicach informujemy, że z okazji 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach 18 września 2015 roku organizowany będzie IV Zjazd Absolwentów. Liceum to wykształciło wielu znakomitych absolwentów, którzy swoimi zdolnościami służą innym, pracując w różnych zawodach i rozsławiają imię LO niemal na całym świecie. W celu dotarcia do jak najszerszej grupy absolwentów LO zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji na temat Zjazdu.
W załączeniu publikujemy plakat z zaproszeniem do udziału w jubileuszu.

Wernisaż zwieńczył dzieło

Ponad dwudziestu artystów z Polski i Niemiec w jednakowych, pamiątkowych koszulkach, kilkadziesiąt obrazów, fotografii i rzeźb ich autorstwa, gratulacje i podziękowania od przedstawicieli władz samorządowych - tak w największym skrócie można opisać wczorajszy wernisaż, który zakończył 10-dniowy Międzynarodowy Plener Artystyczny Powiat Tarnogórski - Kalety Zielona 2015.

Międzynarodowy Plener w Kaletach Zielonej

Dobiega końca Międzynarodowy Plener Artystyczny Powiat Tarnogórski - Kalety Zielona 2015, w którym bierze udział ponad dwudziestu artystów. Część z nich przyjechała z Niemiec, pozostali to mieszkańcy kilku polskich miejscowości, głównie z powiatu tarnogórskiego – ale nie tylko.
Artyści, którzy uczestniczą w tegorocznym plenerze, to:
Beata Hetmańczyk (Polska, Tarnowskie Góry),
Roch Ogiński (Polska, Radzionków ),
Leon Kozok (Polska, Krupski Młyn),
Mirosław Ogiński (Polska, Radzionków),
Mieczysław Filipiak (Polska, Tarnowskie Góry),

Początek obchodów Święta Wojska Polskiego

Dowódca Garnizonu Tarnowskie Góry, zarząd tarnogórskiego koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Proboszcz Parafii św. Marcina w Starych Tarnowicach zaprosili starostę Józefa Burdziaka do udziału w uroczystej mszy świętej, która odprawiona zostanie jutro, 9 sierpnia, o godz. 11.00 w kościele pw. św. Marcina, w ramach obchodów Dnia Wojska Polskiego i 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie w ogrodzie przy plebanii połączone z degustacją wojskowej grochówki. Zaproszenie to organizatorzy kierują tak że do wszystkich mieszkańców.

Jesteśmy zespołem

Izabela Paprotna, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Bronisława Hagera, została dziś przedstawiona przedstawicielom kadry medycznej przez starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka i Andrzeja Elwarta - członka Zarządu Powiatu.

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b/I

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy), położonej w Radzionkowe przy ul. Sikorskiego 7b/I.
Dokument opublikowany w formacie pdf stanowi załącznik do niniejszej treści.

Nowy początek

Ja nie mam marzeń, ja mam plan - stwierdziła podczas dzisiejszego spotkania w Starostwie Powiatowym Izabela Paprotna, nowy prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Bronisława Hagera, po czym zaprezentowała zebranym swoją strategię rozwoju i funkcjonowania szpitala w latach 2015 - 2018.

Trzy medale z Los Angeles

Andrzej Lika - mieszkaniec prowadzonego przez powiat tarnogórski Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, zawodnik Klubu Olimpiad Specjalnych „Sokoły” Miedary, wraca dziś (4 sierpnia) do Polski z XIV Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Los Angeles, jako zdobywca dwóch srebrnych medali i jednego brązowego w trójboju siłowym.
60-osobowa reprezentacja Polski o godzinie 18.00 ląduje w Warszawie, gdzie odbędzie się uroczyste powitanie zawodników. Do Miedar Andrzej Lika przyjedzie prawdopodobnie jutro.

Przystanek "Wysiadka"

Przez 15 lat Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej woził busem niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ale już tego robić nie będzie.

III etap Tour de Pologne

Jutro (4 sierpnia) czeka nas III etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, którego trasa – z Zawiercia do Katowic – przebiega przez kilka miejscowości powiatu tarnogórskiego. Kolarze opuszczą Zawiercie drogą krajową 78 i będą nią jechać aż do drogi wojewódzkiej 912. Następnie szosami numer 912 i 908 przejadą przez Tarnowskie Góry i Świerklaniec, gdzie wjadą na drogę wojewódzką 911. Tą ostatnią przemierzą Bytom, Chorzów i dojadą do Piekar Śląskich.
Spodziewany przejazd kolarzy przez poszczególne miejscowości powiatu tarnogórskiego potrwa od godziny 15.30 do 16.30.

Złóż wniosek o stypendium

Do 31 sierpnia w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (pokój nr 1, parter) przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.
O stypendia starać się mogą studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8.

Strażackie święto w Ossach

Sołectwo Ossy – najmniejsze w gminie Ożarowice, liczące około 430 mieszkańców – od dziesięcioleci opiera się na strażakach z OSP i kobietach z Koła Gospodyń Wiejskich. Nic dziwnego, że sobotnia uroczystość 90-lecia działalności OSP w Ossach była świętem całej lokalnej społeczności.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen