wrzesień 2015

Pani marszałek w Centrum Kultury Śląskiej

W niedzielę 27 września Tarnowskie Góry i Nakło Śląskie odwiedziła marszałek Sejmu - Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z mężem Janem Kidawą-Błońskim, wybitnym reżyserem i scenarzystą filmowym. W Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, po zwiedzeniu odremontowanych niedawno pałacowych wnętrz i obejrzeniu wystaw, odbyło się spotkanie z samorządowcami, przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i środowisk kulturalnych. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska przyjechała na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego.

Zaczyna się sezon "niskiej emisji"

Każdego roku w okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, stacje monitoringowe jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 praz benzo(&)pirenu. Główną przyczyną złej jakości powietrza w okresie sezonu grzewczego jest emisja zanieczyszczeń z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, czyli tzw. "niska emisja" nazywana tak ze względu na małą wysokość kominów, z których emitowane są zanieczyszczenia.

Ku czci poległych żołnierzy

Na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej starosta Józef Burdziak uczestniczył wczoraj, 27 września, w uroczystej mszy w kościele św. Anny w Tarnowskich Górach, odprawionej dla upamiętnienia 76. rocznicy II wojny światowej. Było to nabożeństwo w intencji żołnierzy 11. Pułku Piechoty oraz 3. Pułku Ułanów Śląskich pomordowanych i zmarłych w więzieniach i obozach koncentracyjnych, poległych na frontach i w partyzantce, zmarłych w kraju i za granicą oraz w intencji żyjących kombatantów.

35 lat tarnogórskiej "Solidarności"

W Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" świętowała w sobotę 35-lecie swojej działalności "Solidarność" ziemi tarnogórskiej. Starostwo Powiatowe reprezentował podczas obchodów starosta Józef Burdziak.

Prezes Marek Kandzia wyróżniony przez marszałka

W sobotę 26 września, na wniosek Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Marek Kandzia otrzymał dyplom "Za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim" przyznany przez marszałka śląskiego Wojciecha Saługę. Uroczystość odbyła się w budynku odrestaurowanych Stajni Książęcych w Pszczynie. Dyplomy w imieniu marszałka wręczał wicemarszałek Kazimierz Karolczak.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu - lokal użytkowy położony w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 782 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul.

Srebrne skarby ziemi tarnogórskiej

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zamierza stworzyć zespół ds. ochrony i zarządzania obiektami, ujętymi we wniosku o wpis tarnogórskich podziemi i naziemnych zabytków górniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Liderem grupy miałoby zostać Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które razem z niezależnymi ekspertami opracowało obszerny wniosek.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

29 września o godzinie 10.00 w sali sesyjnej na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Szczegółowy porządek obrad znajduje się pod adresem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1871&parcat=327&t=more&grupa=156017...

O bezpieczeństwie i zagrożeniach

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim podczas wakacji, omówienie działalności Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” w kontekście potencjalnych zagrożeń dla środowiska, a także stan przygotowań do usunięcia niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych były tematami wczorajszego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.
Informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu podczas minionych wakacji przekazali przedstawiciele policji, straży pożarnej i sanepidu.

Powiatowe zawody pożarnicze

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel i starosta tarnogórski Józef Burdziak wręczyli w sobotę, 19 września, ufundowane przez Powiat Tarnogórski puchary dla zwycięzców Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które rozegrano w Kaletach. Uczestniczyły w nich 23 drużyny, w tym 10 kobiecych. Rywalizacja była podzielona na dwie konkurencje – ćwiczenia bojowe oraz sztafetę pożarniczą 7x50 z przeszkodami.
Drużyny strażackie podzielone zostały natomiast na cztery grupy:

Wszyscy razem

Powiat Tarnogórski przystąpił, jako lider, do realizacji projektu „Wszyscy razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Diecezjalne Dożynki w Rudach

W niedzielę 20 września w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach odbyły się Dożynki Diecezjalne. Tarnogórski samorząd powiatowy reprezentował na nich starosta Józef Burdziak, który wziął w nich udział wraz z małżonką.

Szkolenie obronne kadry kierowniczej samorządów

Starosta tarnogórski Józef Burdziak, wraz z około 30-osobową grupą starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów z województwa śląskiego, wziął udział w szkoleniu obronnym kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie zorganizował w dniach 17 i 18 września Oddział Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Odbyło się ono w Lipowej koło Żywca.

Spacer na pożegnanie lata

W piątek 18 września grupa 20 członków Szkolnego Klubu Wolontariusza z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu odbyła wspólny spacer z pensjonariuszami zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej “Przyjaźń” w Tarnowskich Górach placówki prowadzonej przez Powiat Tarnogórski. Pogoda dopisała, nastroje również. Dzięki gimnazjalistom po raz kolejny spora grupa seniorów poruszających się na wózkach inwalidzkich mogła wspólnie opuścić teren ośrodka.
Wyjazd zorganizowały Katarzyna Czierpka i Barbara Odoj. Dziękujemy!

Narada w starostwie przed wizytą u wicewojewody

W poniedziałek poseł Tomasz Głogowski i wicestarosta Marian Szukalski spotkają się w Katowicach z wicewojewodą Mirosławem Szemlą. Spotkanie będzie związane ze staraniami powiatu o pozyskanie środków finansowych na ostatni etap likwidacji odpadów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”. Dzisiaj w starostwie odbyła się narada robocza przed wyjazdem do Katowic, w której uczestniczyli (na zdjęciu od lewej): wicestarosta Marian Szukalski, poseł Tomasz Głogowski i członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Elwart.

Dzień Sybiraka

Ku czci naszych rodaków zesłanych na Syberię, do Kazachstanu i na południe Rosji, obchodzono dziś w Tarnowskich Górach Dzień Sybiraka.
Samorząd powiatowy reprezentowała podczas tych obchodów Aleksandra Król-Skowron, sekretarz powiatu.

Przeprowadzka filii Młodzieżowego Domu Kultury

Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych jest kolejnym – po reorganizacji starostwa – działaniem, realizowanym zgodnie z Programem Postępowania Naprawczego dla Powiatu Tarnogórskiego, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tarnogórskiego 17 lutego 2015 roku.

Tańsza i sprawniejsza administracja

14 września wszedł w życie nowy regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Wprowadzony został uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego. Załącznikiem do regulaminu jest nowy schemat organizacyjny, który publikujemy w załączeniu, aby na jego podstawie łatwiej było przeanalizować zmiany, które zaszły w tym miesiącu w starostwie.

Są pieniądze na aktywizację bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach dysponuje pieniędzmi na działania aktywizacyjne dla osób bezrobotnych. Można otrzymać środki finansowe na: organizację stażu, prac interwencyjnych, szkolenia, utworzenie stanowiska pracy oraz rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Starostowie na Gwarkach

Podczas tegorocznych Gwarków na zaproszenie starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka nasz powiat odwiedzili goście z trzech partnerskich powiatów: tucholskiego, stalowowolskiego i Erlangen Hochstadt.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego:

1) działki gruntu nr 529/19 o pow. 0,0844 ha, oznaczonej jako Lz i ŁV, zapisanej w księdze wieczystej GL1T/00039126/0 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, położonej w jednostce ewidencyjnej Tarnowskie Góry, obrębie Strzybnica, przy ul. Zagórskiej, karta mapy 1Ryb;

Przetarg na sprzedaż działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o pow. 0,1717 ha oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
Cena wywoławcza 125 000,00 zł netto + 23%VAT

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działki położonej w Nakle Śl. przy ul. Sportowców

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców stanowiącej zabudowaną budynkiem garażowym, działkę gruntu nr 274/14 o pow. 0,0184 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00056937/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
Cena wywoławcza 18 000,00 zł

Pomoc żywnościowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że w związku z realizacją „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)”, 14 września 2015 r. rozpocznie się, na podstawie ogłoszenia o konkursie umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.

Zielone światło dla S-11

Wczoraj (9 września) wicestarosta tarnogórski Marian Szukalski wraz posłem Tomaszem Głogowskim uczestniczyli w Sejmie w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi Ekspresowej S-11.

Marek Kandzia - nasz kandydat do Dyplomu Marszałka za Zasługi dla Rozwoju Turystyki

Z wnioskiem o przyznanie Markowi Kandzi, prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku, wystąpił starosta tarnogórski Józef Burdziak. Każdemu powiatowi ziemskiemu i miastu na prawach powiatu przysługiwało zgłoszenie tylko jednej kandydatury. Decyzja o przyznaniu dyplomu należy do marszałka. Dyplomy zostaną wręczone laureatom 25 września, podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbędą się w Stajniach Książęcych w Pszczynie. Trzymamy kciuki za naszego kandydata.

Zawody strzeleckie z okazji Gwarków

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach organizuje w sobotę 12 września 2015 r. na strzelnicy brackiej (ul. Towarowa 6) zawody strzeleckie o Statuetkę Srebrnego Gwarka, Szablę Hetmańską, Tarczę Charytatywną oraz o "Kaganek" Kadeta. Zawody odbywają się w ramach "Gwarków".
Dziękujemy za zaproszenie starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka na tę imprezę. Zachęcamy do odwiedzania nowego profilu Bractwa na facebooku:
https://www.facebook.com/tarnogorskie.bractwo.kurkowe

Rajd rowerowy "Śladami górnośląskiej szlachty"

Zapraszamy do udziału w II rajdzie rowerowym w ramach „Szlacheckiego weekendu w Nakle Śląskim”. Rajd organizowany jest przez Centrum Kultury Śląskiej - instytucję kultury Powiatu Tarnogórskiego. Odbędzie się on 20 września, a trasa przebiegać będzie - zgodnie z nazwą rajdu - „Śladami górnośląskiej szlachty”. Historię odwiedzanych miejsc przybliży dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki. Opłata za uczestnictwo wynosi 5 zł.

Brak wody nam nie grozi

W Zabytkowej Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Karchowicach spotkali się w tym tygodniu poseł Tomasz Głogowski, wicestarosta tarnogórski Marian Szukalski oraz Jan Fels - kierownik stacji i przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice.
- W tym roku, po fali upałów, dużo się mówi o zagrożeniach spowodowanych suszą, brakiem wody, chcieliśmy więc sprawdzić, jaki jest stan zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej części województwa i czy istnieją jakiekolwiek zagrożenia - mówi poseł Głogowski. - Cieszymy się, że stacja w Zawadzie ma wody pod dostatkiem i że jest to woda bez żadnych zanieczyszczeń.

Odpowiedź starosty na artykuł "Ktoś ma odlot"

Szanowni Państwo! Informujemy, że w czwartek, 3 września, starosta tarnogórski Józef Burdziak wysłał do redakcji "Gwarka" odpowiedź na artykuł "Ktoś ma odlot" z 1 września. Starosta stanowczo stwierdził, że pracownicy starostwa nie byli zaangażowani w kolportaż czasopisma "Przegląd Tarnogórski", że starostwo tego czasopisma nie redaguje, nie wydaje, nie kolportuje ani nie finansuje, a on sam nigdy nie mówił, że nic nie wie o jego istnieniu.

Jak założyć własną firmę?

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zaprasza na XXXIII edycję bezpłatnego szkolenia „Jak założyć własną firmę?”.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy uzyskają informacje o formach prowadzenia działalności, etapach jej rejestracji, obowiązującej dokumentacji, opodatkowaniu, dostępnych instrumentach umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej oraz o niebezpieczeństwach w bankowości czyhających na osoby prowadzące własną firmę.

Razem łatwiej - Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu tarnogórskiego do aktywnego włączenia się w przygotowanie Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, którego celem będzie prezentacja stowarzyszeń oraz umocnienie wzajemnych kontaktów pomiędzy działającymi przedstawicielami III sektora, samorządu, jak i bezpośrednich odbiorców działań - mieszkańców powiatu tarnogórskiego.

Poświęcenie kapliczki świętego Floriana w Strzybnicy

W sobotę 5 września o godzinie 16.00 przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej "Florian" w Strzybnicy uroczyście poświęcono kapliczkę z figurą patrona jednostki, świętego Floriana. Pod figurką umieszczono, w specjalnej tubie, imiona i nazwiska fundatorów, wśród których jest starosta tarnogórski Józef Burdziak. - Wspomogłem budowę kapliczki jako osoba prywatna - podkreśla starosta.

Po uroczystym poświęceniu kapliczki przez proboszcza Stanisława Knurę, starosta Burdziak złożył na ręce prezesa OSP "Florian" Jana Ozgi list gratulacyjny, w którym napisał:

Co dalej z odpadami po Zakładach Chemicznych?

- Czeka nas jeszcze jedno spotkanie w Warszawie. Poprosiłem o miesiąc czasu. Musimy się też spotkać z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – relacjonuje wicestarosta Marian Szukalski efekty negocjacji delegacji starostwa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących warunków finansowania kolejnego etapu unieszkodliwiania toksycznych odpadów po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. – Zależy nam na tym, aby nasz wniosek był nie dobrze czy bardzo dobrze, lecz świetnie przygotowany.

O krok od UNESCO

Starosta Józef Burdziak i wicestarosta Marian Szukalski uczestniczyli dziś (2 września) w Zabytkowej Kopalni Srebra w roboczej debacie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz samorządowców z Tarnowskich Gór i Bytomia. W spotkaniu brał również udział poseł Tomasz Głogowski.

Powiatowa inauguracja roku szkolnego

- Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy – tymi słowami znakomitej polskiej poetki Wisławy Szymborskiej przywitał dziś starosta tarnogórski Józef Burdziak uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrektorów placówek oświatowych i zaproszonych gości na uroczystej powiatowej inauguracji roku szkolnego 2015/2016. - Życzę wszystkim u progu nowego roku szkolnego dużo wytrwałości, cierpliwości, wiary we własne możliwości, entuzjazmu i energii, która pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić kolejne sukcesy zarówno naukowe jak i wychowawcze - powiedział.

35. rocznica powstania "Solidarności"

Z okazji 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" związkowcy, ich sympatycy oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli 31 sierpnia wieńce i kwiaty pod Dzwonnicą Gwarków w Tarnowskich Górach. W tym miejscu wmurowana jest tablica upamiętniająca 15. rocznicę stanu wojennego.
Wcześniej w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiona została uroczysta msza święta.
Powiat tarnogórski podczas rocznicowych obchodów reprezentowali starosta Józef Burdziak i członek Zarządu Powiatu Gustaw Jochlik.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen