grudzień 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu (lokal mieszkalny)

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, obejmujący lokal mieszkalny nr 4, położony w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 3.
Dokument opublikowany w formacie pdf stanowi załącznik do niniejszej treści.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu (lokal mieszkalny)

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu, obejmujący lokal mieszkalny nr 2, położony w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 2.
Dokument opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016. Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w celu wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 12 stycznia 2016 roku do Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul.

Jest budżet powiatu na 2016 rok

Na sesji w dniu 22 grudnia Rada Powiatu Tarnogórskiego uchwałą nr XIV/117/2015 przyjęła budżet powiatowy na 2016 rok. Za jego przyjęciem głosowało 17 radnych, 7 było przeciw. Jeden radny nie głosował, choć był obecny na sali podczas głosowania.

Główne kategorie przyszłorocznego planu finansowego Powiatu Tarnogórskiego to:
• dochody w kwocie 140 084 127 zł, w tym: dochody bieżące - 134 355 556 zł; dochody majątkowe - 5 728 571 zł;
• przychody w kwocie 1 046 729 zł;
• wydatki w kwocie 138 730 856 zł, z tego: wydatki bieżące - 131 059 517 zł; wydatki majątkowe - 7 671 339 zł;

Pierwszy rok naprawy powiatowych finansów

Mija pierwszy rok realizacji Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Tarnogórskiego. To dobry czas, aby podsumować dotychczasowe działania i ich efekty.

Życzenia bożonarodzeniowe Starosty Tarnogórskiego [FILM]

W tym roku mieszkańcom powiatu pragniemy przekazać życzenia świąteczne w rozśpiewanej, filmowej formie. Prezentujemy występ chóru pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod kierownictwem Jacka Pieczyka wraz z życzeniami Starosty Powiatu Tarnogórskiego Józefa Burdziaka.

Życzenia bożonarodzeniowe Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego [FILM]

W tym roku mieszkańcom powiatu pragniemy przekazać życzenia świąteczne w rozśpiewanej, filmowej formie. Prezentujemy występ chóru pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod kierownictwem Jacka Pieczyka wraz z życzeniami Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego Adama Chmiela.

Uroczyste pożegnanie emerytów

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego (22 grudnia) miało miejsce uroczyste pożegnanie długoletnich pracowników Starostwa Powiatowego, od 1 stycznia odchodzących na zasłużoną emeryturę.
Podziękowania za wytrwałą służbę, za cierpliwość, wyrozumiałość i za nieoceniony wkład w rozwój starostwa i całego powiatu tarnogórskiego oraz życzenia zasłużonego wypoczynku i realizacji marzeń złożyli emerytom przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel oraz starosta Józef Burdziak.

Udana interwencja - krwiodawcy parkują za darmo!

Jeden z honorowych dawców, który oddaje krew w punkcie poboru działającym przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym przy ul. Pyskowickiej, zwrócił się do nas za pośrednictwem facebooka z pytaniem, czy nie można byłoby zwolnić krwiodawców z opłat za parkowanie przy szpitalu w dniach, gdy oddają tam krew. - W moim przypadku odbywa się to co 2,5 miesiąca i jest to dość kosztowne, zważywszy na to, iż czasem przy większej ilości dawców, trwa to ponad godzinę i muszę płacić za ponad godzinę parkowania - napisał nasz Czytelnik.

Światełko z Betlejem

Betlejemskie Światło Pokoju, które starosta tarnogórski Józef Burdziak 18 grudnia wieczorem odebrał z rąk harcerzy na tarnogórskim Rynku, pali się teraz w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5. Światełko stoi na portierni, w holu na parterze, tuż obok Wydziału Komunikacji. Interesanci odwiedzający starostwo mogą sobie odpalić i zabrać do domu płomyk, który przywędrował tutaj z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Śpiewający urzędnicy

Na zdjęciu - fantastyczny występ chóru pracowników Starostwa Powiatowego na tarnogórskim Rynku. Chór pod dyrekcją Jacka Pieczyka wystąpił w piątek 18 grudnia na schodach Ratusza, w ramach koncertu "Tarnogórzanie śpiewają kolędy".
Wcześniej można go było usłyszeć na żywo dwukrotnie: 15 grudnia w Starostwie Powiatowym podczas spotkania wigilijnego samorządowców i 16 grudnia podczas spotkania opłatkowego pracowników starostwa.
Dziękujemy raz jeszcze za wspaniałe koncerty wszystkim chórzystom i ich znakomitemu dyrygentowi!

Międzynarodowy Turniej juniorek w piłce ręcznej

Na zaproszenie Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Śląskiego Związku Piłki Ręcznej i MKS "Skarbek" starosta Józef Burdziak i członek Zarządu Powiatu Sławomir Wilk kibicowali reprezentacji Polski i brali udział w dekoracji zwycięzców podczas Międzynarodowego Turnieju Juniorek w piłce ręcznej.
Turniej rozegrano w niedzielę 20 grudnia w hali sportowej w Tarnowskich Górach.

Opłatek, ciepły posiłek i paczki dla dzieci

Tradycyjne wigilijne spotkanie dla potrzebujących zorganizowane zostało 21 grudnia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Caritas Parafii Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach.
Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Życzenia obecnym złożyli: ksiądz prałat Eugeniusz Bienek, starosta Józef Burdziak, dyrektor PCPR Klaudia Zyśk, radni powiatowi Krystyna Trzęsiok i Jerzy Słodczyk oraz były radny Paweł Mrachacz.

Figa z makiem i inne specjały

Konkurs Potraw Wigilijnych odbył się 18 grudnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Komisja oceniała walory smakowe, estetykę, świąteczny charakter i stopień trudności wykonania konkursowych dań.
W kategorii "zupy" pierwsze miejsce za barszcz z uszkami zdobyli Tomasz Kraszewski i Paweł Kabus z klasy III Kucharz.
W kategorii "danie zasadnicze" za pierś z kaczki w sosie porzeczkowym na kluskach śląskich pierwsze miejsce zdobyły Dominika Horzela i Paulina Nawrat z klasy II Technik żywienia.

Świąteczne spotkanie z Powiatową Reprezentacją Młodzieży

Koncert piosenek i wierszy o miłości przeplecionych kolędami, wręczenie nagród w konkursie plastycznym o tematyce świątecznej, wystawa nagrodzonych prac, jasełka w gwarze śląskiej, prezenty, życzenia i słodki poczęstunek - to wszystko złożyło się na program świątecznego spotkania Powiatowej Reprezentacji Młodzieży, które odbyło się 18 grudnia w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.
W imieniu samorządu powiatowego w spotkaniu uczestniczyli starosta tarnogórski Józef Burdziak i członek zarządu Sławomir Wilk.

Choinka nadziei

Od ośmiu lat uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych uczestniczą w ogólnopolskiej akcji "Choinki nadziei" organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka. Jednym z jej celów jest organizacja wydarzeń świątecznych w domach opieki społecznej. Mają one budować w młodzieży wrażliwość, empatię i zrozumienie sytuacji oraz potrzeb osób starszych. W tym roku szkoła również włączyła się do tej pięknej akcji. Uczniowie 18 grudnia odwiedzili Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń".

Laponia TG

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z sobotniego jarmarku bożonarodzeniowego, który odbywał się na Rynku Tarnowskich Gór pod hasłem "Laponia TG". Zdjęcia z tej imprezy nadesłał nam pan Henryk Jarząbek, pasjonat fotografii z Pniowca, który swoim aparatem uwiecznia najważniejsze wydarzenia z życia miasta i powiatu. Panie Henryku, serdecznie dziękujemy!

Olimpijczycy z Miedar na obozie w Istebnej

Od 10 do 20 grudnia pięciu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Miedarach prowadzonego przez Powiat Tarnogórski brało udział w zimowym obozie sportowym organizowanym przez Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie. "Nasi" olimpijczycy są zawodnikami Klubu Olimpiad Specjalnych SOKOŁY Miedary. Więcej o obozie w Istebnej można przeczytać pod adresem:
http://slaskie.olimpiadyspecjalne.pl/kim-jestesmy/aktualnosci/3971/zimow...

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczania dotacji.

Wyniki konkursu ofert

14 grudnia 2015 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyjął uchwałę nr 98/375/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zestawienie ofert objętych dofinansowaniem zamieszczono w załączniku.

TVN u starosty

Filmowymi życzeniami bożonarodzeniowymi starosty Józefa Burdziaka i przewodniczącego Rady Powiatu Adama Chmiela, z udziałem chóru złożonego z urzędników starostwa, zainteresowała się telewizja TVN. Dziś (17 grudnia) gościliśmy w starostwie ekipę telewizyjną, która przeprowadziła rozmowę ze starostą na temat tego oryginalnego pomysłu i kulisów jego realizacji. Przy okazji okazało się, że reporter TVN jest absolwentem naszego tarnogórskiego "Staszica".
Materiał zostanie wyemitowany dziś lub jutro wieczorem, o godzinie 21.30, w programie "Polska i świat" w TVN 24.

Bakcyl w Kałamarzu

We wtorek 15 grudnia o godz. 18.00 w Galerii Kałamarz w Tarnowskich Górach odbył się wernisaż wystawy prac grupy malarskiej działającej pod kierunkiem Marii Kurtz w pracowni Bakcyl w Jordanie - czyli Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana. Organizatorami wystawy byli: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu; Galeria Kałamarz; Stowarzyszenie Artystów Śląskich „Staś”.
Swoje prace zaprezentowali:
Julia Banduch
Kasia Cieślińska
Wiktoria Cieślińska
Ada Czajka
Julia Drużyńska
Marysia Feliszewska
Agata Haida
Zosia Hernas

Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej odebrali w Zakopanem, w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Betlejemskie Światło Pokoju, które przywieźli do Tarnowskich Gór. Można je będzie odebrać jutro (18 grudnia) o godzinie 17.30 na Rynku Tarnowskich Gór, przed Ratuszem, podczas koncertu "Tarnogórzanie śpiewają kolędy".
Zabierzcie Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów! W tym roku wędruje ono po świecie pod hasłem "Zauważ człowieka".

Mikołaj z Sorbony w Stolarzowicach

W listopadzie i grudniu już po raz jedenasty – nie z obowiązku, lecz z potrzeby serca - w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach rodzice i uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zorganizowali akcję charytatywną „ Podaruj dzieciom radość na święta”. Akcja polegała na zbiórce słodyczy, artykułów piśmienniczych, książek i zabawek dla wychowanków zaprzyjaźnionego ze szkołą Domu Dziecka w Stolarzowicach oraz na przygotowywaniu występów artystycznych, konkursów i salonu fryzjerskiego.

Wigilijne spotkanie samorządowców

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej, radni wojewódzcy Lucyna Ekkert i Andrzej Sławik, radni Rady Powiatu Tarnogórskiego, członkowie Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych, reprezentanci władz samorządowych miast i gmin powiatu tarnogórskiego, duchowieństwa oraz służb mundurowych zgromadzili się wczoraj (15 grudnia) w Starostwie Powiatowym na dorocznym spotkaniu opłatkowym.

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Strzybnica, karta mapy: 1 Ryb) stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, obejmujących:
1) działkę gruntu nr 529/19 o pow. 0,0844 ha, oznaczoną jako Lz i ŁV, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00039126/0 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach;

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1. Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201 m2, oznaczoną w części 3 072 m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, 2a

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 22 grudnia (wtorek) o godzinie 8.00 w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Szczegółowy porządek obrad znajduje się pod adresem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1871&parcat=327&t=more&grupa=156700...

Spotkanie opłatkowe Rady ds. Niepełnosprawnych

W serdecznym przedświątecznym klimacie utrzymane było dzisiejsze, ostatnie już w tym roku, spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim. Ponieważ Rada kończy już swoją kadencję, była to także okazja do podsumowania jej czteroletniej pracy.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania a także terminu i sposobu rozliczania dotacji.

Hala produkcyjno-magazynowa do wynajęcia

Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach oferuje na wynajem doskonale zlokalizowaną halę produkcyjno-magazynową w Tarnowskich Górach. Parter hali o powierzchni 974,91 metrów kwadratowych ma wysokość 8 metrów, natomiast piętro hali o powierzchni 900 metrów kwadratowych - ma wysokość 5 metrów.

Więcej informacji na stronie: http://www.inkubator.tarnogorski.pl/

Program Centrum Kultury Śląskiej na 2016 rok

Znany jest już program działania Centrum Kultury Śląskiej na 2016 r., który zapowiada się bardzo obiecująco. Rada Programowa w składzie: prof. Jan Szmatloch (przewodniczący), Mateusz Lewandowski i Krzysztof Miller dokonała wyboru inicjatyw artystycznych. Oczywiście ten „plan pracy” musi jeszcze zatwierdzić Starostwo Powiatowe, ponieważ CKS to instytucja kultury Powiatu Tarnogórskiego.
Plan jest bardzo ambitny, i jeśli starczy tzw. sił i środków, wernisaże przekształcą się w niezwykle interesujące wydarzenia artystyczne. Poniżej prezentujemy jedynie skrótową informację.

VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych, pragniemy zachęcić Was do udziału w VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym. Zwycięzcy otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem VI Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół gimnazjalnych jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.

Nowe logo Centrum Kultury Śląskiej

Projekt autorstwa Joanny Działowej wygrał konkurs na nowe logo Centrum Kultury Śląskiej - instytucji kultury Powiatu Tarnogórskiego. Logo zostało wyłonione w drodze konkursu przeprowadzonego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, wśród studentów profesora Romana Kalarusa.
Na konkurs wpłynęło 13 projektów. Werdykt jury w składzie: prof. Roman Kalarus, prof. Jan Szmatloch, dyrektor Stanisław Zając, Krzysztof Miller i Filip Ciślak - był jednogłośny.

Świąteczny chór pracowników starostwa już ćwiczy kolędy

Choć święta dopiero za dwa tygodnie, w Starostwie Powiatowym już słychać kolędy. Rozpoczęły się bowiem próby świątecznego chóru pracowników starostwa, pod dyrekcją Jacka Pieczyka. Chór wystąpi 15 grudnia na spotkaniu opłatkowym radnych powiatowych, 16 grudnia na spotkaniu opłatkowym pracowników starostwa i 18 grudnia na Rynku Tarnowskich Gór, na schodach Ratusza, podczas koncertu "Tarnogórzanie śpiewają kolędy".

Świąteczne warsztaty w DPS "Przyjaźń"

Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań z drugim człowiekiem, a tym samym świetna okazja do pomagania. Dobrze wiedzą o tym uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariusza z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu. 8 grudnia 19 wolontariuszy odwiedziło mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach. Celem spotkania były warsztaty artystyczne, które poprowadziła pani Anna Kupiecka. Uczniowie wraz z seniorami wykonali ozdoby świąteczne. Tego typu zajęcia to okazja do przełamywania barier, jakimi są choroba czy różnica pokoleń.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa

Na ostatnim tegorocznym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym 9 grudnia, podsumowano działania straży pożarnej i policji, wysłuchano informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz omówiono stan przygotowań do Akcji „Zima”.

Kodeks etyki

Podstawową funkcją administracji jest służba publiczna wykonywana dla obywateli. Sprostanie temu zadaniu w sposób sprawny, zgodnie z potrzebami społeczeństwa i oczekiwaną przez niego wysoką jakością pracy, wymaga wdrożenia i przestrzegania w administracji zasad etycznych.

Bakcyl w Kałamarzu

Będzie malarsko, muzycznie i klimatycznie! We wtorek 15 grudnia o godz. 18.00 w Galerii Kałamarz w Tarnowskich Górach, przy ul. Górniczej 7, odbędzie się wernisaż wystawy prac plastycznych grupy malarskiej działającej pod kierunkiem Marii Kurtz w pracowni Bakcyl w Jordanie - czyli Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana. Organizatorami wystawy są: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu; Galeria Kałamarz; Stowarzyszenie Artystów Śląskich „Staś”.
Swoje prace zaprezentują:
Julia Banduch
Kasia Cieślińska
Wiktoria Cieślińska

Zostań majstrem

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MAJSTREM w jednej z Gwiazd Techniki – Kopalni Srebra, Tyskim Browarium lub Kopalni Guido. W sobotę 12 grudnia te trzy obiekty zapraszają na grę fabularną, która przeniesie uczestników w czasy rewolucji przemysłowej. I choć zdobycie doświadczenia kosztuje, to udział w grze jest bezpłatny. Ponadto podczas gry będzie można zobaczyć niedostępne na co dzień miejsca w kopalniach i browarze.

Nagroda Starosty Tarnogórskiego

Do 15 grudnia przedłużony został termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Tarnogórskiego za 2014 rok.
Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy i może być przyznawana osobom prawnym i fizycznym, a także innym podmiotom, których działalność i wyniki wpływają na rozwój naszego powiatu. Nagroda przyznawana jest od ubiegłego roku, w formie statuetek oraz dyplomów, w następujących kategoriach: kultura, sport oraz nauka i edukacja.

Chroń swoją tożsamość

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do wielu trudnych sytuacji, łącznie z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych: wyłudzenia kredytów, wynajęcia nieruchomości, fikcyjnej działalności działalności gospodarczej itp. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do udziału w kampanii informacyjnej Systemu ZASTRZEŻ DOKUMENTY.

Centrum Kultury Śląskiej w czasie świąt

Centrum Kultury Śląskiej będzie zamknięte dla zwiedzających w dniach 24 - 27 grudnia 2015 r. oraz 1 i 2 stycznia 2016 r. Przypominamy, że aktualnie można zobaczyć wystawę fotografii "Twórcy Kultury Śląskiej" oraz wystawę obrazów Anny Marii Rusinek pt. "Sztuka to kobieta". Obydwie wystawy będzie można oglądać tylko do 10 stycznia.

Dziś Dzień Kupca

Ósmego grudnia obchodzone jest mało znane święto - Dzień Kupca. Stowarzyszenie Kupców Tarnogórskich, działające w Tarnowskich Górach od maja 2001 roku, świętowało już w niedzielę, 6 grudnia. O godzinie 12.30 w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła odprawiona została msza święta w intencji kupców, w której uczestniczył, na zaproszenie prezesa stowarzyszenia Czesława Jaty, starosta tarnogórski Józef Burdziak wraz z małżonką. Po mszy odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia i ich gości.

Powiatowy lekarz weterynarii ostrzega

Główny lekarz weterynarii poinformował o potwierdzeniu wystąpienia siedemdziesiątego ósmego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski. Siedemdziesiąty ósmy przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Pohorany (woj. podlaskie), w odległości ok. 4 km od granicy polsko - białoruskiej.

Barbórkowe życzenia starosty

Z okazji górniczego święta, w imieniu władz samorządowych powiatu tarnogórskiego i swoim własnym pragnę skierować serdeczne życzenia do wszystkich górników i pracowników kopalń oraz firm działających na rzecz górnictwa. Życzę Państwu pomyślności w życiu zawodowym, satysfakcji - również finansowej - i wiary w lepsze jutro polskiego górnictwa, a także zdrowia, zadowolenia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z górniczym pozdrowieniem "Szczęść Boże"
Starosta tarnogórski
Józef Burdziak

Pieniądze na zapewnienie bezpieczeństwa

Z wnioskiem o 80 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych wystąpił do starosty komendant powiatowy policji mł. insp. Tadeusz Stuchlik. Zarząd Powiatu zamierza zaproponować radnym na grudniowej sesji przeznaczenie 50 tysięcy złotych na ten cel.
- Na tyle nas w tej chwili stać, ale życzymy tarnogórskiej policji, aby znalazła zrozumienie swoich potrzeb również w innych samorządach - powiedział starosta Józef Burdziak na dzisiejszym spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Świynto śląski godki

Dzieci z Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej i Bytomia zaprezentowały śląskie wice, skecze, wiersze, bajki, piosenki, wyliczanki i tańce w konkursie pod nazwą "Świynto Śląski Godki i Szkolny Czelodki", który zorganizował wczoraj, 2 grudnia, Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie.

Aukcja dla Natalii

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych wspólnie z Fundacją "Iskierka" organizują w czwartek 10 grudnia o godzinie 17.00 aukcję dzieł sztuki w Pałacu w Rybnej.
Cały dochód z aukcji będzie przeznaczony na leczenie Natalii Wyrzykowskiej.
Jak już informowaliśmy, Natalia to mieszkanka Radzionkowa, uczennica ZSA-P chora na nowotwór. Kiedy w listopadzie 2014 roku zaczęła mieć problemy ze zdrowiem, nikt nie przypuszczał, że z pozoru mało groźne objawy mogą zwiastować tak poważną chorobę.

Straż ma nowe samochody

Cztery nowe samochody - Scanię, Mana i dwa Fordy z 2015 roku - mają od dziś do dyspozycji strażacy z Tarnowskich Gór i Radzionkowa. Kluczyki wręczył dowódcom jednostek ratowniczo-gaśniczych śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Rączka, a gospodarzem uroczystości przekazania samochodów był starszy brygadier Ryszard Świderski, komendant powiatowy PSP w Tarnowskich Górach.
Starosta tarnogórski Józef Burdziak jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości miał okazję obejrzeć nowe samochody z bliska w towarzystwie komendanta Świderskiego.

Świąteczne spektakle dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Zamkowej w Tarnowskich Górach serdecznie zaprasza na spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru "Duet" z Krakowa, które odbędą się 6 grudnia. Na przedstawienie pt.: "Święta tuż tuż" zapraszamy do:
Czytelni Czasopism na godz. 16.00
Filii nr 2 (Oś. Przyjaźń) na godz. 17.30
Przedstawienia odbędą się w ramach programu "Postaw na rodzinę!". Wstęp jest bezpłatny.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen