kwiecień 2016

Życzenia Starosty Tarnogórskiego dla maturzystów

Drodzy uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego!

W Waszych szkołach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Tym samym zakończyliście swoją edukację, od tego momentu przestaliście być uczniami, a staliście się absolwentami swoich szkół. Przystępujecie do najważniejszego w swoim życiu egzaminu – egzaminu dojrzałości.
Z tej okazji życzę Wam wiary we własne siły i umiejętności, odwagi oraz mądrego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy.

Debata o nowoczesnej szkole

Czym jest nowoczesna szkoła i jak można zorganizować szkolnictwo zawodowe, aby odpowiadało ono zapotrzebowaniu przedsiębiorców na wykwalifikowanych pracowników - o tym rozmawiano na spotkaniu, zorganizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach z udziałem samorządowców z terenu "Białego Śląska" i członków IP-H. W spotkaniu, na zaproszenie IP-H, uczestniczyli starosta tarnogórski Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski i przedstawiciele tarnogórskiej oświaty powiatowej.

Spotkanie samorządowców w sprawie Zakładów Chemicznych

Likwidacji toksycznych odpadów po Zakładach Chemicznych, przeszkodom uniemożliwiającym jej kontynuację i wypracowaniu wspólnego stanowiska samorządów poświęcone było spotkanie robocze, zorganizowane z inicjatywy starosty Józefa Burdziaka w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Odbyło się ono 28 kwietnia z udziałem zaproszonych przedstawicieli starostwa gliwickiego oraz samorządów miast i gmin leżących na obszarze oddziaływania zagrożonego zanieczyszczeniem zbiornika wód podziemnych "330 Gliwice".

1050-lecie chrztu Polski świętowano w Nakle Śląskim

Na zaproszenie dyrektor Łucji Chrzęstek-Bar starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczył 28 kwietnia w uroczystej akademii z okazji 1050-lecia chrztu Polski zorganizowanej w Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim.

Nowa karetka w Kaletach

Kaletańska stacja pogotowia ratunkowego ma od 27 kwietnia nową karetkę, która zastąpiła dotychczasowy wysłużony ambulans. W jej uroczystym przekazaniu uczestniczyli m.in. kierownik Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Artur Borowicz, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Elwart, burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz radni miejscy.

Młodzi liderzy przedsiębiorczości

Znamy już zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu Młodej Przedsiębiorczości pod hasłem „Własna firma z małym kapitałem”, w którym brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego. Pierwsze miejsce zdobył Maksymilian Primus - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej za pomysł założenia indywidualnej działalności gospodarczej z oferowaną usługą „Kursy komputerowe dla osób w wieku 60+”.

O szkolnictwie zawodowym i aktywizacji bezrobotnych

Zaopiniowanie wniosku o utworzenie nowej szkoły niepublicznej dla dorosłych, akceptacja dla utworzenia nowych kierunków kształcenia w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych, omówienie nowego programu aktywizacji bezrobotnych "Powrót do aktywności" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we współpracy z gminą Tworóg, a także podjęcie uchwały w sprawie podziału środków z Funduszu Pracy - to zagadnienia, którymi zajmowała się na swoim drugim tegorocznym spotkaniu Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tarnowskich Górach.
Spotkanie odbyło się dziś (27 kwietnia) w Starostwie Powiatowym.

Wizyta samorządowców z Tucholi

Dziś (27 kwietnia) w tarnogórskim starostwie krótką, jednodniową wizytę złożyli samorządowcy z partnerskiego powiatu tucholskiego. Ze starostą tarnogórskim Józefem Burdziakiem i wicestarostą Marianem Szukalskim spotkali się wicestarosta tucholski Zenon Poturalski i były starosta tucholski Andrzej Wegner.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt

Uchwała nr 128/508/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41, w terminie od 16 maja 2016 roku do 6 czerwca 2016 roku w godzinach pracy komórki organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Boniowice, Karchowice, Wieszowa i Zawada w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z :

-wykazów zmian gruntowych,
-map ewidencyjnych,
-kartotek budynków,

IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Drodzy nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych, pragniemy zachęcić Was do udziału w IV Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych
pod honorowym patronatem starosty tarnogórskiego. 5 maja upływa termin zgłaszania uczestników, a 20 maja termin składania prac.

Oto regulamin konkursu:

Z "Chemika" do Genewy

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej uczennica Technikum nr 1 w Chemiku Sabina Glombik zajęła I miejsce. Nagrodą dla zdobywców trzech pierwszych miejsc był wyjazd do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN w Genewie. Wyjazd i pobyt zwyciężczyni konkursu w CERN-ie odbył się pod opieką jej nauczyciela Daniela Kamińskiego.
A oto relacja, którą otrzymaliśmy od zwyciężczyni i jej opiekuna:

"Orzeł i Róża" dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Nagrodę "Orła i Róży" przyznała dziś (26 kwietnia) Rada Powiatu Tarnogórskiego Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, za działalność na rzecz opieki nad zabytkami Ziemi Tarnogórskiej, m.in.: Zabytkowej Kopalni Srebra, Sztolni Czarnego Pstrąga, Skansenu Maszyn Parowych, Dzwonnicy Gwarków, budynku Sedlaczka i Muzeum w Tarnowskich Górach. Rada Powiatu jednogłośnie zaakceptowała propozycję Kapituły Nagrody, która obradowała 8 kwietnia i dokonała wyboru spośród sześciu zgłoszonych kandydatur.

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul.

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Powiatowy Festiwal Artystyczny w "Jordanie"

33 amatorskie zespoły artystyczne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz domach kultury i placówkach oświatowo-wychowawczych zaprezentują się podczas Powiatowego Amatorskiego Festiwalu Artystycznego 2016.
Przesłuchania festiwalowe odbędą się 28 kwietnia (czwartek) w godzinach od 9.00 do 16.30 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach, przy ul. Gliwickiej 36.
Wezmą w nich udział amatorskie zespoły muzyczne, taneczne i teatralne.

Święto Konstytucji w Tarnowskich Górach

Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Tarnowskich Górach zapraszają tarnogórzan do udziału w uroczystych obchodach Święta Konstytucji. Rozpoczną się one 3 maja o godzinie 10.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła, gdzie odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny i Powiatu Tarnogórskiego, podczas której wystąpi chór Allegro pod dyrekcją Jacka Pieczyka.

Hołd dla pomordowanych

W niedzielę 24 kwietnia w Tarnowskich Górach uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczył we mszy świętej odprawionej w intencji ofiar w kościele pw. św. Piotra i Pawła, a po nabożeństwie złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową wmurowaną w ścianę kościoła.

Nie byłoby dziś bez wczoraj

Pod hasłem "Nie byłoby dziś bez wczoraj" świętowała w sobotę, 23 kwietnia, swoje 70. urodziny Szkoła Podstawowa w Kopienicy, w gminie Zbrosławice. Wicestarosta Marian Szukalski złożył całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia i przekazał na ręce pani dyrektor Sylwii Szczurek list gratulacyjny starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka następującej treści:

Szanowna Pani Dyrektor!

Raj w kaplicy już do oglądania

W piątek 22 kwietnia otworzyły się podwoje pałacowej kaplicy w Nakle Śląskim, która na dłuższy czas zamieniła się w Raj. To tutaj właśnie do końca 2016 roku oglądać można „10 wizji Raju” – wystawę prezentującą część przebogatej kolekcji sztuki państwa Anny i Teodora Segietów.

„Zielone czeki” dla nauczycieli "Chemika"

Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jarosław Wesołek – nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach – zostali uhonorowani „Zielonymi czekami 2016”. Te prestiżowe nagrody przyznawane są osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz środowiska. Przyznaje je od 22 lat z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych

Gimnazjalisto! Zastanawiasz się nad wyborem szkoły? Myślisz o tym, jaki zawód wybrać? Jeśli tak, to zachęcamy do zapoznania się z treścią informatora o szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego. Opracował go Powiatowy Urząd Pracy na podstawie informacji ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnogórski.

Dyplom dla "Chemika" za żywność dla ubogich

"W MIEJSCE SZAREJ BEZCZYNNOŚCI DOBRE WZORCE I WARTOŚCI" - tak brzmi motto Fundacji Betlehem Dom Chleba w Zabrzu. Te wartości nie są obce uczniowskiej i nauczycielskiej społeczności Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Świadczy o tym fakt, że 21 kwietnia wiceprezes Fundacji Jolanta Wszołek wręczyła na ręce dyrekcji "Chemika" podziękowania dla społeczności szkolnej za podarowanie żywności dla podopiecznych Fundacji.
Zbiórkę żywności zorganizowała klasa II B LO razem z wychowawcą Jarosławem Wesołkiem.

Konferencja o Zygmuncie Krasińskim pod honorowym patronatem starosty

Znawcy i miłośnicy twórczości Zygmunta Krasińskiego z Katowic, Opola, Częstochowy, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Torunia, Białegostoku, Szczecina, Gdańska, a nawet z paryskiej Sorbony i uniwersytetu w Neapolu przyjechali do Tarnowskich Gór aby wziąć udział w rozpoczynającej się dziś (22 kwietnia) konferencji naukowej poświęconej jednemu z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu.

Porozumienie szkoły z wojskiem

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach Małgorzata Grzesiakowska zawarła 20 kwietnia porozumienie o współpracy z pułkownikiem Andrzejem Dutką, komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im.gen.Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.

Prezentacja urzędu po modernizacji

Tort w kształcie wyremontowanego budynku magistratu był atrakcją konferencji, która 13 kwietnia 2016 r. odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach. Służyła ona podsumowaniu realizacji projektu pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2”, który współfinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Gospodarczego 2009-2014. Jej organizacja wynikała z wytycznych Funduszu EOG odnośnie promocji projektów.

30 tysięcy na nowe książki

Dwie szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych i II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica – otrzymają po 12 tysięcy złotych dofinansowania na zakup książek do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny w wysokości 3 tys. zł zapewnia każdej ze szkół Powiat Tarnogórski, który aplikował do wojewody śląskiego o dofinansowanie jako organ prowadzący szkoły. Każda biblioteka otrzyma więc łącznie po 15 tysięcy złotych na zakup nowości.

Rozpoczęcie obchodów 40-lecia Zabytkowej Kopalni Srebra

Wieczorem pamięci o inicjatorach udostępnienia społeczeństwu tarnogórskich podziemi górniczych, rozpoczną się 28 kwietnia obchody 40. rocznicy oddania do użytku turystycznej trasy i budynku muzeum Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Główne uroczystości odbędą się we wrześniu.
Spotkanie wspominkowe w ramach tak zwanych "Czwartków Tarnogórskich" odbędzie się w 28 kwietnia o 17.00 w głównej siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej przy ul. Gliwickiej 2.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 367/1 położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków i ul. Głównej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków i ul. Głównej (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej zabudowaną działkę gruntu nr 367/1 o pow.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 26 kwietnia (wtorek) o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (III piętro, sala 304) odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Szczegółowy porządek obrad można znaleźć pod adresem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2039&parcat=327&t=more&grupa=157162...
Projekty uchwał znajdują się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

W sobotę inauguracja sezonu Małej Kolejki Skansenowej

Od kilku miesięcy odpoczywa w przykopalnianej parowozowni, ale 23 kwietnia wyjedzie na tory. W dniu inauguracji nowego sezonu koszt przejażdżki będzie o połowę mniejszy - poinformował nas Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. W zeszłym roku kolejowa atrakcja leżącego przy Zabytkowej Kopalni Srebra skansenu maszyn parowych przewiozła ponad 6,3 tys. pasażerów.

Dziesięć wizji raju ze zbiorów państwa Segietów

"10 wizji raju" - pod takim tytułem będzie prezentowana od najbliższego piątku (22 kwietnia) nowa wystawa w pałacowej kaplicy przy Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Złożą się na nią obrazy, linoryt, praca w technice suchej igły oraz prace w drewnie pochodzące z kolekcji państwa Anny i Teodora Segietów.

Spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej

Stowarzyszenie Zielona Ziemia zaprasza na spotkanie Akademii Edukacji Ekologicznej, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 21 kwietnia br. o godz. 18.00 w restauracji Figaro w Radzionkowie.
W programie wykład Łukasza Koby z Piekarskiego Stowarzyszenia Przyrodników zatytułowany "Sekrety fotografii przyrodniczej" oraz spotkanie uczestników Programu Moje Czyste Miasto.

Szkolenie w ramach Konkursu Młodej Przedsiębiorczości

Kilkudziesięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego miało okazję skorzystać z bezpłatnego szkolenia „Jak założyć własną firmę? + Biznesplan”, które zorganizował dla nich Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach. Szkolenie odbyło się 18 kwietnia, w ramach tegorocznej edycji Konkursu Młodej Przedsiębiorczości. Prowadziła je Mirella Doluk-Świerczek.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Ogólnopolska konferencja o Zygmuncie Krasińskim pod patronatem starosty

Konferencję Naukową zatytułowaną „Zygmunt Krasiński w kontekstach literacko-kulturowych dawnych i współczesnych” organizują w Pałacu w Rybnej Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – oddziały w Opolu i Katowicach - oraz Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja poświęcona poecie odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę, czyli 22 i 23 kwietnia. Na zaproszenie przewodniczącej komitetu organizacyjnego dr Małgorzaty Burzki-Janik patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.

Dziesiąte urodziny "Plastyka"

Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach świętuje w tym roku swoje dziesięciolecie. Główne wydarzenia jubileuszowe odbyły się 14 kwietnia. W imieniu samorządu powiatowego kwiaty i prezent wręczyli pani dyrektor Jolancie Ploteckiej członek Zarządu Powiatu Sławomir Wilk oraz Katarzyna Wilk z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Uchwała nr 125/489/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Konkursowa gala w "Chemiku"

Gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursów dla gimnazjalistów i licealistów, organizowanych przez Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach, odbyła się w "Chemiku" 11 kwietnia. Gości przywitał dyrektor Ryszard Mitręga. Starostwo Powiatowe reprezentowała Katarzyna Wilk z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, która przekazała uczestnikom list z gratulacjami i życzeniami od starosty Józefa Burdziaka.

A oto wyniki konkursów:

W VI Powiatowym Konkursie Ekologicznym 2016 przyznano następujące miejsca:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki gruntu położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kolejowej i Grodzkiej (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb: Tarnowskie Góry, karta mapy: 1), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 4590/181 o powierzchni 0,6575 ha, oznaczoną w części 0,6388 ha jako Tr - tereny różne oraz w części 0,0187 ha jako dr - drogi, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00039524/0.

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1. Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

7 kwietnia 2016 roku Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyjął uchwałę nr 125/488/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zestawienie projektów objętych dofinansowaniem zamieszczono w załączniku.

Co wiemy o Ormianach? – raport mniejszości

Polskie mniejszości narodowe i etniczne są niezbyt liczebne, ale jest ich sporo. Warto poznać ich kulturę i historię, a umożliwi to Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Pierwsze spotkanie z cyklu „Minority report”, poświęcone Ormianom, już jutro, 13 kwietnia, o godzinie 17.00. Poprowadzi je Kamil Łysik, a gośćmi będą ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce południowej (na zdjęciu) i Anna Olszańska ze Związku Ormian w Polsce.

Zapraszamy na Targi Pracy

W Tarnogórskim Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach 12 kwietnia, od godziny 10.00 do 12.00 odbywać się będą Targi Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, pod hononorowym patronatem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka.
Dla pracodawców Targi Pracy są okazją do promocji ich firm w środowisku zawodowym. Bezrobotnym natomiast dają możliwość zapoznania się z dostępnymi ofertami zatrudnienia oraz oczekiwaniami i wymogami pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-2020

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-2020.
Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w celu wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

Simulacrum? - wernisaż wystawy prac Ireneusza Walczaka

Goście sobotniego wernisażu wystawy „Simulacrum?” w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim ze skupieniem analizowali obrazy Ireneusza Walczaka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Odnaleźli w nich tematy i wątki bliskie sercu każdego Ślązaka – słowa, tradycję oraz odniesienia do bolesnej i tragicznej przeszłości tego regionu i wydarzeń często przemilczanych lub słabo zakorzenionych w świadomości jego mieszkańców.

Podsumowanie konkursów dla gimnazjalistów

Konkurs wiedzy o policji, konkurs literacki „Poznaj Buszującego w zbożu oraz jego autora” a także konkurs plastyczno-literacki „Jan Paweł II – patron rodziny, przyjaciel młodzieży” zorganizował dla gimnazjalistów w tym roku Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach. 5 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie konkursowych zmagań.

Uczcili pamięć ofiar Smoleńska

Tak jak w całej Polsce, dokładnie w szóstą rocznicę tragedii smoleńskiej, 10 kwietnia o godz. 8.41 przedstawiciele samorządu powiatowego oddali hołd ofiarom pamiętnej katastrofy lotniczej.

Biegali i pływali ku czci Papieża Polaka

Za nami V Podkarpacki Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II. W imprezie wzięło udział ponad 950 osób, a wśród nich - po raz pierwszy - reprezentacja powiatu tarnogórskiego, czyli grupa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Komisja ds. restrukturyzacji oświaty rozpoczęła pracę

8 kwietnia odbyło się w Starostwie Powiatowym pierwsze spotkanie Komisji do spraw restrukturyzacji placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Anioły w odwiedzinach

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach można jeszcze oglądać wystawę aniołów, które przyfrunęły tu z pobliskiego "Jordana". Zachęcamy do ich obejrzenia w bibliotecznej galerii "Antresola".

Powiatowi Mistrzowie SUDOKU

Znani są już Mistrzowie SUDOKU Powiatu Tarnogórskiego 2016 w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zostali nimi Dawid Żurek i Marta Kluba.

Pożegnanie dyrektora, powitanie dyrektora

Po 40 latach pracy w bibliotekarstwie na emeryturę odeszła Bożena Komenderska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach. Stanowisko dyrektora MBP objęła Agnieszka Rudawska, dotychzas kierująca działem administracji w placówce. Dziś (7 kwietnia) w bibliotece odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowej i powitania nowej pani dyrektor.

Życzenia starosty tarnogórskiego z okazji Dnia Służby Zdrowia

7 kwietnia obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia.
Z tej okazji wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i pozostałym pracownikom placówek służby zdrowia pragnę już dziś złożyć, w imieniu własnym i całego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, serdeczne podziękowania za pełną poświęcenia pracę na rzecz drugiego człowieka.
Życzę Państwu wiele satysfakcji zawodowej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Starosta tarnogórski
Józef Burdziak

Ireneusz Walczak – Simulacrum?

W najbliższą sobotę, 9 kwietnia, o godz. 18.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędzie się wernisaż wystawy prac Ireneusza Walczaka, profesora sztuk plastycznych i profesora zwyczajnego w Katedrze Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Podczas wernisażu wystąpi Kinga Głyk Trio. w składzie: Kinga Głyk(gitara basowa), Irek Głyk (perkusja), Andrzej Gondek (gitara). Wstęp wolny.

O WYSTAWIE - słowami autora

Pozdrowienia z Weimaru

Dziś rano do Starostwa Powiatowego dotarły drogą elektroniczną pozdrowienia, które z przyjemnością publikujemy, życząc uczestnikom wyjazdu wielu interesujących przeżyć i czekając na obszerniejszą relację po powrocie. A oto treść e-maila, którego otrzymaliśmy:
"Serdeczne pozdrowienia ze słonecznego Weimaru przesyła młodzież i nauczyciele z "Chemika". Uczestniczymy tutaj w projekcie historycznym organizowanym przy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pod tytułem "Śladami niemieckiej historii - Weimar w czasach nazizmu"

Wyruszyli na Memoriał Papieski

Grupa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, wraz z opiekunami i dyrektorem SOSW Romanem Kurdą, wyruszyła na V Podkarpacki Memoriał Sportowy Niepełnosprawnych im. św. Jana Pawła II odbywający się w Stalowej Woli. Młodych sportowców pożegnali starosta tarnogórski Józef Burdziak i wicestarosta Marian Szukalski.

Starosta skierował do organizatorów i uczestników Memoriału list następującej treści:

Targowy zawrót głowy

Wczoraj i dziś w Tarnogórskim Centrum Kultury odbywały się Targi Edukacyjne zorganizowane przez Starostwo Powiatowe. Dziś (5 kwietnia) targi odwiedziła komisja oceniająca pomysłowość i walory informacyjne poszczególnych stoisk wystawowych, przygotowanych przez szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat.
Komisja pracowała w składzie: starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski i naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Elżbieta Susek.

Powiatowy konkurs SUDOKU 2016

Dwudziestu sześciu reprezentantów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w rozegranym dziś (5 kwietnia) finałowym etapie Powiatowego Konkursu Matematycznego SUDOKU. Finał odbył się w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach. Konkurs, którego pierwszy etap rozegrano w poszczególnych szkołach, zorganizowany został pod honorowym patronatem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka.
Organizatorkami konkursu SUDOKU są nauczycielki matematyki z Wieloprofilowego Zespołu Szkół - Małgorzata Wesołek i Barbara Minkus.

Szukamy rady na odpady

Na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia" z Radzionkowa starosta tarnogórski Józef Burdziak objął patronatem honorowym kampanię edukacyjną "Szukamy rady na odpady".
Celem kampanii jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz uzyskanie trwałej zmiany postaw młodych ludzi wobec środowiska, a także wsparcie systemu gospodarowania odpadami w powiecie tarnogórskim poprzez promowanie właściwych zachowań.

W ramach tegorocznej edycji kampanii "Szukamy rady na odpady" odbędą się następujące wydarzenia:

Szansa na samochód dla niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego wyraził dziś (4 kwietnia) zgodę na zakup przez Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" specjalistycznego samochodu do przewozu niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, w ramach ogłoszonego przez PFRON "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Aby DPS mógł uzyskać 80 tys. zł dofinansowania z tego programu, samorząd musi przekazać na zakup samochodu 60 tys. zł, na co potrzebna jest zgoda Rady Powiatu. Zarząd przygotowuje projekt uchwały w tej sprawie.

Targi Edukacyjne 2016

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z pierwszego dnia Targów Edukacyjnych, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Tarnogórskim Centrum Kultury.
Dziś (4 kwietnia) z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat można się zapoznać do godziny 14.00, jutro (5 kwietnia) targi czynne będą od godz. 9.00 do 14.00.
W dniu jutrzejszym komisja składająca się z przedstawicieli władz powiatowych oceni wszystkie stoiska i wybierze najciekawsze z nich.
Do odwiedzenia Targów Edukacyjnych zachęcamy wszystkich gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli.

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel, starosta tarnogórski Józef Burdziak oraz radny Rady Powiatu Tarnogórskiego Mariusz Kupny złożyli w sobotę 2 kwietnia kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach. Wartę honorową pod pomnikiem pełnili tego dnia tarnogórscy harcerze. Okazją do złożenia hołdu Papieżowi Polakowi przez przedstawicieli samorządu powiatowego była jedenasta rocznica Jego śmierci.

Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Jak przebiegała tegoroczna "Akcja Zima" na drogach powiatowych, czy grozi nam powódź lub podtopienia terenu, jak powinny postępować służby ratunkowe, gdy w wyniku wypadku drogowego z samochodów wydostaną się przewożone nimi zwierzęta hodowlane, jak przygotowuje się Straż Graniczna na lotnisku w Pyrzowicach do Światowych Dni Młodzieży - na te pytania odpowiadano podczas ostatniego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w starostwie. Posiedzeniu przewodniczył starosta Józef Burdziak.

Matematyczna mała matura

31 marca w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących odbył się III Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2016” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.
Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży.

Warsztaty z wolontariuszami

W okresie świątecznym wolontariusze z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu nie mogli narzekać na brak zajęć. Zaczęli od zorganizowania w szkole „baru sałatkowego”, z którego dochód został przeznaczony na zakup materiałów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia wielkanocnych warsztatów. Z zakupionymi materiałami grupa 18 uczniów odwiedziła zaprzyjaźniony Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, by wspólnie z seniorami wykonać ozdoby wielkanocne. Mieszkańcy DPS-u zostali poczęstowani babeczkami upieczonymi przez uczennice Paulinę Jarugę (3b) i Agnieszkę Pogorzałek (1a).

Interna z Opolskiej ma nową siedzibę

30 marca w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach odbyła się uroczystość otwarcia Oddziału Wewnętrznego II po przeniesieniu z ul. Opolskiej.
Samorząd powiatowy reprezentowali wicestarosta Marian Szukalski, członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Elwart i Sławomir Wilk, przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel oraz radni powiatowi.
Pomieszczenia przy ul. Opolskiej szpital zamierza wynająć, aby przynosiły mu dodatkowe dochody.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen