sierpień 2016

Komunikat Starosty Tarnogórskiego

Szanowni Państwo!
Nawiązując do wydarzeń, jakie miały miejsce na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 30 sierpnia, pragnę przede wszystkim serdecznie podziękować mieszkańcom Tarnowskich Gór, którzy mnie wspierali w okresie ostatnich trzech miesięcy – od dnia złożenia przez opozycyjnych radnych wniosku o moje odwołanie, aż do głosowania, w wyniku którego wniosek został oddalony a ja nadal pełnię funkcję starosty. Wsparcie mieszkańców było dla mnie w tym czasie bardzo ważne.

Powiatowa inauguracja roku szkolnego

Powiatowa uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 połączona z wręczeniem stypendiów starosty dla najzdolniejszych uczniów odbędzie się jutro, 1 września, ok. godz. 11.15 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II, przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 zainicjowana zostanie

Jak założyć własną firmę?

Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach zaprasza na 41 edycję bezpłatnego szkolenia "Jak założyć własną firmę?"
Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy uzyskają informacje o formach prowadzenia działalności, etapach jej rejestracji, obowiązującej dokumentacji, oraz o możliwych źródłach finansowania działalności gospodarczej.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.
Szkolenie odbędzie się 19 września 2016 r. o godz. 10:00

Starosta i Zarząd zostaje, zmiany w Radzie Powiatu

Na sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 30 sierpnia odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Józefa Burdziaka z funkcji starosty tarnogórskiego, złożonym przez grupę radnych 24 maja. Wniosek nie został przyjęty. Zarząd Powiatu nadal pracuje w składzie: Józef Burdziak - starosta, Marian Szukalski - wicestarosta, Andrzej Elwart, Gustaw Jochlik i Sławomir Wilk - członkowie zarządu.

Święto Plonów w Tworogu

Starosta tarnogórski Józef Burdziak i przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel reprezentowali samorząd powiatowy podczas Święta Plonów w Tworogu.
Tegoroczne gminne dożynki odbyły się w Tworogu 28 i 29 sierpnia i były połączone z 20-leciem współpracy partnerskiej z czeską gminą Beňov. Daltego w sobotnim programie znalazły się m.in.: występ czeskiego zespołu ludowego oraz degustacja czeskich potrwa.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Tworóg oznaczonej jako działki o numerach 311/14, 529/14 obręb Wojska

Otwarcie Konsulatu Austrii w Katowicach

23 sierpnia Ambasador Austrii w Polsce Thomas M. Buchsbaum, dokonał uroczystego otwarcia austriackiego konsulatu w Katowicach. Mirosław Bienioszek został wprowadzony na urząd Konsula Honorowego. Starosta Józef Burdziak reprezentował samorząd Powiatu Tarnogórskiego podczas tego wydarzenia.

Rowerem dookoła Morza Czarnego

Czworo reprezentantów powiatu tarnogórskiego - Edyta Grajczyk z Pniowca, Robert Jaruszowiec z Tworoga, Marcin Kroczek z Potępy i Malwina Liszczyk z Karchowic - uczestniczy w wyprawie rowerowej, której trasa liczy osiem tysięcy kilometrów i prowadzi przez 15 krajów, m.in. dookoła Morza Czarnego.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 30 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2039&parcat=327&t=more&grupa=157bc6...

Projekty uchwał opublikowane zostały pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017 - INFORMACJA I WNIOSEK

UWAGA RODZICE!
Dla wszystkich zainteresowanych publikujemy szczegółowe informacje na temat rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników
WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

• Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

Gala Izby Przemysłowo-Handlowej

Kruszec Biznesu, Śrybny Gwarek, Spiżowy Jorg, Dąb Biznesu i Złota Gracja – to nagrody, które zostaną wręczone w najbliższą sobotę, 27 sierpnia, na gali tarnogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Uroczystość odbędzie się w Brynku, w użyczonym na ten cel przez Powiat Tarnogórski zespole pałacowo-parkowym. Nagrody wręczy wyróżniającym się firmom prezes IP-H Klaudiusz Siwiec wraz z przedstawicielami samorządów.

Jazzowa uczta w Nakle Śląskim

Są już do nabycia bilety na koncert jazzowy w wykonaniu CHERRY KOWALEWSKI SKOLIK SPECIAL TRIO, który odbędzie się w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim 25 października 2016 r. (wtorek) o godz. 19.00.
Cena biletu wynosi 30 zł w przedsprzedaży do 30 września i 35 zł – od 1 października.

Bilety można kupić w kasie Śląskiego Centrum Kultury od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 18.00, a w soboty i niedziele w godz. 11.00-18.00 lub poprzez wpłatę na konto: mBank 22 1140 1078 0000 4067 6900 1002 - w tytule płatności należy wpisać „trio”.

Lekcja demokracji sprzed 36 lat

Spotkanie upamiętniające 36. rocznicę pierwszego strajku na Górnym Śląsku, który wybuchł 21 sierpnia 1980 roku w tarnogórskiej Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS, zorganizowała w minioną niedzielę „Solidarność” Ziemi Tarnogórskiej pod tablicą pamiątkową przy nieistniejącym już zakładzie.

Aport dla szpitala

Komunikat Starosty Józefa Burdziaka i członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie decyzji zarządu o wniesieniu aportu do WSP S.A. Szpital Powiatowy w celu podniesienia kapitału w zamian za akcje imienne dla powiatu tarnogórskiego

Nowe przepisy dotyczące zakładania i działania stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych tzn. założone przed 20 maja 2016 roku są zobowiązane do dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923) w terminie do 20 maja 2018 roku.
Brak wpisu do ewidencji skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie dotychczasowych przepisów.

Ogłoszenie o piątym przetargu na sprzedaż dwóch działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1.Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

Święto Wojska Polskiego

Główne obchody Święta Wojska Polskiego przypadają na 15 sierpnia, ale już dziś uroczysty apel z tej okazji odbył się w koszarach 5. Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach.
Z okazji tego święta starosta tarnogórski Józef Burdziak wystosował na ręce dowódcy, pułkownika dyplomowanego Bogdana Kuli, list gratulacyjny, w którym w imieniu własnym i całego samorządu powiatowego, przekazał wyrazy szacunku

Trzeci "szlachecki" rajd rowerowy pod patronatem starosty

III Rajd rowerowy „Śladami górnośląskiej szlachty" odbędzie się 25 września 2016 r. Rejestracja uczestników połączona z wykupieniem „pakietu” uczestnika” w cenie 25 zł rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do wyczerpania miejsc, których liczba jest ograniczona. Informację telefoniczną na temat dostępności miejsc można będzie uzyskać pod numerem 505 802 207.
Patronat nad rajdem objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.

A oto szczegóły:

Trasa:

- Nakło Śląskie – pałac Donnersmarcków - start
- Zalew Nakło-Chechło – postój z komentarzem

Ogłoszenie o piątym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony sprzedaż nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami tworzącymi kompleks szkolny wraz z zapleczem warsztatowym, będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34, obejmującej:
- działkę gruntu nr 215/12 o powierzchni 0,2697 ha, oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00040623/4;

Muzyka w drodze do Stwórcy

„Przez ogród myśli i zadumań – w drodze do Stwórcy” to tytuł niezwykłego projektu artystycznego zrealizowanego w Kaletach, którego pomysłodawcą i opiekunem był radny powiatowy Marcin Parys.

Studenci jeszcze tylko dziś mogą aplikować o stypendium starosty

Przypominamy, że jeszcze tytlko do 31 sierpnia wnioski o stypendia mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi on szczycić się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie). Stypendium nie może otrzymać osoba, który ukończyła studia.

Mieszkańcy DPS „Przyjaźń” tworzyli z pasją

W środę 10 sierpnia Spółdzielnia Socjalna „Familia” odwiedziła Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" organizując trzecie już warsztaty plastyczne pt. ,,Tworzyć z pasją". Intencją warsztatów była aktywizacja mieszkańców, promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, uatrakcyjnienie spędzania przez nich czasu wolnego. Prace plastyczne wykonywane były różnymi metodami i technikami, pobudzającymi wyobraźnię mieszkańców. Wykonane prace zostały wywieszone na holu głównym DPS-u gdzie będzie można je oglądać do 16 sierpnia.
Po zakończeniu zajęć był czas na słodki poczęstunek.

Biura do wynajęcia w Inkubatorze Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach oferuje do wynajmu atrakcyjne pomieszczenia zlokalizowane w swoim biurowcu. Firmy decydujące się nająć lokal w budynku przy ulicy Sienkiewicza 49 znajdą wszystko czego im potrzeba do prowadzenia firmy. To najtańsza oferta w Tarnowskich Górach i okolicy!
Inkubator oferuje:
- pomieszczenia biurowe o różnej powierzchni (15-70m2);
- doskonałe położenie;
- obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną;
- stały dostęp do internetu;
- całodobowy dostęp do budynku (z użyciem karty magnetycznej);

Wyróżnienie dla ludzi z pasją

W imieniu Zarządu Klubu Sportowa Polska zapraszamy do zgłaszania kandydatur do IV edycji wyróżnienia "Pasjonat Sportowej Polski".
Wyróżnienie przyznawane jest w ramach Programu "Sportowa Polska". Celem przyznawania tytułu "Pasjonat Sportowej Polski" jest propagowanie na forum ogólnopolskim osób, które budują sportowe oblicze gmin, promują sport i rekreację oraz zachęcają do uprawiania zdrowego stylu życia.

Przerwy w pracy biblioteki

W sobotę 13 sierpnia Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach będzie nieczynna.
Z kolei Wypożyczalnia dla Dorosłych w MBP przy ul. Zamkowej będzie zamknięta od 13 do 27 sierpnia z powodu malowania.
Na ten czas można wypożyczyć więcej książek a terminy zwrotu ulegną przesunięciu. Ewentualne rezerwacje będą do odbioru w Dziale Dziecięcym.
Pozostałe działy biblioteki pracują zgodnie z wakacyjnym harmonogramem.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów zostały przyznane!

Miło nam poinformować, że Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyznał stypendia na rok szkolny 2016/2017 najbardziej uzdolnionej młodzieży z powiatu tarnogórskiego, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Oto imiona i nazwiska tegorocznych stypendystów wraz z informacją o szkołach, do których uczęszczają:
1. Anna Ciongwa - Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach;
2. Karolina Bluj - Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach;

Kajakiem po zdrowie

Na zaproszenie zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Kajakowego "Wiking" Gliwice starosta tarnogórski Józef Burdziak objął patronatem honorowym zbliżający się XXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Mała Panew, który odbędzie się w dniach od 9 do 11 września.
Już po raz 21. ŚSK "Wiking" zaprasza wszystkich sympatyków aktywnego spędzania czasu wolnego do udziału w spływie kajakowym z tradycjami, zarówno dla początkujących jak i wprawionych kajakarzy. Spływ przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 lat wzwyż, jak również dla osób po 65. roku życia.

Rozpoczął się monitoring lasów w Polsce

Na prośbę Ministerstwa Środowiska informujemy, że w latach 2016- 2020 będą przeprowadzane prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów wszystkich form własności w Polsce.
Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, pełna treść programu dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms
Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowia lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Warsztaty "Tworzyć z pasją"

Na trzecie już warsztaty plastyczne "Tworzyć z pasją",zaprasza Spółdzielnia Socjalna "Familia" już jutro, 10 sierpnia, na godz. 10.00. Tym razem odbywać się one będą w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach. Uczestnikami warsztatów będą mieszklańcy DPS-u, ale do udziału zapraszamy również dzieci, młodzież i dorosłych zainteresowanych nauczeniem się tworzenia pamiątek różnymi technikami i metodami.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Odbędą się one dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego.

Kino pod gwiazdami

Konkursy wiedzy filmowej, czerwony dywan dla każdego, malowanie buzi dla najmłodszych, wspólne kręcenie filmu i pokazy filmowe: "Planety Singli" oraz familijnej bajki o tym, jak wytresować smoka - to lista atrakcji, jakie już jutro, 10 sierpnia, od godziny 16.00 czekają na mieszkańców powiatu tarnogórskiego na rynku Tarnowskich Gór.
Mobilne "Kino pod gwiazdami" organizuje Bank BGŻ BNP Paribas.
Dla uczestników przygotowane zostały niespodzianki w postaci smacznych przekąsek. Do wygrania jest wycieczka na Zanzibar.
Szczegóły akcji na www.kinopodgwiazdami2016.pl.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Nakle Śl. przy ul. Powstańców 2a

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, obejmującej lokal mieszkalny nr 6 położony w Nakle Śl. przy ul. Powstańców 2a, stanowiący własność Powiatu Tarnogórskiego.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen