wrzesień 2016

Srebrny pociąg do podziemi

Od 2 października możemy się przekonać, że lepszy jest Srebrny Pociąg na wyciągnięcie ręki, niż złoty gdzieś pod ziemią. Po raz pierwszy w Polsce Srebrny Pociąg wyruszył z Katowic do Bytomia, a stamtąd wąskim torem do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Następne wyjątkowe przejazdy (w promocyjnej cenie) z centrum Katowic do jedynej w swoim rodzaju kopalni srebra będą odbywać się w kolejne niedziele października i listopada.

O co chodzi?

Nieme na plan!

1 października 2016 r. o 19:00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędzie się projekcja głośnego niegdyś filmu „Microcosmos”, do którego ilustrację muzyczną na żywo wykona zespół November Might Be Fine. Projekt nosi nazwę „Nieme na Plan” i jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez festiwal „Muzyka na Plan”. Jego główną ideą są projekcje klasycznych dzieł filmowych z nową oprawą muzyczną, co stwarza znakomitą szansę pokazania się dla młodych muzyków.

Aktywny trzeci wiek

Jubileuszowy, dziesiąty rok akademicki zainaugurował tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego odbyło się 26 września na Zamku w Starych Tarnowicach.
W imieniu samorządu powiatowego życzenia i gratulacje złożyła słuchaczom sekretarz powiatu Aleksandra Król-Skowron.
W zajęciach i wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku bierze udział około 500 studentów. Szczegółowe informacje i terminy zapisów na poszczególne zajęcia można znaleźć na stronie internetowej www.utwtg.pl

(Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego Tarnowskich Gór)

Honorowe Odznaki Kombatanckie

Na wniosek Oddziału Powiatowego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. broni Zygmunta Berlinga, na ostatniej sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, 27 września, wręczone zostały Honorowe Odznaki za zasługi i za szczególne zaangażowanie w wychowywaniu patriotycznym dzieci i młodzieży, oraz za popularyzowanie wiedzy historycznej i patriotyczno-obronnej.
Dekoracji dokonał członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia mł. chor. w stanie spoczynku Waldemar Głasek w asyście kapitana marynarki w stanie spoczynku Jana Kulejewskiego.

III Szlachecki weekend już za nami

”Szlachecki weekend w Nakle Śląskim” został w dniu 24 września Anno Domini 2016 hucznie otwarty – za sprawą Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego - głośnym hukiem wystrzału z moździerza.

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, obejmującej lokal mieszkalny nr 6 położony w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a, stanowiący własność Powiatu Tarnogórskiego.
Dokument został opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.
Dokument utworzono: Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem.

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego publikujemy w załączniku.

O środowisku i bezpieczeństwie

Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu tarnogórskiego oraz realizacja w roku 2015 Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli przyjętego na lata 2015-2018 były tematami posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym 22 września.

Jaka pomoc dla zwalnianych pracowników?

Sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz działaniom podjętym przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz zwalnianych pracowników tarnogórskich firm, poświęcone było ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach. Odbyło się ono 14 września w Starostwie Powiatowym.
Członkowie Rady zapoznali się z danymi dotyczącymi sytuacji na tarnogórskim rynku pracy, które zaprezentował Tomasz Schmidt, zastępca kierownika Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego PUP.

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w zakresie projektu Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

(Treść protokołu w załączniku)

Szkolenie obronne w starostwie

Podwyższenie poziomu wiedzy kadry kierowniczej i pracowników Starostwa Powiatowego zaangażowanych w realizację zadań obronnych, a także poznanie zasad i procedur kierowania obowiązujących podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny były celem szkolenia, które odbyło się w tarnogórskim starostwie 20 września.

Dwa nowe radiowozy dla dzielnicowych

Starosta tarnogórski Józef Burdziak i komendant powiatowy policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Tadeusz Stuchlik uroczyście przekazali w tym miesiącu funkcjonariuszom kluczyki do dwóch nowych radiowozów. Zakup pojazdów został współfinansowany z budżetu powiatowego oraz ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w ramach "Sponsoringu 2016". Policyjne ople trafiły do wydziału prewencji z przeznaczeniem dla dzielnicowych.

Spacer gimnazjalistów z seniorami

Grupa 22 członków Szkolnego Klubu Wolontariusza z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu odbyła 9 września wspólny spacer z pensjonariuszami zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej “Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, prowadzonego przez powiat tarnogórski. Wrześniowe spacery to już stały „punkt programu”, którym SKW wznawia swoją działalność z początkiem każdego roku szkolnego.
Dzięki gimnazjalistom spora grupa seniorów poruszających się na wózkach inwalidzkich mogła opuścić teren ośrodka. Wyjazd zorganizowały Katarzyna Czierpka i Barbara Odoj.

Nowa kanalizacja w Brynku

W tym miesiącu zakończyła się jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji prowadzonych przez powiat tarnogórski, a mianowicie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku.

Wspólny konwent starostów ze Śląska i Małopolski

Starosta Józef Burdziak reprezentował tarnogórski samorząd powiatowy na Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego, który odbył się 16-17 września w Tomaszowicach koło Krakowa. W obradach wzięło udział ponad czterdziestu starostów i członków zarządów powiatów.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego. Szczegółowe informacje publikujemy w załączeniu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, na okres od 13 września 2016 roku do 4 października 2016 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do zbycia – wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., położonej w Tarnowskich Górach przy ul.

Borowiacy na Gwarkach

Podczas tegorocznych Gwarków – święta ziemi tarnogórskiej – na zaproszenie starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka nasz powiat odwiedzili goście z partnerskiego powiatu tucholskiego: wicestarosta tucholski Zenon Poturalski, członek Zarządu Powiatu Jerzy Kowalik oraz sekretarz powiatu Maciej Korda.

NINIWA Team wraca do domu

Powitanie grupy rowerowej NINIWA Team wracającej z "Misji JuT", czyli ośmiotygodniowego rajdu dookoła Morza Czarnego, odbędzie się w najbliższą niedzielę, 25 września, w Kokotku. Jak już informowaliśmy, czworo reprezentantów powiatu tarnogórskiego - Edyta Grajczyk z Pniowca, Robert Jaruszowiec z Tworoga, Marcin Kroczek z Potępy i Malwina Liszczyk z Karchowic - uczestniczy w tej niezwykłej wyprawie rowerowej, której trasa liczy osiem tysięcy kilometrów i prowadzi przez 15 krajów.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 27 września 2016 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Szczegółowy porządek obrad znajduje się pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2039&parcat=327&t=more&grupa=157e15...
Projekty uchwał opublikowane są pod adresem:
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Szlachecki weekend z orderami pod patronatem starosty

„Świat europejskich orderów” – to historyczna wystawa, która z pewnością zwabi 24 września do nakielskiego Centrum Kultury Śląskiej nie tylko kolekcjonerów odznaczeń. Wystawa jest częścią „Szlacheckiego weekendu” (24-25 września), który stał się markową imprezą Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Odbywa się on pod honorowym patronatem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka.

Ogłoszenia o konsultacjach

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Narodowe, międzypokoleniowe czytanie "Quo Vadis"

W sobotę 3 września 2016 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbyło się wspólne czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, zorganizowane przez starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka, wspólnie z Tarnogórskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz z Centrum Kultury Śląskiej, w ramach projektu Narodowe Czytanie 2016 pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy.

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach. Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu Tarnogórskiego zamieszczonej w załączeniu.

Rok szkolny uroczyście rozpoczęty!

Mszą świętą w kościele pw. św. Piotra i Pawła i uroczystym przemarszem przez miasto rozpoczął się w powiecie tarnogórskim nowy rok szkolny 2016/2017. Główna część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Narodowe Czytanie Quo Vadis w Centrum Kultury Śląskiej

Każda osoba, która przyjdzie jutro, 3 września, o godz. 13.30 do sali koncertowej Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim z własnym egzemplarzem "Quo Vadis" lub innej powieści Henryka Sienkiewicza, może otrzymać pamiątkową pieczątkę Narodowego Czytania 2016, przysłaną do Starostwa Powiatowego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Kornhauser-Dudę.

36. rocznica powstania Solidarności

Z okazji 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" związkowcy, ich sympatycy oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli 31 sierpnia wieńce i kwiaty pod Dzwonnicą Gwarków w Tarnowskich Górach. W tym miejscu wmurowana jest tablica upamiętniająca 15. rocznicę stanu wojennego.
Wcześniej w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiona została uroczysta msza święta.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu Tarnogórskiego zamieszczonej w załączeniu.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen