październik 2016

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców

Ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o powierzchni 0,1717 ha, oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00058530/4.

Ogłoszenie o szóstym przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza szósty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1.Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

Wernisaż wystawy Agnieszki Dembończyk i Reginy Olszówki

Serdecznie zapraszamy na wernisaż i wystawę obrazów i sztuk wszelakich tworzonych przez dwie artystki z powiatu tarnogórskiego: Agnieszkę Dembończyk i Reginę Olszówkę, który odbędzie się o godzinie 18.00, 19 października br. w Galerii Kałamarz, ul. Górnicza 7 w Tarnowskich Górach.
Agnieszka Dembończyk

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty serdeczne życzenia, aby Wasza codzienna praca stanowiła źródło dumy, satysfakcji i poczucia dobrze pełnionej misji.
Oby każdego dnia towarzyszyła Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy,
a przywiązanie i wdzięczność uczniów wynagradzała trudy niełatwej pracy.
Niech służba młodym ludziom i całemu naszemu lokalnemu środowisku rodzi wiele szlachetnych owoców.

W imieniu Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Marian Szukalski, Wicestarosta Tarnogórski

Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tąpkowicach w ul. Kościelnej, Kapryśnej, Prywatnej, Moniuszki, Skargi, Wesołej, Sawickiej, Prusa, Matejki, Krasickiego, Zwycięstwa, Chrobrego, Kopernika, Sienkiewicza.

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice z siedzibą przy
ul. Dworcowej 15 z dnia 06 lipca 2016r., wydano decyzję administracyjną nr 1415/16 udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tąpkowicach przy ul. Kościelnej, Kapryśnej, Prywatnej, Moniuszki, Skargi, Wesołej, Sawickiej, Prusa, Matejki, Krasickiego, Zwycięstwa, Chrobrego, Kopernika, Sienkiewicza. Więcej na stronach BIP

Tarnogórzanin pokieruje europejską organizacją lekarzy

Profesor Marian Zembala, tarnogórzanin, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca i były minister zdrowia, został wybrany szefem Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgów i Torakochirurgów EACTS. Wybrało go jednogłośnie 5000 lekarzy z 76 krajów, podczas kongresu w Barcelonie.
Panu profesorowi serdecznie gratulujemy i cieszymy się z jego sukcesu nie tylko dlatego że jest mieszkańcem naszego miasta, ale również z tego względu, że znajduje się w gronie laureatów Nagrody "Orła i Róży" przyznawanej przez Radę Powiatu Tarnogórskiego.

Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Tarnogórski spółce Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

Po zapoznaniu się z danymi liczbowymi, opublikowanymi w formie tabeli w „Gwarku” z dnia 4 października 2016 r., a przedstawionymi przez związkowców z WSP S.A. na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 27 września br., z której wynikać ma, jakoby Powiat Tarnogórski nie wspomagał finansowo Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w ostatnich latach, informuję, że dane podawane przez związki zawodowe są niepełne i mogą wprowadzać w błąd.

Minister Mazurek w Zakładach Chemicznych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek złożył 29 września w godzinach popołudniowych niezapowiedzianą wizytę w Starostwie Powiatowym, skąd wspólnie ze starostą tarnogórskim Józefem Burdziakiem udał się na wizytację terenu dawnych Zakładów Chemicznych. Wziął w niej również udział śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Tadeusz Sadowski oraz pracownicy WIOŚ i Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Zaproś kominiarza

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko
niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Fotografie z "Plastyka" w nakielskim "Cekusiu"

Już po raz trzeci młodzi fotografowie z trzeciej klasy Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach wybrali Centrum Kultury Śląskiej na miejsce prezentacji swoich prac, przygotowanych pod kierunkiem prof. Aleksandry Kamińskiej.
Uroczysty wernisaż odbył się 30 września 2016 r. Ta niewątpliwie interesująca wystawa nie ma jakiegoś motywu przewodniego, można zatem zobaczyć na niej, co młodym ludziom w duszy gra.

Zdrowe serce w naszych rękach - Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu tarnogórskiego 15 października na godzinę 10:00 do Hali Sportowej przy ulicy Obwodnica 8 na piknik podsumowujący projekt wspierany przez Województwo Śląskie pn. „Zdrowe serce w naszych rękach”.
W programie:

* rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z profilaktyką chorób układu krążenia wykonanych przez młodzież powiatu tarnogórskiego i wręczenie nagród
* pokaz zajęć ruchowych, w których uczestniczą studenci UTW

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Kaletach przy ulicy Dworcowej 2 oznaczoną jako działki o numerach 352/97 i 353/97 obręb Kalety. Przedmiotem sprzedaży jest udział Skarbu Państwa wynoszący 10/80 części w prawie własności ww. nieruchomości.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen