listopad 2016

Niepełnosprawni uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wreszcie będą podróżować w godnych warunkach

Do tej pory niepełnosprawni uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach podróżowali na wszelkie zajęcia pozaszkolne autobusem. Było to spore logistyczne i komunikacyjne wyzwanie. Teraz jednak wszystko się zmieni. Podopieczni Ośrodka otrzymali pachnący nowością mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zakup został sfinansowany ze środków Powiatu Tarnogórskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja ze spotkania i odniesienie się do oświadczeń opublikowanych w mediach przez Związki Zawodowe szpitala.

Z dużym zadowoleniem przyjąłem informację o woli spotkania ze mną przedstawicieli związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w celu omówienia najbardziej ważkich problemów funkcjonowania naszego szpitala.

Obchody jubileuszu 95-lecia działalności Klubu Sportowego Unia Kalety

26 listopada br. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyła się uroczysta akademia z okazji 95-lecia działalności Klubu Sportowego Unia Kalety. W obchodach jako reprezentanci powiatu uczestniczyli przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel, starosta Józef Burdziak oraz radny powiatu Marcin Parys. Podczas ceremonii wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych członków i działaczy Klubu.

Wernisaż Beaty Hetmańczyk i koncert Zbigniewa Tepera

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy obrazów Beaty Hetmańczyk pt. „Tarnogórskie łanioły”, który odbędzie się 1 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w Tarnowskich Górach w Galerii Kałamarz, ul. Górnicza 7. Wernisaż uświetni koncert piosenki literackiej „Magia Czasu” w wykonaniu Zbigniewa Tepera.

Cykl „Łanioły tarnogórskie” powstał z obrazów malowanych w szczególnym okresie życia.

Wielkie wydarzenia – bilety do nabycia

W Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim odbędą się w niedługim czasie dwa duże wydarzenia, na które można kupować bilety w cenie 30 zł: w kasie Centrum lub poprzez wpłatę na konto: mBank 22 1140 1078 0000 4067 6900 1002 – z dopiskiem "Balcerzak" (na koncert 28 listopada) lub „TKŚ” (na promocję kalendarza).

Dzień Kolejarza

24 listopada odbyły się tarnogórskie uroczystości związane z Dniem Kolejarza. Z tej okazji pod pomnikiem ku czci poległych kolejarzy zebrali się pracownicy kolei, związkowcy, parlamentarzyści, władze miejskie oraz powiatowe. W obchodach jako reprezentanci powiatu uczestniczyli starosta Józef Burdziak oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Stanisław Wieczorek.

Oświadczenie Starosty Tarnogórskiego w sprawie wniosku o odwołanie członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Szanowni Państwo

Z przykrością muszę stwierdzić,że pomimo wielu podejmowanych z mojej strony prób efektywnej współpracy z członkami Zarządu Powiatu tarnogórskiego, poszukiwania kompromisów i chęci rozwiązywania bieżących problemów dla dobra mieszkańców, nie widzę możliwości dalszej współpracy z wicestarostą Marianem Szukalskim, Andrzejem Elwartem i Sławomirem Wilkiem.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

Zakłady Chemiczne

Na zaproszenie przewodniczącego komisji Sejmowej Pana Posła Stanisława Gawłowskiego Starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Sesja Rady Powiatu

W dniu 29.11.2016 r (wtorek)o godz.10:00 w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego przy ul.Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu.
Szczegółowy porządek obrad znajduje się pod adresem http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2039&parcat=327&t=more&grupa=158341...
Projekty uchwał opublikowane są pod adresem
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Bezpłatne szkolenie: Jak założyć własną firmę?

Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach zaprasza na 43 edycję bezpłatnego szkolenia "Jak założyć własną firmę?"

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy uzyskają informacje o formach prowadzenia działalności, etapach jej rejestracji, obowiązującej dokumentacji, oraz o możliwych źródłach finansowania działalności gospodarczej.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się 28 listopada 2016 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjno-szkoleniowej Inkubatora

Samoobrona Kobiet

Plan jest prosty. Założenia jasne i konkretne. Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Samoobrona Kobiet

Plan jest prosty. Założenia jasne i konkretne. Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Narodowe Święto Niepodległości

Mieszkańcy powiatu, żołnierze, kombatanci, harcerze oraz przedstawiciele organizacji społecznych spotkali się by świętować Dzień Niepodległości w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła gdzie tradycyjnie odprawiona została msza w intencji Ojczyzny. Oficjalna część uroczystości odbyła się po nabożeństwie przed kościołem gdzie w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz pocztów sztandarowych złożono kwiaty pod tablicami pamięci oraz pod dzwonnicą Gwarków.

Apel poległych

Tradycyjnie już, uroczystym capstrzykiem rozpoczęły się w czwartek 10 listopada obchody Święta Niepodległości. Jak co roku w świetle pochodni z tarnogórskiego Rynku na Cmentarz Wojenny przemaszerowała Kompania Honorowa Wojska Polskiego w asyście pocztów sztandarowych. Tutaj odbył się apel poległych, w którym uczestniczyli żołnierze, kombatanci, harcerze, młodzież oraz mieszkańcy Powiatu. Nie zabrakło również salwy honorowej, przemówień i kwiatów, które złożono pod pomnikiem ku czci żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.

Trening sprawności syren alarmowych

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach informuje,
że 15 listopada 2016 roku w godzinach od 9.00 do 14.00
na terenie całego powiatu zostanie przeprowadzony
wojewódzki trening sprawności syren
alarmowych,wykorzystywanych w systemie
ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu w godzinach 9:00 do 14:00 emitowany
będzie dżwięk ciągły trwający trzy minuty
oznaczający
odwołanie alarmu.

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie województwa śląskiego w dniu planowanego treningu , trening zostanie odwołany.

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Święto Niepodległości

Serdecznie zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w Tarnowskich Górach. Główne uroczystości będą miały miejsce 10 i 11 listopada 2016 roku. 10 listopada o godz. 17.00 z tarnogórskiego rynku Kompania Honorowa Wojska Polskiego, w asyście pocztów sztandarowych wyruszy na Cmentarz Wojenny. 11 listopada w kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła, o godz. 10.00, odprawiona zostanie msza św. w intencji Ojczyzny, a o godz. 17.00, w Pałacu w Rybnej zasłużeni mieszkańcy miasta otrzymają statuetki Srebrnego Skrzydła.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udz

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach, Tworogu i Świerklańcu.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwał:

  1. nr 172/686/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 listopada 2016 roku

Oświadczenie Starosty Tarnogórskiego w sprawie obecności na sesjach Rady Powiatu

Od początku pełnienia kadencji Starosty Tarnogórskiego, tj. od 28 listopada 2014 byłem obecny na wszystkich 26 sesjach Rady Powiatu.
Z przyczyn zdrowotnych i zaplanowanej w związku z tym wizyty u lekarza, o czym informowałem wcześniej Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Chmiela, byłem nieobecny podczas drugiej części sesji z 25 października, która odbyła się 27 października br.

Ogłoszenie o piątym przetargu na sprzedaż nieruchomości polożonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - punkt w Świerklańcu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świerklańcu.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 172/685/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - punkt w Tworogu

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Tworogu.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 172/684/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - punkt w Kaletach

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 172/683/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen