luty 2017

Zmiana godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Z dniem 1 marca br. zmianie ulegają godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
Szczegółowy harmonogram otwarcia poszczególnych punktów dostępny jest w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tarnogórskim w 2017 roku

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Tarnogórskiego w 2017 roku:

1. Tarnowskie Góry ul. Karłuszowiec 5

Punkt obsługiwany przez radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz adwokatów wpisanych na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 12.00,
wtorek – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
środa – od godz. 14.00 do godz. 18.00,
czwartek – od godz. 14.00 do godz. 18.00
piątek – od godz. 8.00 do godz. 12.00

2. Kamieniec ul. Tarnogórska 4a

Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 8)

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Konkurs o księdzu Blachnickim rozstrzygnięty

Finał konkursu wiedzy o księdzu Franciszku Blachnickim, zmarłym przed 30 laty kapłanie, założycielu Ruchu Światło-Życie, rozegrano wczoraj (27 lutego) w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach. Uczestniczyło w nim 80 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego. Nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe, wręczył zwycięzcom starosta tarnogórski Józef Burdziak.

Policzyli bezdomnych

130 osób przebywających w Tarnowskich Górach uznano za bezdomne podczas ogólnopolskiej akcji liczenia bezdomnych. Odbyła się ona w nocy z 8 na 9 lutego. Liczyli przede wszystkim policjanci i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, sprawdzali pustostany i inne miejsca, o których wiadomo, że przebywają w nich osoby nie mające dachu nad głową.

Nowy dyrektor tarnogórskiego aresztu

Starosta tarnogórski Józef Burdziak uczestniczył 22 lutego w uroczystym apelu w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach, podczas którego odbyło się pożegnanie dotychczasowego dyrektora, podpułkownika Jana Skawiańczyka, którego obowiązki przejął major Zdzisław Figura.

Podziemne morsowanie w Sztolni Czarnego Pstrąga

Zwykle pokonuje się ją łodziami, ale już wkrótce 600-metrowy odcinek Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach opanują miłośnicy zimnych kąpieli z całego kraju. Będzie to trzecia edycja podziemnego morsowania. A wszystko to można powiedzieć w przededniu decyzji o wpisie tego niezwykłego zabytkowego obiektu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 193/790/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest w załączniku.

Konsekwencja w realizacji programu naprawczego przynosi efekty

Ze starostą Józefem Burdziakiem rozmawiamy o wyniku finansowym starostwa za zeszły rok oraz o efektach działania programu naprawczego. Ma on ustabilizować powiatowe finanse, mocno rozchwiane wskutek przeinwestowania przez poprzednie zarządy powiatu. Jego realizacja rozpoczęła się dwa lata temu, w tym roku się zakończy.


- W jaki sposób można opisać obecną sytuację finansową powiatu, który od dwóch lat działa w rygorach programu naprawczego?

Konkurs o księdzu Blachnickim pod patronatem biskupa i starosty

Biskup Adam Wodarczyk na zaproszenie starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka objął honorowym patronatem konkurs dla młodzieży szkół powiatu tarnogórskiego na temat „Ksiądz Franciszek Blachnicki - Ruch Światło-Życie”.

Organizatorami konkursu, upamiętniającego przypadającą 27 lutego 2017 roku 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, są Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach i tarnogórska Parafia pw. św. ap. Piotra i Pawła.

Butelka z wiadomością od budowniczych kopalni srebra

Remont kopalnianej restauracji doprowadził do przypadkowego odkrycia zamurowanej butelki, w której znajdowała się wiadomość sprzed ponad 40 lat. Na lekko pożółkłej kartce wydobytej z jej wnętrza zapisano m.in. nazwiska robotników, którzy na początku lat 70-tych wznosili budynek nadszybia Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

13 milionów z Unii Europejskiej dla Powiatu Tarnogórskiego

Cztery szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Tarnogórski przejdą gruntowną termomodernizację dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Powiat otrzyma na ten cel imponującą kwotę 6 mln 583 tys. 94 zł i 73 gr. Wnioski aplikacyjne, przygotowane przez Biuro Strategii i Rozwoju wspólnie z Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Mieniem, zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego 7 lutego.

Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 7)

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu.

Wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w Świerklańcu przy ulicy Oświęcimskiej 15.

Treść wykazu w załączeniu.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu.

Wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w Świerklańcu przy ulicy Oświęcimskiej 15.

Treść wykazu w załączeniu.

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

Turniej Farmaceutyczny w "Chemiku"

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących zapraszają młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnych do udziału w II Powiatowym Turnieju Farmaceutycznym. Honorowy patronat nad turniejem objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.
Turniej ma charakter drużynowy. W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przewidziane są zadania teoretyczne, natomiast dla czterech najlepszych zespołów ze szkół policealnych przewidziana jest również część praktyczna.

Przebadaj wzrok w Światowym Tygodniu Jaskry

W związku ze zbliżającym się Światowym Tygodniem Jaskry (12.03.-18.03.2017 r.), realizowana będzie przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne i Sekcję Jaskry PTO 18 marca 2017 r. (sobota) akcji „Polscy okuliści kontra jaskra”.
Tego dnia od godziny 9-tej do godziny 15-tej poradnie okulistyczne przykliniczne i przyszpitalne w całym kraju, które przystąpią do ogólnopolskiej akcji, będą wykonywały badania przesiewowe w kierunku jaskry. Z badań skorzystać będą mogli wszyscy Ci, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie leczą się na jaskrę.

SREBRNA CZCIONKA 2017 pod patronatem starosty

Po raz trzeci zorganizowany zostanie w tym roku Tarnogórski Konkurs Dziennikarski „Srebrna czcionka”. Na zaproszenie organizatorów honorowy patronat nad jego tegoroczną edycją objął starosta tarnogórski Józef Burdziak.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów redagujących szkolne gazety. Nazwa „Srebrna czcionka” nawiązuje do historii Tarnowskich Gór i wydobywanego tu kruszcu. Kształt srebrnej literki ma trofeum wręczane zwycięskim zespołom redakcyjnym.

Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 6)

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Dane o smogu dostajemy z opóźnieniem

Monitoring jakości powietrza prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie podaje bieżących informacji o stężeniu zanieczyszczeń w powiecie tarnogórskim. W Tarnowskich Górach przy ul. Litewskiej WIOŚ ma stację pomiarową, ale wyposażona jest ona w pyłomierz manualny. Jego wskazania znane są z kilkutygodniowym opóźnieniem – ostatnie pochodzą z 1 stycznia, tego dnia stężenie pyłu zawieszonego PM 10 przekraczało normę o prawie 50 proc.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomości położonej na terenie gminy Kalety przy ulicy Dworcowej 2 oznaczonej jako działki o numerach 352/97 i 353/97 obręb Kalety.

Treść informacji w załączniku

Uwaga smog! Autobusem i pociągiem za darmo

Z powodu złej jakości powietrza właściciele samochodów mogą dziś (16.02.) za darmo korzystać z pociągów Kolei Śląskich na wszystkich liniach z wyjątkiem odcinka Chałupki – Bohumin. Kontrolerowi biletów trzeba okazać ważny dowód rejestracyjny wydany na swoje imię i nazwisko oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Poza kierowcą z darmowej podróży pociągiem mogą skorzystać dwie osoby towarzyszące.

Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 5)

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego

w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (III piętro) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego.

Porządek obrad publikujemy pod adresem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2226&parcat=327&t=more&grupa=158a2f...

Projekty uchwał do pobrania znajdują się pod adresem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1018&parcat=88&t=menu

Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 4)

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Co w Miasteczku Śląskim odczytano z torfowisk?

Nie w średniowieczu, a w czasach prehistorycznych rozpoczęła się przemysłowa działalność człowieka prowadzona na obecnych terenach Miasteczka Śląskiego. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań, jakie w ostatnich latach przeprowadziło z dotacji Województwa śląskiego Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a także, w ramach własnych badań renomowane placówki badawcze z całego regionu.

Życzenia Starosty Tarnogórskiego z okazji Światowego Dnia Chorego

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego ustanowiony w 1992 roku przez papieża Jana Pawła II w 75. rocznicę objawień fatimskich oraz 11. rocznicę zamachu na życie papieża. Starosta tarnogórski Józef Burdziak wystosował do mieszkańców powiatu tarnogórskiego życzenia z okazji Światowego Dnia Chorego:

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Tarnogórskiego,
Pacjenci, Osoby Chore i Ich Opiekunowie!

Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 3)

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Konkurs recytatorski MAŁY OKR

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w przesłuchaniach powiatowych konkursu recytatorskiego MAŁY OKR.
Przesłuchania odbędą się 14 marca 2017r. (wtorek) w PMDK przy ul. Gliwcikiej 36.
Karty zgłoszenia przyjmowane będą do 7 marca (wtorek).
Regulamin konkursu i karty do pobrania ze strony: http://mdk.tgory.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=89

Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 2)

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. Prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Warto o nich pomyśleć decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

Konkurs o księdzu Blachnickim pod patronatem starosty

W imieniu organizatorów - Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach oraz Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach - serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie na temat „Ksiądz Franciszek Blachnicki - Ruch Światło Życie”.

Apteczny rozkład jazdy na rok 2017

39 aptek działa na terenie naszego powiatu. Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego co roku Rada Powiatu powinna ustalić rozkład godzin ich pracy. Przepisy wymagają by był dostosowany do potrzeb ludności i zapewniał możliwość zakupu leków w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Powiatowi radni podjęli stosowną uchwałę w zeszłym tygodniu. Załączono do niej wykaz ogólnodostępnych aptek w powiecie. W porównaniu z rokiem 2016 zmieniła się przede wszystkim liczba placówek, wtedy było ich 41.

Przekaż 1 proc. podatku organizacjom z powiatu (cz. 1)

Przez kilka dni prezentować będziemy organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w powiecie tarnogórskim. W ministerialnym wykazie jest ich 28. Prowadzą różnorodną działalność: zajmują się opieką społeczną, wspomagają szpital i szkoły, promują kulturę, wspierają kluby sportowe oraz rozwój przedsiębiorczości, propagują zainteresowania regionem i jego przeszłością, pomagają dzieciom, organizują opiekę dla ciężko chorych. Warto o nich pomyśleć, decydując o przekazaniu 1 procenta podatku dochodowego za rok 2016.

FLORIANY - ogólnopolski konkurs dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne i lokalne społeczności - to do nich jest kierowany Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i samorządów. Najlepsi dostaną statuetki "FLORIANY" oraz nagrody. Projekty zrealizowane w powiecie tarnogórskim w latach 2015 i 2016 można zgłaszać do 28 lutego 2017 roku.

Skaryszew zaprasza na tradycyjny jarmark koński

Skaryszewski Jarmark Koński "Wstępy", to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji, organizowana na mocy przywileju nadanego Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 roku. Zjeżdżają się na nią hodowcy koni, rolnicy i eksporterzy z całego kraju i z zagranicy. Podczas jarmarku eksponowane są między innymi akcesoria rymarskie, sprzęt rolniczy, wyroby rzemieślnicze, rzemiosło, sztuka ludowa a przede wszystkim konie pociągowe.

W powiecie coraz bezpieczniej

Spada przestępczość, bezpieczniej jest na drogach - wynika ze statystyk Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. W zeszłym roku na terenie naszego powiatu odnotowano 2431 różnego rodzaju przestępstw, to o ponad 300 mniej niż w 2015 roku. Doszło do 156 wypadków drogowych (w 2015 było 151, ale pociągnęły za sobą więcej ofiar).

Policjanci mają się czym pochwalić. W 2016 roku doszło w powiecie do 1643 przestępstw kryminalnych. Sprawcy prawie 68 proc. są już znani. Rok wcześniej takich przestępstw było 1936.

Konkurs na najciekawszą pracę o polskiej wsi

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Studentka z Turcji z wizytą w starostwie

Serenay Kurt – wolontariuszka z Turcji, studentka ekonometrii uczestnicząca w międzynarodowym programie World Talks, odwiedziła 2 lutego tarnogórskie starostwo. Spotkała się ze starostą Józefem Burdziakiem, wicestarostą Marianem Szukalskim i Elżbietą Susek - naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Do 13 marca potrwa w powiecie tarnogórskim kwalifikacja wojskowa. 1 lutego uroczyście otworzyli ją: ppłk dypl. Roman Nowogrodzki - wojskowy komendant uzupełnień w Gliwicach z przedstawicielami WKU, a także starosta tarnogórski Józef Burdziak oraz Janusz Bentkowski - naczelnik Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego.

Obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską obejmie w tym roku 815 mieszkańców naszego powiatu – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1998 roku.

Oddział psychiatryczny coraz ładniejszy

800 tys. zł kosztował pierwszy etap termomodernizacji oddziału psychiatrycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. W jego ramach docieplono ściany i fundamenty, wymieniono pokrycie dachu oraz okna. Prace wykonano jeszcze w zeszłym roku, a wczoraj (1 lutego) podczas spotkania w szpitalu, ich efekty mogli poznać przedstawiciele władz powiatu i należących do niego gmin.

Mieszkańcy chcą odwołać Radę Powiatu

30 stycznia do Starosty Powiatowego w Tarnowskich Górach Józefa Burdziaka wpłynęło powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Tarnogórskiego. Złożyła je grupa 17 wyborców, którzy uważają, że obecna Rada nie jest w stanie zarządzać powiatem dla dobra mieszkańców.

Zgodnie z prawem referendum odbędzie się, jeśli wniosek o jego przeprowadzenie poprze co najmniej 10 proc. mieszkańców naszego powiatu uprawnionych do głosowania, a więc ponad 11 tys. osób. Inicjatorzy referendum muszą zebrać ich podpisy w ciągu najbliższych 60 dni.

Jak założyć własną firmę? Bezpłatne szkolenie

Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach zaprasza na 45 edycję bezpłatnego szkolenia "Jak założyć własną firmę?"
Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy uzyskają informacje o formach prowadzenia działalności, etapach jej rejestracji, obowiązującej dokumentacji, oraz o możliwych źródłach finansowania działalności gospodarczej.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się 20 lutego 2017 r. o godz. 10:00

Narada roczna tarnogórskiej policji

Z udziałem starosty tarnogórskiego Józefa Burdziaka w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach odbyła się 31 stycznia narada roczna, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów w 2016 roku.

Rozmowa starosty z młodzieżą o samorządzie powiatowym

Absolwenci Młodzieżowej Wszechnicy Aktywności Obywatelskiej - projektu zrealizowanego w 2016 roku przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Radzionkowie - odwiedzili 30 stycznia Starostwo Powiatowe, gdzie w reprezentacyjnej sali kolumnowej spotkali się ze starostą tarnogórskim Józefem Burdziakiem.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen