listopad 2017

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Tarnowskich Górach

Wczoraj, 16 listopada, w Kompleksie Zamkowym w Tarnowskich Górach obradowała sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, wojewoda Jarosław Wieczorek oraz regionalni samorządowcy.

Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają na Tarnogórskie Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Forum odbędzie się 21 listopada br. (wtorek) w Tarnogórskim Centrum Kultury w godzinach 11.00-16.00. Więcej szczegółów na dołączonym plakacie oraz na ulotce.

Konkurs na Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa w Kancelarii pok. nr 1 lub przesłać pocztą do dnia 11 grudnia br. Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1151&parcat=1150&t=more&grupa=15a04...

Geodezja: Utrudnienia w obsłudze stron

W związku ze zmianą oprogramowanie zarządzającego Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowskich Górach, w dniach od 5-7 grudnia br.., nie będzie możliwości obsługi stron oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

Nie będzie prowadzona sprzedaż map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz przyjmowanie projektów na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

O Zakładach Chemicznych

Wczoraj, 15 listopada, na terenie dawnych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach odbyła się wizyta posłów z sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W spotkaniu, oprócz starosty i członków Zarządu Powiatu, uczestniczyli m.in. burmistrzowie i wójtowie z gmin Powiatu, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy zlikwidowanych zakładów.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 w załączeniu.

Wzory dokumentów

Przypominamy, że 19 sierpnia 2016 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w Dzienniku Ustaw numer pozycji: 1300.

XIV Śląski Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych

We wtorek, 14 listopada w Hali Sportowej w Miedarach odbył się XIV Śląski Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych. Gospodarzami byli zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych "Sokoły" działającego w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali wicestarosta Stanisław Torbus oraz wójt Zbrosławic Wiesław Olszewski. Część sportowa zawodów rozpoczęła się od konkurencji wyciskania na ławeczce leżąc. Następnie sportowcy rywalizowali w tzw. martwym ciągu, a zakończyli trójbój siłowy, przysiadem ze sztangą. Zapraszamy do obejrzenia poniższej fotorelacji z wydarzenia.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd w PMDK

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika 2017. Eliminacje rejonowe w Tarnowskich Górach odbędą się 15 grudnia 2017 r. (piątek) w PMDK im. H. Jordana przy ul. Gliwickiej 36. Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) pocztą, faxem lub e-mailem do Biura Festiwalu (42-500 Będzin, skrytka pocztowa nr 49).

Budżet Partycypacyjny - głosujemy!

Od poniedziałku 13 listopada do czwartku 30 listopada głosować można na wybrany projekt do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok. Pomysły, które uzyskają największą ilość głosów, mieszczące się w łącznej kwocie 250 tysięcy złotych, zostaną zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Powiatu.

Utrudnienia w Wydziale Komunikacji

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogólnopolską awarią systemu CEPiK 2.0 dotyczącą Centralnej Ewidencji Pojazdów od poniedziałku 13 listopada br. występują problemy związane z realizacją procedury rejestracji pojazdów. System ma przerwy w działaniu albo całkowicie się wyłącza. Obsługa praw jazdy odbywa się na bieżąco.

Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Za utrudnienia przepraszamy.

Święto Niepodległości w Tarnowskich Górach

11 listopada w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po uroczystych przemówieniach przedstawicieli parlamentu i władz samorządowych złożono kwiaty pod tablicami pamięci oraz pod dzwonnicą Gwarków. W swoim przemówieniu z 11 listopada starosta Krystyna Kosmala powiedziała - Zebraliśmy się tutaj, aby oddać hołd i szacunek tym, którzy walczyli i ginęli za naszą ojczyznę i niepodległość.

Capstrzyk rozpoczął obchody Święta Niepodległości

Tradycyjnym capstrzykiem rozpoczęły się dziś obchody Święta Niepodległości. Jak co roku w świetle pochodni z tarnogórskiego Rynku na Cmentarz Wojenny przemaszerowała Kompania Honorowa Wojska Polskiego w asyście pocztów sztandarowych. Tutaj odbył się apel poległych, w którym uczestniczyli żołnierze, kombatanci, harcerze, młodzież oraz mieszkańcy Powiatu. Nie zabrakło również salwy honorowej, przemówień i kwiatów, które złożono pod pomnikiem ku czci żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.

Konkurs na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa w Kancelarii pok. nr 1 lub przesłać pocztą do dnia 21 listopada br. Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1151&parcat=1150&t=more&grupa=15a01...

X Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

X Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej odbył się 9 listopada w Tarnogórskim Centrum Kultury. Uroczystość organizowana cyklicznie przez Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w jubileuszowym roku istnienia miała wymiar szczególny, ponieważ została objęta honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Obrony Narodowej.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora w Budowlance

Wczoraj 9 listopada w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora. W zaciętej rywalizacji uczestniczyły trzy zespoły: Reprezentacja Uczniów Budowlanki, Reprezentacja Nauczycieli Budowlanki oraz drużyna Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Turniej został zorganizowany z okazji zakończenia remontu sali gimnastycznej. Zawody wygrała drużyna Starostwa Powiatowego. Drugie miejsce zajęli "Uczniowie", a trzecie "Nauczyciele" Budowlanki.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert - punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach, Świerklańcu i Tworogu. Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwał:

Zarząd Powiatu wyróżnił najlepszych studentów

Miło nam poinformować, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego z późn zm. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przyznał stypendia dwunastu najlepszym studentom.

Twórcy Kultury Śląskiej V

3 listopada 2017 r. odbyła się promocja kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej 2018” oraz otwarcie wystawy „Twórcy Kultury Śląskiej V Edycja”.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2018 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 'Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2018 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Konkursy na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

31 października br. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach, w Tworogu oraz w Świerklańcu. Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.powiat.tarnogorski.pl/taxonomy/term/26

Święto Niepodległości

Starosta Tarnogórski, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry oraz Dowódca Garnizonu Tarnowskie Góry zapraszają na obchody Święta Niepodległości w Tarnowskich Górach. 10 listopada (w piątek), o godz. 17.00 z tarnogórskiego rynku Kompania Honorowa Wojska Polskiego, w asyście pocztów sztandarowych wyruszy na Cmentarz Wojenny. W sobotę 11 listopada o godz. 10.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. Po mszy nastąpi składanie kwiatów pod tablicami pamięci.

Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

W związku z uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania (…) z późniejszymi zmianami, podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii projekt:
Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Praca w ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłasza nabór na stanowisko podinspektora i inspektora w dziale technicznym oraz na stanowisko robotnika wysoko wykwalifikowanego. Szczegółowe informacje pod linkiem http://www.zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=3&r=r

Certyfikaty „Bądź przyjazny” wręczone!

Przedstawiciele biznesu, restauratorzy, dyrektorzy instytucji kultury odebrali w dniach 30-31 października certyfikaty akcji „Bądź przyjazny” i tym samym dołączyli do grona ludzi dobrej woli, dbających o to, aby niepełnosprawni czuli się dobrze w przestrzeni publicznej. W akcji „Bądź przyjazny” wzięło udział 21 instytucji z terenu powiatu tarnogórskiego. Każda z nich została zweryfikowana pod kątem udogodnień dla osób z niepełnosprawnością.

budzet partycypacyjny
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen