lipiec 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomości położone w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 121 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomości położone w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej.

Wykaz został opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Urząd Statystyczny informuje, że w dniach od 16 do 31 lipca 2018 roku na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://katowice.stat.gov.pl/aktualnosci/aktualne-badania-ankietowe,85,1..... Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer: 32 77 91 291.

Nadciągają burze

W ciągu najbliższych godzin nad województwem śląskim mogą przechodzić burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu - ostrzega dyżurny synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych. Ostrzeżenie obowiązuje dziś (17 lipca) od godziny 07.00 do godz. 21.00.

Srebrno - złoci pływacy z Tarnowskich Gór

W dniach 29.06.-1.07. oraz 13.07.- 15.07. odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu. W pierwszym terminie w Olsztynie na Mazurach rywalizowali 14-to latkowie. Klub MKS Park Wodny Tarnowskie Góry reprezentowany był przez: Alexa Kowolika, Miłosza Żeglenia, Przemysława Plewkę, Konrada Skalskiego i Mateusza Ochmana. W drugim terminie rywalizacja odbywał się na nowej pływalni w Oświęcimiu gdzie do rywalizacji stanęli 15-to latkowie w składzie Alicja Wojtkowiak, Hanna Rokita, Michał Tomaszowski i Wojciech Ogrodnik.

Międzynarodowy Plener Artystyczny na tarnogórskim rynku

W sobotę, 14 lipca, na tarnogórskim rynku odbył się wernisaż prac powstałych na Międzynarodowym Plenerze Artystycznego "Powiat Tarnogórski 2018". W plenerze udział biorą twórcy z Polski, Czech, Wielkiej Brytanii oraz partnerskiego powiatu Erlangen - Höchstadt w Niemczech – razem 20 artystów, którzy tworzą prace w różnych technikach od malarstwa olejnego i akrylowego poprzez fotografię, aż po decoupage. Plener potrwa do 18 lipca. Organizatorami są: Powiat Tarnogórski, Miasto Radzionków i Gmina Świerklaniec.

KRUS informuje: zmiany w kwotach wolnych od potrąceń i egzekucji

Od 1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

Poświęcono kapliczkę i otwarto Leśną Ścieżkę Edukacyjną w Brynku

W czwartek, 12 lipca w okolicach stawu Czarkowskiego w Nadleśnictwie Brynek uroczyście poświęcono kapliczkę z figurą patrona leśników, świętego Jana Gwalberta. Pod figurką umieszczono, w specjalnej tubie, kapsułę czasu. Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przekazał do kapsuły okolicznościowy list oraz srebrnego florena. Uroczystość związana była z otwarciem, kolejnej już w Nadleśnictwie Brynek - Leśnej Ścieżki Edukacyjnej.

Uwaga na burze z gradem!

W ciągu najbliższych godzin nad województwem śląskim mogą przechodzić burze z deszczem, gradem i porywistym wiatrem - ostrzega dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie obowiązuje dziś (11 lipca) od godziny 12.00 do godz. 07.00 (11 lipca).

Święto Policji

We wtorek, 10 lipca w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim tarnogórscy policjanci uczestniczyli w uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości z okazji 99-lecia powstania Policji Państwowej, 108 policjantów tarnogórskiej komendy mianowano na wyższe stopnie policyjne. Kilku policjantów, za szczególne zaangażowanie w służbę otrzymało nagrody od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

Powiat artystycznym okiem

Do 18 lipca potrwa Międzynarodowy Plener Artystyczny "Powiat Tarnogórski 2018”. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło wczoraj – 10 lipca – w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W wydarzeniu udział bierze 20 artystów z Polski, Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii. Tematem prac będą zabytki i przyroda powiatu tarnogórskiego. Większość prac będzie można zobaczyć na wystawie poplenerowym, który odbędzie się 14 lipca w godzinach 11.00-13.00 na tarnogórskim Rynku.

Powiat Erlangen-Höchstadt ma nowa siedzibę

Otwarty budynek, w którym wszystkie drogi poprowadzone są w naturalny sposób, do centralnego holu wejściowego z wielopiętrowym atrium, co powinno promować komunikację. Taką wizję miał architekt Andreas Marth, projektant nowej siedziby Powiatu Erlangen-Höchstadt. 6 lipca, w uroczystym otwarciu imponującego budynku naszego partnerskiego powiatu uczestniczyli starosta Krystyna Kosmala i wicestarosta Stanisław Torbus. Nowa siedziba wybudowana została zgodnie z harmonogramem i kosztowała 39,24 mln euro. W sumie pracuje w niej 370 urzędników.

Uwaga na burze z gradem!

W ciągu najbliższych godzin nad województwem śląskim mogą przechodzić burze z deszczem, gradem i porywistym wiatrem - ostrzega dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie obowiązuje dziś (10 lipca) od godziny 11.00 do godz. 21.00.

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Czujesz się stale przygnębiony? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się po pomoc! Skontaktuj się z Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, w którym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.

W Centrum istnieje możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 lub mailowej z psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem.

Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie rozstrzygnięcia uzupełnionego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 r. w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Uchwała Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie rozstrzygnięcia uzupełnionego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 r. w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Rozstrzygnięcie uzupełnionego konkursu ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Uchwałą Zarządu Powiatu Tarnogórskiego rozstrzygnięto uzupełniony, otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2018 r. w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Więcej: TUTAJ

Centrum Rehabilitacji w Reptach otrzymało dofinansowanie na ważne inwestycje

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji (GCR „Repty”) to szpital rehabilitacyjny działający na Śląsku od lat. Trafiają do niego pacjenci po leczeniu ostrej fazy schorzeń z zakresu kardiologii, neurologii oraz ortopedii, często wymagający wszechstronnej opieki ze względu na liczne obciążenia. Teraz placówka otrzymała dofinansowanie.

Zgłoś projekt do budżetu partycypacyjnego!

Do 16 sierpnia można składać propozycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi 400 000 zł. Przedstawione projekty muszą dotyczyć zadań powiatu i ich realizacja musi dotyczyć terenu powiatu tarnogórskiego. Kwota przeznaczona na tegoroczny budżet obywatelski została podzielona na dwie części. 180 000 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą poniżej 10 tys.

Przejazd pod wiaduktami kolejowymi na ulicy Częstochowskiej otwarty!

Dziś, 6 lipca, punktualnie o godzinie 12.00 przejazd pod wiaduktami kolejowymi na ulicy Częstochowskiej w Tarnowskich Górach został otwarty. Remont wiaduktu prowadzony był przez PKP Polskie Linie Kolejowe od czerwca 2017 roku i kosztował ok. 4 mln zł. Do połowy sierpnia br. zostaną zamontowane przez Zarząd Dróg Powiatowych balustrady z elementami błotochronu oddzielające chodnik od jezdni.

Ulica Legionów będzie zamknięta!

Informujemy, że od 11 lipca (środa) br. nastąpi wyłączenie z ruchu kołowego ul. Legionów w Tarnowskich Górach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górniczą do ronda Blachnickiego, na okres 2-3 tygodni.

Podyktowane jest to koniecznością wykonania remontu nawierzchni chodników i jezdni na ww. odcinku drogi powiatowej.

Objazdy będą się odbywać zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 34.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach projektu "Teraz MY"

Uchwała nr 307/1331/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 lipca 2018 roku rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach

Urząd Statystyczny informuje, że w dniach od 2 do 20 lipca 2018 roku na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2018 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Złóż wniosek o stypendium!

Przypominamy, że tylko do 10 lipca w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów. O stypendia starać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen ucznia za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 a dodatkowo musi on wykazać się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie).

"Zabytki z Kulturą”! Wakacyjny konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa i TVP Kultura

Przez całe wakacje od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa – zabytek.pl i na kanale TVP Kultura będzie trwał konkurs „Zabytki z Kulturą”.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków w Polsce poprzez poznawanie i uzupełnianie zasobów portalu zabytek.pl oraz możliwość tworzenia własnych treści – w postaci wycieczek po Polsce, szlakiem rodzimych zabytków.

Artyści z powiatu na plenerze w Niemczech

Artyści z Niemiec, Czech i Polski wzięli udział w Międzynarodowym Plenerze Malarskim, który odbywał się między 16 a 26 czerwca w zaprzyjaźnionym powiecie Erlangen Hochstadt. Organizatorem pleneru było Towarzystwo Przyjaciół Powiatów Erlangen Höchstadt – Tarnowskie Góry, któremu przewodniczy Manfred Bachmayer, a funkcję komisarza pleneru sprawowała Maria Stawik-Hoehlriegel.

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.
Szczegóły w uchwale zamieszczonej w załączeniu.

Bezpieczne wakacje

Wzorem lat ubiegłych, na terenie całego województwa śląskiego uruchomiono akcję „Bezpieczne wakacje 2018”. Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.

Otwarto Centrum Usług Społecznych

2 lipca uroczyście otwarto Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach. W budynku Centrum znajdują się siedziby: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także komórki organizacyjne Starostwa: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

Warsztaty plastyczne "Pałacowe Art-Café"

Zapraszamy dzieci oraz całe rodziny do udziału w warsztatach plastycznych, które pod hasłem "Pałacowe Art-Café" odbędą się w niedzielę 8 lipca 2018 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śl. Warsztaty będą polegać na wspólnym kolorowaniu farbkami szkicu pałacu, a pracą pokieruje Magdalena Zaton. Pogoda nam niestraszna - w razie deszczu malowanie odbędzie się we wnętrzu budynku. Początek - godzina 11.00 (czas trwania warsztatów zależeć będzie od liczby uczestników). Ta część imprezy jest nieodpłatna.

Wystawa "Face to face"

Przedstawiamy relację z wernisażu wystawy "Face to face", która odbyła się 30 czerwca 2018 roku w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. W otwarciu uczestniczyło 11 artystów: Mauga Houba‑Hausherr, Rainer Lehmann, Jan Masa, Gosia Richter, Monika Kilders, Ricarda Rommerscheidt (Zagłębie Ruhry) oraz Zbigniew Furgaliński, Maciej Linttner, Roman Kalarus, Stanisław Henryk Kowalczyk i Damian Pietrek (Śląsk).

budzet partycypacyjny
na sprzedaz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen