październik 2018

Informacja w sprawie wglądu do aktów notarialnych i innych dokumentów

Wydział Geodezji informuje, że od dnia 16.10.2018 r. do dnia 20.12.2018 r. jest prowadzona digitalizacja dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W związku z powyższym w tym okresie nie będą udostępniane do wglądu uprawnionym podmiotom zbiory aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków. Powyższy termin może ulec skróceniu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wybory 2018

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 roku. Polacy wybiorą wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast oraz radnych gmin (miast), powiatów i sejmików województw. Ich kadencja będzie trwała pięć lat. Jak oddać głos w wyborach samorządowych 2018? Jakie są zasady głosowania?

Przedstawiamy film instruktażowy Państwowej Komisji Wyborczej https://www.youtube.com/watch?v=rGvGprAlfFc

Inne ważne informacje znaleźć można w zakładce https://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=2476&parcat=2475&t=menu

Wydawanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność wstrzymane

W związku z trwającą od 5 października 2018 r. ogólnopolską awarią Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zostało wstrzymane do odwołania wydawanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

Spotkanie z rabinem w CKŚ

Zapraszamy do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim na kolejne spotkanie z cyklu MINORITY REPORT, które odbędzie się 18 X 2018 r. o godz. 18.00. Gościem będzie Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, a spotkanie zostanie poświęcone kulturze i tradycjom polskich Żydów. Prowadzenie: Kamil Łysik.

W programie spotkania także:

  • projekcja filmu „Żydzi tarnogórscy. Historia i pamięć” – reż. Marek Panuś, Krzysztof Stręcioch

XIX Mistrzostwa Polski Kyokushin Open Seniorów oraz Juniorów Mł.

Po raz pierwszy w Tarnowskich Górach będzie można zobaczyć wszystkich najlepszych Polskich zawodników Karate Kyokushin (Full Contact Karate), którzy wystartują w najbardziej prestiżowych Mistrzostwach Polski w kategorii otwartej (bez podziału na wagi) w tym medalistów Mistrzostw Świata i Europy z tarnogórskiego TKS-u „Karate”: Martę Lubos, Sandrę Nowak i Marka Wolnego. Patronat honorowy nad imprezą objęła mi.n starosta Krystyna Kosmala.

Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury nie przepadnie

W związku z powtarzającymi się medialnymi informacjami dotyczącymi rzekomej utraty dofinansowania inwestycji drogowej p.n. Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1 086 000 zł oświadczamy, że przyznana Powiatowi Tarnogórskiemu dotacja pozostaje w dyspozycji Starostwa i nie jest zagrożona zwrotem.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok w załączeniu.

Powiat ma 20 lat

Obowiązująca od 1 stycznia 1999 roku reforma administracyjna miała służyć decentralizacji państwa, poszerzeniu demokracji, zwiększeniu wpływu lokalnych społeczności na kształt i rozwój ich najbliższego otoczenia, wzmocnieniu przywiązania do swojej „Małej Ojczyzny” - mówiła wczoraj starosta Krystyna Kosmala z okazji XX - lecia restytucji Powiatu Tarnogórskiego.

Wyniki Budżetu Partycypacyjnego 2019!

Projekty p.n.: „ABC – aktywności, zdrowia i relaksu – etap I” w gminie Tarnowskie Góry oraz „Bezpieczniej na drodze" w gminie Ożarowice zwyciężyły w III edycji Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego. Na 6 projektów oddano łącznie 3 076 głosów.

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część powiatowego budżetu. Dzięki temu mieszkańcy mogą samodzielnie zgłaszać projekty, a potem decydować w głosowaniu, które zostaną zrealizowane.

Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro

Młodzież Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie permanentnie odbywa zagraniczne praktyki zawodowe. Aktualnie szkoła jest beneficjentem programu ERASMUS+ na lata 2017-2019.

Finansowanie działań z sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja Mobilność edukacyjna przekłada się na czterotygodniowy pobyt 20-osobowej grupy uczniów w mieście Londonderry- Irlandii Północnej. Celem projektu jest wsparcie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych i językowych w międzynarodowym środowisku oraz wskazanie ich przydatności na rynku pracy.

Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim nauczycielom, pedagogom, i pracownikom oświaty w Dniu Edukacji Narodowej składamy serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, poświęcenie i zaangażowanie w pracę z młodym pokoleniem.

Życzymy by Państwa praca przynosiła jeszcze lepsze efekty i satysfakcję oraz owocowała mądrością i szlachetnością uczniów. Łączymy życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

w imieniu Zarządu Powiatu
Krystyna Kosmala
Starosta Tarnogórski

w imieniu Rady Powiatu
Adam Chmiel

95 lat Sempy

Z okazji jubileuszu 95-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach pragnę złożyć wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia Szkoły, za zaangażowanie i wytrwałą pracę na rzecz Uczniów, a także wkład wniesiony w pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie systemu wartości młodych ludzi - napisała starosta Krystyna Kosmala w liście gratulacyjnym złożonym na ręce dyrektor Barbary Gierak - Pawlak. Uroczystość odbyła się dziś, 12 października w Tarnogórskim Centrum Kultury. Jubileusz był okazją do wspomnień i spotkania absolwentów po latach.

Uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych do służby leśnej

11 października na Rynku w Tarnowskich Górach odbyło się ślubowanie wstępujących do służby leśnej. W uroczystości, zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach udział wzięli m.in. przewodniczący przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego Adam Chmiel i wicestarosta Stanisław Torbus. Wydarzeniu towarzyszył pełny ceremoniał leśny, który korzeniami czerpie z historii – początków niepodległej Rzeczypospolitej, nawiązując do tradycji i etosu zawodu leśnika. W istotny sposób podkreśla rolę i znaczenie służby, uczy zdyscyplinowania i poszanowania dla munduru leśnika.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz obejmuje nieruchomość położoną na terenie gminy Ożarowice oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 151/9 obręb Pyrzowice.

Treść wykazu w załączniku.

Awaria Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

W związku z ogólnopolską awarią Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności mogą wystąpić trudności z obsługą osób niepełnosprawnych w zakresie wydawania kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Przepraszamy za utrudnienia .

Inauguracja pracy Powiatowej Reprezentacji Młodzieży

10 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego spotkali się uczniowie reprezentujący wszystkie szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tarnogórski, wraz z opiekunami, aby opracować wspólnie plan działalności na nowy rok szkolny. W ten sposób zainaugurowała swoją pracę Powiatowa Reprezentacja Młodzieży 2018/2019.

Powiatowe inwestycje wreszcie ruszyły

Na skutek trudności finansowych Powiatu Tarnogórskiego i wdrożenia programu naprawczego w latach 2015-2016 nastąpił wyraźny zastój inwestycyjny. Realizowano w tym okresie tylko niewielkie zadania takie jak wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach czy też budowa sieci kanalizacyjnej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Brynku.

Starostwo z Europejskim Znakiem Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zostało odznaczone Europejskim Znakiem Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Certyfikat jest dowodem na stosowanie przez jednostki samorządowe w praktyce zasad wynikających z Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. Jest to odznaczenie uznawane nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W tym roku uhonorowano 9 samorządów.

Wystawa Kariny Czernek

Chyba żaden z artystów nie przeżywał tak głęboko swojego wernisażu, jak Karina Czernek, która pokazała swoje prace na najnowszej wystawie w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim "Jutro uszyję siebie od nowa". Emocje były tym większe, że pani Karina 2 października obroniła doktorat i z tej obrony pochodzi sporo jej dzieł, prezentowanych w Centrum po raz pierwszy. Nie są to właściwie obrazy, gdyż artystka używa jako materiału kilku warstw cienkiej tkaniny, a także własnych butów. Na to otwarcie czekałam dwa lata - powiedziała pani Karina.

Dni Ubezpieczonego - zaproś ZUS do firmy

Październik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych upłynie pod znakiem „Dni Ubezpieczonego”. Tym razem nie trzeba przychodzić do urzędu, to pracownicy Zakładu na zaproszenie pracodawcy odwiedzą firmę i odpowiedzą na pytania klientów. Będzie można dowiedzieć się m. in. dlaczego konto w ZUS jest tak samo ważne jak to w banku oraz czym jest IoSKU i dlaczego warto się z nią zapoznać.

Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od roku 1999. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.

II miejsce dla Starosty Tarnogórskiego w rankingu Dziennika Zachodniego

Starosta Krystyna Kosmala zajęła drugie miejsce w kategorii Starosta Powiatu Roku 2018. Nagrodę wręczono 4 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie odbyła się Wielka Gala Samorządowa Dziennika Zachodniego. W trakcie uroczystości podsumowano plebiscyt „Samorządowiec Województwa Śląskiego – Oceniamy Władze”, w którym mieszkańcy województwa oddawali głosy w kategoriach „Prezydent Roku”, „Starosta Powiatu Roku”, „Wójt Roku”, „Burmistrz Roku” oraz „Radny na Medal”.

Wystawa w CKŚ

5 października o godzinie 19.00 zapraszamy do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Ślaskim na wernisaż wystawy Kariny Czernek pt.: Jutro uszyją siebie od nowa. W czasie wernisażu odbędzie się koncert w wykonaniu Katarzyny Dendys-Koseckiej (śpiew) oraz Wojciecha Golca (akordeon).

Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

W związku z uchwałą nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania (…) z późniejszymi zmianami, podaję do konsultacji, celem wyrażenia pisemnej opinii projekt:
Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

UNESCO: „Srebrny Pociąg” wraca do rozkładu jazdy

Lubisz aktywnie spędzać czas? Interesujesz się industrialną historią naszego kraju? Chcesz odkryć Szlak Zabytków Techniki? Już 7 października na jednym bilecie odkryjesz aż trzy śląskie atrakcje! Do turystycznego rozkładu jazdy wraca „Srebrny Pociąg”, czyli przejazdy najstarszą nieprzerwanie czynną koleją wąskotorową na świecie i nowoczesnym pociągiem Kolei Śląskich, z finałem w podziemiach górniczych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A wszystko to w województwie śląskim, gdzie bije industrialne serce Polski.

Przedłużona umowa na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński podjęli decyzje o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

To kolejna taka umowa. Poprzednia obowiązywała do 13 października 2018 roku i również była finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dla którego prezes KRUS pełni rolę zarządu.

Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

Rusza XIX edycja turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, będącego przepustką do marzeń o sportowej karierze dla setek tysięcy chłopców i dziewczynek z całego kraju. Tylko do 7 października na stronie turnieju nauczyciele i trenerzy mogą zgłaszać drużyny w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12. Zwycięzców poznamy – tradycyjnie już – w maju na stadionie PGE Narodowym.

Z PODWÓRKA DO REPREZENTACJI

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 12 rok akademicki!

Tradycyjnie już uroczystym „Gaudeamus igitur” Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 12 rok akademicki podczas uroczystości, która odbyła się 1 października w sali konferencyjnej Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w zamku w Starych Tarnowicach.

Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wczoraj (2 października 2018 r.) o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się posiedzenie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach powołanej na lata na lata 2017 – 2020. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Pana Adama Płonkę - przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zagadnienia i tematy które omówiono na niniejszym spotkaniu:

  1. Obchody 100- lecia Niepodległości.

Badanie ankietowe - uczestnictwo w podróżach krajowych i zagranicznych

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach 1 – 20 października 2018 r. na terenie województwa śląskiego będą wykonywane badania ankietowe, prowadzone przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach. Więcej informacji na poniższym plakacie.

Wycieczka z partnerskiego powiatu

O kierunkach dalszej współpracy, nowych celach i wyzwaniach dyskutowano podczas spotkania z niemiecką delegacją z partnerskiego powiatu Erlangen - Höchstadt w restauracji Arachid w Orzechu. Jak co roku goście z Niemiec odwiedzili nasz powiat przy okazji tzw. Bürgerreise, czyli podróży mieszkańców z powiatu Erlangen - Höchstadt do Polski. To już dziesiąta tego typu wycieczka do naszego kraju. Tym razem 32 - osobowa grupa z Frankonii w sobotę i niedzielę odwiedziła m.in. Kudowę Zdrój i Duszniki Zdrój. W planach mają jeszcze zwiedzanie m.in. Częstochowy, Bobolic i Wrocławia.

60 lat muzeum w Tarnowskich Górach

Uchwała intencyjna w sprawie utworzenia nowej siedziby Muzeum w Tarnowskich Górach to najlepszy prezent, jaki instytucja ta mogła otrzymać z okazji swoich sześćdziesiątych urodzin.

Oficjalne obchody jubileuszu odbyły się w Muzeum w Tarnowskich Górach 28 września 2018 roku pod Honorowym Patronatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Najważniejszym elementem uroczystości było przekazanie podjętej dwa dni wcześniej uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie utworzenia nowej siedziby tarnogórskiego Muzeum.

Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen