Herb i Logo Powiatu

Ekspertyza heraldyczno-weksylologiczna Powiatu Tarnogórskiego

Przedstawione propozycje Herbu i pozostałych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego zostały opracowane w odniesieniu do tradycji heraldycznych i historycznych Ziemi Tarnogórskiej.

Herb

Herbem Powiatu Tarnogórskiego jest w polu błękitnym złoty (żółty) orzeł z odjętymi ogonem i nogami, pod którym srebrna (biała) róża z czerwonym kielichem.

Na używanie herbu powiatu wymagana jest zgoda władz powiatu: Starosty lub Rady Powiatu.

Herb ten stanowi odniesienie do herbu województwa śląskiego - złotego orła na błękicie - poprzez uszczerbienie godła oraz do miejscowej tradycji heraldycznej panów Ziemi Tarnogórskiej.

Złoty orzeł jest godłem Piastów Górnośląskich, najdawniejszych panów okolicznych ziem (do pocz. XVI w.).

Róże (trzy czerwone) znajdują się w herbie Wrochemów, najdawniejszych (XV-XVI w.) znanych z nazwiska panów Rept i Tarnowic, najstarszych osad będących współcześnie dzielnicami Tarnowskich Gór. Ród ten w późniejszych wiekach używał przydomku „Reptowski”. Wrochemowie byli także właścicielami Kopienic (gm. Zbrosławice).

Róże (trzy - srebrne lub czerwone) znajdują się także w herbie rodu Henckel von Donnersmarcków, który najdłużej sprawował władzę nad Ziemią Tarnogórską (XVII-XX w.), znacząco przyczynił się do jej rozwoju gospodarczego i jako jedyny używał tytułu „Panów Tarnogórskich”. Byli właścicielami m.in.: Świerklańca, Nakła, Brynicy, Brynka, Tarnowskich Gór, Karłuszowca, Starych Tarnowic, Rept, Sowic, Lasowic, Miasteczka Śląskiego, Żyglinka, Żyglina, Ożarowic, Kalet, Truszczycy, Jędryska, Radzionkowa, Miedar i Wieszowej. Miejscowości te znajdują się na terenie ośmiu (z dziewięciu) gmin i miast tworzących dzisiejszy Powiat Tarnogórski.

Srebro jest odniesieniem do herbu rodowego Hohenzollernów (sprawowali władzę nad Ziemią Tarnogórską w XVI-XVII w.), którego przedstawiciel, książę Karniowa Jerzy von Ansbach, wraz z Piastem księciem Opola i Raciborza Janem II Dobrym, był współzałożycielem najstarszego miasta na terenie Powiatu – Tarnowskich Gór – które od ponad 250 lat (z przerwami) stanowi siedzibę władz powiatowych.

Barwami Powiatu Tarnogórskiego są kolory złoty (żółty), błękitny i srebrny (biały) w trzech poziomych pasach.

Flagą Powiatu jest prostokątny płat tkaniny o barwach Powiatu Tarnogórskiego. Stosunek szerokości do długości flagi wynosi 5:8.

Banerem Powiatu jest prostokątny płat tkaniny o barwach powiatu. Stosunek szerokości do wysokości baneru wynosi 6:18.

Flagą Urzędową jest prostokątny płat tkaniny o barwach Powiatu Tarnogórskiego, na którego w pasie złotym (żółtym) po stronie lewej znajduje się herb Powiatu Tarnogórskiego.

Banerem Urzędowym Powiatu jest prostokątny płat tkaniny o barwach powiatu, na którego pasie złotym (żółtym) znajduje się herb powiatu. Stosunek szerokości do wysokości baneru wynosi 6:18.

„Flagę urzędową Powiatu Tarnogórskiego podnoszą:

  • urzędy i instytucje będące siedzibą władz powiatu;
  • instytucje w czasie uroczystości na których przebywa oficjalnie reprezentant władz powiatu;
  • w pomieszczeniach gdzie urzędują reprezentanci władz powiatu”.

Sztandar Powiatu Tarnogórskiego składa się z płata, głowicy i drzewca. Płatem sztandaru jest tkanina o kształcie kwadratu obszyty z trzech boków nie przylegających do drzewca złotą frędzlą.

Prawa strona sztandaru jest koloru białego i zawiera pośrodku Herb Powiatu Tarnogórskiego. Nad herbem jest słowo „POWIAT”, a pod herbem jest słowo „TARNOGÓRSKI”.
Strona odwrotna jest koloru czerwonego i zawiera pośrodku wizerunek godła Rzeczypospolitej Polski.
Głowica sztandaru wykonana jest z metalu barwy złotej zawiera kulę, a na niej orła – godło Województwa Śląskiego.

Drzewce sztandaru jest wykonane z toczonego drewna.

Atrybuty władz

Ustanawia się insygnia władzy Powiatu Tarnogórskiego:

  • atrybutem władzy Przewodniczącego Rady Powiatu jest Laska Przewodniczącego;
  • atrybutem władzy Starosty Tarnogórskiego jest metalowy, barwy srebrnej Łańcuch Starosty.

Pieczęcie Urzędowe

Pieczęciami Powiatu Tarnogórskiego są pieczęcie okrągłe z godłem Powiatu Tarnogórskiego pośrodku oraz napisami w otoku:

  1. POWIAT TARNOGÓRSKI
  2. RADA POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
  3. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
  4. ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
  5. STAROSTA TARNOGÓRSKI”

Uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie ustanowienia Logo Powiatu Tarnogóskiego oraz ustalenia zasad korzystania z logo

ZałącznikWielkość
uchwała-korzystanie z herbu.pdf3.1 MB
Herb i Logo Powiatu
Herb i Logo Powiatu
Barwy, Flaga Powiatu, Flaga Urzędowa, Baner Powiatu
Barwy, Flaga Powiatu, Flaga Urzędowa, Baner Powiatu
Barwy, Flaga Powiatu, Flaga Urzędowa, Baner Powiatu
Barwy, Flaga Powiatu, Flaga Urzędowa, Baner Powiatu
Sztandar Powiatu
Sztandar Powiatu
Logo Powiatu

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen