Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na lata 2015-2017

W dniu 3 marca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono zgodnie
z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tarnowskich Górach na kadencję 2015-2017.
Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 20 kandydatów.
W wyborach wzięło udział 31 delegatów organizacji pozarządowych.

Po przeliczeniu oddanych głosów do grona przedstawicieli organizacji na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na kadencję 2015 – 2017 wybrani zostali:
1. Aniela Jany – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w Tarnowskich Górach - liczba otrzymanych głosów 8
2. Alicja Kosiba – Lesiak – Stowarzyszenie zwykłe „Śląski Dzwon Nadziei” Tarnowskie Góry– liczba otrzymanych głosów 6
3. Adam Płonka – Stowarzyszenie Przymierze Śląskie Tarnowskie Góry– liczba otrzymanych głosów 3
4. Maria Rogocz – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach – liczba otrzymanych głosów 2
5. Eugeniusz Witek – Stowarzyszenie „Przyjazny Samorząd” Tarnowskie Góry– liczba otrzymanych głosów 2
6. Krystyna Graca – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Miedary – liczba otrzymanych głosów 2
7. Irena Kulisz – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – liczba otrzymanych głosów 2.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach jest organem konsultacyjnym
i opiniodawczym. Do jej zadań będzie należało
w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
w tym programów współpracy z organizacjami;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji
przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen