Dobra wiadomość dla mieszkańców Kuczowa i Miotka

Będą pieniadze na odwodnienie drogi powiatowej.

Dziś (10 listopada) w Katowicach starosta tarnogórski Józef Burdziak i wicestarosta Marian Szukalski podpisali z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do porozumienia z kwietnia 2013 roku o dofinansowaniu przez WFOŚiGW realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety - Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S.”
Aneks dotyczy zmiany wysokości dofinansowania oraz zakresu rzeczowego i harmonogramu wykonania prac. Dzięki jego podpisaniu, już w najbliższych dniach Zarząd Dróg Powiatowych uruchomi procedurę przetargową na wyłonienie wykonawców robót, które są zadaniem powiatu. W dwóch kolejnych latach – 2016 i 2017 powiat wykona odwodnienie drogi powiatowej (ulicy Paderewskiego w Kuczowie i Miotku) poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej. Ponadto przewidziana jest przebudowa chodnika i remont nawierzchni jezdni w ciągu ul. Paderewskiego w Kuczowie.
Od początku – czyli od 2008 roku, gdy zawarto pierwszą umowę dotyczącą tej inwestycji - całe zadanie miało być wspólnym przedsięwzięciem miasta Kalety i powiatu tarnogórskiego. Miasto częściowo z własnych środków a częściowo z dofinansowania WFOŚ buduje kanalizację sanitarną i dodatkowo kwotą 200 tys. złotych ze swojego budżetu wspiera ten zakres prac, który zgodnie z umową jest po stronie powiatu. Z kolei powiat, zgodnie z podpisanym dziś aneksem, otrzyma z WFOŚ w latach 2016 i 2017 dotację w wysokości 1 mln 233 tys. 820, 69 zł i pożyczkę w takiej samej wysokości. Pierwsza transza dofinansowania ma wpłynąć we wrześniu 2016 roku, druga we wrześniu 2017 roku. Prace oczywiście rozpoczną się wcześniej.
Wkład własny powiatu wynieść ma 1 mln 391.204 złote. Łączny koszt nakładów na „powiatową” część zadania wynosi 4 mln 58 tysięcy 846 złotych. Wszystkie prace mają się zakończyć do 31 grudnia 2017 roku.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen