Pomagają dzieciom w trudnej sytuacji

Pomagają dzieciom w trudnej sytuacji

238 dzieci w naszym powiecie przebywa w rodzinach zastępczych. Większość dlatego, że naturalni rodzice nie poradzili sobie z wychowaniem i stworzeniem im odpowiednich warunków – najczęściej z powodu uzależnienia od alkoholu. Założeniem jest, że rodzice zastępczy mają pozwolić dziecku na optymalny rozwój i powrót do domu, gdy problemy naturalnych rodziców zostaną rozwiązane.

Ze sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, które Rada Powiatu przyjęła na marcowej sesji, wynika, że 101 dzieci korzystających z opieki zastępczej w naszym powiecie nie pochodzi stąd (są m.in. mieszkańcami Gliwic, Zabrza, Żor, Chorzowa, powiatów wodzisławskiego i poznańskiego). Trafiły tu, bo. np. funkcji rodziców zastępczych podjęli się krewni lub w ich powiecie nie udało się znaleźć dla nich rodziny zastępczej. Z podobnych powodów 14 dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczono w rodzinach poza nim. Najczęściej na Śląsku (Będzin, Tychy, Ruda Śląska), ale też ktoś znalazł nowy dom w Warszawie, ktoś inny w powiecie elbląskim.

Do liczby „naszych” mieszkańców przebywających poza powiatem trzeba dodać 46 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie całej Polski. Trafiają tam dzieci, dla których nie udało się znaleźć rodziny zastępczej i takie, które wymagają specjalnej opieki ze względu na stan zdrowia. W powiecie nie ma takiej placówki. W zeszłym roku do rodzin zastępczych przekazano 34 dzieci a do placówek opiekuńczo – wychowawczych – 16.

Sprawozdanie pozwala też zobaczyć jak układają się losy podopiecznych rodzin zastępczych. W zeszłym roku 14 dzieci wróciło do swoich naturalnych rodziców. Sześcioro znalazło domy w rodzinach, które je adoptowały.

Ci, którzy osiągają pełnoletniość i wychodzą z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych wciąż mogą liczyć na wsparcie finansowe i rzeczowe. Muszą jednak wywiązywać się ze zobowiązań zawartych w indywidualnych programach usamodzielnienia. Polegają one przede wszystkim na kontynuowaniu nauki, zdobywaniu nowych kwalifikacji i podejmowaniu działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia i mieszkania. W 2016 roku takie programy realizowało 78 osób.

Zeszłoroczne wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane z pieczą zastępczą (m.in. świadczenia dla rodzin zastępczych, opłaty za pobyt mieszkańców powiatu w rodzinach i placówkach poza nim oraz pomoc dla osób usamodzielniających się) wyniosły prawie 4,8 mln zł. Z tej kwoty ponad 1,4 mln zł zwróciły gminy z powiatu i inne powiaty, których mali mieszkańcy korzystali z pieczy zastępczej na terenie powiatu tarnogórskiego.

Wybory samorzadowe

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen