Podział kompetencji w nowym Zarządzie Powiatu

Obraz główny

Starosta Krystyna Kosmala wydała wczoraj (13 kwietnia) zarządzenie, w którym dokonuje podziału kompetencji pomiędzy osobami z zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Pełnią one nadzór nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych:

Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala:
Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Geodeta Powiatowy, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Strategii i Rozwoju, Samodzielne stanowisko ds. BHP, Audytor Wewnętrzny, Biuro ds. Obsługi Prawnej, Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach.

Wicestarosta Tarnogórski Stanisław Torbus:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad: Domem Pomocy Społecznej w Łubiu, Domem Pomocy Społecznej w Miedarach, Domem Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach.


Członek Zarządu Powiatu Adam Baron:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Biuro Komunikacji Społecznej; sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Powiat jest organem prowadzącym.


Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński:

Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu – Stanisław Wieczorek:sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Skarbnik Powiatu Cezary Baryłko:
Wydział Budżetu, Wydział Finansowo-Księgowy.

Sekretarz Powiatu Marcin Piątek:

Wydział Administracji i Zarządzania, Wydział Gospodarczy, Biuro Kadr, Biuro Rady Powiatu.

Zarządzenie Starosty nr 49/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach weszło w życie z mocą obowiązującą od 10 kwietnia 2017 r.

Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen