Powiatowi Mistrzowie SUDOKU

SUDOKU 2017

Znamy już uczniów, którzy w tym roku zdobyli zaszczytny tytuł „Mistrza SUDOKU Powiatu Tarnogórskiego 2017 roku”. Są to: w grupie gimnazjalistów Marta Szucmajer z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu a w grupie szkół ponadgimnazjalnych Marta Kluba z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.
Odpowiednio II i III miejsca w II Powiatowym Konkursie Matematycznym SUDOKU zajęli:
II. Anna Konopka z Zespołu Szkół w Zbrosławicach oraz Przemysław Leszczyk z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach,
III. Weronika Marek z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu oraz Anna Duda z II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.
Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas tegorocznego Powiatowego Forum Edukacyjnego, zaplanowanego na maj.

Finałowy etap II Powiatowego Konkursu Matematycznego SUDOKU pod patronatem Starosty Tarnogórskiego odbył się w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zgłosiło się 18 szkół z terenu powiatu tarnogórskiego.
Do finałowego etapu zakwalifikowali się uczniowie:
Michał Hajduk z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich Górach, Karolina Chmiel i Wiktor Czornik z Publicznego Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach, Wiktoria Prokop i Piotr Krawiec z Gimnazjum w Ożarowicach, Anna Konopka z Zespołu Szkół w Zbrosławicach, Marta Szucmajer i Weronika Marek z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu, Klaudia Grieger i Szymon Wylężek z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Aleksandra Przybyłek i Alicja Pokusa z I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, Anna Duda i Natalia Pilśniak z II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, Wiktoria Grzesiek i Marcin Kocot z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Marta Kluba i Dominika Rekus z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, Dominika Kiczka i Przemysław Leszczyk z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Magdalena Wolny z Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Anna Grudzińska z Technikum w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Dominika Gałąska z Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu, Julia Cięszkowska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Weronika Kubosz i Paulina Sierzputowska z Technikum w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach i Aneta Janus z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach.

Zasady rozwiązywania SUDOKU są bardzo proste. W wersji podstawowej SUDOKU to kwadratowy diagram podzielony na 9 identycznych kwadratów, z których każdy również podzielony jest na 9 kolejnych. Część z pól wypełniona jest już cyframi. Rozwiązanie polega na uzupełnieniu cyfr tak, aby w każdym wierszu, kolumnie oraz większym kwadracie każda z cyfr występowała tylko jeden raz. Możemy również znaleźć inne odmiany SUDOKU, np. nieregularne, czy rozwiązywane na mniejszej lub większej planszy (6x6, 12x12, 16x16).
Do rozwiązywania zadań SUDOKU trzeba posiadać umiejętność logicznego myślenia, która przydatna jest nie tylko na lekcjach matematyki.
W Tarnowskich Górach w Wieloprofilowym Zespole Szkół, na wzór odbywających się od kilku lat Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Polski, rywalizujący ze sobą w trakcie konkursu uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Na ich rozwiązanie mieli 90 minut.
Nad przebiegiem i organizacją konkursu czuwali nauczyciele matematyki Wieloprofilowego Zespołu Szkół Małgorzata Wesołek oraz Barbara Minkus.

SUDOKU 2017
SUDOKU 2017
SUDOKU 2017
SUDOKU 2017

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen