KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NOWYCH LEGITYMACJI

Z dniem 1 września 2017 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017r. poz. 1541).

Jest to ostatni etap zmian w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności zapoczątkowany z dniem 1 sierpnia 2017 roku nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.).

W konsekwencji powyższych rozwiązań produkcja blankietów legitymacji będzie się odbywała w podmiocie zewnętrznym co oznacza, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach nie ma możliwości samodzielnego wystawienia przedmiotowych legitymacji.

W przypadku posiadania ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, do czasu otrzymania legitymacji według nowego wzoru, należy posługiwać się posiadaną legitymacją w celu dokumentowania swoich uprawnień.

W przypadku nie posiadania ważnej legitymacji, do czasu otrzymania legitymacji według nowego wzoru należy posługiwać się posiadanym orzeczeniem.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen