Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.
Zgodnie z Rozdz. 10 ust. 4 pkt. 4 Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 przyjętego Uchwałą nr XLIII/353/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku, w skład komisji powołuje się dwóch przedstawicieli organizacji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział
w konkursie.
Zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Opolska 21 A, 42-600 Tarnowskie Góry, w terminie do 28 lutego 2018 roku.
Program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Opolska 21 A , 42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 32 381-87-65.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego, który publikujemy w załączniku.

ZałącznikWielkość
Formularz zgłoszeniowy.doc33 KB
Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen