Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Obraz główny

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach został zakwalifikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizacji w latach 2017/18 i 2018/19 pilotażowego projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH. Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało do realizacji tego projektu 53 szkoły w skali kraju, w tym 3 szkoły z województwa śląskiego.

Cele dydaktyczne tego programu to:

  • kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, szacunek do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski,
  • zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej,
  • podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Realizacja programu ukierunkowana jest na:

  • promocję obronności kraju i Sił Zbrojnych RP,
  • wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych, w szczególności umiejętność racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych,
  • przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych.

Absolwenci klasy wojskowej będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli absolutne pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby, pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych, będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

W ramach realizowanego Programu szkoła otrzymała na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 46 770 zł. Środki przeznaczono na zakup pakietów wyposażenia dla uczniów klas mundurowych oraz indywidualne pakiety wyposażenia ucznia. Możliwość prowadzenia szkolenia wojskowego z zastosowaniem autentycznego sprzętu takiego jak: karabinki rozbierane systemu AKMS, repliki ASG z magazynkami w systemie AK, przybory do walki wręcz, radiotelefony, komplety pomocy przedmedycznej, nosze medyczne kamizelki taktyczne znacząco wpływa na zaangażowanie uczniów i uzyskanie przez nich wysokiego stopnia wyszkolenia wojskowego.

Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej
Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej
Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej
Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen