Chemiczne zwalczanie osnui gwiaździstej w Brynku

Obraz główny

Nadleśnictwo Brynek zawiadamia, że w drugiej dekadzie maja 2018 roku prowadzone będzie w drzewostanach nadleśnictwa chemiczne zwalczanie osnui gwiaździstej – groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych.

Opryski przeciwko osnui gwiaździstej wykonane zostaną na 7 polach zabiegowych o łącznej powierzchni 221 ha. przy użyciu aparatury lotniczej.

Na w/w powierzchni zostanie użyty preparat MOSPILAN 20SP w dawce 0,4 kg/ha w zmieszaniu z adiutantem Ikar 95 EC i wodą.

Powierzchnia przewidziana do oprysków oznaczona zostanie tablicami ostrzegawczymi.

Dla zachowania całkowitego bezpieczeństwa ludzi wzywamy mieszkańców Gminy do przestrzegania zakazu wstępu na tereny leśne objęte zabiegami w okresie od wywieszenia do zdjęcia tablic ostrzegawczych.

Mieszkańcy gmin na których terenie odbywać się będą zabiegi powiadomieni zostaną o okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu oraz lokalizacji drzewostanów poddanych zabiegom chemicznym za pomocą ogłoszeń wywieszanych w miejscach publicznych.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen