Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących

Obraz główny

Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 26
tel.: 32 285 52 34 lub 285 50 53
fax.: 32 285 86 25
http://www.chemiktg.pl
e-mail: zschmio@o2.pl

Film promocyjny szkoły

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
III Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 1
Szkoła Policealna nr 1
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Rys historyczny

1910 - rozpoczęto budowę pruskiego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego
1922 - utworzono polskie Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, pierwsze na Górnym Śląsku
1924 - 1937 - utworzono polskie Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, pierwsze na Górnym Śląsku
szkole nadano imię Karola Miarki; Seminarium Nauczycielskie zastąpiono Liceum Pedagogicznym
1939 -1945 - gmach Szkoły posłużył za lokum dla Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego z Falkenau. Pod koniec wojny szkoła została zamieniona na szpital wojskowy
1945 - wznowiono działalność Liceum Pedagogicznego, które istniało do 1970 r.
1967 - utworzono Technikum Chemiczne o specjalności: analiza chemiczna
1971 - utworzono Medyczne Studium Zawodowe
1973 - powołano Liceum Medyczne, które działało do 1996 r.
1976 - wszystkie istniejące w gmachu szkoły połączono w Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych
1979 - Zespołowi Szkół nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie
1991 - utworzono III Liceum Ogólnokształcące
1994-1999 - działała filia III LO dla młodzieży niepełnosprawnej w Reptach Śląskich
nadano szkole nazwę Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących;
2004- Medyczne Studium Zawodowe przyjęło nazwę Szkoła Policealna nr 1 i Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Baza dydaktyczna

• klasopracownie: 3 języka polskiego, 3 języków obcych, 2 historii, 2 matematyki, 2 biologii,
3 sale wykładowe chemiczne, 1 geografii, 1 fizyki – sala ćwiczeń, pracownia multimedialna.
• 5 laboratoriów chemicznych, 5 pracowni przedmiotów zawodowych, 2 pracownie komputerowe
z dostępem do Internetu
• sala gimnastyczna i siłownia, sala do ćwiczeń gimnastycznych - aerobik
• biblioteka ze szkolnym centrum multimedialnym i dostępem do Internetu
• aula szkolna
• sklepik

Współpraca z innymi instytucjami

• Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
• Politechnika Śląska
• Uniwersytet Śląski
• Uniwersytet Opolski
• Remondis Sp. z o.o.
• Fundacja Veolia Woda
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
• Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
• Powiat Erlangen-Höchstadt
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
• Powiatowy Urząd Pracy
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
• TOTU (Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień)
• Komenda Policji
• Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
• LOK
• LOP
• PCK
• Radio Piekary

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

• SKS
• Kółko strzeleckie
• LOP
• Klub Europejski
• Kółka przedmiotowe
• Szkolne Koło Teatralne
• Spółdzielnia uczniowska CYRKON

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę

• Zajęcia sportowe
• Zajęcia artystyczne
• Przygotowanie do matury
• Strzelectwo sportowe
• Redagowanie gazetki szkolnej ALCHEMIK
• Konwersatoria z języków obcych
• Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Udział w programach:

• Leonardo da Vinci
• Socrates Comenius
• Mam zawód mam pracę w regionie
• Zdrowe żywienie, zdrowe pokolenie
• Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej

Ilość uczniów w roku szkolnym 2017/2018– 322
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 – 47

Szkoła zatrudnia
• pedagoga
• higienistkę

Osiągnięcia szkoły

Tytuł „Złotej Szkoły 2018” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce – 20. miejsce dla Technikum nr 1, 2. miejsce
w województwie śląskim, 1. miejsce w powiecie tarnogórskim.
Tytuł „Złotej Szkoły 2017” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce –18. miejsce dla Technikum nr 1, 2. miejsce
w województwie śląskim, 1. miejsce w powiecie tarnogórskim.
Tytuł „Złotej Szkoły 2016” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce – 48. miejsce dla Technikum nr 1, 5. miejsce
w województwie śląskim, 1. miejsce w powiecie tarnogórskim.
Tytuł „Złotej Szkoły 2015” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce – 32. miejsce dla Technikum nr 1, 5. miejsce
w województwie śląskim, 1. miejsce w maturalnym rankingu techników w województwie śląskim.
Tytuł „Złotej Szkoły 2014” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce – 88. miejsce dla Technikum nr 1, 10. miejsce
w województwie śląskim. W roku szkolnym 2011/2012 szkoła zdobyła wyróżnienie w konkursie „Lider Edukacji Zawodowej” ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
II miejsce w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WZROSTU KRYSZTAŁÓW dla MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – nagrodą był wyjazd do CERN w GENEWIE.
I miejsce w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WZROSTU KRYSZTAŁÓW dla MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – nagrodą był wyjazd do CERN w GENEWIE.
I miejsce w I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WZROSTU KRYSZTAŁÓW dla MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – nagrodą był wyjazd do CERN w GENEWIE.

Szkoła osiąga sukcesy sportowe:
• II miejsce w Lidze Siatkówki dziewcząt
• II miejsce w 53. Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” – etap Delegatury Kuratorium Oświaty – Bieruń - kategoria chłopcy
• II miejsce indywidualnie w zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” - etap Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach
• IV miejsce w 53. Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” Bieruń kategoria dziewcząt
• III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt
• IV miejsce Powiatowa Licealiada Młodzieży w Siatkówce Plażowej Juniorek
• II miejsce Powiatowej Uczniowskiej Ligi Siatkówki Juniorek
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce Juniorek
• IV miejsce dziewcząt w Szkolnej Lidze Lekkoatletyczna
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie stołowym chłopców
• IV miejsce w Przeglądzie Artystycznej Twórczości Tanecznej

Uczniowie biorą udział w konkursach językowych, matematycznych i chemicznych:
• II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym zorganizowany przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach, 2017
• I miejsce w Regionalnym Konkursie „Między nami Chemikami” Bielsko-Biała, 2017
• I miejsce dla Szkolnego Koła Teatralnego na VIII Festiwalu Gwary Śląskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi pod patronatem Wójta Gminy Wielowieś Gintera Skowronka oraz honorowym patronatem pani wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Poździej w kategorii wiekowej dorośli, przedstawiając scenkę pt. Śląski koncert życzeń.
• I miejsce dla drużyny dziewcząt na 52 wojewódzkich zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” organizowanych pod patronem Ministra Obrony Narodowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
• Finalista w Regionalnym Konkursie „Między nami Chemikami” Żywiec, 2018
• Finalista XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego zorganizowanego przez Politechnikę Śląską, 2018,
• Finalista w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym zorganizowany przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach, 2018
• Finalista Ogólnopolskiego Konkursu AGH w Krakowie „Platynowy Indeks” 2018,
• VII miejsce w konkursie „I Ty możesz zostać ratownikiem” w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, 2018

Uczniowie, co roku otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Rady Rodziców. Dla najlepszych uczniów Technikum nr 1 przyznajemy Stypendium naukowo-prozawodowe, które w roku 2013 i 2014 ufundowała firma Dalkia Tarnowskie Góry sp. z o.o. Od 2015 roku sponsorem stypendium jest firma VEOLIA Południe Sp. z o.o.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

• podanie
• świadectwo ukończenia gimnazjum
• wyniki egzaminu gimnazjalnego
• 2 zdjęcia
• karta zdrowia i karta szczepień
• zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy Technikum i Szkół Policealnych)

Termin składania dokumentów - wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen