Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

Obraz główny

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
41-922 Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2
tel./fax.: 32 289 05 52
http://www.zste.pl
e-mail: sekretariat@zste.pl

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

Technikum nr 13
Branżowa Szkoła I stopnia nr 11

Rys historyczny

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie to szkoła z tradycjami. Powstała w 1945 r. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Witolda Wójcika jako szkoła zawodowa dokształcająca do zawodu górniczego. W 1947 r. szkoła otrzymała nazwę Szkoła Przemysłowa Górnicza Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Radzionkowie. Szkoła kształciła w kilku wydziałach: górniczym, elektrycznym i mechanicznym. W 1954 r. w celu stopniowego i praktycznego wdrażania młodszych uczniów do zawodu górniczego, równolegle z troską o polepszenie bazy dydaktycznej szkoły przystąpiono do budowy sztolni. Wielkim wydarzeniem dla szkoły było otrzymanie sztandaru ufundowanego przez kopalnię. W 1975 r. w wyniku dokonanych zmian administracyjnych kraju byłe kopalnie "Radzionków" i "Bytom" połączono w jedną i nadano im imię "Powstańców Śląskich". Dwa lata później uległy połączeniu szkoły przy wspomnianych kopalniach. W 1991 r. rozpoczęła działalność nowa szkoła Technikum Górnicze KWK "Powstańców Śląskich". Nadal prowadzona była Zasadnicza Szkoła Górnicza i Szkoła Przysposobienia Zawodowego. Od roku 2004 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych.

Baza dydaktyczna

• Dwie sale komputerowe z dostępem do Internetu
• Biblioteka wraz z czytelnią
• Sala gimnastyczna i siłownię
• Sala multimedialna
• Pracownie: elektryczna, elektrotechniki, hotelarstwa, fizyki i chemii.

Udział w programach

• VIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości- (eliminacje okręgowe)
• V Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej I i II etap –zakwalifikowani do kolejnego etapu
• IX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości
• Konkurs Młodej Przedsiębiorczości

Współpraca z innymi instytucjami

• Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Katowicach
• Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
• North West Academy Derry N/Irland U.K

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

• Powiatowa Reprezentacja Młodzieży
• Zespół Taneczny GET UP
• Szkolne Koło Krajoznawcze
• Szkolne Koło Sportowe
• Szkolne Koło Artystyczne
• Szkolne Koło Techniczne

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę

• Zajęcia z języka polskiego i matematyki
• Zajęcia fakultatywne: z języka angielskiego, z języka niemieckiego
• SKS
• Dyskusyjny Klub Filmowy
• Zajęcia taneczne

Ilość uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – 140
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 – 24

Szkoła zatrudnia
• Pedagoga
• Higienistkę

Osiągnięcia szkoły w latach 2016– 2017

• wyróżnienie w konkursie przedsiębiorczości
• wyróżnienie w konkursie hotelarskim

Dodatkowe uprawnienia, które można zdobyć w Szkole
• Uprawnienia elektryczne SEP 1

Szkoła przyznaje nagrody dla wybitnych uczniów oraz stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dokumenty wymagane do rekrutacji – rekrutacja elektroniczna
• Podanie,
• Kwestionariusz osobowy,
• Zdjęcia
• Świadectwo ukończenia szkoły,
• Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego

Termin składania dokumentów – wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Wybory samorzadowe

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen