Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II

Obraz główny

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 14
tel./fax.: 32 719 11 58
http://www.zstu.tg.edu.pl
e-mail: sekretariat@zstu.tg.edu.pl

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

VI Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 12
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

Rys historyczny

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1967 roku jako przyzakładowa szkoła kolejowa. Następnie wybudowano technikum kolejowe. 17 września 1969r. przekazano do eksploatacji budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowanym przyległym terenem. Wybudowanie warsztatów szkolnych zaplanowano na lata 1971-1972 w ramach inwestycji kolejowych. Szkoła ściśle współpracowała z Jednostką Wojskową Wojsk Kolejowych nr 4117, która ufundowała szkole sztandar. W latach 1959-1969 była to wyłącznie szkoła zawodowa. 19 lipca 1969r. zaczęło działać w szkole "Technikum Kolejowe dla Pracujących". W 1981 roku powstało Dzienne Technikum Kolejowe. W 2000 roku szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną dostosowując ją do potrzeb środowiska otwierając VI Liceum Ogólnokształcące. Liceum to skupia młodzież o zainteresowaniach służbami mundurowymi: wojskiem, policją, pożarnictwem. W 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na "Zespół Szkół Techniczno-Usługowych". 16 października 2006 r. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych przyjął imię Jana Pawła II.

Baza dydaktyczna

• dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
• centrum multimedialne
• pracownia elektryczna
• pracownia elektroniczna
• pracownia transportu kolejowego, logistyki
• pracownia urządzeń sterowania ruchem kolejowym
• pracownia telekomunikacji
• biblioteka z bogatym i skomputeryzowanym księgozbiorem oraz czytelnia wyposażona w sprzęt audio-video-dvd
• estetyczne i dobrze wyposażone w pomoce naukowe sale przedmiotowe: języków obcych
• matematyczna, biologiczna- ZIELONA PRACOWNIA, geograficzna, fizyczna, języka polskiego
• sala gimnastyczna
• sala tenisa stołowego
• nowoczesne boisko „Orlik”
• sala „aikido”
• gabinet pielęgniarki

Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach został zakwalifikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizacji w latach 2017/18 i 2018/19 pilotażowego projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH. Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało do realizacji tego projektu 53 szkoły w skali kraju, w tym 3 szkoły z województwa śląskiego.

Cele dydaktyczne tego programu to:
• kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, szacunek do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski,
• zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej,
• podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Realizacja programu ukierunkowana jest na:
• promocję obronności kraju i Sił Zbrojnych RP,
• wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP,
• upowszechnianie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych, w szczególności umiejętność racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych,
• przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych.

Absolwenci klasy wojskowej będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli absolutne pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby, pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych, będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

W ramach realizowanego Programu szkoła otrzymała na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 46 770 zł. Środki przeznaczono na zakup pakietów wyposażenia dla uczniów klas mundurowych oraz indywidualne pakiety wyposażenia ucznia. Możliwość prowadzenia szkolenia wojskowego z zastosowaniem autentycznego sprzętu takiego jak: karabinki rozbierane systemu AKMS, repliki ASG z magazynkami w systemie AK, przybory do walki wręcz, radiotelefony, komplety pomocy przedmedycznej, nosze medyczne, kamizelki taktyczne znacząco wpływa na zaangażowanie uczniów i uzyskanie przez nich wysokiego stopnia wyszkolenia wojskowego.

Udział w programach

• projekt „Erasmus+”
• projekt „Kompetentni w Europie „ – Mobilność kadry edukacji szkolnej
• program ”ARS – czyli jak dbać o miłość” - program z zakresu profilaktyki uzależnień
• Ogólnopolski Głos Profilaktyki w ramach programu „Profilaktyka a Ty”
• projekt "Comenius Asystentura" w ramach projektu unijnego "Uczenie się przez całe życie"
• program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
• udział w programie „Mam zawód - mam pracę w regionie”
• program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna”
• program profilaktyczny „Szkoła bez przemocy”
• program profilaktyczno-wychowawczy „Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole”
• program edukacyjny „Powiatowa Reprezentacja Młodzieży”
• program „Ekologiczne okno”
• udział w akcji "Klubu Obrońców Planety"
• udział w programie „Zbieraj makulaturę - ratuj konie!”
• podpisanie porozumienia o współpracy z Zakładem Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
• podpisanie porozumienia o współpracy z Zakładami Aparatury Chemicznej „Chemet” S.A.
• udział w akcjach PCK i zorganizowanie wyjazdów do Domu Dziecka w Stolarzowicach

Współpraca z innymi instytucjami

• Ministerstwo Obrony Narodowej
• 5 Tarnogórski Pułk Chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego
• Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
• Fundacja Były Żołnierzy o Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”
• Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach
• Zakład Przewozów Towarowych PKP – CARGO S.A. w Katowicach
• Zakład Linii Kolejowych PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A. w Tarnowskich Górach
• Zakłady Aparatury Chemicznej „Chemet” S.A.
• Politechnika Śląska w Gliwicach
• Uniwersytet Opolski
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
• Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach
• Tarnogórskie Centrum Kultury
• Powiatowa Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
• Fundacja imienia Roberta Schumanna, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
• Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
• Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej
• Klub sportowy „Gwarek”
• Stowarzyszenie „Serdeczni”
• Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
• Dom Dziecka w Stolarzowicach
• Powiatowa Reprezentacja Młodzieży przy Starostwie Powiatowym
• Tarnogórski Ośrodek Terapii i Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – TOTU
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej INTEGRACJA
• Sąd – Wydział III Rodzinny
• Kuratorzy Sądowi D/N
• Wojewódzki Punkt Konsultacyjny do Spraw Narkomanii
• Muzeum w Tarnowskich Górach
• Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach
• Schronisko dla zwierząt „Cichy kąt”
• Fundacja „Szturman”

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

• Szkolny Klub Europejski
• Koło wojskowe
• SK LOP
• SK PCK
• SKS – piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka
• Koło taneczne
• Koło szachowe

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę

• zajęcia pozalekcyjne z wszystkich przedmiotów
• zajęcia wyrównawcze, konsultacje maturalne

Ilość uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – 320
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 – 40

Szkoła zatrudnia
• Pedagoga
• Pielęgniarkę

Osiągnięcia szkoły w latach 2014 – 2017

• I miejsce w VIII Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych - (kwiecień 2017)
• I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Juniorek – 2017
• II miejsce w Rejonowym Turnieju w Piłce Nożnej Juniorek – 2017
• II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Juniorek - 2017
• II miejsce za najciekawsze stoisko promujące szkołę podczas VI Tarnogórskiego Forum Oświatowego
• I miejsce w Tarnogórskim Biegu Sedlaczka – indywidualnie i grupowo
• laureat w konkursie organizowanym przez Biuro Poselskie dra Marka Migalskiego w ramach II Europejskiego Kongresu Praw Człowieka
• Wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
• I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Ziemia i Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
• udział w II etapie Olimpiady Policyjnej
• Wyróżnienie w konkursie matematycznym Kangur
• I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Konstytucji - „Znam konstytucję”
• V miejsce w piłce siatkowej
• II miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie dziewcząt i chłopców (indywidualnie)
• V miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie dziewcząt i chłopców (grupowo)
• I miejsce w IV Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych
• I miejsce w konkursie „Marszobieg na orientację” w II Ogólnopolskiej edycji Turnieju Klas o Profilu Mundurowym
• III miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej
• IV miejsce w Powiatowej Lidze Siatkówki Juniorów
• udział w II etapie Olimpiady Logistycznej w Gliwicach
• III miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej
• III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Plażowej
• I miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym poradnika ekologicznego „EKO i my” pt. „Malowane niebo”
• I miejsce w ogólnopolskim konkursie recyklingowym „Jak ocalić świat” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia i My” - Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
• I miejsce indywidualnie i I miejsce zespołowo w Powiatowym i Rejonowym Turnieju w Tenisie Stołowym Chłopców oraz IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju w Tenisie Stołowym juniorów 2014
• I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych – od 6 lat jesteśmy organizatorami tegoż turnieju na kompleksie boisk – Moje Boisko ORLIK 2012
• wyróżnienie w konkursie poetyckim „Moje najpiękniejsze miejsce w przyrodzie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia i My” - Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
• III miejsce w Powiatowej Licealiadzie Piłki Ręcznej Juniorek
• I miejsce w Rejonowej Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Chłopców
• I miejsce w IV Powiatowej Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Juniorów
• I miejsce w konkursie „Marszobieg na orientację”
• IV miejsce w IV Olimpiadzie sprawności fizycznej dla klas policyjnych o puchar Komendanta Szkoły Policyjnej w Katowicach
• II miejsce w Powiatowej Lidze Siatkówki Juniorów
• III miejsce w Powiatowej Licealiadzie młodzieży w Piłce Siatkowej Juniorek
• II miejsce w półfinale Licealiady w Piłce Ręcznej Juniorów
• IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie.
• II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Cichociemni wracali do Ojczyzny pod osłoną nocy”.

Nauczyciele zostali uhonorowani nagrodą Starosty Powiatu Tarnogórskiego oraz otrzymali wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w życie szkoły.

Dodatkowe uprawnienia, które można zdobyć w szkole
• Certyfikat ukończenia innowacyjnych zajęć wojskowych
• Certyfikat ukończenia innowacyjnych zajęć policyjnych
• Certyfikat ukończenia innowacyjnych zajęć pożarniczych

Szkoła występuje z wnioskami o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Starosty Powiatu Tarnogórskiego, ponadto przyznaje wyróżnienia, listy pochwalne i dyplomy. Dla najlepszych uczniów klas technikum kształcących się w zawodach kolejowych przewidziane są stypendia naukowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

Rekrutacja odbywa się elektronicznie według wytycznych Śląskiego Kuratora Oświaty

Termin składania dokumentów - wg regulaminu rekrutacji ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen