Centrum Kształcenia Ustawicznego

Obraz główny

Centrum Kształcenia Ustawicznego
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza nr 6
tel. 32 285 35 96,
fax. 32 285 62 50
http://cku.szkola.pl
e-mail: kontakt@cku.szkola.pl

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

System zaoczny
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Rys historyczny

Szkoła została utworzona z myślą o ludziach dorosłych, którzy z różnych przyczyn nie zdobyli wykształcenia w wieku młodzieńczym. 1 września 1994 r. 226 słuchaczy rozpoczęło naukę w liczącym 7 oddziałów i mieszczącym się w budynku ZSZ Wydziale dla Dorosłych. Wydział obejmował wówczas kierunki: Technikum Samochodowe, Technikum Fryzjerskie, Technikum Handlowe oraz Policealne Studium Administracyjno – Biurowe. W latach następnych szkoła prężnie się rozwijała, powstały m.in.: Policealne Studium Ekonomiczne i Technikum Elektryczne oraz kolejne oddziały już istniejących kierunków. Liczba zainteresowanych nowymi możliwościami kształcenia wciąż rosła. W roku 1996 w istniejących 23 oddziałach uczyło się ok. 900 słuchaczy. Ze względu na wciąż wzrastającą liczbę słuchaczy, zwrócono się do Kuratorium Oświaty w Katowicach o otwarcie w Tarnowskich Górach Centrum Kształcenia Ustawicznego. 26 stycznia 1996 roku Pani Kurator złożyła na ręce dyrektora aktu założycielski CKU, który wszedł w życie 1 września 1996 roku. Szkoła otrzymała status samodzielnej placówki oświatowej. W 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Lokalnej Akademii Informatycznej pod patronatem Akademii Regionalnej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie słuchacze mają możliwość nabywania nowych umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, programowania, budowy i obsługi małych i średnich sieci komputerowych, a także zdobycia Certyfikatu szkolenia z zakresu projektowania Multimedialnych Witryn Internetowych. Rok szkolny 2004/2005 zaowocował kolejnym sukcesem władz CKU – jest nim, będące konsekwencją współpracy, otwarcie Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Teraz słuchacze – studenci, chcąc kontynuować, naukę na Wyższej Uczelni, nie muszą już daleko dojeżdżać.

Baza dydaktyczna

• Pracownia multimedialna do nauki języków obcych z tablicą interaktywną
• Pracownie komputerowe
• Pracownia elektryczno-elektroniczna
• Biblioteka szkolna
• Sala gimnastyczna
• Aula wykładowa

Ilość uczniów w roku szkolnym 2017/2018– 223

Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018– 32

Dokumenty wymagane do rekrutacji

• Druk podania,
• Oryginał świadectwa,
• Kserokopia świadectwa

Termin składania dokumentów
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w semestrze zimowym (styczeń, luty) oraz letnim (czerwiec, lipiec, sierpień).


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen