Otwarto Centrum Usług Społecznych

Obraz główny

2 lipca uroczyście otwarto Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach. W budynku Centrum znajdują się siedziby: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także komórki organizacyjne Starostwa: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich oraz Biuro Bezpieczeństwa Publicznego.

Oficjalnie otwarcie Centrum Usług Społecznych nastąpiło po przecięciu wstęgi przez starostę Krystynę Kosmalę. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, wicestarosta Stanisław Torbus, członkowie Zarządu Powiatu: Krzysztof Łoziński, Adam Baron i Stanisław Wieczorek, poseł na Sejm RP Barbara Dziuk, dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON Jan Wroński, radna Sejmiku Aniela Jany, a także burmistrzowie - Marek Cyl ze Świerklańca i Krzysztof Nowak z Miasteczka Śląskiego oraz powiatowi radni.

Całkowity koszt adaptacji budynku na potrzeby Centrum wyniósł 3 985 172,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1 924 838,49 zł. Pozostałe środki w wysokości 2 060 334, 36 zł pochodzą z budżetu Powiatu. Dzięki remontowi budynku mieszkańcy powiatu w końcu będą przyjmowani w dogodnych warunkach. Natomiast sam budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych
Otwarto Centrum Usług Społecznych

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen