Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na szkolne boiska

Obraz główny

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozpoczęło dodatkowy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy. Jego podstawowym celem jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i nowoczesnych formach. SKS-y odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć.

W województwie śląskim w zajęciach realizowanych w ramach Programu SKS uczestniczy już ponad 26 tysięcy dzieci i młodzieży z 819 szkół. Programem objęto już 36 powiatów i 160 gmin ze Śląska. Zajęcia w ramach Programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Jak dołączyć do Programu?

Ważną rolę odgrywa operator wojewódzki – Śląski Szkolny Związek Sportowy – który odpowiada za rekrutację szkół do programu, monitoring zadania na terenie województwa i współpracę z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje o rekrutacji do Programu SKS są dostępne na stronie www.slaskiszs.com.pl

Funkcję operatora krajowego pełni Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze sportu oraz wdraża ogólnopolskie projekty mające na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl, a za rekrutację szkół do Programu odpowiada operator wojewódzki www.szkolnyklubsportowy.pl/strona-glowna/operatorzy-wojewodzcy

Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na szkolne boiska
Po wakacyjnej przerwie czas wrócić na szkolne boiska

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen